Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Alony-Hetz Properties & Investments Ltd - ALZPF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 26.31-57.34
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 643.36K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.57M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.30B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 179.72M
Έσοδα 1.99B
EPS -3.64
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.95083
Beta 1.44
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Alony-Hetz Properties & Investments Ltd Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1767.09 1275.88 1353.83 1164.99 924.547
Έσοδα 1767.09 1275.88 1353.83 1164.99 924.547
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 181.354 129.982 102.104 89.727 91.016
Ακαθάριστο Εισόδημα 1585.74 1145.9 1251.73 1075.26 833.531
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 494.421 400.967 319.809 280.82 234.888
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 200.669 186.038 135.107 130.544 97.189
Depreciation / Amortization 112.398 84.947 82.598 60.549 46.683
Λειτουργικά Έσοδα 1272.67 874.91 1034.03 884.169 689.659
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -548.612 1626.26 -398.918 1157.73 385.126
Άλλο, Καθαρό -433.054 -142.721 25.027 -65.446 -48.116
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 291.008 2358.44 660.135 1976.46 1026.67
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 338.572 2033.49 465.485 1448.07 751.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -620.039 -475.545 -162.487 -491.975 -236.954
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -281.467 1557.95 302.998 956.1 514.146
Καθαρά Κέρδη -281.467 1557.95 302.998 956.1 514.146
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -281.467 1557.95 302.998 956.1 514.146
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -281.467 1557.95 302.998 956.1 514.146
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -281.467 1557.95 302.998 956.1 514.146
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 176.049 173.66 173.06 172.992 171.013
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.5988 8.97125 1.75083 5.52685 3.00647
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.45 2.17 1.16 1.14 1.52
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.5988 8.97125 1.75083 5.52685 3.00647
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 618.256 538.541 430.86 406.933 390.761
Έσοδα 618.256 538.541 430.86 406.933 390.761
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 62.634 51.529 53.052 50.951 47.409
Ακαθάριστο Εισόδημα 555.622 487.012 377.808 355.982 343.352
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 142.557 132.04 128.115 124.794 109.472
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 46.296 49.381 44.131 45.923 39.647
Depreciation / Amortization 33.627 31.13 30.932 27.92 22.416
Λειτουργικά Έσοδα 475.699 406.501 302.745 282.139 281.289
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -567.205 -672.546 -319.81 6.391 4.299
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -91.506 -266.045 -17.065 288.53 285.588
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -109.184 -230.167 12.023 290.755 265.961
Δικαίωμα Μειοψηφίας -109.709 -228.244 -114.001 -166.84 -110.954
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -218.893 -458.411 -101.978 123.915 155.007
Καθαρά Κέρδη -218.893 -458.411 -101.978 123.915 155.007
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -218.893 -458.411 -101.978 123.915 155.007
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -218.893 -458.411 -101.978 123.915 155.007
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -218.893 -458.411 -101.978 123.915 155.007
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 179.722 179.76 175.733 174.619 174.646
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.21795 -2.55013 -0.5803 0.70963 0.88755
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32 0.5 0.32 0.32 0.31
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.21795 -2.55013 -0.5803 0.70963 0.88755
Ρύθμιση Αραίωσης
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2485.49 1819.99 2836.27 1188.79 1215.41
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1694.7 1163.29 2214.78 771.749 1014.11
Cash 284.474 581.552 1031.53 436.734 107.519
Μετρητά & Ισοδύναμα 1410.23 581.737 1183.25 335.015 906.596
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 295.571 402.742 188.349 194.826 180.707
Accounts Receivable - Trade, Net 132.794 60.396 62.43 48.327 44.119
Prepaid Expenses 11.509 12.389 5.738 3.872 4.181
Other Current Assets, Total 483.71 241.573 427.402 218.347 16.406
Total Assets 36314 31956.6 26500.4 25098.9 19893.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5228.2 3797.24 2710.06 2173.23 1553.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5552.47 4004.59 2880.74 2289.59 1597.59
Accumulated Depreciation, Total -438.23 -320.945 -264.938 -194.263 -145.158
Long Term Investments 28058.6 25987.1 20737.8 21563.7 17038.7
Other Long Term Assets, Total 541.781 352.265 216.275 173.182 85.178
Total Current Liabilities 2717.62 2446.44 1776.29 1932.45 1694.78
Accrued Expenses 220.282 192.961 196.927 231.357 200.913
Notes Payable/Short Term Debt 21.129 9.908 101.537 266.607 349.314
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1656.99 1173.16 928.334 968.825 902.754
Other Current Liabilities, Total 819.216 1070.41 549.493 465.661 241.798
Total Liabilities 28604.1 24318.4 20098.5 18762.3 14041.7
Total Long Term Debt 18009.7 15406.4 12803.2 11835.2 8676.55
Long Term Debt 16906 14939.4 12580.4 11656.8 8654.12
Capital Lease Obligations 1103.68 467.089 222.806 178.423 22.431
Deferred Income Tax 1822.74 1914.43 1809.15 1720.12 1247.69
Minority Interest 5881.44 4191.39 3510.96 3171.29 2286.99
Other Liabilities, Total 172.566 359.715 198.875 103.279 135.667
Total Equity 7709.98 7638.17 6401.87 6336.54 5851.5
Common Stock 197.796 192.112 190.932 190.816 189.216
Additional Paid-In Capital 2795.16 2514.38 2472.58 2468.6 2417.92
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5268.98 5679.02 4303.31 3983.41 3253.84
Treasury Stock - Common -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589
Other Equity, Total -551.365 -746.743 -564.365 -305.687 -8.885
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 36314 31956.6 26500.4 25098.9 19893.2
Total Common Shares Outstanding 179.722 174.298 172.859 172.755 171.981
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1731.62 2485.49 1765.22 2026.02 2179.54
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 829.128 1694.7 1276.25 1615.64 1575.99
Μετρητά & Ισοδύναμα 829.128 1694.7 1276.25 1615.64 1575.99
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 477.671 341 454.294 376.351 572.485
Accounts Receivable - Trade, Net 261.708 125.201 112.822 100.97 70.034
Other Current Assets, Total 424.82 449.79 34.67 34.037 31.066
Total Assets 36273.9 36314 34534.2 34381.7 32989.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5740.37 5228.2 4740.99 4542.15 4063.45
Long Term Investments 28265.8 28058.6 27352.8 27355.6 26300.8
Other Long Term Assets, Total 536.129 541.781 675.174 457.925 445.61
Total Current Liabilities 2947.46 2717.62 2609.13 2550.55 2597.62
Payable/Accrued 1031.46 981.56 941.553 917.815 918.94
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1827.37 1678.12 1631.69 1599.2 1635.35
Other Current Liabilities, Total 88.635 57.938 35.889 33.532 43.333
Total Liabilities 28814.1 28604.1 26348.9 26361 25275.4
Total Long Term Debt 17312.9 17449 15516.1 15897.7 15104.5
Long Term Debt 16696.5 16906 15103.2 15474.7 14695.5
Capital Lease Obligations 616.412 542.985 412.943 422.996 408.996
Deferred Income Tax 1792.92 1822.74 1893.36 1885.87 1933.16
Minority Interest 5858.31 5881.44 5606 5384.54 5094.35
Other Liabilities, Total 902.528 733.262 724.286 642.409 545.826
Total Equity 7459.82 7709.98 8185.3 8020.71 7713.92
Common Stock 197.796 197.796 197.796 192.477 192.419
Additional Paid-In Capital 2795.16 2795.16 2795.16 2529.3 2526.94
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4953.75 5268.98 5778.52 5791.86 5711.9
Treasury Stock - Common -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589
Other Equity, Total -486.306 -551.365 -585.589 -492.337 -716.756
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 36273.9 36314 34534.2 34381.7 32989.4
Total Common Shares Outstanding 179.722 179.722 179.722 174.298 174.346
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 338.572 2033.49 465.485 1448.07 751.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 659.606 666.326 754.325 706.43 619.557
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 112.406 84.947 82.598 60.549 46.683
Deferred Taxes -42.419 230.64 81.935 481.049 223.165
Μη Χρηματικά Στοιχεία 806.521 -1777.28 75.626 -1302.64 -419.984
Cash Taxes Paid 384.148 68.755 60.523 23.536 42.157
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 404.206 343.157 398.748 369.241 333.728
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -555.474 94.528 48.681 19.399 18.593
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3049.49 -4571.31 -465.895 -4284.5 -801.699
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1158.58 -3454.93 -1139.49 -1927.18 -797.152
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1890.91 -1116.38 673.597 -2357.32 -4.547
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2931.89 2869.78 1164.42 3337.24 654.885
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1199.54 248.832 337.555 491.855 116.597
Total Cash Dividends Paid -298.145 -246.223 -200.446 -268.559 -252.906
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3332.05 2291.72 2303.32 2792.14 1339.65
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1301.56 575.444 -1276 321.803 -548.453
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 23.841 -16.28 -9.821 -1.541 -4.896
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 565.847 -1051.49 1443.03 -242.366 467.847
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -108.485 338.572 568.739 556.716 265.961
Cash From Operating Activities 236.436 659.606 268.736 20.135 -211.614
Cash From Operating Activities 33.627 112.406 81.268 50.336 22.416
Deferred Taxes -16.487 -42.419 -3.615 26.679 25.336
Non-Cash Items 402.652 806.521 170.587 -115.571 -134.562
Cash Taxes Paid 13.693 384.148 392.183 403.564 362.186
Cash Interest Paid 216.436 404.206 317.975 201.789 165.046
Changes in Working Capital -74.871 -555.474 -548.243 -498.025 -390.765
Cash From Investing Activities -549.452 -3049.49 -1843.49 -1041.19 -400.912
Capital Expenditures -181.791 -1158.58 -1016.64 -449.609 -259.939
Other Investing Cash Flow Items, Total -367.661 -1890.91 -826.853 -591.577 -140.973
Cash From Financing Activities -567.567 2931.89 1686.01 1467.25 1039.01
Financing Cash Flow Items -189.166 1199.54 1218.8 923.722 830.272
Total Cash Dividends Paid -89.861 -298.145 -240.634 -184.825 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 474.76 3332.05 1982.8 1178.43 778.762
Issuance (Retirement) of Debt, Net -763.3 -1301.56 -1274.95 -450.078 -570.023
Foreign Exchange Effects 18.625 23.841 5.937 6.148 -13.784
Net Change in Cash -861.958 565.847 117.19 452.347 412.701
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Hetz Haitchook (Nathan Zvi) Individual Investor 14.3346 25762566 0 2023-04-04 LOW
Altshuler Shaham Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 10.1332 18211639 717178 2023-04-04 MED
Menora Mivtachim Portfolios Investment Management Investment Advisor 8.6213 15494377 332506 2023-04-04 LOW
Phoenix Investment and Finances Ltd Investment Advisor 6.6109 11881347 4518105 2023-04-04 LOW
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd Investment Advisor 4.5024 8091742 487849 2023-04-04 LOW
Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd. Investment Advisor 2.2838 4104417 620542 2023-04-04 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9452 3496037 27851 2023-04-30 LOW
Excellence Investments Ltd. Investment Advisor 1.6997 3054822 249805 2023-04-04 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1828 2125756 -12892 2023-04-30 LOW
Harel Mutual Funds Ltd Investment Advisor 0.8406 1510778 45000 2023-04-04 LOW
Sharvit (Adva) Individual Investor 0.5564 1000000 0 2023-04-04 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1883 338356 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1637 294156 1554 2023-04-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1266 227557 0 2023-04-30 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.11 197638 -43239 2022-06-30 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.09 161706 10923 2023-04-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.0861 154730 0 2023-03-31 LOW
California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.0848 152430 5819 2022-06-30 LOW
Eagle Global Advisors, LLC Investment Advisor 0.0835 150000 25000 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.0763 137060 100 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Alony-Hetz Properties & Investments Ltd Company profile

Σχετικά με την Alony-Hetz Properties & Investments Ltd

Η Alony Hetz Properties and Investments Ltd είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα με έδρα το Ισραήλ. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην κατοχή εμπορικών ακινήτων στο Ισραήλ και στο εξωτερικό, κυρίως με μακροχρόνιες μισθώσεις σε ενοικιαστές. Η στρατηγική της Alony Hetz Properties and Investments Ltd είναι η διαχείριση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ακινήτων που παράγει έσοδα, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ επενδύσεων υψηλής απόδοσης σε αναπτυσσόμενες περιοχές και συντηρητικών επενδύσεων σε ώριμες αγορές. Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο γραφείων, λιανικού εμπορίου, logistics και αναπτυξιακών ακινήτων. Η Alony Hetz Properties and Investments Ltd αποτελείται από τις Amot Investments Ltd και Energix Renewable Energy Ltd με έδρα το Ισραήλ, την PSP Swiss Property AG SIX με έδρα την Ελβετία, τις Brockton Fund I, Brockton Fund II και Brockton Capital LLP με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την First Capital Reality Inc. TSX με έδρα τον Καναδά.

Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

Amot Atrium Tower
2 Jabotinsky St.
RAMAT GAN
5250501
IL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
+0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00403

BTC/USD

26,543.55 Price
+0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

71.04 Price
-2.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,965.52 Price
+1.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.33

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου