CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Yamato Holdings Co., Ltd. - 9064 CFD

2546.34
2.22%
20.82
Thấp: 2546.34
Cao: 2599.31
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 20.82
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.010936 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.010936%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.011287 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.011287%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ JPY
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Japan
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Yamato Holdings Co Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 2604.19
Mở* 2599.31
Thay đổi trong 1 năm* 18.23%
Vùng giá trong ngày* 2546.34 - 2599.31
Vùng giá trong 52 tuần 2,008.00-2,618.00
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 1.70M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 23.65M
Giá trị vốn hóa thị trường 993.43B
Tỷ số P/E 20.64
Cổ phiếu đang lưu hành 362.27M
Doanh thu 1,800.67B
EPS 126.69
Tỷ suất cổ tức (%) 1.75875
Hệ số rủi ro beta 0.61
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Aug 7, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 7, 2023 2560.41 -34.00 -1.31% 2594.41 2600.00 2555.82
Jun 6, 2023 2604.19 10.47 0.40% 2593.72 2610.48 2585.74
Jun 5, 2023 2588.83 5.48 0.21% 2583.35 2591.23 2567.29
Jun 2, 2023 2579.25 0.99 0.04% 2578.26 2602.29 2571.28
Jun 1, 2023 2557.41 3.99 0.16% 2553.42 2584.15 2534.97
May 31, 2023 2538.46 -18.95 -0.74% 2557.41 2576.27 2532.38
May 30, 2023 2575.37 26.93 1.06% 2548.44 2580.76 2545.34
May 29, 2023 2532.37 8.87 0.35% 2523.50 2559.61 2523.50
May 26, 2023 2511.43 -38.01 -1.49% 2549.44 2561.60 2506.44
May 25, 2023 2533.48 19.85 0.79% 2513.63 2551.83 2512.62
May 24, 2023 2546.24 5.58 0.22% 2540.66 2557.52 2533.37
May 23, 2023 2553.43 -21.03 -0.82% 2574.46 2597.51 2535.47
May 22, 2023 2581.35 39.89 1.57% 2541.46 2589.43 2540.56
May 19, 2023 2569.38 1.99 0.08% 2567.39 2584.85 2560.30
May 18, 2023 2551.43 14.86 0.59% 2536.57 2566.59 2534.97
May 17, 2023 2551.43 21.64 0.86% 2529.79 2560.41 2523.50
May 16, 2023 2517.52 32.92 1.32% 2484.60 2529.68 2479.52
May 15, 2023 2477.62 -32.92 -1.31% 2510.54 2510.54 2470.54
May 12, 2023 2496.57 -9.97 -0.40% 2506.54 2508.54 2478.52
May 11, 2023 2494.58 -28.12 -1.11% 2522.70 2550.33 2477.52

Yamato Holdings Co., Ltd. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Friday, June 23, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

01:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Yamato Holdings Co Ltd Annual Shareholders Meeting
Yamato Holdings Co Ltd Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 7, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

06:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Q1 2024 Yamato Holdings Co Ltd Earnings Release
Q1 2024 Yamato Holdings Co Ltd Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, September 28, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

12:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Yamato Holdings Co Ltd
Yamato Holdings Co Ltd

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

06:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Q2 2024 Yamato Holdings Co Ltd Earnings Release
Q2 2024 Yamato Holdings Co Ltd Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Tổng doanh thu 1800670 1793620 1695870 1630150 1625320
Doanh thu 1800670 1793620 1695870 1630150 1625320
Chi phí tổng doanh thu 1687240 1654080 1538520 1526100 1513990
Lợi nhuận gộp 113427 139533 157343 104044 111327
Tổng chi phí hoạt động 1743900 1731920 1606760 1590740 1569020
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 50847 56376 57577 56241 51538
Depreciation / Amortization 2494 2529 3015 1677 1412
Chi phí bất thường (thu nhập) 3312 15501 3010 5297 2047
Other Operating Expenses, Total 1 1 2 1 1
Thu nhập hoạt động 56773 61698 89111 39404 56298
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -1182 17252 -315 -2845 -4074
Gain (Loss) on Sale of Assets 393 358 950 8145 276
Khác, giá trị ròng 831 1732 2013 -123 -242
Thu nhập ròng trước thuế 56815 81040 91759 44581 52258
Thu nhập ròng sau thuế 45422 57072 56934 22903 25950
Lợi ích thiểu số 476 -1115 -233 -578 -267
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 45898 55957 56701 22325 25683
Thu nhập ròng 45898 55957 56701 22325 25683
Total Adjustments to Net Income 0 -1 -1 -1 -1
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 45898 55956 56700 22324 25682
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 45898 55956 56700 22324 25682
Thu nhập ròng pha loãng 45898 55956 56700 22324 25682
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 362.446 370.487 374.149 393.17 394.275
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 126.634 151.034 151.544 56.7795 65.1373
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 46 46 46 31 28
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 133.073 179.818 154.96 53.0582 67.3678
Nghiên cứu & phát triển 3428 4628 1424 31
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 404701 512212 459596 424159 421232
Doanh thu 404701 512212 459596 424159 421232
Chi phí tổng doanh thu 399151 449053 430918 408119 408400
Lợi nhuận gộp 5550 63159 28678 16040 12832
Tổng chi phí hoạt động 412264 465079 444020 422532 424311
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 11865 14807 13047 13622 14805
Chi phí bất thường (thu nhập) 1248 1219 56 789 1106
Other Operating Expenses, Total 0 -1 2 0
Thu nhập hoạt động -7563 47133 15576 1627 -3079
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 1645 -2455 -321 -51 11949
Gain (Loss) on Sale of Assets 392 0 0 1 2
Khác, giá trị ròng 173 58 471 129 929
Thu nhập ròng trước thuế -5353 44736 15726 1706 9801
Thu nhập ròng sau thuế 6808 28171 10080 363 9122
Lợi ích thiểu số 3 556 -41 -42 -945
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 6811 28727 10039 321 8177
Thu nhập ròng 6811 28727 10039 321 8177
Total Adjustments to Net Income 2 -1 -1 0
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 6811 28729 10038 320 8177
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 6811 28729 10038 320 8177
Thu nhập ròng pha loãng 6811 28729 10038 320 8177
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 362.276 362.271 362.268 362.964 368.876
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 18.8006 79.3025 27.7088 0.88163 22.1673
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 23 0 23 0 23
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 20.3364 81.4214 27.8078 2.29279 24.9529
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Tổng tài sản hiện tại 484647 480844 528379 542884 550258
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 185373 182644 241523 197226 195954
Tiền mặt và các khoản tương đương 185373 182644 241523 197226 195954
Tổng các khoản phải thu, ròng 265286 265521 257068 258629 263486
Accounts Receivable - Trade, Net 265286 265521 257068 258629 263486
Total Inventory 2579 2214 2279 4214 3246
Other Current Assets, Total 31409 30465 27509 82815 87572
Total Assets 1107590 1086850 1089990 1100740 1123660
Property/Plant/Equipment, Total - Net 443017 429878 406312 423835 428918
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 955620 934034 915512 944199 935643
Accumulated Depreciation, Total -512604 -504156 -509202 -520367 -506727
Intangibles, Net 43759 45646 29555 20965 20624
Long Term Investments 42758 47972 52231 40310 54013
Note Receivable - Long Term 5258 6162 6719 5723 4039
Other Long Term Assets, Total 88148 76352 66795 67022 65807
Total Current Liabilities 344758 352807 389369 408811 410423
Accounts Payable 160766 165346 153860 147081 158938
Accrued Expenses 36918 38942 40173 35866 35844
Notes Payable/Short Term Debt 15000 20000 70000 20000
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 15415 4850 19054 19078 43591
Other Current Liabilities, Total 131659 128669 156282 136786 152050
Total Liabilities 497206 496311 513623 545566 557818
Total Long Term Debt 32858 26038 26098 35760 49642
Long Term Debt 0 14000 29500
Capital Lease Obligations 32858 26038 26098 21760 20142
Deferred Income Tax 482 1913 5194 2064 4180
Minority Interest 6049 7690 7919 7662 7547
Other Liabilities, Total 113059 107863 85043 91269 86026
Total Equity 610381 590543 576368 555173 565841
Common Stock 127234 127234 127234 127234 127234
Additional Paid-In Capital 36839 36813 36813 36813 36813
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 473891 464494 431571 441746 431497
Treasury Stock - Common -39835 -49551 -39549 -54770 -39085
Unrealized Gain (Loss) 9280 11498 15883 8157 12975
Other Equity, Total 2972 55 4416 -4007 -3593
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1107590 1086850 1089990 1100740 1123660
Total Common Shares Outstanding 362.273 366.492 371.025 385.216 394.274
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 484647 552473 461212 508802 480844
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 185373 165477 162392 199736 182644
Tiền mặt và các khoản tương đương 185373 165477 162392 199736 182644
Tổng các khoản phải thu, ròng 265286 345730 263090 263511 265521
Accounts Receivable - Trade, Net 265286 345730 263090 263511 265521
Total Inventory 2579 2305 1811 2209 2214
Other Current Assets, Total 31409 38961 33919 43346 30465
Total Assets 1107590 1160730 1074030 1120330 1086850
Property/Plant/Equipment, Total - Net 443017 436005 436702 433576 429878
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 955620 950427 946702 939414 856403
Accumulated Depreciation, Total -512604 -514422 -509999 -505839 -448127
Intangibles, Net 43759 44585 46034 46487 45646
Long Term Investments 42758 45355 46983 47848 47972
Other Long Term Assets, Total 88148 82315 83097 83613 82514
Total Current Liabilities 344758 406513 341723 402188 352807
Accounts Payable 160766 194845 148733 148106 165346
Accrued Expenses 36918 13841 45336 15737 38942
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 15000
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 15415 30616 25680 55834 4850
Other Current Liabilities, Total 131659 167211 121974 182511 128669
Total Liabilities 497206 555366 489831 547207 496311
Total Long Term Debt 32858 27756 28643 26693 26038
Long Term Debt
Capital Lease Obligations 32858 27756 28643 26693 26038
Deferred Income Tax 482 1913
Minority Interest 6049 6214 6793 7370 7690
Other Liabilities, Total 113059 114883 112672 110956 107863
Total Equity 610381 605367 584197 573119 590543
Common Stock 127234 127234 127234 127234 127234
Additional Paid-In Capital 36839 36834 36834 36811 36813
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 473891 467080 446695 436657 464494
Treasury Stock - Common -39835 -39834 -39834 -39834 -49551
Unrealized Gain (Loss) 9280 10374 10329 11147 11498
Other Equity, Total 2972 3679 2939 1104 55
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1107590 1160730 1074030 1120330 1086850
Total Common Shares Outstanding 362.273 362.273 362.273 362.273 366.492
Note Receivable - Long Term 5258
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Thu nhập ròng/khởi điểm 56815 81040 91759 44581 52258
Tiền từ hoạt động kinh doanh 89953 52017 123920 74432 118093
Tiền từ hoạt động kinh doanh 41626 35570 48897 55104 51358
Khoản mục phi tiền mặt 1528 -10671 5688 -1952 10633
Cash Taxes Paid 21160 46738 25389 30034 13744
Lãi suất đã trả 900 778 741 443 401
Thay đổi vốn lưu động -10016 -53922 -22424 -23301 3844
Tiền từ hoạt động đầu tư -49420 -58943 44078 -49943 -54872
Chi phí vốn -35435 -40778 -32074 -54852 -48058
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -13985 -18165 76152 4909 -6814
Tiền từ các hoạt động tài chính -38617 -54456 -123247 -22368 -70947
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -1133 -67 -187 -80 -148
Total Cash Dividends Paid -16770 -19670 -15950 -11431 -11035
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -10025 -10057 -35707 -15691
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -10689 -24662 -71403 4834 -59764
Ảnh hưởng của ngoại hối 705 701 -129 -109 -486
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 2621 -60681 44622 2012 -8212
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 56815 17432 81040
Cash From Operating Activities 89953 27238 52017
Cash From Operating Activities 41626 20667 35570
Non-Cash Items 1528 7669 -10671
Cash Taxes Paid 21160 10872 46738
Cash Interest Paid 900 437 778
Changes in Working Capital -10016 -18530 -53922
Cash From Investing Activities -49420 -31492 -58943
Capital Expenditures -35435 -20867 -40778
Other Investing Cash Flow Items, Total -13985 -10625 -18165
Cash From Financing Activities -38617 -17249 -54456
Financing Cash Flow Items -1133 -973 -67
Total Cash Dividends Paid -16770 -8433 -19670
Issuance (Retirement) of Stock, Net -10025 -10024 -10057
Issuance (Retirement) of Debt, Net -10689 2181 -24662
Foreign Exchange Effects 705 1009 701
Net Change in Cash 2621 -20494 -60681
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Yamato Holdings Company Ltd. Group Employees Corporation 6.9403 26361000 1528000 2022-09-30
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 5.7437 21816100 2721804 2022-08-15 LOW
Meiji Yasuda Life Insurance Company Insurance Company 3.9002 14814000 0 2022-09-30 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 3.8886 14770000 0 2022-09-30 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4233 13002400 11818088 2022-03-15 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.9224 11099900 11099900 2022-01-24 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.8631 10874800 10840801 2022-10-14 LOW
Mizuho Bank, Ltd. Bank and Trust 2.6978 10247000 0 2022-09-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5229 9582700 594830 2022-10-14 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3728 9012370 49200 2023-04-30 LOW
Yamato Holdings Company Ltd. Group Customers Corporation 2.1936 8332000 29000 2022-09-30
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.148 8158729 -50563 2023-04-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.7254 6553636 2900 2023-04-30 LOW
Toyota Motor Corp Corporation 1.5133 5748000 0 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.434 5446557 657380 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4203 5394725 84800 2023-04-30 LOW
Sompo Japan Insurance Inc Insurance Company 1.3514 5133000 0 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.2604 4787300 718740 2022-01-24 LOW
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0358 3934245 -68541 2023-04-30 MED
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6928 2631333 -27640 2023-04-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Courier, Postal, Air Freight & Land-based Logistics (NEC)

銀座2-16-10
CHUO-KU
TOKYO-TO 104-8125
JP

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

BTC/USD

26,847.65 Price
-0.360% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

14,575.70 Price
+0.080% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Oil - Crude

72.53 Price
+1.410% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0179%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0040%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Gold

1,961.11 Price
-0.110% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0185%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0103%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch