Khách hàng tổ chức

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài và cung cấp dịch vụ khách hàng ưu việt.

Đọc thêm

Tìm hiểu dịch vụ Pro trading

Tài khoản chuyên nghiệp không phải tuân theo các hạn chế đòn bẩy vốn của ESMA. Khi trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể giao dịch CFD với đòn bẩy vốn tối đa 200:1.

Đọc thêm

Video

Private video

Are Airline Stocks a Buy Right Now? Full Analysis of 4 Airline Stocks

EUR USD Chart Analysis June 2020 | Poised for Growth?

Hội nghị trên web

Do David Jones tổ chức

Giám đốc Chiến lược Thị trường