Thị trường
Tiếng Việt

So sánh các văn phòng toàn cầu của chúng tôi

Tìm hiểu văn phòng Capital.com nào có thể cung cấp tài khoản giao dịch tốt nhất cho bạn. Xem xét các ưu tiên giao dịch của bạn để nhận ra địa điểm quốc tế nào sẽ phù hợp với bạn nhất.

FCA CySEC NBRB ASIC
Account type offered Retail, Professional Retail, Professional Retail, Professional Retail, Wholesale (Professional)
Negative balance protection Available across all retail accounts Automatically available to retail client accounts. Available to wholesale (professional) client accounts on request, subject to our discretion.
Supported languages We support 24 languages worldwide
Client fund protection Retail client funds are stored in segregated accounts
Terms and policies FCA CySEC NBRB ASIC
FCA
Account type offered Retail, Professional
Negative balance protection Available across all retail accounts
Supported languages We support 24 languages worldwide
Client fund protection Retail client funds are stored in segregated accounts
Terms and policies FCA
CySEC
Account type offered Retail, Professional
Negative balance protection Available across all retail accounts
Supported languages We support 24 languages worldwide
Client fund protection Retail client funds are stored in segregated accounts
Terms and policies CySEC
NBRB
Account type offered Retail, Professional
Negative balance protection Available across all retail accounts
Supported languages We support 24 languages worldwide
Client fund protection Retail client funds are stored in segregated accounts
Terms and policies NBRB
ASIC
Account type offered Retail, Wholesale (Professional)
Negative balance protection Automatically available to retail client accounts. Available to wholesale (professional) client accounts on request, subject to our discretion.
Supported languages We support 24 languages worldwide
Client fund protection Retail client funds are stored in segregated accounts
Terms and policies ASIC

It is your responsibility to choose the office that is most suitable for you.

If you have any questions about our offices, you can contact our Support team via email or live chat.

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?


Hãy tham gia cùng hơn 300,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo tài khoản

2. Nạp tiền

3. Tìm giao dịch