Thị trường
Tiếng Việt

Khách hàng tổ chức

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài và cung cấp dịch vụ khách hàng ưu việt.

Đọc thêm

Tìm hiểu dịch vụ Pro trading

Tài khoản chuyên nghiệp không phải tuân theo các hạn chế đòn bẩy vốn của ESMA. Khi trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể giao dịch CFD với đòn bẩy vốn tối đa 200:1.

Đọc thêm

Video

Bitcoin Analysis Ror Rest Of 2021 | Bitcoin Price Drop To Continue?

Gold Price Analysis 2021 | Gold Price Outlook 2021 Is Looking Dim!

Gold Stocks in September 2021 | Gold Stocks Under Pressure This Month?

Hội nghị trên web

Do David Jones tổ chức

Giám đốc Chiến lược Thị trường