Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές CarLotz, Inc. - LOTZ CFD

0.38
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.38
Άνοιγμα* 0.38
Μεταβολή 1 έτους* -9.52%
Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.38
Εύρος 52 εβδ. 0.17-3.23
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 765.28K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.42M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.69M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 119.70M
Έσοδα 273.46M
EPS -0.86
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.67
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Sep 12, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Sep 9, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Sep 8, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Sep 7, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Sep 2, 2022 0.37 -0.01 -2.63% 0.38 0.38 0.37
Aug 30, 2022 0.39 -0.02 -4.88% 0.41 0.41 0.39
Aug 29, 2022 0.40 0.00 0.00% 0.40 0.41 0.40
Aug 26, 2022 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.41
Aug 25, 2022 0.42 0.00 0.00% 0.42 0.43 0.40
Aug 24, 2022 0.42 0.01 2.44% 0.41 0.43 0.41
Aug 23, 2022 0.42 -0.01 -2.33% 0.43 0.44 0.42
Aug 22, 2022 0.43 0.00 0.00% 0.43 0.43 0.43
Aug 19, 2022 0.46 -0.02 -4.17% 0.48 0.48 0.45
Aug 18, 2022 0.48 -0.03 -5.88% 0.51 0.51 0.47
Aug 17, 2022 0.52 0.00 0.00% 0.52 0.52 0.51
Aug 16, 2022 0.53 -0.01 -1.85% 0.54 0.55 0.52
Aug 15, 2022 0.54 -0.07 -11.48% 0.61 0.61 0.51
Aug 12, 2022 0.57 -0.03 -5.00% 0.60 0.60 0.57
Aug 11, 2022 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.63 0.57
Aug 10, 2022 0.64 0.01 1.59% 0.63 0.67 0.59

CarLotz, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 258.534 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 395.616 5.02085 0.93283 0.00275
Other Operating Expenses, Total 5.02085 0.93283 0.00275
Λειτουργικά Έσοδα -137.082 -5.02085 -0.93283 -0.00275
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -39.869 -3.2022 4.59872 -0.00275
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -39.879 -3.54269 3.4782 -0.00275
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -39.879 -3.54269 3.4782 -0.00275
Καθαρά Κέρδη -39.879 -3.54269 3.4782 -0.00275
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -39.879 -3.54269 3.4782 -0.00275
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -39.879 -3.54269 3.4782 -0.00275
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -39.879 -3.54269 3.4782 -0.00275
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 110.575 38.1967 38.081 37.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36065 -0.09275 0.09134 -0.00007
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.36002 -0.09275 0.09134 -0.00007
Άλλο, Καθαρό 32.198 1.81865 5.53156
Έσοδα 258.534
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 247.946
Ακαθάριστο Εισόδημα 10.588
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 144.199
Depreciation / Amortization 3.363
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.108
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 65.015
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 63.014 83.113 68.041 50.768 56.612
Έσοδα 63.014 83.113 68.041 50.768 56.612
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 60.936 80.739 66.017 46.586 54.604
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.078 2.374 2.024 4.182 2.008
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 92.083 114.562 95.458 69.771 115.825
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.358 32.044 28.227 23.09 60.838
Depreciation / Amortization 1.789 1.671 1.214 0.095 0.383
Λειτουργικά Έσοδα -29.069 -31.449 -27.417 -19.003 -59.213
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.412 9.403 11.915 12.026 31.671
Άλλο, Καθαρό 0.821 7.88 12.026 -0.228 12.52
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -24.836 -14.166 -3.476 -7.205 -15.022
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -24.836 -14.176 -3.476 -7.205 -15.022
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -24.836 -14.176 -3.476 -7.205 -15.022
Καθαρά Κέρδη -24.836 -14.176 -3.476 -7.205 -15.022
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -24.836 -14.176 -3.476 -7.205 -15.022
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -24.836 -14.176 -3.476 -7.205 -15.022
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -24.836 -14.176 -3.476 -7.205 -15.022
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 114.055 113.954 113.707 113.67 100.817
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21776 -0.1244 -0.03057 -0.06339 -0.149
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.21776 -0.12378 -0.03057 -0.06339 -0.149
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.108
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 249.85 0.2255 1.81762 0.012
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 191.618 0.06096 1.60083 0.012
Cash 0.06096 1.60083 0.012
Total Assets 290.289 311.125 311.658 0.306
Other Long Term Assets, Total 0.016 0 0.294
Total Current Liabilities 49.858 3.22469 0.21481 0.28375
Notes Payable/Short Term Debt 27.815 0 0 0.28375
Total Liabilities 76.778 13.9198 10.9099 0.28375
Total Long Term Debt 12.206 0 0 0
Total Equity 213.511 297.205 300.748 0.02225
Common Stock 0.011 292.206 295.749 0.00086
Additional Paid-In Capital 287.509 5.06634 1.5237 0.02414
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -73.916 -0.06724 3.47545 -0.00275
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 290.289 311.125 311.658 0.306
Total Common Shares Outstanding 113.996 38.1967 38.1967 37.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.201 0.15609 0.12058
Prepaid Expenses 3.664 0.00846 0.09621
Long Term Investments 2.448 310.9 309.84
Accrued Expenses 12.792 3.22469 0.21481
Other Liabilities, Total 14.714 10.6951 10.6951
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Μετρητά & Ισοδύναμα 75.029
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 116.589
Accounts Receivable - Trade, Net 8.235
Total Inventory 40.985
Other Current Assets, Total 4.382
Property/Plant/Equipment, Total - Net 24.224
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 25.345
Accumulated Depreciation, Total -2.717
Intangibles, Net 13.716
Note Receivable - Long Term 0.035
Accounts Payable 6.352
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.509
Other Current Liabilities, Total 2.39
Capital Lease Obligations 12.206
Other Equity, Total -0.093
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 217.206 249.85 277.354 318.359 273.523
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 149.437 191.618 200.964 259 248.006
Μετρητά & Ισοδύναμα 75.328 75.029 57.504 83.576 74.362
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 74.109 116.589 143.46 175.424 173.644
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.49 9.201 9.929 6.662 9.324
Accounts Receivable - Trade, Net 6.951 8.235 8.859 5.434 9.324
Total Inventory 46.095 40.985 58.142 47.469 9.311
Other Current Assets, Total 4.051 4.382 0.254 0.271 6.882
Total Assets 308.799 290.289 313.3 348.127 326.601
Property/Plant/Equipment, Total - Net 76.684 24.224 16.393 11.999 2.407
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 77.157 25.345 17.319 12.962 3.496
Accumulated Depreciation, Total -2.696 -2.717 -1.803 -1.3 -1.147
Intangibles, Net 13.385 13.716 12.555 9.898 2.554
Long Term Investments 1.478 2.448 6.928 7.791 44.78
Other Long Term Assets, Total 0.016 0.016 0.016 0.064 3.337
Total Current Liabilities 52.367 49.858 46.045 57.084 25.568
Accounts Payable 7.914 6.352 9.824 8.782 9.423
Accrued Expenses 21.179 12.792 9.831 13.238 11.15
Notes Payable/Short Term Debt 22.052 27.815 24.284 29.427 4.125
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.56 0.509 0.397 0.212 0.055
Other Current Liabilities, Total 0.662 2.39 1.709 5.425 0.815
Total Liabilities 118.515 76.778 87.706 122.464 97.493
Total Long Term Debt 12.08 12.206 8.706 7.579 1.25
Capital Lease Obligations 12.08 12.206 8.706 7.579 1.25
Other Liabilities, Total 54.068 14.714 32.955 57.801 70.675
Total Equity 190.284 213.511 225.594 225.663 229.108
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Additional Paid-In Capital 289.191 287.509 285.423 281.976 278.272
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -98.752 -73.916 -59.74 -56.264 -49.059
Treasury Stock - Common 0
Other Equity, Total -0.166 -0.093 -0.1 -0.06 -0.116
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 308.799 290.289 313.3 348.127 326.601
Total Common Shares Outstanding 114.112 113.996 113.707 113.67 113.67
Prepaid Expenses 10.133 3.664 8.065 4.957
Note Receivable - Long Term 0.03 0.035 0.054 0.016
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -39.879 -3.54269 3.4782 -0.00275
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -111.281 -2.29923 -2.05533 -0.00275
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 334.348 0 307.953 0.01475
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -110.611 0 8.88911 -0.08025
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 432.938 0 299.462 0.025
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 16.874 0 -0.39789 0.07
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 76.552 -1.53988 1.58883 0.012
Μη Χρηματικά Στοιχεία -45.071 -1.81865 -5.53156
Cash Taxes Paid 0.376 1.2411
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -29.694 3.06211 -0.00197
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -146.515 0.75935 -304.309
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -119.965 0.75935 -304.309
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.363
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.743
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -26.55
Total Cash Dividends Paid -4.853
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -24.836 -39.879 -25.703 -22.227 -15.022
Cash From Operating Activities -31.664 -111.281 -110.175 -70.664 -19.6
Cash From Operating Activities 4.182 3.363 1.692 0.478 0.12
Non-Cash Items -3.535 -45.071 -30.305 -10.284 -2.003
Cash Interest Paid 0.615 1.743 1 0.49 0.402
Changes in Working Capital -7.475 -29.694 -55.859 -38.631 -2.695
Cash From Investing Activities 37.529 -146.515 -165.774 -189.099 -219.37
Capital Expenditures -5.414 -26.55 -19.216 -10.493 -1.74
Other Investing Cash Flow Items, Total 42.943 -119.965 -146.558 -178.606 -217.63
Cash From Financing Activities -5.891 334.348 330.854 340.752 310.746
Financing Cash Flow Items -0.002 -110.611 -110.272 -105.55 -110.272
Total Cash Dividends Paid 0 -4.853 -4.853 -4.853 -4.853
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 432.938 432.534 432.534 432.534
Issuance (Retirement) of Debt, Net -5.889 16.874 13.445 18.621 -6.663
Net Change in Cash -0.026 76.552 54.905 80.989 71.776

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CarLotz, Inc. Company profile

Σχετικά με την CarLotz, Inc.

Η CarLotz, Inc., πρώην Acamar Partners Acquisition Corp., διαχειρίζεται επιχειρήσεις μεταβίβασης οχημάτων και λιανικής επαναπώλησης. Η εταιρεία παρέχει στους εταιρικούς συνεργάτες προμήθειας οχημάτων και στους πωλητές μεταχειρισμένων οχημάτων λιανικής τη δυνατότητα πρόσβασης στο κανάλι λιανικών πωλήσεων. Λειτουργεί ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο μοντέλο αγοράς, προμήθειας και πώλησης, το οποίο προσφέρει ένα omni-channel και επιλογή οχημάτων, ενώ επιτρέπει μια end-to-end διεπαφή ηλεκτρονικού εμπορίου που επιτρέπει την αγορά και την πώληση. Η τεχνολογία Retail Remarketing της εταιρείας παρέχει στους εταιρικούς συνεργάτες προμήθειας οχημάτων της μετρήσεις επιδόσεων και αναλύσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μαζί με προσαρμοσμένες αναφορές επιχειρηματικής ευφυΐας που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της τιμής και της ταξινόμησης οχημάτων μεταξύ του καναλιού χονδρικής και λιανικής. Η εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε εταιρικούς συνεργάτες προμήθειας οχημάτων, πωλητές μεταχειρισμένων οχημάτων λιανικής και πελάτες λιανικής που επιθυμούν να αγοράσουν μεταχειρισμένα οχήματα.

Industry: Used Car Dealers

1450 Brickell Avenue
Suite 2160
MIAMI
FLORIDA 33131
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

70.36 Price
+0.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.43 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00353

Gold

1,981.28 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,708.50 Price
+1.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου