Направете си тест

Какви са двете основни причини за закупуване на деривати?

Дивиденти и хеджиране
Спекулации и дивиденти
Всички дадени отговори са правилни
Спекулация и хеджиране