Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές CareMax, Inc. - CMAX CFD

3.59
11.11%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.05
Άνοιγμα* 3.89
Μεταβολή 1 έτους* 8.06%
Εύρος ημέρας* 3.6 - 3.98
Εύρος 52 εβδ. 2.41-8.47
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 773.98K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.39M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 273.88M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 111.33M
Έσοδα 631.13M
EPS -0.45
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 3.59 -0.39 -9.80% 3.98 3.99 3.59
Jun 28, 2022 4.05 -0.28 -6.47% 4.33 4.48 4.03
Jun 27, 2022 4.32 -0.51 -10.56% 4.83 4.88 4.31
Jun 24, 2022 4.82 0.16 3.43% 4.66 5.20 4.55
Jun 23, 2022 4.77 -0.26 -5.17% 5.03 5.27 4.65
Jun 22, 2022 5.14 0.16 3.21% 4.98 5.35 4.98
Jun 21, 2022 5.13 0.11 2.19% 5.02 5.56 5.02
Jun 17, 2022 5.08 0.42 9.01% 4.66 5.16 4.66
Jun 16, 2022 4.60 0.24 5.50% 4.36 4.64 4.35
Jun 15, 2022 4.65 0.21 4.73% 4.44 4.81 4.39
Jun 14, 2022 4.38 0.04 0.92% 4.34 4.50 4.06
Jun 13, 2022 4.30 -0.19 -4.23% 4.49 4.57 4.27
Jun 10, 2022 4.80 0.19 4.12% 4.61 4.95 4.61
Jun 9, 2022 4.94 -0.37 -6.97% 5.31 5.42 4.79
Jun 8, 2022 5.55 0.56 11.22% 4.99 5.62 4.99
Jun 7, 2022 5.14 -0.28 -5.17% 5.42 5.48 4.54
Jun 6, 2022 5.52 -0.07 -1.25% 5.59 5.71 5.26
Jun 3, 2022 5.54 -0.52 -8.58% 6.06 6.06 5.50
Jun 2, 2022 6.15 0.81 15.17% 5.34 6.27 5.24
Jun 1, 2022 5.38 0.58 12.08% 4.80 5.46 4.80

CareMax, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 631.132 295.762 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -42.042 -21.399 -4.01165 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -37.796 -6.675 -21.5107 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 673.174 317.161 4.01165
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 87.585 45.534 4.01165
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15.841 16.265 -17.4991
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -57.337 -6.517 -21.5107
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -37.795 -6.676 -21.5107
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -37.795 -6.676 -21.5107
Καθαρά Κέρδη -37.795 -6.676 -21.5107
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -37.796 -6.675 -21.5107
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -37.796 -6.675 -21.5107
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 90.7993 52.621 17.8432
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.41626 -0.12685 -1.20554
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.3229 -0.19914 -1.20554
Έσοδα 631.132 295.762
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 550.83 264.313
Ακαθάριστο Εισόδημα 80.302 31.449
Depreciation / Amortization 21.719 13.216
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.042 -5.902
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.05
Άλλο, Καθαρό 0.546 -1.333
Total Adjustments to Net Income -0.001 0.001
Other Operating Expenses, Total -0.002
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 164.263 157.67 172.279 136.92 118.306
Έσοδα 164.263 157.67 172.279 136.92 118.306
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 142.801 137.113 150.712 120.205 102.468
Ακαθάριστο Εισόδημα 21.462 20.557 21.567 16.715 15.838
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 174.203 166.222 184.939 147.811 127.988
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.902 24.042 20.362 22.279 18.93
Depreciation / Amortization 7.18 4.573 4.903 5.062 6.089
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.321 0.494 8.961 0.266 0.501
Λειτουργικά Έσοδα -9.94 -8.552 -12.66 -10.891 -9.682
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.665 -13.407 3.495 -5.264 6.83
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.639 -21.872 -9.21 -16.617 -3.397
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10.435 -22.053 -9.381 -16.798 -3.556
Δικαίωμα Μειοψηφίας
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10.435 -22.053 -9.381 -16.798 -3.556
Καθαρά Κέρδη 10.435 -22.053 -9.381 -16.798 -3.556
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10.434 -22.053 -9.381 -16.797 -3.555
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10.434 -22.053 -9.381 -16.797 -3.555
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10.434 -22.053 -9.381 -16.797 -3.555
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.887 87.4086 87.4229 87.368 87.942
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10342 -0.2523 -0.10731 -0.19226 -0.04042
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12482 -0.24862 -0.04068 -0.19028 -0.03635
Total Adjustments to Net Income -0.001 0.001 0.001
Άλλο, Καθαρό 0.966 0.087 -0.045 -0.462 -0.495
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.05
Other Operating Expenses, Total -0.001 0.001 -0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 108.044 1.10688
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 47.917 0.90871
Cash 47.917 0.90871
Prepaid Expenses 17.04 0.19817
Total Assets 653.092 144.943
Long Term Investments 143.837
Total Current Liabilities 21.959 3.75607
Accounts Payable 3.11 0.45816
Accrued Expenses 8.69 3.168
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Other Current Liabilities, Total 3.884 0.12991
Total Liabilities 147.722 32.9635
Total Long Term Debt 110.96 0
Other Liabilities, Total 14.803 29.2074
Total Equity 505.37 111.98
Common Stock 0.009 106.981
Additional Paid-In Capital 505.327 26.51
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 0.033 -21.5107
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 653.092 144.943
Total Common Shares Outstanding 87.368 17.9688
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 41.998
Accounts Receivable - Trade, Net 41.998
Total Inventory 0.55
Other Current Assets, Total 0.539
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15.993
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21.902
Accumulated Depreciation, Total -5.909
Goodwill, Net 464.566
Intangibles, Net 59.811
Other Long Term Assets, Total 4.678
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.275
Long Term Debt 110.96
Other Equity, Total 0.001
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 107.723 108.044 132.863 207.994 0.59965
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32.74 47.917 80.451 170.08 0.39002
Cash 32.74 47.917 80.451 170.08 0.39002
Prepaid Expenses 20.045 17.04 17.926 3.449 0.20963
Total Assets 649.085 653.092 665.701 633.07 144.456
Long Term Investments 143.856
Total Current Liabilities 28.137 21.959 23.304 62.406 4.86101
Accounts Payable 5.165 3.11 5.677 2.546 0.45665
Accrued Expenses 12.365 8.69 8.346 10.953 4.355
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 4.335 3.884 3.002 42.235 0.04937
Total Liabilities 156.895 147.722 159.336 242.889 23.1743
Total Long Term Debt 109.66 110.96 112.89 114.222 0
Other Liabilities, Total 19.098 14.803 23.142 66.261 18.3133
Total Equity 492.19 505.37 506.365 390.181 121.282
Common Stock 0.009 0.009 0.009 0.008 116.282
Additional Paid-In Capital 508.945 505.327 502.751 372.088 17.2085
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -16.763 0.033 3.605 18.085 -12.2091
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 649.085 653.092 665.701 633.07 144.456
Total Common Shares Outstanding 87.368 87.368 87.074 80.6325 17.9688
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 53.581 41.998 33.624 32.031
Accounts Receivable - Trade, Net 53.581 41.998 33.624 32.031
Total Inventory 0.702 0.55 0.398 0.19
Other Current Assets, Total 0.655 0.539 0.464 2.244
Property/Plant/Equipment, Total - Net 16.895 15.993 16.163 12.728
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 23.856 21.902 20.916 16.473
Accumulated Depreciation, Total -6.961 -5.909 -4.753 -3.745
Goodwill, Net 464.264 464.566 451.908 358.798
Intangibles, Net 55.604 59.811 61.575 50.357
Other Long Term Assets, Total 4.599 4.678 3.192 3.193
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.272 6.275 6.279 6.672
Long Term Debt 109.66 110.96 112.89 114.222
Other Equity, Total -0.001 0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -23.856 -0.45565
Μη Χρηματικά Στοιχεία -32.318 -4.01165
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.753 3.55601
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -316.579 -143.75
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -309.707 -143.75
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 383.418 145.114
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -128.384 1.33936
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 415 143.775
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 96.802 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 42.983 0.90871
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.813
Amortization 10.402
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.872
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Cash From Operating Activities -12.139 -23.856 -8.802 -2.983 3.372
Cash From Operating Activities 5.062 2.813 1.657 0.64 0.514
Non-Cash Items -11.594 -32.318 -21.087 -9.08 1.337
Changes in Working Capital -5.607 -4.753 5.14 4.136 1.521
Cash From Investing Activities -1.467 -316.579 -301.311 -211.779 -1.69
Capital Expenditures -1.467 -6.872 -2.967 -1.527 -1.69
Cash From Financing Activities -1.57 383.418 385.63 381.864 -0.181
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.57 96.802 98.37 100.017 -0.181
Net Change in Cash -15.176 42.983 75.517 167.102 1.501
Amortization 10.402 5.488 1.321
Other Investing Cash Flow Items, Total -309.707 -298.344 -210.252
Financing Cash Flow Items -128.384 -127.74 -128.153
Issuance (Retirement) of Stock, Net 415 415 410
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
de la Torre (Ralph) Individual Investor 16.2273 18066223 18066223 2022-11-10
Deerfield Management Company, L.P. Hedge Fund 14.2466 15861090 0 2023-03-09 MED
Eminence Capital, LP Hedge Fund 9.3973 10462311 2887031 2022-12-31 MED
De Solo (Carlos A.) Individual Investor 5.7751 6429526 14300 2022-11-11 LOW
IMC Holdings, L.P. Corporation 4.7521 5290687 0 2022-10-03 LOW
Athyrium Capital Management, LP Investment Advisor/Hedge Fund 4.0125 4467219 0 2022-12-31 LOW
Maverick Capital, Ltd. Hedge Fund 3.8773 4316684 0 2022-12-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7085 4128740 944931 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.3509 3730648 -78049 2022-12-31 LOW
Perceptive Advisors LLC Private Equity 2.8107 3129195 -265744 2022-12-31 MED
de Solo (Alberto) Individual Investor 2.6111 2907029 6300 2022-11-11 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.8726 2084807 1673092 2022-12-31 MED
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.7629 1962710 -1070819 2022-12-31 HIGH
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4566 1621668 -2259 2022-12-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.4114 1571345 0 2022-12-31 LOW
Alua Capital Management LP Hedge Fund 1.2411 1381767 0 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0805 1202939 31451 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0148 1129854 18051 2022-12-31 LOW
Triatomic Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8905 991381 86410 2022-12-31 HIGH
Coronation Fund Managers Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7468 831474 831474 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CareMax, Inc. Company profile

Σχετικά με την CareMax, Inc.

Η CareMax, Inc. ("CareMax"), πρώην Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp., είναι μια τεχνολογικά υποστηριζόμενη πλατφόρμα φροντίδας που παρέχει φροντίδα βασισμένη στην αξία και διαχείριση χρόνιων ασθενειών σε ηλικιωμένους. Η CareMax διαθέτει περίπου 36 ιατρικά κέντρα που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και μια πλατφόρμα λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχει δεδομένα, αναλύσεις και εργαλεία/ροές εργασίας αποφάσεων βάσει κανόνων για τους γιατρούς σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κέντρο CareMax προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως πρωτοβάθμια περίθαλψη, εξειδικευμένη περίθαλψη, μεταφορά, διακομιδή ασθενοφόρων, οδοντιατρική περίθαλψη, οπτομετρία, σκελετούς και φακούς, φαρμακείο, θεραπεία μασάζ, κομμωτήριο, γεύματα, κοινωνικές υπηρεσίες και υγεία στο σπίτι. Τα κέντρα CareMax απευθύνονται σε μέλη Medicare Advantage.

Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

1000 Nw 57 Court, Suite 400
MIAMI
FLORIDA 33126
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου