x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

IPO je prvýkrát, keď ...

spoločnosť ponúka akcie verejnosti na burze cenných papierov
akcie spoločnosti sú dostupné na sekundárnom trhu
spoločnosť ponúka akcie verejnosti na devízovej burze
spoločnosť kontaktuje investičnú banku a vyhlási, že chce pôsobiť na verejnosti