Khách hàng tổ chức

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài và cung cấp dịch vụ khách hàng ưu việt.

Đọc thêm

Tìm hiểu dịch vụ Pro trading

Tài khoản chuyên nghiệp không phải tuân theo các hạn chế đòn bẩy vốn của ESMA. Khi trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể giao dịch CFD với đòn bẩy vốn tối đa 200:1.

Đọc thêm

Video

UPDATE Gold Price at 7 year High! About to Soar More?

Can Bitcoin Price Conquer 10,000 and Climb Higher?

UPDATE Coronavirus Effect on Gold, Oil & Stocks: Unpredictable COVID19

Hội nghị trên web

Do David Jones tổ chức

Giám đốc Chiến lược Thị trường