Български
Моят профил
Направете си тест

Какви са двете основни причини за закупуване на деривати?

Всички дадени отговори са правилни
Спекулация и хеджиране
Дивиденти и хеджиране
Спекулации и дивиденти