Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Better Therapeutics, Inc. - BTTX CFD

0.6830
2.2%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0562
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.6683
Άνοιγμα* 0.6671
Μεταβολή 1 έτους* -67.3%
Εύρος ημέρας* 0.6486 - 0.7027
Εύρος 52 εβδ. 0.59-2.80
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 135.87K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.90M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.89M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.73M
Έσοδα N/A
EPS -1.67
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 0.6830 0.0159 2.38% 0.6671 0.7263 0.6480
May 25, 2023 0.6683 -0.0257 -3.70% 0.6940 0.7422 0.6483
May 24, 2023 0.7168 -0.0290 -3.89% 0.7458 0.7459 0.6924
May 23, 2023 0.7507 0.0054 0.72% 0.7453 0.7651 0.7453
May 22, 2023 0.7555 0.0201 2.73% 0.7354 0.7942 0.7354
May 19, 2023 0.7564 0.0013 0.17% 0.7551 0.7747 0.7540
May 18, 2023 0.7554 -0.0015 -0.20% 0.7569 0.7845 0.7356
May 17, 2023 0.7582 0.0126 1.69% 0.7456 0.7797 0.7456
May 16, 2023 0.7620 -0.0388 -4.85% 0.8008 0.8037 0.7260
May 15, 2023 0.7457 -0.0580 -7.22% 0.8037 0.8136 0.7359
May 12, 2023 0.7470 0.0310 4.33% 0.7160 0.7749 0.7159
May 11, 2023 0.7555 -0.0823 -9.82% 0.8378 0.8571 0.7257
May 10, 2023 0.8349 0.0215 2.64% 0.8134 0.8716 0.7544
May 9, 2023 0.8039 0.0391 5.11% 0.7648 0.8137 0.7262
May 8, 2023 0.7746 -0.1165 -13.07% 0.8911 0.8911 0.6907
May 5, 2023 0.9005 0.0042 0.47% 0.8963 0.9298 0.8905
May 4, 2023 0.9297 -0.1353 -12.70% 1.0650 1.0653 0.8708
May 3, 2023 1.0750 0.0017 0.16% 1.0733 1.1041 1.0635
May 2, 2023 1.0944 0.0095 0.88% 1.0849 1.1233 1.0652
May 1, 2023 1.0943 -0.0281 -2.50% 1.1224 1.1332 1.0741

Better Therapeutics, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, August 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Better Therapeutics Inc Earnings Release
Q2 2023 Better Therapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Better Therapeutics Inc Earnings Release
Q3 2023 Better Therapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020
Συνολικά έσοδα 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.262 40.303 0.00169
Other Operating Expenses, Total 0.00169
Λειτουργικά Έσοδα -38.262 -40.303 -0.00169
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -39.753 -40.488 -0.00169
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -39.76 -40.335 -0.00169
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -39.76 -40.335 -0.00169
Καθαρά Κέρδη -39.76 -40.335 -0.00169
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -39.76 -40.335 -0.00169
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -39.76 -40.335 -0.00169
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -39.76 -40.335 -0.00169
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 23.5578 23.6027 7.5575
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.68776 -1.70891 -0.00022
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.68776 -1.4406 -0.00022
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.822 11.124
Έρευνα & Ανάπτυξη 16.44 19.436
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 9.743
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.491 -0.185
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.925 8.322 10.996 9.599 9.345
Other Operating Expenses, Total
Λειτουργικά Έσοδα -8.925 -8.322 -10.996 -9.599 -9.345
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.431 -0.439 -0.406 -0.329 -0.317
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.356 -8.761 -11.402 -9.928 -9.662
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.357 -8.765 -11.405 -9.928 -9.662
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.357 -8.765 -11.405 -9.928 -9.662
Καθαρά Κέρδη -9.357 -8.765 -11.405 -9.928 -9.662
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.357 -8.765 -11.405 -9.928 -9.662
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.357 -8.765 -11.405 -9.928 -9.662
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.357 -8.765 -11.405 -9.928 -9.662
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 23.8266 23.6315 23.6931 23.593 23.4132
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.39271 -0.3709 -0.48136 -0.4208 -0.41267
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.39271 -0.3709 -0.48136 -0.4208 -0.41267
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.536 5.273 5.519 5.358 5.672
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.389 3.049 5.477 4.241 3.673
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.446 45.251 0.08666
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.74 40.566 0.02476
Cash 0.02476
Other Current Assets, Total 0.21 0.276 0.06189
Total Assets 22.943 50.958 0.08666
Total Current Liabilities 13.494 4.733 0.06334
Accrued Expenses 5.927 3.21 0.00145
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.06189
Total Liabilities 23.842 14.238 0.06334
Total Long Term Debt 10.348 9.505 0
Total Equity -0.899 36.72 0.02331
Common Stock 0.002 0.002 0.00014
Additional Paid-In Capital 110.602 108.461 0.02486
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -111.503 -71.743 -0.00169
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 22.943 50.958 0.08666
Total Common Shares Outstanding 23.851 23.6027 7.5575
Μετρητά & Ισοδύναμα 15.74 40.566
Prepaid Expenses 2.496 4.409
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.121 0.082
Intangibles, Net 3.888 5.077
Other Long Term Assets, Total 0.488 0.548
Accounts Payable 3.035 1.523
Long Term Debt 10.348 9.505
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.178
Accumulated Depreciation, Total -0.057
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.532
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.442 18.446 23.49 32.137 35.179
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.068 15.74 22.305 29.685 31.673
Cash
Prepaid Expenses 1.968 2.496 1.123 2.38 3.242
Total Assets 12.808 22.943 28.221 37.103 40.291
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 0.483 0.488 0.488 0.487 0.488
Total Current Liabilities 13.64 13.494 9.312 6.141 3.567
Accrued Expenses 5.588 5.927 4.928 3.27 2.528
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 22.641 23.842 20.969 19.049 12.866
Total Long Term Debt 9.001 10.348 11.657 12.908 9.299
Other Liabilities, Total
Total Equity -9.833 -0.899 7.252 18.054 27.425
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 111.025 110.602 109.988 109.385 108.828
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -120.86 -111.503 -102.738 -91.333 -81.405
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12.808 22.943 28.221 37.103 40.291
Total Common Shares Outstanding 23.8523 23.851 23.7441 23.733 23.6086
Payable/Accrued
Μετρητά & Ισοδύναμα 6.068 15.74 22.305 29.685 31.673
Other Current Assets, Total 0.406 0.21 0.062 0.072 0.264
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.131 0.121 0.122 0.115 0.098
Intangibles, Net 3.752 3.888 4.121 4.364 4.526
Accounts Payable 2.513 3.035 1.255 1.088 0.735
Long Term Debt 9.001 10.348 11.657 12.908 9.299
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5.539 4.532 3.129 1.783 0.304
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -39.76 -40.335 -0.00169
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -28.93 -30.818 -0.00024
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 6.268 -2.339 0.00145
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.284 72.332 0.025
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 62.331 -0.06189
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.284 0.001 0.025
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5 10 0.06189
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -24.826 40.443 0.02476
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.729 1.619
Deferred Taxes 0 -0.152
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.833 10.389
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.325 0.085
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.18 -1.071
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.18 -1.071
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -9.357 -39.76 -30.995 -19.59 -9.662
Cash From Operating Activities -8.716 -28.93 -22.593 -15.57 -8.855
Non-Cash Items 0.41 1.833 1.384 0.787 0.375
Changes in Working Capital -0.524 6.268 5.01 1.919 -0.231
Cash From Investing Activities -0.521 -1.18 -0.82 -0.457 -0.039
Other Investing Cash Flow Items, Total
Cash From Financing Activities -0.435 5.284 5.152 5.146 0.001
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.284 0.152 0.146 0.001
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.435 5 5 5
Net Change in Cash -9.672 -24.826 -18.261 -10.881 -8.893
Cash From Operating Activities 0.755 2.729 2.008 1.314 0.663
Deferred Taxes 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0.495 1.325 0.87 0.462 0.219
Capital Expenditures -0.521 -1.18 -0.82 -0.457 -0.039
Cash Taxes Paid 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Perry (David P) Individual Investor 53.1606 16868581 6404566 2023-04-12 LOW
Georgianna Maule-Ffinch 2015 Trust Individual Investor 11.4598 3636364 3636364 2023-04-10
Appelbaum (Kevin J) Individual Investor 7.5847 2406719 -6250 2023-04-10 LOW
Mountain Crest Capital LLC Corporation 4.375 1388250 0 2023-04-10 LOW
Farallon Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 2.203 699042 -114514 2023-03-31 MED
Armanino (Andrew J) Individual Investor 1.4739 467692 303030 2023-04-10 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3818 438479 3700 2023-03-31 LOW
Parker (Geoffrey M) Individual Investor 1.2491 396363 303030 2023-04-10 LOW
Maule-Ffinch (Georgianna) Individual Investor 0.9238 293150 0 2023-04-10 LOW
Karbe (Frank L) Individual Investor 0.9216 292424 242424 2023-04-10 MED
Berman Mark A Individual Investor 0.7309 231939 0 2023-04-10 LOW
Carmona (Richard H. M.D.) Individual Investor 0.4841 153619 0 2023-04-10 LOW
Wynholds (Kristin) Individual Investor 0.3114 98819 0 2023-04-10 LOW
Heinen (Mark) Individual Investor 0.2773 88004 1 2023-04-10 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2523 80054 798 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.18 57109 0 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.1497 47516 -6473 2023-03-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1424 45200 0 2023-03-31 LOW
Zamirowski (Justin) Individual Investor 0.1163 36913 36913 2022-05-27
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.0837 26556 14932 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Better Therapeutics, Inc. Company profile

Σχετικά με την Better Therapeutics, Inc.

Η Better Therapeutics, Inc, πρώην Mountain Crest Acquisition Corp II, ασχολείται με την προσφορά ψηφιακής θεραπευτικής πλατφόρμας συνταγογράφησης για τη θεραπεία καρδιομεταβολικών ασθενειών. Η εταιρεία δημιουργεί θεραπείες για την αναστροφή της εξέλιξης της νόσου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενημέρωση των κλινικών αποφάσεων. Κατασκευάζει συνταγογραφούμενα ψηφιακά θεραπευτικά προϊόντα που παρέχουν ένα νέο είδος συμπεριφορικής θεραπείας και δημιουργούν μηχανισμούς ανατροφοδότησης χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρακολουθούνται εξ αποστάσεως και δημιουργούνται από τον ασθενή. Ο αγωγός κλινικής ανάπτυξης περιλαμβάνει τα BT-001, BT-002, BT-003, BT-004 και BT-005. Αξιολογεί το BT-001 σε μια βασική μελέτη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία που χρησιμοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη για άτομα με μη ελεγχόμενο διαβήτη τύπου 2. Η Εταιρεία αναπτύσσει τη Διατροφική Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Nutritional Cognitive Behavioral Therapy, CBT), η οποία είναι μια νέα μορφή συμπεριφορικής θεραπείας υπό ανάπτυξη για τη θεραπεία ασθενών με διαβήτη τύπου 2 και άλλα καρδιομεταβολικά νοσήματα.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

548 Market St. #49404
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94101
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

BTC/USD

27,133.15 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.60

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου