Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές CarLotz, Inc. - LOTZ CFD

0.38
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.38
Άνοιγμα* 0.38
Μεταβολή 1 έτους* -9.52%
Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.38
Εύρος 52 εβδ. 0.17-3.23
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 765.28K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.42M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.69M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 119.70M
Έσοδα 273.46M
EPS -0.86
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.67
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Sep 12, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Sep 9, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Sep 8, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Sep 7, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Sep 2, 2022 0.37 -0.01 -2.63% 0.38 0.38 0.37
Aug 30, 2022 0.39 -0.02 -4.88% 0.41 0.41 0.39
Aug 29, 2022 0.40 0.00 0.00% 0.40 0.41 0.40
Aug 26, 2022 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.41
Aug 25, 2022 0.42 0.00 0.00% 0.42 0.43 0.40
Aug 24, 2022 0.42 0.01 2.44% 0.41 0.43 0.41
Aug 23, 2022 0.42 -0.01 -2.33% 0.43 0.44 0.42
Aug 22, 2022 0.43 0.00 0.00% 0.43 0.43 0.43
Aug 19, 2022 0.46 -0.02 -4.17% 0.48 0.48 0.45
Aug 18, 2022 0.48 -0.03 -5.88% 0.51 0.51 0.47
Aug 17, 2022 0.52 0.00 0.00% 0.52 0.52 0.51
Aug 16, 2022 0.53 -0.01 -1.85% 0.54 0.55 0.52
Aug 15, 2022 0.54 -0.07 -11.48% 0.61 0.61 0.51
Aug 12, 2022 0.57 -0.03 -5.00% 0.60 0.60 0.57
Aug 11, 2022 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.63 0.57
Aug 10, 2022 0.64 0.01 1.59% 0.63 0.67 0.59

CarLotz, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 258.534
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.00275 0.93283 5.02085 395.616
Other Operating Expenses, Total 0.00275 0.93283 5.02085
Λειτουργικά Έσοδα -0.00275 -0.93283 -5.02085 -137.082
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.00275 4.59872 -3.2022 -39.869
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.00275 3.4782 -3.54269 -39.879
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.00275 3.4782 -3.54269 -39.879
Καθαρά Κέρδη -0.00275 3.4782 -3.54269 -39.879
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.00275 3.4782 -3.54269 -39.879
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.00275 3.4782 -3.54269 -39.879
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.00275 3.4782 -3.54269 -39.879
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 37.5 38.081 38.1967 110.575
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00007 0.09134 -0.09275 -0.36065
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00007 0.09134 -0.09275 -0.36002
Άλλο, Καθαρό 5.53156 1.81865 32.198
Έσοδα 258.534
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 247.946
Ακαθάριστο Εισόδημα 10.588
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 144.199
Depreciation / Amortization 3.363
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.108
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 65.015
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 56.612 50.768 68.041 83.113 63.014
Έσοδα 56.612 50.768 68.041 83.113 63.014
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 54.604 46.586 66.017 80.739 60.936
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.008 4.182 2.024 2.374 2.078
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.825 69.771 95.458 114.562 92.083
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 60.838 23.09 28.227 32.044 29.358
Depreciation / Amortization 0.383 0.095 1.214 1.671 1.789
Λειτουργικά Έσοδα -59.213 -19.003 -27.417 -31.449 -29.069
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 31.671 12.026 11.915 9.403 3.412
Άλλο, Καθαρό 12.52 -0.228 12.026 7.88 0.821
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.022 -7.205 -3.476 -14.166 -24.836
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -15.022 -7.205 -3.476 -14.176 -24.836
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -15.022 -7.205 -3.476 -14.176 -24.836
Καθαρά Κέρδη -15.022 -7.205 -3.476 -14.176 -24.836
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -15.022 -7.205 -3.476 -14.176 -24.836
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -15.022 -7.205 -3.476 -14.176 -24.836
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -15.022 -7.205 -3.476 -14.176 -24.836
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.817 113.67 113.707 113.954 114.055
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.149 -0.06339 -0.03057 -0.1244 -0.21776
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.149 -0.06339 -0.03057 -0.12378 -0.21776
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.108
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.012 1.81762 0.2255 249.85
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.012 1.60083 0.06096 191.618
Cash 0.012 1.60083 0.06096
Total Assets 0.306 311.658 311.125 290.289
Other Long Term Assets, Total 0.294 0 0.016
Total Current Liabilities 0.28375 0.21481 3.22469 49.858
Notes Payable/Short Term Debt 0.28375 0 0 27.815
Total Liabilities 0.28375 10.9099 13.9198 76.778
Total Long Term Debt 0 0 0 12.206
Total Equity 0.02225 300.748 297.205 213.511
Common Stock 0.00086 295.749 292.206 0.011
Additional Paid-In Capital 0.02414 1.5237 5.06634 287.509
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -0.00275 3.47545 -0.06724 -73.916
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 0.306 311.658 311.125 290.289
Total Common Shares Outstanding 37.5 38.1967 38.1967 113.996
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.12058 0.15609 9.201
Prepaid Expenses 0.09621 0.00846 3.664
Long Term Investments 309.84 310.9 2.448
Accrued Expenses 0.21481 3.22469 12.792
Other Liabilities, Total 10.6951 10.6951 14.714
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Μετρητά & Ισοδύναμα 75.029
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 116.589
Accounts Receivable - Trade, Net 8.235
Total Inventory 40.985
Other Current Assets, Total 4.382
Property/Plant/Equipment, Total - Net 24.224
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 25.345
Accumulated Depreciation, Total -2.717
Intangibles, Net 13.716
Note Receivable - Long Term 0.035
Accounts Payable 6.352
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.509
Other Current Liabilities, Total 2.39
Capital Lease Obligations 12.206
Other Equity, Total -0.093
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 273.523 318.359 277.354 249.85 217.206
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 248.006 259 200.964 191.618 149.437
Μετρητά & Ισοδύναμα 74.362 83.576 57.504 75.029 75.328
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 173.644 175.424 143.46 116.589 74.109
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.324 6.662 9.929 9.201 7.49
Accounts Receivable - Trade, Net 9.324 5.434 8.859 8.235 6.951
Total Inventory 9.311 47.469 58.142 40.985 46.095
Other Current Assets, Total 6.882 0.271 0.254 4.382 4.051
Total Assets 326.601 348.127 313.3 290.289 308.799
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.407 11.999 16.393 24.224 76.684
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.496 12.962 17.319 25.345 77.157
Accumulated Depreciation, Total -1.147 -1.3 -1.803 -2.717 -2.696
Intangibles, Net 2.554 9.898 12.555 13.716 13.385
Long Term Investments 44.78 7.791 6.928 2.448 1.478
Other Long Term Assets, Total 3.337 0.064 0.016 0.016 0.016
Total Current Liabilities 25.568 57.084 46.045 49.858 52.367
Accounts Payable 9.423 8.782 9.824 6.352 7.914
Accrued Expenses 11.15 13.238 9.831 12.792 21.179
Notes Payable/Short Term Debt 4.125 29.427 24.284 27.815 22.052
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.055 0.212 0.397 0.509 0.56
Other Current Liabilities, Total 0.815 5.425 1.709 2.39 0.662
Total Liabilities 97.493 122.464 87.706 76.778 118.515
Total Long Term Debt 1.25 7.579 8.706 12.206 12.08
Capital Lease Obligations 1.25 7.579 8.706 12.206 12.08
Other Liabilities, Total 70.675 57.801 32.955 14.714 54.068
Total Equity 229.108 225.663 225.594 213.511 190.284
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Additional Paid-In Capital 278.272 281.976 285.423 287.509 289.191
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -49.059 -56.264 -59.74 -73.916 -98.752
Treasury Stock - Common 0
Other Equity, Total -0.116 -0.06 -0.1 -0.093 -0.166
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 326.601 348.127 313.3 290.289 308.799
Total Common Shares Outstanding 113.67 113.67 113.707 113.996 114.112
Prepaid Expenses 4.957 8.065 3.664 10.133
Note Receivable - Long Term 0.016 0.054 0.035 0.03
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.00275 3.4782 -3.54269 -39.879
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.00275 -2.05533 -2.29923 -111.281
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.01475 307.953 0 334.348
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.08025 8.88911 0 -110.611
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.025 299.462 0 432.938
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.07 -0.39789 0 16.874
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.012 1.58883 -1.53988 76.552
Μη Χρηματικά Στοιχεία -5.53156 -1.81865 -45.071
Cash Taxes Paid 1.2411 0.376
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.00197 3.06211 -29.694
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -304.309 0.75935 -146.515
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -304.309 0.75935 -119.965
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.363
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.743
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -26.55
Total Cash Dividends Paid -4.853
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -15.022 -22.227 -25.703 -39.879 -24.836
Cash From Operating Activities -19.6 -70.664 -110.175 -111.281 -31.664
Cash From Operating Activities 0.12 0.478 1.692 3.363 4.182
Non-Cash Items -2.003 -10.284 -30.305 -45.071 -3.535
Cash Interest Paid 0.402 0.49 1 1.743 0.615
Changes in Working Capital -2.695 -38.631 -55.859 -29.694 -7.475
Cash From Investing Activities -219.37 -189.099 -165.774 -146.515 37.529
Capital Expenditures -1.74 -10.493 -19.216 -26.55 -5.414
Other Investing Cash Flow Items, Total -217.63 -178.606 -146.558 -119.965 42.943
Cash From Financing Activities 310.746 340.752 330.854 334.348 -5.891
Financing Cash Flow Items -110.272 -105.55 -110.272 -110.611 -0.002
Total Cash Dividends Paid -4.853 -4.853 -4.853 -4.853 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 432.534 432.534 432.534 432.938 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -6.663 18.621 13.445 16.874 -5.889
Net Change in Cash 71.776 80.989 54.905 76.552 -0.026

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CarLotz, Inc. Company profile

Σχετικά με την CarLotz, Inc.

Η CarLotz, Inc., πρώην Acamar Partners Acquisition Corp., διαχειρίζεται επιχειρήσεις μεταβίβασης οχημάτων και λιανικής επαναπώλησης. Η εταιρεία παρέχει στους εταιρικούς συνεργάτες προμήθειας οχημάτων και στους πωλητές μεταχειρισμένων οχημάτων λιανικής τη δυνατότητα πρόσβασης στο κανάλι λιανικών πωλήσεων. Λειτουργεί ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο μοντέλο αγοράς, προμήθειας και πώλησης, το οποίο προσφέρει ένα omni-channel και επιλογή οχημάτων, ενώ επιτρέπει μια end-to-end διεπαφή ηλεκτρονικού εμπορίου που επιτρέπει την αγορά και την πώληση. Η τεχνολογία Retail Remarketing της εταιρείας παρέχει στους εταιρικούς συνεργάτες προμήθειας οχημάτων της μετρήσεις επιδόσεων και αναλύσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μαζί με προσαρμοσμένες αναφορές επιχειρηματικής ευφυΐας που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της τιμής και της ταξινόμησης οχημάτων μεταξύ του καναλιού χονδρικής και λιανικής. Η εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε εταιρικούς συνεργάτες προμήθειας οχημάτων, πωλητές μεταχειρισμένων οχημάτων λιανικής και πελάτες λιανικής που επιθυμούν να αγοράσουν μεταχειρισμένα οχήματα.

Industry: Used Car Dealers

611 Bainbridge Street
Suite 100
RICHMOND
VIRGINIA 23224
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,391.35 Price
-0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.41 Price
-0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00343

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου