Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. - CERE CFD

26.95
0.04%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 26.94
Άνοιγμα* 25.72
Μεταβολή 1 έτους* -4.56%
Εύρος ημέρας* 25.72 - 27.24
Εύρος 52 εβδ. 19.86-41.46
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 830.10K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.64M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.67B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 156.66M
Έσοδα N/A
EPS -2.32
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 26.95 1.81 7.20% 25.14 27.30 25.14
Jun 28, 2022 26.94 -0.93 -3.34% 27.87 29.13 26.80
Jun 27, 2022 28.99 0.89 3.17% 28.10 29.70 27.49
Jun 24, 2022 28.08 -0.17 -0.60% 28.25 29.09 27.63
Jun 23, 2022 28.54 3.28 12.98% 25.26 28.60 25.26
Jun 22, 2022 26.05 1.34 5.42% 24.71 26.24 24.71
Jun 21, 2022 25.15 -0.32 -1.26% 25.47 25.47 24.03
Jun 17, 2022 23.86 0.20 0.85% 23.66 24.42 23.16
Jun 16, 2022 22.85 -1.18 -4.91% 24.03 24.03 22.07
Jun 15, 2022 24.53 0.31 1.28% 24.22 24.87 23.33
Jun 14, 2022 24.22 0.64 2.71% 23.58 25.12 23.54
Jun 13, 2022 23.87 -0.71 -2.89% 24.58 24.67 23.20
Jun 10, 2022 25.82 -0.27 -1.03% 26.09 27.04 25.60
Jun 9, 2022 27.99 0.51 1.86% 27.48 28.92 27.48
Jun 8, 2022 28.49 1.30 4.78% 27.19 29.41 27.19
Jun 7, 2022 28.72 3.24 12.72% 25.48 28.84 25.48
Jun 6, 2022 25.86 -1.88 -6.78% 27.74 28.32 25.13
Jun 3, 2022 27.78 1.02 3.81% 26.76 28.51 26.76
Jun 2, 2022 26.98 1.06 4.09% 25.92 27.80 25.30
Jun 1, 2022 26.37 0.40 1.54% 25.97 26.76 25.02

Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -220.098 -149.116 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -225.334 -148.271 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 220.098 149.116
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 58.243 45.813
Έρευνα & Ανάπτυξη 161.855 103.303
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.157 0.224
Άλλο, Καθαρό -5.393 -3.274
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -225.334 -152.166
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -225.334 -152.142
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -225.334 -152.142
Καθαρά Κέρδη -225.334 -152.142
Total Adjustments to Net Income 0 3.871
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -225.334 -148.271
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -225.334 -148.271
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 136.577 73.6433
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.64987 -2.01337
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.64987 -2.01337
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 72.53 64.49 54.527 50.51 50.571
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.507 16.649 14.368 13.216 14.01
Έρευνα & Ανάπτυξη 55.023 47.841 40.159 37.294 36.561
Λειτουργικά Έσοδα -72.53 -64.49 -54.527 -50.51 -50.571
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.295 0.119 0.013 0.01 0.015
Άλλο, Καθαρό 3.941 5.316 -7.545 -2.739 -0.425
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -68.294 -59.055 -62.059 -53.239 -50.981
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -68.294 -59.055 -62.059 -53.239 -50.981
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -68.294 -59.055 -62.059 -53.239 -50.981
Καθαρά Κέρδη -68.294 -59.055 -62.059 -53.239 -50.981
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -68.294 -59.055 -62.059 -53.239 -50.981
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -68.294 -59.055 -62.059 -53.239 -50.981
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -68.294 -59.055 -62.059 -53.239 -50.981
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 147.985 147.392 144.022 127.482 127.226
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.46149 -0.40067 -0.4309 -0.41762 -0.40071
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.46149 -0.40067 -0.4309 -0.41762 -0.40071
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 578.017 390.56
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 565.688 383.623
Μετρητά & Ισοδύναμα 193.018 383.623
Prepaid Expenses 11.6 6.777
Other Current Assets, Total 0.729 0.16
Total Assets 688.919 445.273
Property/Plant/Equipment, Total - Net 51.7 48.624
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 54.266 48.706
Accumulated Depreciation, Total -2.566 -0.082
Other Long Term Assets, Total 6.933 6.089
Total Current Liabilities 42.538 29.548
Accounts Payable 11.298 4.993
Accrued Expenses 30.865 24.282
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.375 0.273
Total Liabilities 110.19 60.753
Total Long Term Debt 33.54 0
Other Liabilities, Total 34.112 31.205
Total Equity 578.729 384.52
Common Stock 0.015 0.013
Additional Paid-In Capital 1195.94 775.417
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -616.244 -390.91
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 688.919 445.273
Total Common Shares Outstanding 147.72 127.124
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 372.67
Long Term Investments 52.269
Long Term Debt 33.54
Other Equity, Total -0.986
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 553.55 578.017 675.029 331.782 349.811
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 542.944 565.688 669.676 327.06 343.287
Μετρητά & Ισοδύναμα 91.764 193.018 669.676 327.06 343.287
Prepaid Expenses 10.004 11.6 5.257 4.597 6.362
Other Current Assets, Total 0.602 0.729 0.096 0.125 0.162
Total Assets 618.552 688.919 733.48 391.004 408.104
Property/Plant/Equipment, Total - Net 52.663 51.7 51.98 51.92 51.784
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 56.299 54.266 53.526 52.552 51.876
Accumulated Depreciation, Total -3.636 -2.566 -1.546 -0.632 -0.092
Other Long Term Assets, Total 4.411 6.933 6.471 7.302 6.509
Total Current Liabilities 35.318 42.538 30.8 29.257 34.151
Accounts Payable 8.183 11.298 5.445 4.986 7.755
Accrued Expenses 26.442 30.865 24.928 23.939 26.241
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.693 0.375 0.427 0.332 0.155
Total Liabilities 97.053 110.19 104.4 97.117 68.068
Total Long Term Debt 28.324 33.54 38.612 32.242 0
Other Liabilities, Total 33.411 34.112 34.988 35.618 33.917
Total Equity 521.499 578.729 629.08 293.887 340.036
Common Stock 0.015 0.015 0.015 0.013 0.013
Additional Paid-In Capital 1207.36 1195.94 1186.79 789.004 781.914
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -684.538 -616.244 -557.189 -495.13 -441.891
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 618.552 688.919 733.48 391.004 408.104
Total Common Shares Outstanding 148.183 147.72 147.136 127.585 127.325
Long Term Debt 28.324 33.54 38.612 32.242
Other Equity, Total -1.334 -0.986 -0.533
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 451.18 372.67
Long Term Investments 7.928 52.269
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -225.334 -152.142
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -178.546 -117.802
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.731 0.397
Μη Χρηματικά Στοιχεία 28.516 16.236
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 15.541 17.707
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -435.661 -18.892
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -10.503 -18.892
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 423.602 440.835
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.355 440.835
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -190.605 304.141
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -425.158
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 392.707
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 31.25
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -68.294 -225.334 -166.279 -104.22 -50.981
Cash From Operating Activities -67.648 -178.546 -125.802 -82.026 -36.418
Cash From Operating Activities 1.118 2.731 1.644 0.664 0.063
Non-Cash Items 4.935 28.516 27.551 14.084 6.377
Changes in Working Capital -5.407 15.541 11.282 7.446 8.123
Cash From Investing Activities -38.542 -435.661 -9.431 -8.243 -4.66
Capital Expenditures -2.197 -10.503 -9.431 -8.243 -4.66
Cash From Financing Activities 2.603 423.602 421.286 33.706 0.742
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.854 392.707 390.036 2.571 0.742
Net Change in Cash -103.587 -190.605 286.053 -56.563 -40.336
Financing Cash Flow Items -0.251 -0.355 0 -0.115
Issuance (Retirement) of Debt, Net 31.25 31.25 31.25
Other Investing Cash Flow Items, Total -36.345 -425.158
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Bain Capital Private Equity, LP Private Equity 38.704 60632356 0 2022-12-31 LOW
Pfizer Inc Corporation 17.4581 27349211 0 2022-08-16 MED
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 14.5879 22852917 67107 2022-12-31 LOW
Perceptive Advisors LLC Private Equity 4.1567 6511727 0 2022-12-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8476 6027510 164460 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.027 4742044 1202 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2049 3454078 288570 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1858 3424220 704948 2022-12-31 LOW
Federated Hermes Global Investment Management Corp. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8304 2867451 -445882 2022-12-31 LOW
Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 1.6 2506464 7316 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2806 2006068 4631 2022-12-31 MED
Invus Public Equities Advisors, LLC Investment Advisor 1.2128 1900000 -100000 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7686 1204108 69847 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.7349 1151321 -231639 2022-12-31 LOW
Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 0.7159 1121566 35610 2022-12-31 MED
Hood River Capital Management LLC Investment Advisor 0.5896 923638 27066 2022-12-31 MED
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5716 895509 -87899 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4755 744853 7881 2022-12-31 LOW
Novalis LifeSciences LLC Private Equity 0.4043 633350 0 2022-03-31
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.3602 564215 34460 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Company profile

Σχετικά με την Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.

Η Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία συνδυάζει την κατανόηση της σχετιζόμενης με τη νόσο βιολογίας και του νευροκυκλώματος του εγκεφάλου με τη χημεία και το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), τη φαρμακολογία των υποδοχέων για την ανακάλυψη και το σχεδιασμό νέων θεραπειών. Η Εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη νέων θεραπειών για νευροεπιστημονικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της σχιζοφρένειας, της επιληψίας και της νόσου του Πάρκινσον. Τα υποψήφια προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα CVL-231, Darigabat, Tavapadon, CVL-871 και CVL-936. Το υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας CVL-231 για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. Το Darigabat της για τη θεραπεία τόσο της επιληψίας όσο και του άγχους. Το Tavapadon της είναι ένας μερικός αγωνιστής της ντοπαμίνης D1/D5 για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον σε πρώιμο και προχωρημένο στάδιο. Το υποψήφιο προϊόν της CVL-871 για τη θεραπεία της σχετιζόμενης με την άνοια απάθειας. Το CVL-936 της για τη θεραπεία της διαταραχής χρήσης ουσιών (SUD).

Industry: Bio Therapeutic Drugs

222 Jacobs Street
Suite 200
CAMBRIDGE
MASSACHUSETTS 02141
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,856.25 Price
+1.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.45 Price
-1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00394

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου