CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch VARTA AG O.N. - VAR1 CFD

14.740
4.65%
0.100
Thấp: 14.105
Cao: 14.8
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.100
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.019974%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.002248%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ EUR
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Germany
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Varta AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 14.085
Mở* 14.235
Thay đổi trong 1 năm* -83.23%
Vùng giá trong ngày* 14.105 - 14.8
Vùng giá trong 52 tuần 13.83-91.46
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 315.73K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 4.18M
Giá trị vốn hóa thị trường 630.03M
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 42.64M
Doanh thu 785.85M
EPS -5.99
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 1.15
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Aug 11, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 2, 2023 14.740 0.550 3.88% 14.190 14.835 13.970
Jun 1, 2023 14.085 -0.660 -4.48% 14.745 14.745 13.610
May 31, 2023 14.570 0.025 0.17% 14.545 15.225 14.545
May 30, 2023 15.410 -0.325 -2.07% 15.735 15.855 15.410
May 29, 2023 15.625 -0.080 -0.51% 15.705 16.005 15.455
May 26, 2023 15.690 0.075 0.48% 15.615 15.825 15.450
May 25, 2023 15.565 -0.885 -5.38% 16.450 16.605 15.265
May 24, 2023 16.255 -1.410 -7.98% 17.665 17.770 16.065
May 23, 2023 18.695 0.090 0.48% 18.605 19.125 18.165
May 22, 2023 18.690 -0.020 -0.11% 18.710 18.765 18.415
May 19, 2023 18.980 0.195 1.04% 18.785 19.265 18.525
May 18, 2023 18.770 0.005 0.03% 18.765 19.020 18.465
May 17, 2023 18.605 -0.885 -4.54% 19.490 19.535 18.400
May 16, 2023 19.745 0.295 1.52% 19.450 20.150 19.450
May 15, 2023 19.590 0.515 2.70% 19.075 19.775 19.075
May 12, 2023 19.360 -0.780 -3.87% 20.140 20.200 19.270
May 11, 2023 20.270 0.310 1.55% 19.960 20.480 19.960
May 10, 2023 20.180 0.120 0.60% 20.060 20.420 19.920
May 9, 2023 20.050 -0.580 -2.81% 20.630 20.670 19.865
May 8, 2023 20.850 -0.350 -1.65% 21.200 21.320 20.720

VARTA AG O.N. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Tuesday, July 11, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

09:00

Quốc gia

DE

Sự kiện

Varta AG Annual Shareholders Meeting
Varta AG Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 14, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

07:30

Quốc gia

DE

Sự kiện

Q3 2023 Varta AG Earnings Release
Q3 2023 Varta AG Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 806.916 902.931 869.583 362.692 271.65
Doanh thu 806.916 902.931 869.583 362.692 271.65
Chi phí tổng doanh thu 362.122 312.525 314.742 118.571 98.816
Lợi nhuận gộp 444.794 590.406 554.841 244.121 172.834
Tổng chi phí hoạt động 994.924 716.421 723.569 291.925 234.779
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 278.343 259.235 268.268 118.634 100.404
Depreciation / Amortization 108.678 95.669 66.617 20.855 10.518
Chi phí bất thường (thu nhập) 145.693 2.266 -0.125 -0.062 -0.021
Other Operating Expenses, Total 100.088 46.726 74.067 33.927 25.062
Thu nhập hoạt động -188.008 186.51 146.014 70.767 36.871
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -10.677 -9.145 -9.348 -2.41 -0.389
Thu nhập ròng trước thuế -198.178 177.089 133.124 71.079 36.482
Thu nhập ròng sau thuế -200.42 125.956 95.508 50.464 25.703
Lợi ích thiểu số 0 -0.097 -0.074 -0.443
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -200.42 125.956 95.411 50.39 25.26
Thu nhập ròng -200.42 125.956 95.411 50.39 25.26
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -200.42 125.956 95.411 50.39 25.26
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -200.42 125.956 95.411 50.39 25.26
Thu nhập ròng pha loãng -200.42 125.956 95.411 50.39 25.26
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 40.422 40.422 40.422 39.43 38.2
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -4.95819 3.11603 2.36037 1.27796 0.66126
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -2.57492 3.16781 2.85687 1.38234 0.71306
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 2.48 2.48 0 0
Khác, giá trị ròng 0.507 -0.276 -3.542 2.722
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 164.225 430.106 193.916 376.81 185.291
Doanh thu 164.225 430.106 193.916 376.81 185.291
Chi phí tổng doanh thu 76.797 218.176 97.081 143.946 62.604
Lợi nhuận gộp 87.428 211.93 96.835 232.864 122.687
Tổng chi phí hoạt động 194.212 631.785 223.135 363.139 173.607
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 63.45 137.118 62.383 141.225 68.202
Depreciation / Amortization 22.397 56.115 27.292 52.563 25.446
Other Operating Expenses, Total 31.568 74.06 36.379 25.405 17.355
Thu nhập hoạt động -29.987 -201.679 -29.219 13.671 11.684
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -4.923 -8.778 -2.01 -2.534 -1.143
Khác, giá trị ròng 0.691 5.798 0.794 -4.656 -0.52
Thu nhập ròng trước thuế -34.219 -204.659 -30.435 6.481 10.021
Thu nhập ròng sau thuế -37.789 -203.204 -22.918 2.784 6.033
Lợi ích thiểu số 0 0 0
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -37.789 -203.204 -22.918 2.784 6.033
Thu nhập ròng -37.789 -203.204 -22.918 2.784 6.033
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -37.789 -203.204 -22.918 2.784 6.033
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -37.789 -203.204 -22.918 2.784 6.033
Thu nhập ròng pha loãng -37.789 -203.204 -22.918 2.784 6.033
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 42.6417 40.422 40.4211 40.422 40.4217
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.8862 -5.02706 -0.56698 0.06887 0.14925
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.80114 -2.67678 -0.57695 0.09729 0.14931
Chi phí bất thường (thu nhập) 146.316
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 509.234 443.861 435.899 380.368 249.865
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 109.384 73.215 122.965 244.781 149.741
Tiền mặt và các khoản tương đương 0.225 42.117 149.741
Đầu tư ngắn hạn 0.675 0.108 1.076
Tổng các khoản phải thu, ròng 131.575 173.403 124.682 54.214 29.264
Accounts Receivable - Trade, Net 114.337 169.639 122.772 53.998 28.715
Total Inventory 223.317 157.11 133.328 63.995 56.699
Other Current Assets, Total 44.958 40.133 54.924 17.378 14.161
Total Assets 1258.45 1260.4 1122.8 668.83 401.696
Property/Plant/Equipment, Total - Net 591.893 711.346 596.582 247.896 112.803
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1033.34 918.138 723.098 317.072 166.786
Accumulated Depreciation, Total -441.452 -206.792 -126.516 -69.176 -53.983
Goodwill, Net 0.637 4.936 0.638 0.5 0.5
Intangibles, Net 98.975 76.52 63.295 20.283 20.674
Long Term Investments 0.058 0.06 0.073 0.055 0.348
Note Receivable - Long Term 0.288 0.548 0.359
Other Long Term Assets, Total 57.657 23.679 26.028 19.18 17.147
Total Current Liabilities 822.954 427.76 377.687 165.249 81.852
Accounts Payable 101.373 95.243 94.577 56.136 23.434
Accrued Expenses 100.12 95.99 94.367 17.826 13.093
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 17.397 16.995 14.196 4.603 2.72
Other Current Liabilities, Total 604.064 219.532 174.547 86.684 42.605
Total Liabilities 1018.99 727.906 624.039 254.243 143.7
Total Long Term Debt 72.219 83.588 64.468 23.308 6.2
Long Term Debt 2.519 2.878 0.625 2.832 6.2
Minority Interest 0.311 0.215 1.426
Other Liabilities, Total 106.891 214.161 177.333 65.471 54.222
Total Equity 239.465 532.496 498.764 414.587 257.996
Common Stock 40.422 40.422 40.422 40.422 38.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 195.899 489.24 461.53 369.709 216.261
Other Equity, Total 3.144 2.834 -3.188 4.456 3.535
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1258.45 1260.4 1122.8 668.83 401.696
Total Common Shares Outstanding 40.4217 40.4217 40.4217 40.4217 38.2
Cash 108.709 73.107 121.664 202.664
Capital Lease Obligations 69.7 80.71 63.843 20.476
Deferred Income Tax 16.925 2.397 4.24
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 485.977 509.234 508.606 485.194 640.416
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 78.335 109.384 33.046 39.351 278.393
Tiền mặt và các khoản tương đương 77.917 108.709 32.363 37.843 277.912
Đầu tư ngắn hạn 0.418 0.675 0.683 1.508 0.481
Tổng các khoản phải thu, ròng 116.834 131.575 135.562 123.271 103.065
Accounts Receivable - Trade, Net 107.569 114.337 107.259 102.62 94.592
Total Inventory 244.515 223.317 262.495 232.391 198.683
Other Current Assets, Total 46.293 44.958 77.503 90.181 60.275
Total Assets 1232.64 1258.45 1358.91 1343.39 1488.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 593.921 591.893 726.76 737.947 720.902
Intangibles, Net 104.059 98.975 75.307 69.983 72.672
Long Term Investments 0.06 0.058 0.057 0.058 0.06
Note Receivable - Long Term
Other Long Term Assets, Total 48.626 57.657 48.179 45.272 54.155
Total Current Liabilities 783.451 822.954 432.393 384.045 412.519
Accounts Payable 78.136 116.667 105.631 123.783 119.594
Accrued Expenses 87.765 100.12 95.923 88.858 92.43
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 17.707 17.397 17.817 17.693 17.648
Other Current Liabilities, Total 599.843 588.77 213.022 153.711 182.847
Total Liabilities 980.881 1018.99 935.733 898.878 945.613
Total Long Term Debt 75.889 72.219 77.467 81.654 84.326
Long Term Debt 2.393 2.519 2.402 2.444 2.721
Capital Lease Obligations 73.496 69.7 75.065 79.21 81.605
Deferred Income Tax 9.151 16.925 6.362 9.814 8.525
Minority Interest
Other Liabilities, Total 112.39 106.891 419.511 423.365 440.243
Total Equity 251.762 239.465 423.176 444.512 542.592
Common Stock 42.642 40.422 40.422 40.422 40.422
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 209.12 195.899 382.754 398.594 502.17
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1232.64 1258.45 1358.91 1343.39 1488.2
Total Common Shares Outstanding 42.6417 40.4217 40.4217 40.4217 40.4217
Prepaid Expenses
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1033.34 990.921
Accumulated Depreciation, Total -441.452 -252.974
Goodwill, Net 0.637 4.936
Other Equity, Total 3.144 5.496
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm -198.178 177.089 133.124 71.079 36.482
Tiền từ hoạt động kinh doanh 20.384 124.732 232.863 105.734 69.846
Tiền từ hoạt động kinh doanh 254.994 95.669 66.617 20.855 10.518
Khoản mục phi tiền mặt 11.459 3.468 3.4 -0.873 1.447
Lãi suất đã trả 6.638 4.89 4.11 0.416 0.095
Thay đổi vốn lưu động -47.891 -151.494 29.722 14.673 21.399
Tiền từ hoạt động đầu tư -166.542 -189.562 -372.969 -105.806 -58.982
Chi phí vốn -111.582 -174.791 -302.202 -102.803 -56.275
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -54.96 -14.771 -70.767 -3.003 -2.707
Tiền từ các hoạt động tài chính 180.988 14.173 19.886 94.882 -0.114
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 219.224 81.023 37.296 0.194 1.375
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 0 103.753 0
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -38.236 -66.85 -17.41 -9.065 -1.489
Ảnh hưởng của ngoại hối 0.772 1.875 -2.672 0.23 0.455
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 35.602 -48.782 -122.892 95.04 11.205
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Cash From Operating Activities -65.885 20.384 -58.363 -26.509 22.092
Changes in Working Capital -65.885 -47.891 -58.363 -91.12 22.092
Cash From Investing Activities -31.222 -166.542 -98.332 -71.414 -45.945
Other Investing Cash Flow Items, Total -31.222 -54.96 -98.332 -4.562 -45.945
Cash From Financing Activities 66.526 180.988 113.768 60.922 228.397
Financing Cash Flow Items 66.526 219.224 113.768 125.774 228.397
Foreign Exchange Effects -0.211 0.772 2.183 1.737 0.261
Net Change in Cash -30.792 35.602 -40.744 -35.264 204.805
Net income/Starting Line -198.178 6.481
Cash From Operating Activities 254.994 52.563
Non-Cash Items 11.459 5.567
Cash Interest Paid 6.638 1.772
Capital Expenditures -111.582 -66.852
Issuance (Retirement) of Debt, Net -38.236 -64.852
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Tojner (Michael) Individual Investor 52.5632 22413825 0 2022-10-25 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.3569 578615 53107 2023-05-29 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0614 452611 -814799 2022-07-29 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9237 393886 4710 2023-04-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7063 301197 9303 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5576 237760 -2237 2023-04-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5097 217361 3425 2023-04-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2833 120811 42 2023-04-30 LOW
KBI Global Investors Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2115 90184 0 2022-08-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2047 87271 0 2023-04-30 MED
Tocqueville Finance S.A. Investment Advisor 0.1875 79955 0 2021-12-31 MED
Amundi Deutschland GmbH Investment Advisor 0.147 62676 685 2023-04-30 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.103 43901 356 2023-04-30 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.0883 37657 -1643 2023-04-30 LOW
FIVV AG Investment Advisor 0.0754 32150 -11180 2023-02-28 LOW
Alpha Star Capital GmbH Investment Advisor 0.0754 32150 32150 2022-02-28
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0737 31409 -1452 2023-04-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.0711 30336 -54682 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0707 30144 7087 2023-04-30 LOW
Banque Degroof Petercam N.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0643 27429 0 2022-05-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Batteries & Uninterruptable Power Supplies

VARTA-Platz 1
ELLWANGEN
BADEN-WUERTTEMBERG 73479
DE

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

BTC/USD

27,112.75 Price
+0.080% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 3.0

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0201%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.04

XRP/USD

0.52 Price
+0.070% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00397

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch