ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Кои са основните играчи на пазара?

Глава 1: Въведение

Да разгледаме някои от основните играчи на финансовите пазари. Кои са техните ходове и как се съвместяват те? Можем да изпишем много повече за всеки от тях, но сега ще направим едно удобно резюме.

Глава 2: Маркет-мейкърите

Първо ще разгледаме маркет-мейкърите. Тяхното име указва ролята им. Маркет-мейкърът, който обикновено е банка или брокерска фирма, предоставя както цената „купува”, така и цената „продава”, на дадена стока (и на много други финансови ценни книжа, които се търгуват редовно). Те „правят” пазара. Но обърнете внимание на следното: маркет-мейкърите не организират връзката между купувачи и продавачи. 

Маркет-мейкърът дава известно количество ликвидност - отново тази дума - със своя подготвен спред между цените „купува” и „продава”. Маркет-мейкърите могат да купуват и продават по всяко време и ще закупят Вашите акции дори и ако не са вече осигурили купувач за тях. Така че тяхната роля е основно в това да правят пазара по-свободен. Това е услуга, насочена към момента.

Повечето маркет-мейкъри не се опитват да извлекат бърза печалба за Ваша сметка. Повечето от тях искат да имат дългосрочни професионални отношения с клиента. Техните услуги се предлагат на голямо разнообразие от пазарни играчи - от търговци на валута до големи банки.

Глава 3: Търговци, занимаващи се с високочестотно търгуване

Както с много други неща в живота, изборът на точния момент за действие е ключов. Стратегията на маркет-мейкърите е постоянно да купуват и продават, а надеждата им е да извличат и скромни печалби в този процес.

Търговците, занимаващи се с високочестотно търгуване, образно казано дебнат в засада и очакват дадена акция да повиши или понижи цената си. И тогава атакуват. Алгоритмични компютърни модели се използват все по-широко в тяхна подкрепа.  

В близост до тях е и цяла верига от други пазарни посредници и търговци, в които се включват:

•   Брокери на акции

•   Съветници

•   Брокери, които само изпълняват поръчки

•   Индивидуални търговци

Съветниците, предлагащи пълно обслужване, дават всички видове съвети - относно пенсиониране, данъчно планиране, инвестиране и какво ли не още. Но техните услуги са доста скъпи.  

Затова съществува алтернативата, наречена брокери, които само изпълняват поръчки. Те с готовност ще изпълнят всякакви търговски действия от Ваше име. Както показва името им, те не дават съвети и техните такси са по-ниски в повечето случаи.

Съветващият брокер е нещо средно между горните две - обикновено той предоставя анализ на Вашия портфейл на всеки три месеца или два пъти годишно. Те също така Ви помагат в търговията и извършването на сделки.

Каква е ролята на частните индивидуални търговци във всичко това? Важно е да различавате тези, които следят внимателно дневните движения на цените на акциите (обикновено това са т.нар дневни търговци (т.е. търговци, които затварят позициите си в края на деня) и тези, които инвестират за по-голям период, например дългосрочните инвеститори.

Инвеститорите, които инвестират за по-голям период, целят например да спестяват за пенсионирането си, за университетски такси или за почивка. Но и двата вида частни инвеститори често инвестират сериозни суми. Разликата е, че имат съвсем различни времеви хоризонти за своите инвестиции. И двата вида са ключови играчи на пазара.

Извод: Въпрос на обеми

Спредовете или печалбата на акция са много малки при повечето маркет-мейкъри. Но маркет-мейкърите могат да постигнат сериозни печалби от търгуването на милиони акции дневно.

Направете си тест

За повечето маркет-мейкъри маржовете са много стеснени. Но като търгуват милиони акции на ден, те могат да реализират значителни печалби.

Невярно
Вярно
Previous lesson

Какво е ликвидност?

Следващ урок

Фондови борси

Търсите нещо повече?

computer
Образователен център

Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете – от ръководства с инструкции до инвестиционни стратегии.

figure
computer
Trading Guides

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Търговски речник

98

Това е броят на термините в нашия речник. Различавате ли вашите CFD от вашите IPO или ETF? Разгадайте мистерията с нашия речник с дефиниции.

Вижте всички

Термин на деня

Портфейл

Като голям куфар, вашият инвестиционен Портфейл носи всички акции , облигации и други финансови активи, които притежавате,...

Прочетете още
Най-разпространената дума

Пазарна поръчка

Пазарната поръчка е поръчка за покупка или продажба на финансов инструмент незабавно по най-добрата налична текуща пазарна цена. Тя...

Прочетете още

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 530,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия