Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Creative - C76sg CFD

  1.20
  0.83%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.10
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021129 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021129%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000789 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000789%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.21
  Άνοιγμα* 1.19
  Μεταβολή 1 έτους* -24.68%
  Εύρος ημέρας* 1.19 - 1.21
  Εύρος 52 εβδ. 1.10-1.99
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7,290.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 413.33K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 105.00M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 70.40M
  Έσοδα 75.61M
  EPS -0.32
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.14
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 1.21 0.02 1.68% 1.19 1.23 1.19
  Feb 28, 2024 1.23 0.00 0.00% 1.23 1.23 1.19
  Feb 27, 2024 1.20 0.00 0.00% 1.20 1.21 1.20
  Feb 26, 2024 1.21 -0.01 -0.82% 1.22 1.22 1.20
  Feb 23, 2024 1.23 0.02 1.65% 1.21 1.24 1.21
  Feb 22, 2024 1.22 0.00 0.00% 1.22 1.23 1.21
  Feb 21, 2024 1.22 0.00 0.00% 1.22 1.23 1.22
  Feb 20, 2024 1.22 0.01 0.83% 1.21 1.23 1.21
  Feb 19, 2024 1.24 0.00 0.00% 1.24 1.24 1.24
  Feb 16, 2024 1.25 0.06 5.04% 1.19 1.25 1.18
  Feb 15, 2024 1.22 -0.04 -3.17% 1.26 1.27 1.18
  Feb 14, 2024 1.26 0.01 0.80% 1.25 1.27 1.25
  Feb 13, 2024 1.27 0.02 1.60% 1.25 1.27 1.24
  Feb 8, 2024 1.24 -0.01 -0.80% 1.25 1.26 1.24
  Feb 7, 2024 1.26 0.02 1.61% 1.24 1.26 1.24
  Feb 6, 2024 1.25 0.00 0.00% 1.25 1.25 1.25
  Feb 5, 2024 1.25 -0.04 -3.10% 1.29 1.29 1.25
  Feb 2, 2024 1.30 0.01 0.78% 1.29 1.30 1.29
  Feb 1, 2024 1.29 0.00 0.00% 1.29 1.29 1.28
  Jan 31, 2024 1.30 0.00 0.00% 1.30 1.31 1.29

  Creative Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 56.236 61.324 84.467 61.155 54.924
  Έσοδα 56.236 61.324 84.467 61.155 54.924
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 42.312 41.827 56.385 44.059 38.943
  Ακαθάριστο Εισόδημα 13.924 19.497 28.082 17.096 15.981
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 74.674 79.227 92.875 78.601 61.399
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.793 22.889 24.139 22.826 27.077
  Έρευνα & Ανάπτυξη 14.334 15.049 14.523 13.34 13.259
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.765 -0.538 -2.172 -1.624 -17.88
  Λειτουργικά Έσοδα -18.438 -17.903 -8.408 -17.446 -6.475
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.783 -2.481 0.742 -0.284 0.953
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.003 10.012 -0.001 -0.001 0
  Άλλο, Καθαρό 0.103 0.171 0.129 0.146 0.085
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.549 -10.201 -7.538 -17.585 -5.437
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.689 -10.986 -7.618 -17.569 -3.831
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.021 0.008 -0.052 -0.003 -0.004
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.71 -10.978 -7.67 -17.572 -3.835
  Καθαρά Κέρδη -16.71 -10.978 -7.67 -17.572 -3.835
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.71 -10.978 -7.67 -17.572 -3.835
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.71 -10.978 -7.67 -17.572 -3.835
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.71 -10.978 -7.67 -17.572 -3.835
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 70.397 70.397 70.397 70.397 76.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.23737 -0.15594 -0.10895 -0.24961 -0.05
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.2349 -0.25336 -0.129 -0.2646 -0.20153
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 28.025 28.211 27.168 34.156 36.928
  Έσοδα 28.025 28.211 27.168 34.156 36.928
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20.015 22.297 19.264 22.563 24.668
  Ακαθάριστο Εισόδημα 8.01 5.914 7.904 11.593 12.26
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34.26 43.125 37.416 41.811 43.611
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.232 11.561 11 11.889 11.476
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.037 9.297 7.394 7.655 7.467
  Λειτουργικά Έσοδα -6.235 -14.914 -10.248 -7.655 -6.683
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.869 0.517 0.066 -0.015 0.035
  Άλλο, Καθαρό -0.672 3.886 -2.089 9.74 -1.099
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.038 -10.511 -12.271 2.07 -7.747
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.112 -10.577 -12.214 1.228 -7.726
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.007 -0.014 -0.005 0.013 0.011
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.119 -10.591 -12.219 1.241 -7.715
  Καθαρά Κέρδη -6.119 -10.591 -12.219 1.241 -7.715
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.119 -10.591 -12.219 1.241 -7.715
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.119 -10.591 -12.219 1.241 -7.715
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.119 -10.591 -12.219 1.241 -7.715
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 70.1873 70.6067 78.744 62.05 70.3973
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.08718 -0.15 -0.15517 0.02 -0.10959
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.08674 -0.14651 -0.1572 -0.08794 -0.12964
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.024 -0.03 -0.242 -0.296
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 79.582 97.534 109.292 117.025 128.802
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 56.32 71.294 86.202 96.77 107.766
  Μετρητά 13.534 16.693 26.552 68.517
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.786 54.601 59.65 28.253
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.594 3.138 3.626 5.215 4.441
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.004 2.814 3.099 5.215 4.441
  Συνολικό Απόθεμα 18.433 20.754 17.034 12.328 15.279
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.091 2.213 1.677
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.144 0.135 0.753 2.712 1.316
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 91.167 108.046 122.319 130.464 137.695
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.22 2.526 3.869 6.28 0.677
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9.209 13.741 14.315 17.131 9.336
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.989 -11.215 -10.446 -10.851 -8.659
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 8.231 7.839 9.003 7.003 8.06
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.134 0.147 0.155 0.156 0.156
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 20.431 22.435 23.208 25.84 18.814
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.582 6.052 5.847 6.427 3.908
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.443 14.135 15.103 15.207 13.096
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.151 0.162 0.346 2.103 1.81
  Σύνολο Οφειλών 31.475 31.399 34.658 38.422 27.958
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.941 0.298 1.806 3.435 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8.717 8.301 9.271 8.826 8.826
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.386 0.365 0.373 0.321 0.318
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.692 76.647 87.661 92.042 109.737
  Κοινή Μετοχή 49.04 49.04 49.04 266.753 266.753
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 25.088 41.399 51.425 -159.512 -141.945
  Treasury Stock - Common -16.035 -16.035 -16.035 -16.035 -16.035
  Unrealized Gain (Loss) 1.599 2.243 3.231 0.836 0.964
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 91.167 108.046 122.319 130.464 137.695
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 70.3967 70.3967 70.397 70.397 70.3967
  Μετρητά & Ισοδύναμα 107.766
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.255 2.086 1.912 2.103
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.941 0.298 1.806 3.435
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 79.582 84.385 97.534 111.977 109.292
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 56.32 61.174 71.294 87.186 86.202
  Μετρητά & Ισοδύναμα 56.32 61.174 71.294 87.186 86.202
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.004 4.122 2.814 4.332 3.099
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.004 4.122 2.814 4.332 3.099
  Συνολικό Απόθεμα 18.433 16.697 20.754 17.925 17.034
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.825 2.392 2.672 2.534 2.957
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 91.167 97.479 108.046 124.19 122.319
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.22 4.162 2.526 3.45 3.869
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 8.231 8.784 7.839 8.61 9.003
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.134 0.148 0.147 0.153 0.155
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 20.431 19.667 22.435 24.395 23.208
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.582 2.931 6.052 7.148 5.847
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.443 14.551 14.135 14.758 15.103
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.255 2.049 2.086 2.097 1.912
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.151 0.136 0.162 0.392 0.346
  Σύνολο Οφειλών 31.475 31.128 31.399 35.414 34.658
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.941 2.556 0.298 1.388 1.806
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.941 2.556 0.298 1.388 1.806
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8.717 8.526 8.301 9.271 9.271
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.386 0.379 0.365 0.36 0.373
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.692 66.351 76.647 88.776 87.661
  Κοινή Μετοχή 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 25.088 31.202 41.399 53.169 51.425
  Treasury Stock - Common -16.035 -16.035 -16.035 -16.035 -16.035
  Unrealized Gain (Loss) 1.599 2.144 2.243 2.602 3.231
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 91.167 97.479 108.046 124.19 122.319
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 70.3967 70.3967 70.3967 70.3967 70.397
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -10.986 -7.618 -17.569 -3.831 40.411
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -19.778 -9.637 -7.947 -7.085 39.42
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.379 2.359 2.24 0.151 0.195
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -6.051 0.257 0.507 -3.088 -1.156
  Cash Taxes Paid 0.7 0.034 -0.011 -0.011 0.054
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.12 -4.635 6.875 -0.317 -0.03
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 10.213 0.486 -0.378 0.38 0.155
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.122 -0.224 -0.418 -0.081 -0.097
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 10.335 0.71 0.04 0.461 0.252
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2.296 -2.506 -1.938 0.001 0.002
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.155 -0.22 -0.283 0.001 0.002
  Total Cash Dividends Paid
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.047 1.089 -0.733 -0.347 -0.042
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -14.908 -10.568 -10.996 -7.051 39.535
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.155 0.222 0.288
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.141 -2.286 -1.655
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line -10.577 -10.986 1.228 -7.618 0.108
  Cash From Operating Activities -9.18 -19.778 -7.978 -9.637 -1.382
  Cash From Operating Activities 1.165 2.379 1.207 2.359 1.187
  Non-Cash Items -0.62 -6.051 -8.383 0.257 -2.177
  Cash Taxes Paid 0.013 0.7 0.599 0.034 0.022
  Cash Interest Paid 0.05 0.155 0.086 0.222 0.12
  Changes in Working Capital 0.852 -5.12 -2.03 -4.635 -0.5
  Cash From Investing Activities -1.12 10.213 10.254 0.486 0.584
  Capital Expenditures -0.02 -0.122 -0.077 -0.224 -0.111
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1.1 10.335 10.331 0.71 0.695
  Cash From Financing Activities -1.111 -2.296 -1.02 -2.506 -1.141
  Financing Cash Flow Items -0.05 -0.155 -0.086 -0.22 -0.118
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.061 -2.141 -0.934 -2.286 -1.023
  Foreign Exchange Effects 1.291 -3.047 -0.272 1.089 2.67
  Net Change in Cash -10.12 -14.908 0.984 -10.568 0.731
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Sim (Wong Hoo) Individual Investor 31.0275 23270652 0 2023-01-04
  Estate of Sim Wong Hoo Other Insider Investor 31.0275 23270652 23270652 2023-09-13
  Ng (Kai Wa) Individual Investor 2.8647 2148555 0 2023-07-21
  Ng (Keh Long) Individual Investor 1.8078 1355875 0 2023-09-13
  iFAST Financial Pte. Ltd. Corporation 0.4431 332300 332300 2023-09-13 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4413 331000 0 2023-08-31 LOW
  Choo (Ah Seng) Individual Investor 0.4318 323850 0 2023-09-13 LOW
  Lee (Yeow Chor) Individual Investor 0.4267 320000 110000 2023-09-13 LOW
  Sim (Guan Huat) Individual Investor 0.4194 314525 0 2023-09-13
  Chan (Siew Kim Alice) Individual Investor 0.3459 259400 0 2023-09-13 HIGH
  Tan (Kian Heng) Individual Investor 0.3425 256850 -32000 2023-09-13
  Yeo (Yong Boon George) Individual Investor 0.2805 210350 0 2023-07-21
  Lee (Kheng Nam) Individual Investor 0.0733 55000 0 2023-07-21
  Lee (Gwong Yih) Individual Investor 0.06 45000 0 2023-07-21
  Sim (Li Ern) Individual Investor 0.0303 22750 22750 2023-09-18
  Song (Siow Hui) Individual Investor 0.0227 17000 17000 2023-01-04
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0115 8650 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Creative Company profile

  Σχετικά με την Creative

  Η Creative Technology Ltd. είναι εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή ψηφιοποιημένων πλακετών ήχου και εικόνας, υπολογιστών και συναφών προϊόντων πολυμέσων και προσωπικής ψηφιακής ψυχαγωγίας. Η εταιρεία προσφέρει διάφορα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των super X-FI, sound blaster, ηχείων, ακουστικών, λύσεων εργασίας και άλλων. Τα προϊόντα της super X-FI περιλαμβάνουν τα Creative SXFI AIR GAMER, Creative SXFI GAMER, SXFI Support, SXFI Technology και SXFI Awards. Τα προϊόντα sound blaster της περιλαμβάνουν Sound Blaster Buying Guide, Internal Sound Cards, External USB DAC and Amp, Gaming DAC and Amp και Gaming Headsets. Τα ηχεία της περιλαμβάνουν ηχεία υπολογιστή, ηχεία Soundbar, ηχεία Bluetooth, φορητά ηχεία και αξεσουάρ. Τα προϊόντα ακουστικών της περιλαμβάνουν Ασύρματα ακουστικά, Over-ear Headphones, In-ear Headphones, Gaming Headsets και αξεσουάρ. Οι λύσεις εργασίας της περιλαμβάνουν Webcams, USB Dongles, επικοινωνίες, DAC υψηλής ανάλυσης και ηχεία.

  Industry: Output Devices

  31, International Business Park
  #03-01, Lobby C, Creative Resource
  609921
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου