CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch The Pennant Group, Inc. - PNTG CFD

12.55
1.54%
 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.08
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.025457%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.003235%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Pennant Group Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 12.36
Mở* 12.14
Thay đổi trong 1 năm* -34.13%
Vùng giá trong ngày* 12.14 - 12.57
Vùng giá trong 52 tuần 8.68-19.22
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 131.59K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 7.18M
Giá trị vốn hóa thị trường 368.78M
Tỷ số P/E 50.95
Cổ phiếu đang lưu hành 29.74M
Doanh thu 485.80M
EPS 0.24
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 2.09
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Aug 7, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 2, 2023 12.36 0.36 3.00% 12.00 12.39 11.95
Jun 1, 2023 11.97 0.05 0.42% 11.92 12.36 11.77
May 31, 2023 12.00 0.46 3.99% 11.54 12.00 11.53
May 30, 2023 11.63 0.28 2.47% 11.35 11.85 11.17
May 26, 2023 11.73 0.42 3.71% 11.31 11.85 11.27
May 25, 2023 11.56 -0.40 -3.34% 11.96 12.32 11.37
May 24, 2023 12.45 0.25 2.05% 12.20 12.74 12.20
May 23, 2023 12.86 0.79 6.55% 12.07 12.87 12.07
May 22, 2023 12.55 0.30 2.45% 12.25 12.58 12.13
May 19, 2023 12.35 0.06 0.49% 12.29 12.68 12.14
May 18, 2023 12.17 0.16 1.33% 12.01 12.38 11.97
May 17, 2023 12.31 0.42 3.53% 11.89 12.35 11.68
May 16, 2023 11.99 0.33 2.83% 11.66 12.24 11.66
May 15, 2023 12.14 1.10 9.96% 11.04 12.27 11.04
May 12, 2023 11.34 0.31 2.81% 11.03 11.40 11.03
May 11, 2023 11.09 0.18 1.65% 10.91 11.12 10.66
May 10, 2023 10.91 -0.61 -5.30% 11.52 11.87 10.64
May 9, 2023 11.33 0.05 0.44% 11.28 12.14 11.28
May 8, 2023 11.69 0.19 1.65% 11.50 11.99 11.29
May 5, 2023 12.03 -0.50 -3.99% 12.53 13.23 11.69

The Pennant Group, Inc. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Monday, August 7, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

10:59

Quốc gia

US

Sự kiện

Q2 2023 Pennant Group Inc Earnings Release
Q2 2023 Pennant Group Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

10:59

Quốc gia

US

Sự kiện

Q3 2023 Pennant Group Inc Earnings Release
Q3 2023 Pennant Group Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 473.241 439.694 390.953 338.531 286.058
Doanh thu 473.241 439.694 390.953 338.531 286.058
Chi phí tổng doanh thu 370.095 353.093 296.874 258.941 212.421
Lợi nhuận gộp 103.146 86.601 94.079 79.59 73.637
Tổng chi phí hoạt động 460.502 434.999 372.036 332.861 265.427
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 77.245 75.114 69.306 70.11 50.042
Depreciation / Amortization 4.9 4.784 4.675 3.81 2.964
Thu nhập hoạt động 12.739 4.695 18.917 5.67 20.631
Thu nhập ròng trước thuế 8.892 2.73 17.903 5.26 20.631
Thu nhập ròng sau thuế 7.243 2.148 15.553 3.175 16.279
Lợi ích thiểu số -0.6 0.548 0.191 -0.629 -0.595
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 6.643 2.696 15.744 2.546 15.684
Tổng khoản mục bất thường 0 0
Thu nhập ròng 6.643 2.696 15.744 2.546 15.684
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 6.643 2.696 15.744 2.546 15.684
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 6.643 2.696 15.744 2.546 15.684
Thu nhập ròng pha loãng 6.643 2.696 15.744 2.546 15.684
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 30.159 30.642 30.228 29.586 26.6932
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.22027 0.08798 0.52084 0.08605 0.58757
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.50191 0.24123 0.61899 0.08605 0.58757
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -3.816 -1.941 -1.239 -0.41
Chi phí bất thường (thu nhập) 8.262 2.008 1.181
Khác, giá trị ròng -0.031 -0.024 0.225
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 126.464 124.665 118.35 116.316 113.91
Doanh thu 126.464 124.665 118.35 116.316 113.91
Chi phí tổng doanh thu 100.872 96.9 93.09 91.418 88.778
Lợi nhuận gộp 25.592 27.765 25.26 24.898 25.132
Tổng chi phí hoạt động 122.184 118.281 111.206 119.431 111.584
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 19.634 18.979 16.567 20.077 21.622
Depreciation / Amortization 1.28 1.223 1.251 1.279 1.147
Chi phí bất thường (thu nhập) 0.398 1.179 0.298 6.657 0.037
Thu nhập hoạt động 4.28 6.384 7.144 -3.115 2.326
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -1.406 -1.308 -1.058 -0.821 -0.629
Thu nhập ròng trước thuế 2.904 5.095 6.068 -3.971 1.7
Thu nhập ròng sau thuế 1.997 3.687 4.994 -2.596 1.158
Lợi ích thiểu số -0.147 -0.213 -0.163 -0.08 -0.144
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 1.85 3.474 4.831 -2.676 1.014
Thu nhập ròng 1.85 3.474 4.831 -2.676 1.014
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 1.85 3.474 4.831 -2.676 1.014
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 1.85 3.474 4.831 -2.676 1.014
Thu nhập ròng pha loãng 1.85 3.474 4.831 -2.676 1.014
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 30.147 30.09 30.172 28.605 30.143
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.06137 0.11545 0.16012 -0.09355 0.03364
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.07581 0.14895 0.20725 0.0666 0.03744
Khác, giá trị ròng 0.03 0.019 -0.018 -0.035 0.003
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 73.822 75.841 59.599 38.683 29.123
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 2.079 5.19 0.043 0.402 0.041
Cash 2.079 5.19 0.043 0.402 0.041
Tổng các khoản phải thu, ròng 53.42 53.94 47.221 32.183 24.469
Accounts Receivable - Trade, Net 53.42 53.94 47.221 32.183 24.469
Prepaid Expenses 18.323 16.711 12.335 6.098 4.613
Total Assets 512.119 530.297 506.976 447.75 98.151
Property/Plant/Equipment, Total - Net 287.489 317.785 326.534 330.972 10.458
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 308.296 336.271 342.24 342.756 19.318
Accumulated Depreciation, Total -20.807 -18.486 -15.706 -11.784 -8.86
Goodwill, Net 79.497 74.265 66.444 41.233 30.892
Intangibles, Net 58.617 53.73 47.488 33.507 25.214
Other Long Term Assets, Total 12.694 8.676 6.911 3.355 2.464
Total Current Liabilities 70.247 71.635 89.015 51.192 29.547
Accounts Payable 13.647 10.553 9.761 8.653 4.39
Accrued Expenses 42.422 40.7 41.961 38.45 21.71
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 14.178 20.382 37.293 4.089 3.447
Total Liabilities 391.107 420.098 410.397 376.639 42.295
Total Long Term Debt 62.892 51.372 8.277 18.526 0
Minority Interest 4.645 4.045 4.593 0 9.432
Other Liabilities, Total 253.323 293.046 308.512 306.921 3.316
Total Equity 121.012 110.199 96.579 71.111 55.856
Common Stock 0.029 0.028 0.028 0.028 55.856
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 512.119 530.297 506.976 447.75 98.151
Total Common Shares Outstanding 29.692 28.499 28.243 27.853 26.6932
Long Term Debt 62.892 51.372 8.277 18.526
Additional Paid-In Capital 99.764 95.595 84.671 74.882
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 21.284 14.641 11.945 -3.799
Treasury Stock - Common -0.065 -0.065 -0.065
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 66.752 73.822 66.883 74.637 81.512
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 2.952 2.079 2.955 3.2 3.627
Cash 2.952 2.079 2.955 3.2 3.627
Tổng các khoản phải thu, ròng 50.66 53.42 51.604 53.154 56.918
Accounts Receivable - Trade, Net 50.66 53.42 51.604 53.154 56.918
Prepaid Expenses 13.14 18.323 12.324 18.283 20.967
Total Assets 508.156 512.119 504.88 496.431 507.436
Property/Plant/Equipment, Total - Net 291.056 287.489 286.55 279.818 290.418
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 313.083 308.296 308.659 300.683 310.019
Accumulated Depreciation, Total -22.027 -20.807 -22.109 -20.865 -19.601
Goodwill, Net 79.497 79.497 79.19 74.785 74.265
Intangibles, Net 58.827 58.617 58.474 53.974 53.73
Other Long Term Assets, Total 12.024 12.694 13.783 13.217 7.511
Total Current Liabilities 65.628 70.247 72.759 74.868 68.605
Accounts Payable 12.161 13.647 12.754 12.717 10.91
Accrued Expenses 39.389 42.422 43.615 43.681 39.977
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 14.078 14.178 16.39 18.47 17.718
Total Liabilities 383.724 391.107 388.472 382.713 393.693
Total Long Term Debt 57.023 62.892 55.762 53.131 56.501
Long Term Debt 57.023 62.892 55.762 53.131 56.501
Minority Interest 4.792 4.645 4.432 4.269 4.189
Other Liabilities, Total 256.281 253.323 255.519 250.445 264.398
Total Equity 124.432 121.012 116.408 113.718 113.743
Common Stock 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
Additional Paid-In Capital 101.334 99.764 98.634 100.775 98.124
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 23.134 21.284 17.81 12.979 15.655
Treasury Stock - Common -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 508.156 512.119 504.88 496.431 507.436
Total Common Shares Outstanding 29.729 29.692 29.665 28.601 28.53
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm 7.243 2.148 15.553 3.175 16.279
Tiền từ hoạt động kinh doanh 9.044 -18.223 50.204 9.554 23.275
Tiền từ hoạt động kinh doanh 4.9 4.784 4.675 3.81 2.964
Khoản mục phi tiền mặt 4.705 13.979 9.225 4.538 2.728
Thay đổi vốn lưu động -9.504 -37.382 22.952 -2.048 1.304
Tiền từ hoạt động đầu tư -24.239 -20.12 -41.616 -26.465 -9.477
Chi phí vốn -14.17 -6.303 -7.253 -6.734 -4.196
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -10.069 -13.817 -34.363 -19.731 -5.281
Tiền từ các hoạt động tài chính 12.084 43.49 -8.947 17.272 -13.793
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 0 -1.394 -0.078 9.236 -13.793
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 1.084 0.884 1.631 -0.364 0
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -3.111 5.147 -0.359 0.361 0.005
Deferred Taxes 1.7 -1.752 -2.201 0.079
Cash Taxes Paid 0.099 2.616 7.865 0.12
Lãi suất đã trả 3.027 1.448 1.116 0.156
Total Cash Dividends Paid 0 0 -11.6
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 11 44 -10.5 20
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 1.997 7.243 3.556 -1.438 1.158
Cash From Operating Activities 8.996 9.044 12.974 4.899 -4.071
Cash From Operating Activities 1.28 4.9 3.677 2.426 1.147
Deferred Taxes 0.776 1.7 0.752 1.017 1.749
Non-Cash Items 1.648 4.705 3.284 5.674 2.85
Cash Taxes Paid 0.03 0.099 0.077 0.055 -0.055
Cash Interest Paid 1.536 3.027 2.114 1.187 0.499
Changes in Working Capital 3.295 -9.504 1.705 -2.78 -10.975
Cash From Investing Activities -2.326 -24.239 -20.176 -8.75 -2.582
Capital Expenditures -2.314 -14.17 -10.426 -7.863 -2.392
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.012 -10.069 -9.75 -0.887 -0.19
Cash From Financing Activities -5.797 12.084 4.967 1.861 5.09
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.203 1.084 0.967 0.361 0.09
Issuance (Retirement) of Debt, Net -6 11 4 1.5 5
Net Change in Cash 0.873 -3.111 -2.235 -1.99 -1.563
Total Cash Dividends Paid
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 13.9607 4151919 41753 2023-03-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.5482 1650036 -353113 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4295 1614724 -2669141 2023-03-31 LOW
Walker (Daniel H) Individual Investor 4.6297 1368108 -250000 2022-07-25
Riverbridge Partners, LLC Investment Advisor 4.4987 1337900 -34299 2023-03-31 LOW
Crewe Advisors LLC Investment Advisor 3.7586 1117817 0 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 3.1827 946539 176582 2023-03-31 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0001 892230 19764 2023-03-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 2.771 824099 -701286 2023-03-31 LOW
Christensen (Christopher R) Individual Investor 2.4535 741038 31500 2023-04-18 LOW
Russell Investments Trust Company Investment Advisor 2.0649 614088 105493 2023-03-31 LOW
Paradigm Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9929 592700 104600 2023-03-31 LOW
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.8931 563021 423897 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8724 556861 -456949 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7694 526213 33377 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.7527 521254 259972 2023-03-31 HIGH
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.661 493996 410933 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 1.5481 460393 460393 2023-03-31 MED
Eversept Partners, LP Hedge Fund 1.4189 421974 421974 2023-03-31 HIGH
Hillsdale Investment Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2763 379586 130046 2023-03-31 MED

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Home Healthcare Services

1675 E Riverside Dr Ste 150
EAGLE
IDAHO 83616-7584
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Oil - Crude

72.04 Price
+0.100% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0149%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0070%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

XRP/USD

0.51 Price
-6.360% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00405

US100

14,531.40 Price
-0.180% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Gold

1,962.22 Price
+0.700% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0184%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0102%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch