Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Banyan Tree - B58sg CFD

  0.3488
  1.41%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0124
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021661 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.12)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021661%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000257 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000257%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.3538
  Άνοιγμα* 0.3538
  Μεταβολή 1 έτους* 31.52%
  Εύρος ημέρας* 0.3488 - 0.3538
  Εύρος 52 εβδ. 0.27-0.47
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 53.19K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 669.03K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 325.48M
  Αναλογία P/E 264.09
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 867.06M
  Έσοδα 296.45M
  EPS 0.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.18
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 0.3488 0.0000 0.00% 0.3488 0.3488 0.3488
  Dec 7, 2023 0.3488 -0.0050 -1.41% 0.3538 0.3538 0.3488
  Dec 6, 2023 0.3538 0.0000 0.00% 0.3538 0.3538 0.3538
  Dec 4, 2023 0.3538 -0.0099 -2.72% 0.3637 0.3637 0.3488
  Dec 1, 2023 0.3588 0.0000 0.00% 0.3588 0.3637 0.3538
  Nov 29, 2023 0.3588 -0.0049 -1.35% 0.3637 0.3637 0.3588
  Nov 28, 2023 0.3637 0.0000 0.00% 0.3637 0.3637 0.3637
  Nov 23, 2023 0.3687 -0.0050 -1.34% 0.3737 0.3737 0.3687
  Nov 22, 2023 0.3687 0.0000 0.00% 0.3687 0.3687 0.3687
  Nov 20, 2023 0.3687 0.0000 0.00% 0.3687 0.3687 0.3687
  Nov 15, 2023 0.3737 0.0000 0.00% 0.3737 0.3737 0.3737
  Nov 14, 2023 0.3737 0.0050 1.36% 0.3687 0.3737 0.3687
  Nov 10, 2023 0.3737 0.0050 1.36% 0.3687 0.3787 0.3687
  Nov 9, 2023 0.3737 -0.0100 -2.61% 0.3837 0.3837 0.3737
  Nov 8, 2023 0.3837 0.0050 1.32% 0.3787 0.3837 0.3787
  Nov 6, 2023 0.3837 0.0000 0.00% 0.3837 0.3837 0.3837
  Nov 3, 2023 0.3837 0.0050 1.32% 0.3787 0.3837 0.3787
  Nov 1, 2023 0.3787 0.0000 0.00% 0.3787 0.3787 0.3787
  Oct 30, 2023 0.3787 0.0000 0.00% 0.3787 0.3787 0.3787
  Oct 26, 2023 0.3787 0.0000 0.00% 0.3787 0.3787 0.3787

  Banyan Tree Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:30

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Banyan Tree Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting
  Banyan Tree Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 271.328 221.228 157.832 346.954 329.046
  Έσοδα 271.328 221.228 157.832 346.954 329.046
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 67.514 110.74 45.868 88.022 71.526
  Ακαθάριστο Εισόδημα 203.814 110.488 111.964 258.932 257.52
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 249.607 239.359 219.286 314.435 268.279
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 137.424 93.208 118.944 144.05 155.954
  Depreciation / Amortization 19.98 22.67 26.336 23.709 22.366
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -6.887 -1.064 -0.006 -3.736 -2.486
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.319 2.844 3.944 -39.741
  Other Operating Expenses, Total 31.576 13.486 25.3 58.446 60.66
  Λειτουργικά Έσοδα 21.721 -18.131 -61.454 32.519 60.767
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20.436 -33.689 -33.118 -18.563 -35.798
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.285 -51.82 -94.572 13.956 24.969
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.573 -61.274 -102.508 2.529 14.393
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.194 6.082 6.67 -1.878 -0.922
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.767 -55.192 -95.838 0.651 13.471
  Καθαρά Κέρδη 0.767 -55.192 -95.838 0.651 13.471
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.767 -55.192 -95.838 0.651 13.471
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.767 -55.192 -95.838 0.651 13.471
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.767 -55.192 -95.838 0.651 13.471
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 952.12 849.029 840.029 840.917 883.86
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00081 -0.06501 -0.11409 0.00077 0.01524
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0105
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00145 -0.0648 -0.10332 0.00944 -0.01355
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 143.747 152.704 118.624 164.761 56.467
  Έσοδα 143.747 152.704 118.624 164.761 56.467
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19.628 40.717 26.797 97.4 13.34
  Ακαθάριστο Εισόδημα 124.119 111.987 91.827 67.361 43.127
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 136.964 147.528 102.079 154.394 84.965
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 73.561 76.474 60.783 38.789 47.627
  Depreciation / Amortization 11.886 10.065 9.915 10.555 12.115
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.411 -0.206 0.373 5.892 1.219
  Other Operating Expenses, Total 30.478 20.478 4.211 1.758 10.664
  Λειτουργικά Έσοδα 6.783 5.176 16.545 10.367 -28.498
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.731 -7.48 -12.956 -19.889 -13.8
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.052 -2.304 3.589 -9.522 -42.298
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.358 0.72 -0.147 -15.637 -45.637
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.377 -0.467 0.661 3.049 3.033
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.981 0.253 0.514 -12.588 -42.604
  Καθαρά Κέρδη 0.981 0.253 0.514 -12.588 -42.604
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.981 0.253 0.514 -12.588 -42.604
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.981 0.253 0.514 -12.588 -42.604
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.981 0.253 0.514 -12.588 -42.604
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 868.511 867.004 1037.24 853.418 844.641
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00113 0.00029 0.0005 -0.01475 -0.05044
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00204 0.00103 0.00084 -0.00977 -0.05003
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 464.193 511.862 447.52 563.288 600.155
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 164.944 186.485 53.293 130.802 206.181
  Μετρητά & Ισοδύναμα 112.326 51.287 130.802 206.181
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73.079 74.159 2.006
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 96.63 101.24 64.257 93.157 90.582
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 79.579 85.471 43.643 74.23 69.155
  Συνολικό Απόθεμα 194.106 216.735 320.686 326.545 293.042
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.295 4.757 5.459 6.519 6.485
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.218 2.645 3.825 6.265 3.865
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1357.32 1423.58 1578.71 1743.87 1633.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 572.808 585.389 670.591 718.685 599.435
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 835.18 844.166 955.854 1005.88 846.057
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -262.372 -258.777 -285.263 -287.193 -246.622
  Υπεραξία, Καθαρό 2.603 2.603 2.603 2.603 2.603
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 35.428 34.12 32.595 32.636 30.748
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 212.22 219.834 317.916 325.437 314.882
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 17.321 22.46 58.604 50.288 43.13
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 52.743 47.312 48.882 50.932 42.848
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 396.395 464.133 471.708 532.424 458.462
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 43.37 40.346 50.322 51.676 44.597
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 106.942 198.34 228.334 279.32 215.176
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 246.083 225.447 193.052 201.428 198.689
  Σύνολο Οφειλών 872.818 935.33 1012.47 1069.63 987.673
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 264.602 265.276 306.712 315.102 330.556
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 233.107 233.173 274.414 281.66 330.556
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 131.752 128.889 138.017 136.08 113.445
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 48.647 49.835 61.361 73.178 73.627
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 31.422 27.197 34.674 12.85 11.583
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 484.498 488.25 566.239 674.235 646.128
  Κοινή Μετοχή 250.668 247.578 241.75 241.52 241.52
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 92.297 94.817 148.367 243.872 269.03
  Treasury Stock - Common -0.623 -0.706 -0.758 -0.9 -1.149
  Unrealized Gain (Loss) 208.243 205.223 206.123 208.723 177.497
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -66.087 -58.662 -29.243 -18.98 -40.77
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1357.32 1423.58 1578.71 1743.87 1633.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 866.848 857.58 840.964 839.795 839.362
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 31.495 32.103 32.298 33.442
  Μετρητά 91.865
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 438.458 464.193 519.692 511.862 445.739
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 141.421 164.944 197.457 186.485 72.308
  Μετρητά & Ισοδύναμα 69.272 92.795 123.331 112.326 70.293
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 87.805 93.985 99.011 98.716 72.033
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 74.019 79.579 85.229 85.471 56.218
  Συνολικό Απόθεμα 192.052 190.718 207.971 215.441 289.704
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.18 14.546 15.253 11.22 11.694
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1380.68 1357.32 1403.92 1423.58 1516.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 608.966 572.808 561.459 585.389 614.808
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 42.577 38.031 38.07 36.723 34.98
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 219.342 212.22 218.167 219.834 323.188
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 14.71 17.321 22.448 22.46 52.257
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 56.629 52.743 44.079 47.312 45.627
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 424.189 396.395 446.935 464.133 433.793
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 43.741 43.37 37.729 40.346 40.539
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 110.835 106.942 185.381 198.34 197.495
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 269.613 246.083 223.825 225.447 195.759
  Σύνολο Οφειλών 898.518 872.818 917.529 935.33 1004.56
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 263.418 264.602 264.449 265.276 337.637
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 184.685 233.107 230.638 233.173 304.82
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 78.733 31.495 33.811 32.103 32.817
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 129.75 131.752 129.439 128.889 134.209
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 47.786 48.647 48.037 49.835 55.573
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 33.375 31.422 28.669 27.197 43.352
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 482.164 484.498 486.386 488.25 512.035
  Κοινή Μετοχή 250.668 250.668 250.668 247.578 244.79
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 96.458 92.297 99.007 94.817 106.208
  Treasury Stock - Common -0.5 -0.623 -0.623 -0.706 -0.706
  Unrealized Gain (Loss) 208.05 208.243 203.918 205.223 205.568
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -72.512 -66.087 -66.584 -58.662 -43.825
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1380.68 1357.32 1403.92 1423.58 1516.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 867.062 866.848 866.848 857.58 850.186
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 72.149 72.149 74.126 74.159 2.015
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1.285 -51.82 -94.572 13.956 24.969
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 90.888 119.406 -19.153 0.512 18.301
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19.086 21.845 25.557 22.945 20.104
  Amortization 0.894 0.825 0.779 0.764 2.262
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.358 46.186 62.125 27.224 -7.246
  Cash Taxes Paid 5.831 2.68 3.493 8.644 7.311
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 20.046 21.863 22.93 24.037 32.093
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 68.265 102.37 -13.042 -64.377 -21.788
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -17.906 -5.23 -9.04 -50.725 62.61
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18.738 -6.751 -9.196 -47.983 -27.543
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.832 1.521 0.156 -2.742 90.153
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -90.932 -50.517 -50.559 -27.227 -34.327
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -3.029 -12.498 -0.363
  Total Cash Dividends Paid -0.2 -0.213 -0.224 -9.042 -8.617
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -90.732 -50.304 -47.306 -5.687 -24.2
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.581 -2.62 -0.763 2.061 0.609
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -19.531 61.039 -79.515 -75.379 47.193
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.147
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 1.285 3.589 -51.82 -42.298 -94.572
  Cash From Operating Activities 90.888 27.07 119.406 10.486 -19.153
  Cash From Operating Activities 19.086 9.48 21.845 11.729 25.557
  Amortization 0.894 0.435 0.825 0.386 0.779
  Non-Cash Items 1.358 -3.895 46.186 25.84 62.125
  Cash Taxes Paid 5.831 2.306 2.68 1.369 3.493
  Cash Interest Paid 20.046 10.752 21.863 12.774 22.93
  Changes in Working Capital 68.265 17.461 102.37 14.829 -13.042
  Cash From Investing Activities -17.906 -3.139 -5.23 -1.814 -9.04
  Capital Expenditures -18.738 -3.743 -6.751 -2.794 -9.196
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.832 0.604 1.521 0.98 0.156
  Cash From Financing Activities -90.932 -11.186 -50.517 11.435 -50.559
  Financing Cash Flow Items 0 0 -3.029
  Total Cash Dividends Paid -0.2 -0.213 -0.224
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -90.732 -11.186 -50.304 11.435 -47.306
  Foreign Exchange Effects -1.581 -1.74 -2.62 -1.101 -0.763
  Net Change in Cash -19.531 11.005 61.039 19.006 -79.515
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Bibace Investments Ltd. Corporation 33.0117 286519882 0 2022-05-17
  Qatar Investment Authority Sovereign Wealth Fund 23.7196 205870443 0 2023-03-08 LOW
  Goodview Properties Pte. Ltd. Corporation 5.0119 43500000 0 2023-03-08 LOW
  ICD (HK) Ltd. Corporation 3.5717 31000000 0 2023-03-08
  Ho (KwonCjan) Individual Investor 1.8435 16000000 0 2023-03-08
  Freesia Investments Ltd. Corporation 1.1522 10000000 0 2023-03-08
  Recourse Investments Ltd. Corporation 0.6913 6000000 0 2023-03-08 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6277 5448100 2000 2023-09-30 LOW
  Tan (Tze Lim) Individual Investor 0.242 2100000 551200 2023-03-08
  Kong (Kok Choy) Individual Investor 0.2385 2070000 2070000 2023-03-08
  Ang (Koon San Sunny) Individual Investor 0.1714 1488000 0 2023-03-08
  Ho (Ren Hua) Individual Investor 0.1146 994700 0 2023-01-21
  See (Hock Lye Eddy) Individual Investor 0.0746 647600 86000 2023-04-03
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.033 286700 0 2023-09-30 LOW
  De Meyer (Arnoud Cyriel Leo) Individual Investor 0.0211 183000 0 2023-01-21
  Avantis Investors Investment Advisor 0.0078 67500 0 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Banyan Tree Company profile

  Σχετικά με την Banyan Tree

  Η Banyan Tree Holdings Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων, θέρετρων, σπα, γκαλερί, γκολφ και κατοικιών. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τις ξενοδοχειακές επενδύσεις, τον τομέα πωλήσεων ακινήτων και τον τομέα αμοιβών. Ο τομέας ξενοδοχειακών επενδύσεων περιλαμβάνει δραστηριότητες ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ο τομέας πωλήσεων ακινήτων περιλαμβάνει ξενοδοχειακές κατοικίες, πωλήσεις ακινήτων Laguna και πωλήσεις αναπτυξιακών έργων/χώρων. Ο τομέας βάσει αμοιβής περιλαμβάνει τη διαχείριση ξενοδοχείων και θέρετρων, τη διαχείριση ενός κλαμπ προορισμού που εξασφαλίζεται με περιουσιακά στοιχεία, τη διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων, τη διαχείριση και λειτουργία ιαματικών λουτρών, τις πωλήσεις εμπορευμάτων, την παροχή αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών υπηρεσιών, τη διαχείριση και ιδιοκτησία γηπέδων γκολφ και την ενοικίαση καταστημάτων λιανικής πώλησης και γραφείων.

  Industry: Hotels & Motels

  211 Upper Bukit Timah Road
  Wah-Chang House
  588182
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου