Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Bonus BioGroup Ltd. - BBIXF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.21-1.44
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.51M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 105.72M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 249.94M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.17B
Έσοδα N/A
EPS -0.03
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.10
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Bonus BioGroup Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.963 20.13 18.45 20.909 19.444 64.735
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.059 9.201 7.567 9.752 8.023 43.75
Έρευνα & Ανάπτυξη 6.904 10.767 10.686 10.08 10.354 19.509
Other Operating Expenses, Total 0
Λειτουργικά Έσοδα -15.963 -20.13 -18.45 -20.909 -19.444 -64.735
Άλλο, Καθαρό -0.083 -0.067 -0.364 -0.195 -1.408 -24.936
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.046 -20.197 -18.735 -22.24 -22.021 -90.076
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.046 -20.197 -18.735 -22.24 -22.021 -90.076
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.046 -20.197 -18.735 -22.24 -22.021 -90.076
Καθαρά Κέρδη -16.046 -20.197 -18.735 -22.24 -22.021 -90.076
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.046 -20.197 -18.735 -22.24 -22.021 -90.076
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.046 -20.197 -18.735 -22.24 -22.021 -90.076
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.046 -20.197 -18.735 -22.24 -22.021 -90.076
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 233.543 808.995 811.497 841.467 998.981 1154.06
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06871 -0.02497 -0.02309 -0.02643 -0.02204 -0.07805
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06871 -0.02497 -0.02309 -0.02643 -0.02204 -0.07805
Depreciation / Amortization 0.162 0.197 1.077 1.067 1.476
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.079 -1.136 -1.169 -0.405
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 36.762 8.027 10.375 9.571 9.579
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.548 4.643 3.635 4.117 3.645
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.214 3.384 6.74 5.454 5.934
Λειτουργικά Έσοδα -36.762 -8.027 -10.375 -9.571 -9.579
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.204 0 -0.005 -0.463 2.506
Άλλο, Καθαρό -9.4 -9.556 -1.148 -5.973 -0.231
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -44.958 -17.583 -11.528 -16.007 -7.304
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -44.958 -17.583 -11.528 -16.007 -7.304
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -44.958 -17.583 -11.528 -16.007 -7.304
Καθαρά Κέρδη -44.958 -17.583 -11.528 -16.007 -7.304
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -44.958 -17.583 -11.528 -16.007 -7.304
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -44.958 -17.583 -11.528 -16.007 -7.304
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -44.958 -17.583 -11.528 -16.007 -7.304
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1067.15 1069.13 1153.42 1155.96 1167.93
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04213 -0.01645 -0.00999 -0.01385 -0.00625
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04213 -0.01645 -0.00999 -0.01385 -0.00625
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2.076 4.651 9.088 0.308 16.737 81.001
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.401 2.725 8.641 0.105 16.086 79.55
Μετρητά & Ισοδύναμα 1.401 2.725 8.641 0.105 16.086 79.55
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.675 1.88 0.424 0.102 0.41 1.155
Accounts Receivable - Trade, Net 0.675
Other Current Assets, Total 0
Total Assets 2.896 5.577 10.158 6.99 51.437 104.322
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.717 0.824 0.973 6.585 5.726 14.961
Intangibles, Net 0.006 0.005
Other Long Term Assets, Total 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.464
Total Current Liabilities 10.259 11.961 12.45 15.545 16.374 8.771
Accounts Payable 1.355 1.047 1.221 1.48 1.559 3.994
Payable/Accrued 3.671
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 5.233 7.273 8.275 9.362 11.185 1.118
Total Liabilities 10.259 11.961 13.335 20.711 20.753 19.892
Total Long Term Debt 0 0 0 5.166 4.379 11.121
Total Equity -7.363 -6.384 -3.177 -13.721 30.684 84.43
Common Stock 50.105 65.133 68.757 85.011 156.654 296.524
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -58.199 -71.517 -87.731 -105.346 -125.97 -212.094
Other Equity, Total 0.731 0 15.797 6.614 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2.896 5.577 10.158 6.99 51.437 104.322
Total Common Shares Outstanding 241.611 808.995 811.497 841.467 998.981 1154.06
Prepaid Expenses 0.046 0.023 0.101 0.241 0.296
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.538 2.886 9.575 9.762 20.455
Accumulated Depreciation, Total -1.714 -1.913 -2.99 -4.036 -5.494
Accrued Expenses 3.641 2.954 3.993 2.855 2.43
Other Liabilities, Total 0.885
Long Term Investments 0 28.877 7.896
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.71 0.775 1.229
Capital Lease Obligations 5.166 4.379 11.121
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 92.77 82.69 92.565 81.001 78.283
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 88.778 81.257 91.467 79.55 71.95
Μετρητά & Ισοδύναμα 88.778 81.257 91.467 79.55 71.95
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.992 1.433 1.098 1.451 6.333
Accounts Receivable - Trade, Net 3.992 1.433 1.098 1.451 6.333
Total Assets 118.308 96.567 117.112 104.322 105.758
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.87 1.752 12.649 14.961 18.518
Long Term Investments 19.571 11.661 11.434 7.896 8.493
Other Long Term Assets, Total 0.097 0.464 0.464 0.464 0.464
Total Current Liabilities 13.358 5.385 8.409 8.771 7.859
Accounts Payable 2.211 1.916 3.124 3.994 3.721
Payable/Accrued 5.231 2.119 2.972 2.494 2.869
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.798 0.31 1.477 1.229 1.243
Other Current Liabilities, Total 5.118 1.04 0.836 1.054 0.026
Total Liabilities 17.518 5.385 19.7 19.892 18.742
Total Long Term Debt 4.16 0 11.291 11.121 10.883
Capital Lease Obligations 4.16 0 11.291 11.121 10.883
Total Equity 100.79 91.182 97.412 84.43 87.016
Common Stock 204.652 241.537 295.909 296.524 307.606
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -148.104 -163.729 -198.497 -212.094 -220.59
Other Equity, Total 44.242 13.374 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 118.308 96.567 117.112 104.322 105.758
Total Common Shares Outstanding 1067.15 1069.13 1153.42 1154.06 1167.93
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -16.046 -20.197 -18.735 -22.24 -22.021 -90.076
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -9.625 -11.823 -13.427 -13.113 -15.746 -39.839
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.41 0.163 0.197 1.077 1.067 1.476
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.277 7.76 3.143 5.673 4.89 57.174
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.734 0.451 1.968 2.377 0.318 -8.413
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.18 -0.269 -0.341 -0.187 -0.254 -6.176
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.191 -0.269 -0.341 -0.187 -0.254 -5.809
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.011 0 0 -0.367
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 6.795 13.416 19.559 4.918 31.921 113.418
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.731 0 16.424 5.435 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.546 0.92 0.909 0.146 0.132 18.216
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4.518 12.496 2.226 -0.663 31.789 95.202
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3.01 1.324 5.916 -8.536 15.981 63.464
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.125 -0.154 0.06 -3.939
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -44.958 -62.541 -74.069 -90.076 -7.304
Cash From Operating Activities -19.798 -28.644 -33.442 -39.839 -8.254
Cash From Operating Activities 0.281 0.402 0.905 1.476 0.542
Non-Cash Items 32.52 44.179 48.25 57.174 -0.171
Changes in Working Capital -7.641 -10.684 -8.528 -8.413 -1.321
Cash From Investing Activities -0.445 -1.237 -3.391 -6.176 -4.075
Capital Expenditures -0.445 -0.87 -3.024 -5.809 -4.075
Cash From Financing Activities 91.829 95.613 113.478 113.418 2.816
Financing Cash Flow Items 45.942 13.374 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.712 2.879 17.765 18.216 3.058
Issuance (Retirement) of Debt, Net 43.175 79.36 95.713 95.202 -0.242
Foreign Exchange Effects 1.106 -0.561 -1.264 -3.939 1.913
Net Change in Cash 72.692 65.171 75.381 63.464 -7.6
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.367 -0.367 -0.367 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Meretzki (Shai) Individual Investor 32.966 385017966 5551455 2022-12-28
Rauch (Yosef) Individual Investor 11.383 132945004 875000 2022-12-28
Shapira (Gil) Individual Investor 0.6085 7106418 0 2022-12-28
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1 1167456 19019 2023-02-28 LOW
Reznick (Yehuda) Individual Investor 0.0626 730797 0 2022-12-28

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Bonus BioGroup Ltd. Company profile

Σχετικά με την Bonus BioGroup Ltd.

Η Bonus Biogroup Ltd, πρώην Oceana Advanced Industries Ltd, είναι μια ισραηλινή εταιρεία βιοτεχνολογίας με επίκεντρο το προϊόν, η οποία εφαρμόζει τεχνολογία για την παροχή ιστών αναγέννησης οστών. Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα κυτταρικής θεραπείας με βάση αυτόλογα και αλλογενή οστικά εμφυτεύματα που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική μεταμόσχευση οστών και θα παρέχουν προσθετικά οστικής αντικατάστασης με βάση κύτταρα για την αποκατάσταση οστικών βλαβών. Στοχεύει σε μια παγκόσμια αγορά για τη θεραπεία σημαντικών διαταραχών, όπως η αρθρίτιδα που σχετίζεται με τα οστά και τους χόνδρους, η οστεοπόρωση και διάφορα είδη οστών και τραυμάτων των αρθρώσεων, όπως κατάγματα ισχίου και τραυματισμοί στο γόνατο, μεταξύ άλλων. Στις 29 Απριλίου 2012, η Bonus Bio Group Ltd εξαγόρασε πλήρως την Bonus Therapeutic Ltd.

Industry: Bio Medical Devices

פארק מת"מ 8ב'
HAIFA
3190501
IL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

67.37 Price
-0.800% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0002%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
+2.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00400

Gold

1,973.43 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0172%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0089%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,574.10 Price
+0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου