CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Telefonica Deutschland AG - O2D CFD

2.639
0.23%
0.013
Thấp: 2.633
Cao: 2.654
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:02

Mon - Fri: 08:02 - 16:30

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.013
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024161%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.020283%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ EUR
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Germany
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Telefonica Deutschland Holding AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 2.633
Mở* 2.645
Thay đổi trong 1 năm* 2.16%
Vùng giá trong ngày* 2.633 - 2.654
Vùng giá trong 52 tuần 2.01-3.03
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 2.65M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 74.33M
Giá trị vốn hóa thị trường 7.83B
Tỷ số P/E 45.03
Cổ phiếu đang lưu hành 2.97B
Doanh thu 8.09B
EPS 0.06
Tỷ suất cổ tức (%) 6.83371
Hệ số rủi ro beta 0.60
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Feb 22, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 3, 2023 2.633 -0.038 -1.42% 2.671 2.707 2.628
Feb 2, 2023 2.680 -0.006 -0.22% 2.686 2.712 2.659
Feb 1, 2023 2.678 0.024 0.90% 2.654 2.682 2.642
Jan 31, 2023 2.691 0.001 0.04% 2.690 2.699 2.665
Jan 30, 2023 2.670 0.030 1.14% 2.640 2.676 2.623
Jan 27, 2023 2.645 0.037 1.42% 2.608 2.654 2.608
Jan 26, 2023 2.607 0.012 0.46% 2.595 2.626 2.579
Jan 25, 2023 2.595 0.027 1.05% 2.568 2.599 2.550
Jan 24, 2023 2.576 0.012 0.47% 2.564 2.590 2.545
Jan 23, 2023 2.570 -0.018 -0.70% 2.588 2.594 2.552
Jan 20, 2023 2.570 0.031 1.22% 2.539 2.575 2.536
Jan 19, 2023 2.521 -0.008 -0.32% 2.529 2.532 2.496
Jan 18, 2023 2.535 -0.036 -1.40% 2.571 2.591 2.535
Jan 17, 2023 2.583 -0.015 -0.58% 2.598 2.602 2.538
Jan 16, 2023 2.588 0.001 0.04% 2.587 2.606 2.567
Jan 13, 2023 2.586 -0.004 -0.15% 2.590 2.624 2.578
Jan 12, 2023 2.598 0.045 1.76% 2.553 2.612 2.543
Jan 11, 2023 2.532 0.001 0.04% 2.531 2.555 2.512
Jan 10, 2023 2.554 0.029 1.15% 2.525 2.555 2.496
Jan 9, 2023 2.525 0.029 1.16% 2.496 2.529 2.447

Telefonica Deutschland AG Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 7503 7296 7320 7399 7532 7765
Doanh thu 7503 7296 7320 7399 7532 7765
Chi phí tổng doanh thu 2306 2268 2282 2267 2329 2296
Lợi nhuận gộp 5197 5028 5038 5132 5203 5469
Tổng chi phí hoạt động 7553 7378 7510 7523 7218 7493
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 600 598 591 587 583 577
Depreciation / Amortization 2118 1870 1988 2415 2369 2382
Chi phí bất thường (thu nhập) -267 49 164 97 -307 -174
Other Operating Expenses, Total 2796 2593 2485 2157 2244 2412
Thu nhập hoạt động -50 -82 -190 -124 314 272
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -33 -32 -39 -52 -61 -62
Khác, giá trị ròng -3 -2 -4 -3 -5 -5
Thu nhập ròng trước thuế -86 -116 -233 -179 248 205
Thu nhập ròng sau thuế -176 -378 -230 -212 328 210
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -176 -378 -230 -212 328 210
Thu nhập ròng -176 -378 -230 -212 328 210
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -176 -379 -230 -212 328 211
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -176 -379 -230 -212 328 211
Thu nhập ròng pha loãng -176 -379 -230 -212 328 211
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 2975 2975 2975 2975 2975 2975
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.05916 -0.12739 -0.07731 -0.07126 0.11025 0.07092
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.26
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.1944 -0.11669 -0.04104 -0.04985 0.04427 -0.02018
Total Adjustments to Net Income -1 1
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng doanh thu 1850 1893 1967 2054 1946
Doanh thu 1850 1893 1967 2054 1946
Chi phí tổng doanh thu 590 557 619 638 592
Lợi nhuận gộp 1260 1336 1348 1416 1354
Tổng chi phí hoạt động 1877 1895 1682 2038 1904
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 140 145 145 155 153
Depreciation / Amortization 574 612 591 605 560
Chi phí bất thường (thu nhập) 20 13 19 20 20
Other Operating Expenses, Total 553 568 308 620 579
Thu nhập hoạt động -27 -2 285 16 42
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -10 -24 -17 -15 -7
Khác, giá trị ròng -1 -1
Thu nhập ròng trước thuế -38 -26 268 0 35
Thu nhập ròng sau thuế -40 -45 226 67 27
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -40 -45 226 67 27
Thu nhập ròng -40 -45 226 67 27
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -40 -44 227 68 27
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -40 -44 227 68 27
Thu nhập ròng pha loãng -40 -44 227 68 27
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 2975 2625 2975 2975 2974.6
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.01345 -0.01676 0.0763 0.02286 0.00908
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.0058 -0.01295 0.00544 0.0281 0.01452
Total Adjustments to Net Income 1 1 1
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 2246 2160 2736 2783 3281 3162
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 634 603 760 783 1378 1074
Cash 13 14 14 14 12 9
Tiền mặt và các khoản tương đương 600 573 737 767 1325 1011
Đầu tư ngắn hạn 21 16 9 2 41 54
Tổng các khoản phải thu, ròng 1465 1345 1320 1402 1343 1532
Accounts Receivable - Trade, Net 1399 1130 1219 1272 1231 1413
Total Inventory 85 105 261 165 129 138
Prepaid Expenses 62 107 68 74 68 55
Total Assets 15301 14100 13796 17151 17194 16819
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4217 4041 3793 6249 6558 6840
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9473 9938 10210 12931 13690 14296
Accumulated Depreciation, Total -5257 -5897 -6417 -6682 -7132 -7456
Goodwill, Net 1932 1960 1960 1964 1616 1360
Intangibles, Net 6215 5485 4727 5384 4617 4137
Long Term Investments 60 94 101 133 303 399
Note Receivable - Long Term 77 69 177 229 274 397
Other Long Term Assets, Total 554 291 302 409 545 524
Total Current Liabilities 3256 3662 3326 4084 4491 4289
Accounts Payable 897 773 1102 966 1358 1642
Accrued Expenses 850 971 729 807 822 847
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 37 637 145 801 1229 637
Other Current Liabilities, Total 1472 1281 1350 1510 1082 1163
Total Liabilities 5893 5803 6227 10617 10864 10783
Total Long Term Debt 1721 1268 2004 4180 3903 4408
Long Term Debt 1704 1253 1982 2153 1577 1627
Capital Lease Obligations 17 15 22 2027 2326 2781
Other Liabilities, Total 916 872 720 2039 2105 1831
Total Equity 9408 8297 7569 6534 6330 6036
Common Stock 2975 2975 2975 2975 2975 2975
Additional Paid-In Capital 4800 4800 4800 4800 4512 3929
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1634 523 -205 -1240 -1156 -868
Other Equity, Total -1 -1 -1 -1 -1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15301 14100 13796 17151 17194 16819
Total Common Shares Outstanding 2974.55 2974.55 2974.55 2974.55 2974.55 2974.55
Deferred Income Tax 1 177 314 365 255
Other Current Assets, Total 327 359 363 363
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 3059 3162
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 671 1090
Tiền mặt và các khoản tương đương 640 1020
Đầu tư ngắn hạn 31 70
Tổng các khoản phải thu, ròng 1265 1498
Total Inventory 124 138
Other Current Assets, Total 999 436
Total Assets 16236 16819
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6335 6840
Goodwill, Net 1360 1360
Intangibles, Net 4340 4137
Long Term Investments 327 399
Note Receivable - Long Term 134 269
Other Long Term Assets, Total 681 652
Total Current Liabilities 3924 4289
Payable/Accrued 2194 2779
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 738 637
Other Current Liabilities, Total 992 873
Total Liabilities 10495 10783
Total Long Term Debt 4240 4408
Long Term Debt 1844 1627
Capital Lease Obligations 2396 2781
Deferred Income Tax 382 255
Other Liabilities, Total 1949 1831
Total Equity 5741 6036
Common Stock 2975 2975
Additional Paid-In Capital 4512 3929
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1745 -868
Other Equity, Total -1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 16236 16819
Total Common Shares Outstanding 2974.6 2974.55
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm -176 -381 -230 -212 328 211
Tiền từ hoạt động kinh doanh 1858 1702 1690 2015 2134 2132
Tiền từ hoạt động kinh doanh 2118 1869 1987 2416 2369 2382
Khoản mục phi tiền mặt -316 4 27 54 -342 -181
Cash Taxes Paid 0
Lãi suất đã trả 43 36 40 53 63 64
Thay đổi vốn lưu động 232 210 -94 -243 -221 -280
Tiền từ hoạt động đầu tư -455 -1022 -957 -992 -238 -631
Chi phí vốn -1030 -1037 -979 -966 -1000 -1167
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 575 15 22 -26 762 536
Tiền từ các hoạt động tài chính -1323 -706 -569 -993 -1340 -1818
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -111 -94 -20 -80 -88 -116
Total Cash Dividends Paid -714 -744 -773 -803 -506 -535
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -498 132 224 -110 -746 -1167
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 80 -26 164 30 556 -317
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -84 211
Cash From Operating Activities 1021 2132
Cash From Operating Activities 1186 2382
Non-Cash Items 29 -181
Cash Interest Paid 38 64
Changes in Working Capital -110 -280
Cash From Investing Activities -647 -631
Capital Expenditures -666 -1167
Other Investing Cash Flow Items, Total 19 536
Cash From Financing Activities -1071 -1818
Financing Cash Flow Items -16 -116
Total Cash Dividends Paid -535 -535
Issuance (Retirement) of Debt, Net -520 -1167
Net Change in Cash -697 -317
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Telefonica SA Corporation 69.2009 2058418755 0 2022-09-19 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.4999 44615929 -2665537 2022-12-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8675 25803551 -3225 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7913 23537676 -4135110 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7233 21514847 -36989 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5844 17383593 19139 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.5723 17023862 204501 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4031 11991704 -99239 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 0.365 10856274 -535102 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3526 10489431 -242539 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.3404 10126238 -205929 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management Belgium S.A. Investment Advisor 0.2867 8526670 0 2022-12-31 MED
Fineco Asset Management DAC Investment Advisor 0.2853 8487825 8487825 2022-12-31 MED
Ariel Investments, LLC Investment Advisor 0.2822 8395306 -1917569 2022-09-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.2777 8259563 3000 2022-11-30 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.2699 8029077 -881251 2022-06-30 LOW
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2453 7297952 0 2022-12-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.2379 7077676 -396547 2021-06-30 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2335 6946356 0 2022-12-31 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2177 6474747 427130 2022-11-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

Georg-Brauchle-Ring 50
MUENCHEN
BAYERN 80992
DE

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Oil - Crude

74.31 Price
+1.090% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0248%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0087%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

XRP/USD

0.40 Price
+1.160% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00352

Natural Gas

2.44 Price
+1.160% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1199%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0848%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

US100

12,484.10 Price
-0.770% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0188%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0075%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch