CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. - 5232 CFD

3351.1
0.45%
 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 22.8
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.010991 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.010991%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.011231 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.011231%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ JPY
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Japan
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 3366.5
Mở* 3381.2
Thay đổi trong 1 năm* 10.77%
Vùng giá trong ngày* 3351.3 - 3421.5
Vùng giá trong 52 tuần 3,030.00-4,275.00
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 164.84K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 3.54M
Giá trị vốn hóa thị trường 128.56B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 34.25M
Doanh thu 197.72B
EPS -10.92
Tỷ suất cổ tức (%) 3.20427
Hệ số rủi ro beta 0.69
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo N/A

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 30, 2022 3351.1 -30.1 -0.89% 3381.2 3423.5 3346.1
Jun 29, 2022 3366.5 -4.6 -0.14% 3371.1 3412.9 3361.1
Jun 28, 2022 3405.9 29.8 0.88% 3376.1 3412.0 3346.1
Jun 27, 2022 3377.1 -153.6 -4.35% 3530.7 3535.7 3376.3
Jun 24, 2022 3475.4 99.3 2.94% 3376.1 3487.8 3356.2
Jun 23, 2022 3381.1 -34.9 -1.02% 3416.0 3441.9 3381.0
Jun 22, 2022 3421.2 -39.7 -1.15% 3460.9 3466.8 3371.0
Jun 21, 2022 3446.0 10.0 0.29% 3436.0 3473.5 3431.0
Jun 20, 2022 3450.9 0.0 0.00% 3450.9 3460.1 3396.0
Jun 17, 2022 3455.9 -20.0 -0.58% 3475.9 3530.7 3421.6
Jun 16, 2022 3510.5 -80.1 -2.23% 3590.6 3601.2 3485.7
Jun 15, 2022 3575.1 59.2 1.68% 3515.9 3575.1 3486.0
Jun 14, 2022 3446.0 109.7 3.29% 3336.3 3453.9 3336.3
Jun 13, 2022 3376.1 24.9 0.74% 3351.2 3398.6 3261.7
Jun 10, 2022 3452.9 116.7 3.50% 3336.2 3510.8 3271.4
Jun 9, 2022 3241.5 15.0 0.46% 3226.5 3256.4 3222.7
Jun 8, 2022 3246.5 -5.0 -0.15% 3251.5 3267.9 3226.5
Jun 7, 2022 3261.4 19.8 0.61% 3241.6 3261.6 3226.4
Jun 6, 2022 3230.6 9.1 0.28% 3221.5 3249.0 3211.7
Jun 3, 2022 3226.4 -25.0 -0.77% 3251.4 3251.5 3211.6

Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 184209 239274 245159 251061 244826
Doanh thu 184209 239274 245159 251061 244826
Chi phí tổng doanh thu 142113 188229 193491 200756 190170
Lợi nhuận gộp 42096 51045 51668 50305 54656
Tổng chi phí hoạt động 178239 224812 230592 240881 226812
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 32165 31229 32452 32893 32688
Nghiên cứu & phát triển 3052 3184 3087 3233 2976
Chi phí bất thường (thu nhập) 908 2169 1561 3998 976
Other Operating Expenses, Total 1 1 1 1 2
Thu nhập hoạt động 5970 14462 14567 10180 18014
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 5174 2832 1106 1894 1520
Gain (Loss) on Sale of Assets 616 113 111 -79 349
Khác, giá trị ròng 253 -384 -281 15 -150
Thu nhập ròng trước thuế 12013 17023 15503 12010 19733
Thu nhập ròng sau thuế 9791 11844 11063 7909 14736
Lợi ích thiểu số -116 -124 -139 -109 -77
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 9675 11720 10924 7800 14659
Thu nhập ròng 9675 11720 10924 7800 14659
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 9674 11719 10922 7799 14659
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 9674 11719 10922 7799 14659
Thu nhập ròng pha loãng 9674 11719 10922 7799 14659
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 36.8166 38.4806 38.5687 39.1627 40.5845
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 262.762 304.543 283.183 199.144 361.197
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 120 120 120 110 110
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 270.068 341.718 310.011 267.7 372.734
Total Adjustments to Net Income -1 -1 -2 -1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng doanh thu 47221 47894 45315 43779 63552
Doanh thu 47221 47894 45315 43779 63552
Chi phí tổng doanh thu 38705 36864 34248 32296 49450
Lợi nhuận gộp 8516 11030 11067 11483 14102
Tổng chi phí hoạt động 48028 45877 43305 41029 59620
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 9136 8715 8799 8567 8891
Chi phí bất thường (thu nhập) 187 298 258 165 1279
Other Operating Expenses, Total 0 0 1 0
Thu nhập hoạt động -807 2017 2010 2750 3932
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 945 667 2493 1066 1743
Gain (Loss) on Sale of Assets 12 436 144 24 10
Khác, giá trị ròng 188 19 43 6 -300
Thu nhập ròng trước thuế 338 3139 4690 3846 5385
Thu nhập ròng sau thuế 1408 2276 3291 2816 3626
Lợi ích thiểu số -26 -26 -6 -58 -57
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 1382 2250 3285 2758 3569
Thu nhập ròng 1382 2250 3285 2758 3569
Total Adjustments to Net Income 0 -1 1
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 1382 2250 3285 2757 3570
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 1382 2250 3285 2757 3570
Thu nhập ròng pha loãng 1382 2250 3285 2757 3570
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 35.7022 37.026 37.196 37.342 38.2273
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 38.7091 60.7681 88.3159 73.8311 93.3888
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 60 0 60 0 60
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 42.1192 58.2817 90.6816 76.7832 115.741
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 87756 91217 87885 90687 99831
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 13148 18664 15863 15333 22204
Tiền mặt và các khoản tương đương 13148 18664 15863 15333 22204
Tổng các khoản phải thu, ròng 46330 46730 48905 50603 52745
Accounts Receivable - Trade, Net 45530 46253 48358 50049 52563
Total Inventory 25259 21743 21376 22563 22775
Other Current Assets, Total 3019 4080 1741 2188 2107
Total Assets 331107 329650 321108 324755 339958
Property/Plant/Equipment, Total - Net 169211 167664 166407 166002 169532
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 723948 710986 698160 687699 679829
Accumulated Depreciation, Total -554739 -543323 -531754 -521697 -510299
Intangibles, Net 3317 3106 3017 2724 2454
Long Term Investments 59401 57095 54089 55592 58787
Note Receivable - Long Term 3074 3154 2774 2801 2692
Other Long Term Assets, Total 8221 7414 6936 6949 6662
Total Current Liabilities 75479 71850 70441 81631 74740
Accounts Payable 30051 28132 27593 29051 29615
Accrued Expenses 2523 2484 2438 2381 2312
Notes Payable/Short Term Debt 24972 19417 21354 22197 21326
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5914 6317 5545 15295 6546
Other Current Liabilities, Total 12019 15500 13511 12707 14941
Total Liabilities 130143 125919 124384 132458 137537
Total Long Term Debt 27145 27101 27182 23729 34124
Long Term Debt 25825 25745 25783 23613 33977
Deferred Income Tax 12183 11866 10525 11250 12314
Minority Interest 2209 2096 1975 1841 1736
Other Liabilities, Total 13127 13006 14261 14007 14623
Total Equity 200964 203731 196724 192297 202421
Common Stock 41654 41654 41654 41654 41654
Additional Paid-In Capital 10459 14102 24558 24558 29284
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 127896 124190 117100 110612 107228
Treasury Stock - Common -8566 -3319 -10819 -10795 -4871
Unrealized Gain (Loss) 28892 26469 24517 26164 28584
Other Equity, Total 629 635 -286 104 542
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 331107 329650 321108 324755 339958
Total Common Shares Outstanding 34.7786 37.7472 38.5662 38.5722 40.5806
Capital Lease Obligations 1320 1356 1399 116 147
Goodwill, Net 127
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng tài sản hiện tại 87756 97216 84694 84341 91217
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 13148 21903 16983 16939 18664
Tiền mặt và các khoản tương đương 13148 21903 16983 16939 18664
Tổng các khoản phải thu, ròng 46330 46800 43985 44245 46730
Accounts Receivable - Trade, Net 45530 46060 43162 43427 46253
Total Inventory 25259 24046 21420 21006 21743
Other Current Assets, Total 3019 4467 2306 2151 4080
Total Assets 331107 338805 324911 324023 329650
Property/Plant/Equipment, Total - Net 169211 168773 170162 168565 167664
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 723948 719647 719262 716592 710986
Accumulated Depreciation, Total -554739 -550875 -549101 -548029 -543323
Intangibles, Net 3317 3016 3075 2979 3106
Long Term Investments 59401 58861 55881 57654 57095
Note Receivable - Long Term 3074 2902 2832 2806 3154
Other Long Term Assets, Total 8221 7902 8124 7527 7414
Total Current Liabilities 75479 76599 68171 66468 71850
Accounts Payable 30051 30673 27271 27232 28132
Accrued Expenses 2523 1206 2537 1468 2484
Notes Payable/Short Term Debt 24972 25045 18750 19252 19417
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5914 6885 6151 6210 6317
Other Current Liabilities, Total 12019 12790 13462 12306 15500
Total Liabilities 130143 133614 119834 121181 125919
Total Long Term Debt 27145 27291 23289 25527 27101
Long Term Debt 25825 27291 23289 25527 25745
Capital Lease Obligations 1320 1356
Deferred Income Tax 12183 13030 11799 12604 11866
Minority Interest 2209 2182 2156 2150 2096
Other Liabilities, Total 13127 14512 14419 14432 13006
Total Equity 200964 205191 205077 202842 203731
Common Stock 41654 41654 41654 41654 41654
Additional Paid-In Capital 10459 10459 10459 14102 14102
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 127896 126515 126497 124681 124190
Treasury Stock - Common -8566 -2051 -261 -5378 -3319
Unrealized Gain (Loss) 28892 27981 26027 27061 26469
Other Equity, Total 629 633 701 722 635
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 331107 338805 324911 324023 329650
Total Common Shares Outstanding 34.7786 36.6718 37.1728 37.1716 37.7472
Goodwill, Net 127 135 143 151
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm 12013 17023 15503 12010 19733
Tiền từ hoạt động kinh doanh 18396 32796 32303 29251 26531
Tiền từ hoạt động kinh doanh 19336 18766 18283 18546 17661
Amortization 31
Khoản mục phi tiền mặt -5858 -1397 -675 1289 -1868
Cash Taxes Paid 5400 4240 3480 4619 6010
Lãi suất đã trả 573 617 730 750 765
Thay đổi vốn lưu động -7126 -1596 -808 -2594 -8995
Tiền từ hoạt động đầu tư -16062 -18884 -18815 -20032 -24753
Chi phí vốn -20921 -20221 -18433 -20563 -25585
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 4859 1337 -382 531 832
Tiền từ các hoạt động tài chính -7995 -10869 -12959 -15755 -6626
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 1781 -2157 -70 -46 -69
Total Cash Dividends Paid -4498 -4629 -4435 -4353 -4261
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -10358 -2957 -24 -10650 -40
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 5080 -1126 -8430 -706 -2256
Ảnh hưởng của ngoại hối 146 -243 0 -265 246
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -5515 2800 529 -6801 -4602
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 12013 8536 17023
Cash From Operating Activities 18396 12359 32796
Cash From Operating Activities 19336 9184 18766
Non-Cash Items -5858 -3913 -1397
Cash Taxes Paid 5400 3390 4240
Cash Interest Paid 573 291 617
Changes in Working Capital -7126 -1463 -1596
Cash From Investing Activities -16062 -8630 -18884
Capital Expenditures -20921 -10862 -20221
Other Investing Cash Flow Items, Total 4859 2232 1337
Cash From Financing Activities -7995 -5645 -10869
Financing Cash Flow Items 1781 2029 -2157
Total Cash Dividends Paid -4498 -2266 -4629
Issuance (Retirement) of Stock, Net -10358 -2070 -2957
Issuance (Retirement) of Debt, Net 5080 -3338 -1126
Foreign Exchange Effects 146 236 -243
Net Change in Cash -5515 -1680 2800
Amortization 31 15
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 21.922 7525700 -140100 2022-05-31 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 6.0846 2088800 -10900 2022-08-15 LOW
Kiltearn Partners LLP Investment Advisor 5.0689 1740129 -413900 2022-10-21 LOW
City Index Eleventh Co., Ltd. Corporation 4.2599 1462400 -18600 2022-04-21 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5928 1233397 0 2023-02-28 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.7198 933700 -138300 2023-01-31 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5646 880400 -78200 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5274 867653 4500 2023-02-28 LOW
Sumitomo Life Insurance Co. Insurance Company 2.4818 852000 0 2022-09-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.4288 833789 -7600 2023-02-28 LOW
Sumitomo Corp Corporation 1.439 494000 -181000 2022-03-31 LOW
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Corporation 1.0772 369786 0 2022-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0621 364600 -31600 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.0132 347824 -2900 2023-02-28 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.67 229995 14500 2023-02-28 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 0.6478 222400 0 2023-01-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6454 221558 1505 2023-02-28 LOW
Sumitomo Chemical Co Ltd Corporation 0.4885 167700 0 2022-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4748 162982 -143985 2022-12-31 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.4681 160700 -1000 2023-02-28 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Construction Materials (NEC)

六番町6番地28
CHIYODA-KU
TOKYO-TO 102-8465
JP

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

BTC/USD

28,273.55 Price
-0.590% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Oil - Crude

74.20 Price
+1.900% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0170%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0049%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Gold

1,980.80 Price
+0.830% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0180%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0098%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

XRP/USD

0.53 Price
-3.620% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00420

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch