Направете си тест

За повечето маркет-мейкъри маржовете са много стеснени. Но като търгуват милиони акции на ден, те могат да реализират значителни печалби.

Вярно
Невярно