x
Български
Моят профил
Направете си тест

Какви са двете основни причини за закупуване на деривати?

Спекулация и хеджиране
Спекулации и дивиденти
Дивиденти и хеджиране
Всички дадени отговори са правилни