Направете си тест

Какви са двете основни причини за закупуване на деривати?

Спекулация и хеджиране
Дивиденти и хеджиране
Всички дадени отговори са правилни
Спекулации и дивиденти

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?


Присъединете се към 380,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си

2. Извършете депозит

3. Открийте вашата търговия