x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

IPO je prvýkrát, keď ...

spoločnosť ponúka akcie verejnosti na burze cenných papierov
spoločnosť kontaktuje investičnú banku a vyhlási, že chce pôsobiť na verejnosti
spoločnosť ponúka akcie verejnosti na devízovej burze
akcie spoločnosti sú dostupné na sekundárnom trhu