Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Aclaris Therapeutics Inc - ACRS CFD

14.32
2.5%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Aclaris Therapeutics Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 14.01
Άνοιγμα* 14.02
Μεταβολή 1 έτους* -1.68%
Εύρος ημέρας* 13.84 - 14.36
Εύρος 52 εβδ. 5.77-18.96
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 530.42K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 21.53M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 585.93M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 70.68M
Έσοδα 30.83M
EPS -1.45
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.52
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 14.32 0.74 5.45% 13.58 14.37 13.50
Jun 28, 2022 14.01 -0.96 -6.41% 14.97 15.26 13.98
Jun 27, 2022 15.06 0.68 4.73% 14.38 15.72 14.38
Jun 24, 2022 14.41 -1.42 -8.97% 15.83 16.16 14.17
Jun 23, 2022 15.81 0.28 1.80% 15.53 16.17 15.13
Jun 22, 2022 15.43 0.01 0.06% 15.42 16.16 15.41
Jun 21, 2022 15.93 0.35 2.25% 15.58 16.52 15.58
Jun 17, 2022 15.57 0.97 6.64% 14.60 15.84 14.60
Jun 16, 2022 14.76 0.77 5.50% 13.99 14.88 13.99
Jun 15, 2022 14.72 0.89 6.44% 13.83 14.80 13.80
Jun 14, 2022 13.95 1.16 9.07% 12.79 14.00 12.65
Jun 13, 2022 12.91 -0.88 -6.38% 13.79 13.99 12.41
Jun 10, 2022 14.39 -0.22 -1.51% 14.61 14.90 14.17
Jun 9, 2022 15.04 0.06 0.40% 14.98 15.48 14.98
Jun 8, 2022 15.42 0.41 2.73% 15.01 15.86 15.01
Jun 7, 2022 15.39 1.36 9.69% 14.03 15.45 14.03
Jun 6, 2022 14.71 -0.02 -0.14% 14.73 14.94 14.44
Jun 3, 2022 14.70 0.48 3.38% 14.22 14.90 14.08
Jun 2, 2022 14.41 1.06 7.94% 13.35 14.94 13.35
Jun 1, 2022 13.32 0.66 5.21% 12.66 13.43 12.59

Aclaris Therapeutics Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Aclaris Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting
Aclaris Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, August 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Aclaris Therapeutics Inc Earnings Release
Q2 2023 Aclaris Therapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Aclaris Therapeutics Inc Earnings Release
Q3 2023 Aclaris Therapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 29.752 6.761 6.482 4.227 6.151
Έσοδα 29.752 6.761 6.482 4.227 6.151
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 119.606 96.484 57.394 115.285 90.931
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.133 23.619 20.53 27.827 25.761
Έρευνα & Ανάπτυξη 77.813 43.813 31.731 64.899 60.841
Λειτουργικά Έσοδα -89.854 -89.723 -50.912 -111.058 -84.78
Άλλο, Καθαρό 2.946 -1.142 -0.424 -2.484 2.676
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -86.908 -90.865 -51.336 -113.542 -82.104
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -86.908 -90.865 -51.154 -113.542 -82.104
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -86.908 -90.865 -51.154 -113.542 -82.104
Καθαρά Κέρδη -86.908 -90.865 -51.015 -161.354 -132.738
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -86.908 -90.865 -51.154 -113.542 -82.104
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -86.908 -90.865 -51.015 -161.354 -132.738
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -86.908 -90.865 -51.015 -161.354 -132.738
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 65.2139 56.7306 42.5393 41.3239 32.9098
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.33266 -1.60169 -1.20251 -2.74761 -2.49482
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.26059 -1.17267 -1.20251 -2.29983 -2.49482
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.96 4.713 5.133 4.055 4.329
Ακαθάριστο Εισόδημα 17.792 2.048 1.349 0.172 1.822
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0.139 -47.812 -50.634
Depreciation / Amortization 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.7 24.339 0 18.504 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 2.528 7.753 19.018 1.528 1.453
Έσοδα 2.528 7.753 19.018 1.528 1.453
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.869 1.514 8.223 1.068 1.155
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.659 6.239 10.795 0.46 0.298
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 32.446 36.832 39.892 22.522 20.36
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.79 7.146 5.813 6.075 6.099
Έρευνα & Ανάπτυξη 22.587 21.072 23.656 18.779 14.306
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.8 7.1 2.2 -3.4 -1.2
Λειτουργικά Έσοδα -29.918 -29.079 -20.874 -20.994 -18.907
Άλλο, Καθαρό 1.758 1.444 0.922 0.462 0.118
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -28.16 -27.635 -19.952 -20.532 -18.789
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -28.16 -27.635 -19.952 -20.532 -18.789
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -28.16 -27.635 -19.952 -20.532 -18.789
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη -28.16 -27.635 -19.952 -20.532 -18.789
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -28.16 -27.635 -19.952 -20.532 -18.789
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -28.16 -27.635 -19.952 -20.532 -18.789
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -28.16 -27.635 -19.952 -20.532 -18.789
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 66.8728 66.7018 66.6753 65.99 61.431
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.4211 -0.41431 -0.29924 -0.31114 -0.30586
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.43306 -0.30786 -0.26625 -0.36266 -0.32539
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 231.55 205.032 57.493 83.803 179.499
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 217.571 191.414 54.131 75.015 167.972
Μετρητά & Ισοδύναμα 45.277 27.349 22.063 35.937 57.019
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 172.294 164.065 32.068 39.078 110.953
Prepaid Expenses 13.495 12.995 2.59 3.118 4.802
Total Assets 254.596 251.211 70.784 98.297 275.566
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.779 4.772 5.783 7.203 2.287
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10.374 9.968 9.517 9.749 3.609
Accumulated Depreciation, Total -6.595 -5.196 -3.734 -2.546 -1.322
Long Term Investments 12.242 34.242
Other Long Term Assets, Total 0.052 0.117 0.385 0.092 68.003
Total Current Liabilities 21.938 22.931 14.874 22.432 27.342
Accounts Payable 10.351 9.985 5.254 9.917 14.755
Accrued Expenses 5.979 5.082 4.574 4.015 6.071
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 5.608 7.864 5.046 8.389 6.374
Total Liabilities 56.975 53.87 33.134 28.385 60.442
Total Long Term Debt 0 0 10.653 0.021 29.914
Other Liabilities, Total 34.67 30.572 7.24 5.383 2.637
Total Equity 197.621 197.341 37.65 69.912 215.124
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.001 0.001 0.00045 0.00042 0
Additional Paid-In Capital 880.832 792.971 542.286 523.505 507.366
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -682.315 -595.407 -504.542 -453.527 -292.173
Other Equity, Total -0.897 -0.224 -0.09445 -0.06642 -0.069
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 254.596 251.211 70.784 98.297 275.566
Total Common Shares Outstanding 66.6887 61.2285 45.1093 41.4856 41.2107
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.484 0.623 0.772 0.704 0.563
Accounts Receivable - Trade, Net 0.484 0.623 0.772 0.704 0.563
Goodwill, Net 0 18.504
Intangibles, Net 6.973 7.048 7.123 7.199 7.273
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.111 0.142
Deferred Income Tax 0.367 0.367 0.367 0.549 0.549
Total Inventory 0 0
Other Current Assets, Total 4.966 6.162
Long Term Debt 0 10.653 0 29.914
Capital Lease Obligations 0 0.021
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 184.361 231.55 256.573 259.354 190.881
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 170.803 217.571 248.062 248.603 179.622
Μετρητά & Ισοδύναμα 44.722 45.277 61.653 68.264 36.342
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 126.081 172.294 186.409 180.339 143.28
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.686 0.484 0.597 0.637 0.633
Accounts Receivable - Trade, Net 0.686 0.484 0.597 0.637 0.633
Prepaid Expenses 12.872 13.495 7.914 10.114 10.626
Total Assets 229.705 254.596 267.632 277.976 226.527
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.546 3.779 4.021 4.343 4.531
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.528 10.374 10.25 10.217 10.056
Accumulated Depreciation, Total -6.982 -6.595 -6.229 -5.874 -5.525
Intangibles, Net 6.954 6.973 6.992 7.011 7.03
Long Term Investments 33.602 12.242 0 7.221 23.955
Other Long Term Assets, Total 0.242 0.052 0.046 0.047 0.13
Total Current Liabilities 18.258 21.938 19.789 16.217 16.726
Accounts Payable 8.19 10.351 7.667 5.703 8.121
Accrued Expenses 3.237 5.979 4.596 3.626 2.9
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 6.831 5.608 7.526 6.888 5.705
Total Liabilities 52.895 56.975 47.794 42.224 46.328
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0
Deferred Income Tax 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367
Other Liabilities, Total 34.27 34.67 27.638 25.64 29.235
Total Equity 176.81 197.621 219.838 235.752 180.199
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 887.638 880.832 875.982 871.805 795.366
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -710.475 -682.315 -654.68 -634.728 -614.196
Other Equity, Total -0.354 -0.897 -1.465 -1.326 -0.972
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 229.705 254.596 267.632 277.976 226.527
Total Common Shares Outstanding 67.206 66.6887 66.6796 66.6676 61.7375
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -86.908 -90.865 -51.015 -161.354 -132.738
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -67.567 -52.134 -38.633 -96.445 -100.811
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.797 0.923 1.324 6.409 1.879
Μη Χρηματικά Στοιχεία 19.739 39.151 13.6 61.203 20.61
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.195 -1.343 -2.36 -2.703 9.438
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 12.628 -167.632 6.387 105.679 9.367
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.605 -0.308 -0.453 -1.613 -1.356
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 13.233 -167.324 6.84 107.292 10.723
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 72.867 225.052 18.372 -30.316 128.261
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 72.901 239.659 7.807 0.207 100.782
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 17.928 5.286 -13.874 -21.082 36.817
Deferred Taxes 0 -0.182 0 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.034 -3.124 -0.211 28.127
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -11.483 10.776 -30.523 -0.648
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -28.16 -86.908 -59.273 -39.321 -18.789
Cash From Operating Activities -26.353 -67.567 -48.452 -40.635 -20.969
Cash From Operating Activities 0.198 0.797 0.607 0.414 0.208
Non-Cash Items 6.006 19.739 7.826 1.438 1.146
Changes in Working Capital -4.397 -1.195 2.388 -3.166 -3.534
Cash From Investing Activities 25.798 12.628 9.926 8.709 29.932
Capital Expenditures -0.553 -0.605 -0.5 -0.35 -0.164
Other Investing Cash Flow Items, Total 26.351 13.233 10.426 9.059 30.096
Cash From Financing Activities 0 72.867 72.83 72.841 0.03
Financing Cash Flow Items 0 -0.034 -0.034 -0.023 -0.007
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 72.901 72.864 72.864 0.037
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0
Net Change in Cash -0.555 17.928 34.304 40.915 8.993
Deferred Taxes
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 10.431 7372601 1888588 2023-03-31 LOW
RA Capital Management, LP Hedge Fund 6.2231 4398453 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.0434 4271450 36984 2023-03-31 LOW
Foresite Capital Management, LLC Private Equity 5.7531 4066277 0 2023-03-31 LOW
Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 5.6054 3961849 600 2023-03-31 LOW
Bain Capital Life Sciences Investors, LLC Investment Advisor 4.8105 3400000 3400000 2023-03-31 LOW
BVF Partners L.P. Hedge Fund 4.7552 3360941 84398 2023-03-31 LOW
Braidwell LP Hedge Fund 4.6252 3269094 875109 2023-03-31
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.5024 3182260 69701 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 4.397 3107764 2032724 2023-03-31 HIGH
Deep Track Capital LP Hedge Fund 2.4179 1708971 1708971 2023-03-31 MED
Holocene Advisors, LP Hedge Fund 2.1011 1485056 -178619 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0138 1423354 120024 2023-03-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.9024 1344600 -438000 2023-03-31 LOW
Walker Neal Individual Investor 1.8014 1273202 0 2023-04-04 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.7716 1252152 130400 2023-03-31 HIGH
Great Point Partners, LLC Hedge Fund 1.6859 1191581 172299 2023-03-31 HIGH
Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.6695 1180000 480000 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5769 1114572 55824 2023-03-31 LOW
Samlyn Capital, LLC Hedge Fund 1.4878 1051568 1051568 2023-03-31

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Aclaris Therapeutics Inc Company profile

Σχετικά με την Aclaris Therapeutics Inc

Η Aclaris Therapeutics, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υποψήφιων φαρμάκων για ανοσοφλεγμονώδεις νόσους. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της εμπειρίας της στην ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων και στην αναστολή κινασών για την ανάπτυξη μικρών μοριακών θεραπειών που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που πλήττονται από ανοσοφλεγμονώδεις παθήσεις. Τα υποψήφια φάρμακα της Εταιρείας είναι τα Zunsemetinib (ATI-450), ATI-1777 και ATI-2138. Το ATI-450 της Εταιρείας, μια ερευνητική από του στόματος, μικρού μορίου επιλεκτική ένωση αναστολέα του MK2, για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Το ATI-1777, μια ερευνητική τοπική ένωση μαλακού αναστολέα της JAK 1/3, για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας. Η Εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη του ATI-2138, της ερευνητικής από του στόματος ένωσης αναστολέα της, ως δυνητική θεραπεία για αυτοάνοσα νοσήματα που διαμεσολαβούνται από Τ-κύτταρα. Αναπτύσσει επίσης από του στόματος αναστολείς της JAK, ως πιθανή θεραπεία για τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

640 Lee Rd Ste 200
WAYNE
PENNSYLVANIA 19087-5636
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.51 Price
-2.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00389

US100

14,294.00 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,964.35 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,089.70 Price
-2.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου