CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Teva Pharma Ind Adr Rep 1 - TEVA CFD

10.68
0.09%
0.09
Thấp: 10.64
Cao: 10.73
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.09
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.030779%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.013666%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 10.67
Mở* 10.66
Thay đổi trong 1 năm* 25.56%
Vùng giá trong ngày* 10.64 - 10.73
Vùng giá trong 52 tuần 6.78-11.45
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 8.25M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 194.23M
Giá trị vốn hóa thị trường 11.79B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 1.11B
Doanh thu 15.14B
EPS -1.17
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 1.21
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Feb 8, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 6, 2023 10.68 0.00 0.00% 10.68 10.74 10.61
Feb 3, 2023 10.67 0.16 1.52% 10.51 10.76 10.51
Feb 2, 2023 10.66 0.09 0.85% 10.57 10.68 10.47
Feb 1, 2023 10.56 0.11 1.05% 10.45 10.64 10.35
Jan 31, 2023 10.39 0.18 1.76% 10.21 10.67 10.21
Jan 30, 2023 10.21 0.07 0.69% 10.14 10.36 10.05
Jan 27, 2023 10.24 0.10 0.99% 10.14 10.48 10.14
Jan 26, 2023 10.23 0.09 0.89% 10.14 10.27 10.07
Jan 25, 2023 10.15 0.11 1.10% 10.04 10.19 10.02
Jan 24, 2023 10.05 -0.16 -1.57% 10.21 10.32 10.05
Jan 23, 2023 10.33 0.02 0.19% 10.31 10.43 10.20
Jan 20, 2023 10.21 -0.30 -2.85% 10.51 10.59 10.21
Jan 19, 2023 10.47 0.00 0.00% 10.47 10.62 10.23
Jan 18, 2023 10.80 0.00 0.00% 10.80 10.90 10.68
Jan 17, 2023 10.95 -0.15 -1.35% 11.10 11.21 10.92
Jan 13, 2023 11.18 -0.01 -0.09% 11.19 11.27 10.94
Jan 12, 2023 11.26 0.19 1.72% 11.07 11.41 11.02
Jan 11, 2023 10.96 0.02 0.18% 10.94 11.14 10.82
Jan 10, 2023 10.88 0.06 0.55% 10.82 11.01 10.75
Jan 9, 2023 10.78 -0.05 -0.46% 10.83 11.19 10.58

Teva Pharma Ind Adr Rep 1 Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 21903 22385 18854 16887 16659 15878
Doanh thu 21903 22385 18854 16887 16659 15878
Chi phí tổng doanh thu 10250 11770 10558 9351 8870 8014
Lợi nhuận gộp 11653 10615 8296 7536 7789 7864
Tổng chi phí hoạt động 20631 39911 20537 17330 20231 14162
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 4973 4637 4052 3667 3519 3402
Nghiên cứu & phát triển 2077 1778 1213 1010 997 967
Chi phí bất thường (thu nhập) 3286 21520 4838 3191 6739 1721
Other Operating Expenses, Total 45 -3 -286 -28 -20 -41
Thu nhập hoạt động 1272 -17526 -1683 -443 -3572 1716
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -446 -856 -894 -825 -833 -988
Khác, giá trị ròng -2 3 -19 3 -1 -70
Thu nhập ròng trước thuế 824 -18379 -2596 -1265 -4406 658
Thu nhập ròng sau thuế 303 -17507 -2304 -987 -4238 447
Lợi ích thiểu số 18 184 322 2 109 -39
Equity In Affiliates 8 -3 -71 -13 138 9
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 329 -17326 -2053 -998 -3991 417
Tổng khoản mục bất thường 0 1061 -97 0 0
Thu nhập ròng 329 -16265 -2150 -998 -3991 417
Total Adjustments to Net Income -261 -260 -249 -1 1
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 68 -17586 -2302 -999 -3990 417
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 68 -16525 -2399 -999 -3990 417
Điều chỉnh pha loãng 0
Thu nhập ròng pha loãng 68 -16525 -2399 -999 -3990 417
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 961 1016 1021 1091 1095 1107
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.07076 -17.3091 -2.25465 -0.91567 -3.64384 0.37669
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.36 0.85 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.29537 -3.51127 0.82537 0.98547 0.35648 1.43282
Depreciation / Amortization 209 162 139 126 99
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng doanh thu 3982 3910 3887 4100 3661
Doanh thu 3982 3910 3887 4100 3661
Chi phí tổng doanh thu 2063 1987 1989 1975 1859
Lợi nhuận gộp 1919 1923 1898 2125 1802
Tổng chi phí hoạt động 3548 3328 3264 4022 4374
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 848 832 864 858 819
Nghiên cứu & phát triển 254 243 222 249 225
Depreciation / Amortization 27 25 24 23 22
Chi phí bất thường (thu nhập) 360 247 183 893 1502
Other Operating Expenses, Total -4 -6 -18 24 -53
Thu nhập hoạt động 434 582 623 78 -713
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -381 -254 -254 -170 -238
Khác, giá trị ròng 91 -20 13 -83 -20
Thu nhập ròng trước thuế 144 308 382 -175 -971
Thu nhập ròng sau thuế 82 210 306 -151 -973
Lợi ích thiểu số -7 -14 -11 -7 -3
Equity In Affiliates 3 11 -5 0 21
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 78 207 290 -158 -955
Thu nhập ròng 78 207 290 -158 -955
Total Adjustments to Net Income -1 2 -1
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 77 207 292 -159 -955
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 77 207 292 -159 -955
Thu nhập ròng pha loãng 77 207 292 -159 -955
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 1107 1109 1109 1102 1107
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.06956 0.18665 0.2633 -0.14428 -0.86269
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.25474 0.33851 0.39548 0.38244 0.01924
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 17228 15382 13794 13464 13005 12573
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1667 977 1784 1975 2177 2165
Tiền mặt và các khoản tương đương 988 963 1782 1975 2177 2165
Đầu tư ngắn hạn 679 14 2
Tổng các khoản phải thu, ròng 7523 7128 5822 5676 4581 4529
Accounts Receivable - Trade, Net 7523 7128 5822 5676 4581 4529
Total Inventory 4954 4924 4731 4422 4403 3818
Prepaid Expenses 1629 1100 899 870 945 1075
Other Current Assets, Total 1455 1253 558 521 899 986
Total Assets 93057 70615 60683 57470 50640 47666
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8073 7673 6868 6950 6855 6477
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11926 12178 11796 11864 11947 11718
Accumulated Depreciation, Total -3853 -4505 -4928 -4914 -5092 -5241
Goodwill, Net 44409 28414 24917 24846 20624 20040
Intangibles, Net 21487 17640 14005 11232 8923 7466
Other Long Term Assets, Total 1860 1423 1038 978 1233 1110
Total Current Liabilities 18488 17921 14322 13674 13164 11027
Accounts Payable 2157 2069 1853 1718 1756 1686
Accrued Expenses 4264 3563 2738 2680 2581 2880
Notes Payable/Short Term Debt 2466 766 516 514 514 23
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 810 2880 1700 1831 2674 1403
Other Current Liabilities, Total 8791 8643 7515 6931 5639 5035
Total Liabilities 59720 53256 45976 43498 40614 37388
Total Long Term Debt 32522 28827 26691 24562 22731 21617
Long Term Debt 32522 28827 26691 24562 22731 21617
Deferred Income Tax 5413 3277 2140 1096 964 784
Minority Interest 1656 1386 1087 1091 1035 966
Other Liabilities, Total 1641 1845 1736 3075 2720 2994
Total Equity 33337 17359 14707 13972 10026 10278
Redeemable Preferred Stock 3620 3631 0
Common Stock 54 54 56 56 57 57
Additional Paid-In Capital 23409 23479 27210 27312 27443 27561
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 13607 -3803 -5958 -6956 -10946 -10529
Treasury Stock - Common -4194 -4149 -4142 -4128 -4128 -4128
Unrealized Gain (Loss) -7 -4 1 0 0 0
Other Equity, Total -3152 -1849 -2460 -2312 -2400 -2683
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 93057 70615 60683 57470 50640 47666
Total Common Shares Outstanding 1014.99 1016.88 1089.39 1092.19 1096.51 1103.33
Total Preferred Shares Outstanding 3.7 3.7 0 0 0
Long Term Investments 83 61
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 12401 12822 12154 12573 12451
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1743 2436 2045 2165 2175
Tiền mặt và các khoản tương đương 1743 2436 2045 2165 2175
Tổng các khoản phải thu, ròng 4572 4488 4046 4529 4253
Accounts Receivable - Trade, Net 4572 4488 4046 4529 4253
Total Inventory 4406 4362 4167 3818 4012
Prepaid Expenses 942 1022 1066 1075 1064
Other Current Assets, Total 738 514 830 986 947
Total Assets 49004 49195 47851 47666 47059
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6641 6658 6547 6477 6396
Goodwill, Net 20302 20421 20179 20040 19986
Intangibles, Net 8445 8120 7832 7466 7116
Other Long Term Assets, Total 1215 1174 1139 1110 1110
Total Current Liabilities 12089 12691 11825 11027 11613
Accounts Payable 1692 1551 1514 1686 1750
Accrued Expenses 2377 2318 2590 2771 3078
Notes Payable/Short Term Debt 23 23 323 23 23
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2674 3507 2386 1403 2054
Other Current Liabilities, Total 5323 5292 5012 5144 4708
Total Liabilities 39004 38871 37384 37388 37715
Total Long Term Debt 22288 21602 21037 21617 20840
Long Term Debt 22288 21602 21037 21617 20840
Deferred Income Tax 991 932 910 784 666
Minority Interest 975 987 984 966 916
Other Liabilities, Total 2661 2659 2628 2994 3680
Total Equity 10000 10324 10467 10278 9344
Common Stock 57 57 57 57 57
Additional Paid-In Capital 27474 27503 27529 27561 27587
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -10869 -10662 -10370 -10529 -11484
Treasury Stock - Common -4128 -4128 -4128 -4128 -4128
Other Equity, Total -2534 -2446 -2621 -2683 -2688
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 49004 49195 47851 47666 47059
Total Common Shares Outstanding 1102.35 1102.89 1103.01 1103.33 1110.35
Total Preferred Shares Outstanding 0
Unrealized Gain (Loss) 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 311 -16449 -2472 -1000 -4099 456
Tiền từ hoạt động kinh doanh 3890 2225 2446 748 1216 798
Tiền từ hoạt động kinh doanh 1524 2112 1842 1722 1557 1330
Deferred Taxes 15 -2331 -837 -985 -696 -120
Khoản mục phi tiền mặt 2156 20538 5736 1907 6642 833
Cash Taxes Paid 341 106 420 552 709 495
Lãi suất đã trả 290 795 815 840 846 913
Thay đổi vốn lưu động -116 -1645 -1823 -896 -2188 -1701
Tiền từ hoạt động đầu tư -34405 3446 1866 1355 863 1523
Chi phí vốn -901 -874 -651 -525 -578 -562
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -33504 4320 2517 1880 1441 2085
Tiền từ các hoạt động tài chính 25217 -5750 -3351 -1926 -1885 -2172
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -169 -112 -57 -11 -5 -6
Total Cash Dividends Paid -1558 -1161 -22 -52 0 0
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 693 0 0
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 26251 -4477 -3272 -1863 -1880 -2166
Ảnh hưởng của ngoại hối -660 54 -142 16 8 -128
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -5958 -25 819 193 202 21
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 84 306 608 456 -952
Cash From Operating Activities -405 -187 342 798 -49
Cash From Operating Activities 376 681 1010 1330 323
Deferred Taxes -11 5 13 -120 -175
Non-Cash Items 222 500 592 833 196
Changes in Working Capital -1076 -1679 -1881 -1701 559
Cash From Investing Activities 508 989 1277 1523 161
Capital Expenditures -150 -263 -409 -562 -157
Other Investing Cash Flow Items, Total 658 1252 1686 2085 318
Cash From Financing Activities -493 -494 -1671 -2172 2
Financing Cash Flow Items -2 -3 -5 -6 2
Issuance (Retirement) of Debt, Net -491 -491 -1666 -2166 0
Foreign Exchange Effects -44 -49 -80 -128 -62
Net Change in Cash -434 259 -132 21 52
Total Cash Dividends Paid 0
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Capital Research Global Investors Investment Advisor 10.5524 117190328 24024045 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.5415 39329765 39329765 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8455 31600577 -827744 2022-09-30 LOW
Abrams Capital, L.L.C. Hedge Fund 2.152 23899296 -147060 2022-09-30
Menora Mivtachim Insurance Ltd. Insurance Company 2.0987 23307560 -3050 2022-09-30 LOW
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd Insurance Company 1.9447 21596560 216360 2022-12-31 MED
Phoenix Holdings Ltd Holding Company 1.8757 20831080 2301291 2022-09-30 MED
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Investment Advisor 1.7475 19406766 444000 2022-09-30 LOW
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd Investment Advisor 1.3613 15118229 985502 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3418 14901933 1055920 2022-09-30 LOW
EXOR Investments (UK) LLP Investment Advisor 1.0375 11522187 11522187 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 0.9613 10675231 -7647 2022-09-30 LOW
Miller Value Partners, LLC Investment Advisor 0.8334 9254875 -79715 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7338 8148857 126299 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.7189 7983801 5844332 2022-09-30 HIGH
Beck, Mack & Oliver LLC Investment Advisor 0.6787 7536985 1072190 2022-09-30 LOW
Camber Capital Management LP Hedge Fund 0.6753 7500000 4750000 2022-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5973 6633114 314715 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4259 4730246 -881152 2022-09-30 LOW
Schweizerische Nationalbank Bank and Trust 0.4247 4716093 27700 2022-09-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Pharmaceuticals (NEC)

5 Bazel St
P O B 3190
PETAH TIKVA
49131
IL

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Natural Gas

2.48 Price
-1.270% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1169%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0827%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

US100

12,435.40 Price
+0.080% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0189%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0076%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Oil - Crude

75.96 Price
+1.840% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0242%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0085%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

XRP/USD

0.40 Price
-0.400% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00372

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch