Направете си тест

Какви са двете основни причини за закупуване на деривати?

Спекулации и дивиденти
Всички дадени отговори са правилни
Дивиденти и хеджиране
Спекулация и хеджиране