Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές AVON RUBBER PLC ORD #1 - AVON CFD

9.750
1.12%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.115
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 9.85
Άνοιγμα* 9.855
Μεταβολή 1 έτους* 0.87%
Εύρος ημέρας* 9.615 - 9.855
Εύρος 52 εβδ. 7.32-14.04
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 78.55K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 788.77K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 278.41M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.02M
Έσοδα 219.58M
EPS -0.14
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.01045
Beta 0.34
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 9.750 0.050 0.52% 9.700 9.880 9.365
Jun 29, 2022 9.850 -0.300 -2.96% 10.150 10.370 9.810
Jun 28, 2022 10.280 -0.220 -2.10% 10.500 10.850 10.065
Jun 27, 2022 10.370 -0.080 -0.77% 10.450 10.710 10.260
Jun 24, 2022 10.455 0.375 3.72% 10.080 10.605 9.930
Jun 23, 2022 10.270 0.315 3.16% 9.955 10.350 9.930
Jun 22, 2022 10.040 0.265 2.71% 9.775 10.175 9.660
Jun 21, 2022 9.950 0.320 3.32% 9.630 10.220 9.630
Jun 20, 2022 10.045 0.565 5.96% 9.480 10.090 9.460
Jun 17, 2022 9.570 0.505 5.57% 9.065 9.750 9.055
Jun 16, 2022 9.500 -0.495 -4.95% 9.995 10.050 9.300
Jun 15, 2022 9.955 0.135 1.37% 9.820 10.065 9.740
Jun 14, 2022 9.910 -0.130 -1.29% 10.040 10.090 9.695
Jun 13, 2022 10.080 -0.390 -3.72% 10.470 10.770 10.025
Jun 10, 2022 10.875 0.125 1.16% 10.750 10.995 10.680
Jun 9, 2022 11.030 0.090 0.82% 10.940 11.225 10.935
Jun 8, 2022 11.010 -0.010 -0.09% 11.020 11.440 10.935
Jun 7, 2022 11.310 0.120 1.07% 11.190 11.415 11.045
Jun 6, 2022 11.240 0.180 1.63% 11.060 11.375 10.920
Jun 1, 2022 10.990 -0.710 -6.07% 11.700 11.710 10.915

AVON RUBBER PLC ORD #1 Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 271.9 248.3 213.6 154.568 199.23
Έσοδα 271.9 248.3 213.6 154.568 199.23
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 192.1 167.8 130.1 94.619 120.26
Ακαθάριστο Εισόδημα 79.8 80.5 83.5 59.9494 78.9695
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 274 277.3 204.7 142.651 173.107
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 69.7 60.9 52.7 48.0318 46.1057
Depreciation / Amortization 6.8 14.2 8.3 3.73179
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.4 34.4 13.6 3.00951
Other Operating Expenses, Total
Λειτουργικά Έσοδα -2.1 -29 8.9 11.9177 26.1225
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4 -3.1 -2.4 -0.481522 -0.12038
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.5 -35.6 2.2 10.4731 26.0022
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.6 -24.5 3.8 12.2788 23.8353
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.6 -24.5 3.8 12.2788 23.8353
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2 -1.1 167.6 4.69484 1.92609
Καθαρά Κέρδη -7.6 -25.6 171.4 16.9736 25.7614
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.6 -24.5 3.8 12.2788 23.8353
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.6 -25.6 171.4 16.9736 25.7614
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.6 -25.6 171.4 16.9736 25.7614
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 30.308 30.669 30.999 30.776 30.729
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.18477 -0.79885 0.12258 0.398977 0.775659
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.41422 0.44264 0.34977 0.250752 0.192849
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08909 0.70103 0.80325 1.0299 0.948032
Άλλο, Καθαρό -2.4 -3.5 -4.3 -0.963043
Oct 2022 Apr 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020
Συνολικά έσοδα 150 121.9 126.3 122 127.1
Έσοδα 150 121.9 126.3 122 127.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 106.1 87.6 88.4 81.1 75.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 43.9 34.3 37.9 40.9 51.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 141.4 132.6 161.5 115.8 117.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35.3 45 73.1 34.7 42.2
Λειτουργικά Έσοδα 8.6 -10.7 -35.2 6.2 9.2
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.7 -1.3 -1.9 -1.2 -1.4
Άλλο, Καθαρό -0.8 -1.6 -3.9 0.4 -3.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.1 -13.6 -41 5.4 4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.1 -10.7 -28.9 4.4 5.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.1 -10.7 -28.9 4.4 5.7
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.8 -1.2 0.3 -1.4 163.9
Καθαρά Κέρδη 4.3 -11.9 -28.6 3 169.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.1 -10.7 -28.9 4.4 5.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.3 -11.9 -28.6 3 169.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.3 -11.9 -28.6 3 169.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.972 30.644 30.689 30.895 30.625
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.17016 -0.34917 -0.94171 0.14242 0.18612
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.28156 0.15588 0.3033 0.1421 0.23326
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.26358 -0.34917 -0.57024 0.14242 0.43102
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 128.9 269.5 128.7 115.112 88.7269
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.1 187.2 59.6 57.1877 32.5209
Cash 14.1 187.2 59.6 57.1877
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 48.1 42.3 43.6 28.3484 28.2257
Accounts Receivable - Trade, Net 39.4 28.4 43.6 25.4031 24.6668
Total Inventory 62.3 36.3 25.5 28.2257 26.7531
Prepaid Expenses 4.4 3.7 1.34993 0.981764
Other Current Assets, Total 0 0.245441
Total Assets 398.7 454.5 228.2 203.839 180.645
Property/Plant/Equipment, Total - Net 48.6 65.9 37.7 27.7348 32.2755
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 144.3 125.4 97.0719 99.1581
Accumulated Depreciation, Total -95.7 -59.5 -69.3371 -66.8827
Goodwill, Net 88.8 30.3 4.04978 3.92705
Intangibles, Net 92.2 59.1 43.5 46.8792 45.652
Other Long Term Assets, Total 40.2 29.7 18.3 10.0631 10.0631
Total Current Liabilities 47.5 101.4 45.2 50.8063 47.861
Accounts Payable 22.9 13.6 16.1991 14.7265
Accrued Expenses 13.6 23.7 24.6668 21.2306
Notes Payable/Short Term Debt 0 39.5 0 0.12272 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4 3.2 2.20897
Other Current Liabilities, Total 7 21.4 8.4 9.81764 9.69492
Total Liabilities 193.3 225 135.6 99.7717 112.412
Total Long Term Debt 66 25.8 14.3 0 0
Long Term Debt 40.9 0 14.3
Deferred Income Tax 6.1 5.6 6.7 8.46771 8.34499
Other Liabilities, Total 73.7 92.2 69.4 40.4978 56.206
Total Equity 205.4 229.5 92.6 104.067 68.2326
Common Stock 50.3 50.3 50.3 38.0433 38.0433
Additional Paid-In Capital 54.3 54.3 54.3 42.584 42.584
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 100.8 124.9 -10.6 14.2356 -20.3716
Other Equity, Total -1.4 9.20403 7.97683
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 398.7 454.5 228.2 203.839 180.645
Total Common Shares Outstanding 31.0233 31.0233 31.0233 31.0233 31.0233
Μετρητά & Ισοδύναμα 32.5209
Payable/Accrued 36.8
Capital Lease Obligations 25.1 25.8
Apr 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 130.1 128.9 109.4 269.5 125.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.6 14.1 0 187.2 9.5
Cash 14.1 0 187.2 9.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 44.5 52.5 54.3 46 62.2
Accounts Receivable - Trade, Net 33.9 44.7 54.3 46 62.2
Total Inventory 73 62.3 55.1 36.3 53.7
Total Assets 379.9 398.7 425.1 454.5 323.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 43.7 48.6 74.6 65.9 73.5
Intangibles, Net 175.9 181 206.6 89.4 102.9
Other Long Term Assets, Total 30.2 40.2 34.5 29.7 21.8
Total Current Liabilities 48.7 47.5 69.7 101.4 125.3
Payable/Accrued 41.3 40 42.2 39.5 55.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 12.9 39.5 65.6
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.1 4 3.9 3.2 2.6
Other Current Liabilities, Total 3.3 3.5 10.7 19.2 1.6
Total Liabilities 178.2 193.3 210.5 225 235.4
Total Long Term Debt 91.8 66 27.3 25.8 23.3
Capital Lease Obligations 25.1 27.3 25.8 23.3
Deferred Income Tax 6.1 6.1 5.6 5.6 10.2
Other Liabilities, Total 31.6 73.7 107.9 92.2 76.6
Total Equity 201.7 205.4 214.6 229.5 88.2
Common Stock 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3
Additional Paid-In Capital 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 97.1 100.8 110 124.9 -16.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 379.9 398.7 425.1 454.5 323.6
Total Common Shares Outstanding 31.0233 31.0233 31.0233 31.0233 31.0233
Long Term Debt 91.8 40.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 12.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -24.5 3.8 12.5175 24.2987 26.7531
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.4 6.8 21.8442 38.5342 39.8842
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10.4 6.5 3.06801 6.0133 6.99507
Amortization 19 12.3 5.15426 7.60867 8.46771
Μη Χρηματικά Στοιχεία 18.7 7.8 22.3351 5.89058 1.71809
Cash Taxes Paid 13.3 7.48595 6.13602 2.45441
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.7 3.5 0.859043 0.245441 0.245441
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -16.2 -23.6 -21.2306 -5.27698 -4.04978
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -159.7 94.3 -9.69492 -4.66338 -6.74963
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -31.6 -19.9 -6.99507 -10.9221 -6.74963
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -128.1 114.2 -2.69985 6.25874
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -21.4 24.2 -10.6767 -8.46771 -6.13602
Total Cash Dividends Paid -12.1 -8.9 -6.6269 -5.03154 -3.92705
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4.3 0 -1.59537 -1.34993 -1.22721
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.3 37.4 -0.736323 -2.08625 -0.981764
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.6 2.3 0.736323 -0.736323 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -173.1 127.6 2.20897 24.6668 26.9985
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.7 -4.3 -1.71809
Apr 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Net income/Starting Line -10.7 -24.5 4.4 3.8 -1.9
Cash From Operating Activities 1.8 7.4 1.5 6.8 -10.7
Cash From Operating Activities 4.7 10.4 4.5 6.5 1.6
Amortization 6.2 19 9.1 12.3 4.2
Non-Cash Items 5.8 18.7 1.3 -9.2 8.9
Cash Taxes Paid -0.6 13.3 11 3.5 1.8
Cash Interest Paid 1.3 2.7 0.5 3.5 0.5
Changes in Working Capital -4.2 -16.2 -17.8 -6.6 -23.5
Cash From Investing Activities -9 -159.7 -148.2 94.3 -98.8
Capital Expenditures -5.8 -31.6 -15.8 -19.9 -3.8
Other Investing Cash Flow Items, Total -3.2 -128.1 -132.4 114.2 -95
Cash From Financing Activities 5.7 -21.4 -43 24.2 62.2
Financing Cash Flow Items -1.3 -2.7 -0.5 -4.3 -1.9
Total Cash Dividends Paid -9.1 -12.1 -7.7 -8.9 -5.2
Issuance (Retirement) of Stock, Net -10.1 -4.3 -4.3 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 26.2 -2.3 -30.5 37.4 69.3
Foreign Exchange Effects 0 0.6 0.6 2.3 -2.8
Net Change in Cash -1.5 -173.1 -189.1 127.6 -50.1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. Investment Advisor 11.8357 3581255 434403 2022-11-29 LOW
Kempen Capital Management N.V. Investment Advisor/Hedge Fund 10.0019 3026394 100427 2023-02-07 LOW
Ancora Advisors, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0651 1532616 550000 2022-12-31 LOW
Ancora Alternatives LLC Corporation 5.0651 1532616 549225 2022-12-15 HIGH
Chelverton Asset Management Ltd. Investment Advisor 4.9573 1500000 1275000 2022-02-08 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.65 1104424 34120 2022-10-01 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 3.38 1022727 -28963 2022-10-01 LOW
Martin Currie Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.25 983391 -503120 2022-10-01 LOW
The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited Insurance Company 2.8252 854869 170078 2022-12-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.2016 666159 241199 2022-12-15 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.066 625120 -52755 2022-12-15 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9297 583889 -4403 2022-12-06 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.9072 577092 3194 2022-12-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.9052 576471 22962 2022-12-15 LOW
Berenberg Bank (Asset Management) Bank and Trust 1.4957 452579 452579 2022-06-06 LOW
Castlebay Investment Partners LLP Investment Advisor 1.4779 447191 0 2023-01-31 LOW
Bennbridge Ltd Investment Advisor 1.1137 336995 0 2022-12-06 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0715 324231 2268 2022-06-06 LOW
Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 0.661 200000 0 2021-12-02 LOW
Canaccord Genuity Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.537 162500 0 2022-12-15 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Avon Rubber plc Company profile

Σχετικά με την AVON RUBBER PLC ORD #1

Η Avon Protection PLC, πρώην Avon Rubber PLC, είναι μια εταιρεία τεχνολογίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία σχεδιάζει και παράγει λύσεις προσωπικής προστασίας ζωτικής σημασίας για τους στρατιωτικούς και τους πρώτους ανταποκριτές, με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει προϊόντα χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής, πυρηνικής (CBRN), αναπνευστικής προστασίας και προστασίας κεφαλής. Στις μάρκες της περιλαμβάνονται οι Avon Protection και Team Wendy. Η Avon Protection είναι πάροχος συστημάτων προσωπικής προστασίας ζωτικής σημασίας. Η Team Wendy είναι προμηθευτής κρανών και συστημάτων επένδυσης και συγκράτησης κρανών. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της περιλαμβάνει αναπνευστική προστασία και προστασία κεφαλής. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων αναπνευστικής προστασίας περιλαμβάνει αναπνευστήρες, συστήματα τροφοδοτούμενου και τροφοδοτούμενου αέρα, φίλτρα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Το χαρτοφυλάκιο προστασίας της κεφαλής της επικεντρώνεται σε βαλλιστικά κράνη, κράνη προστασίας από προσκρούσεις, συστήματα επένδυσης και συγκράτησης κράνους. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν την Avon Polymer Products Limited, την Avon Protection Holdings Limited και την Avon Rubber Pension Trust Limited.

Industry: Aerospace & Defense (NEC)

Semington Road
Hampton Park West
MELKSHAM
WILTSHIRE SN12 6NB
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,356.60 Price
+0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

74.97 Price
+0.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,987.10 Price
+0.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,982.02 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου