So sánh các văn phòng toàn cầu của chúng tôi

Tìm hiểu văn phòng Capital.com nào có thể cung cấp tài khoản giao dịch tốt nhất cho bạn. Xem xét các ưu tiên giao dịch của bạn để nhận ra địa điểm quốc tế nào sẽ phù hợp với bạn nhất.

FCA CySEC NBRB
Account type offered Retail, Professional Retail, Professional Retail, Professional
Negative balance protection Available across all account types
Supported languages We support 24 languages worldwide
Client fund protection Client funds are stored in segregated accounts across all account types
Terms and policies FCA CySEC NBRB

It is your responsibility to choose the office that is most suitable for you.

If you have any questions about our offices, you can contact our Support team via email or live chat.