Thị trường
Tiếng Việt

Khách hàng tổ chức

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài và cung cấp dịch vụ khách hàng ưu việt.

Đọc thêm

Tìm hiểu dịch vụ Pro trading

Tài khoản chuyên nghiệp không phải tuân theo các hạn chế đòn bẩy vốn của ESMA. Khi trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể giao dịch CFD với đòn bẩy vốn tối đa 200:1.

Đọc thêm

Video

What Are The Top Silver Stocks To Buy? | Silver Stocks Analysis 2022

More Nasdaq Downside On Higher Interest Rates? | Nasdaq Price Analysis

How US Inflation Would Affect Gold? | Gold Price Analysis January 2022

Hội nghị trên web

Do David Jones tổ chức

Giám đốc Chiến lược Thị trường

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?


Hãy tham gia cùng hơn 300,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo tài khoản

2. Nạp tiền

3. Tìm giao dịch