Моят профил
Направете си тест

Какви са двете основни причини за закупуване на деривати?

Спекулация и хеджиране
Дивиденти и хеджиране
Всички дадени отговори са правилни
Спекулации и дивиденти