CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Software AG - SOW CFD

20.425
0.58%
0.090
Thấp: 20.245
Cao: 20.605
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:02

Mon - Fri: 08:02 - 16:30

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.090
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024161%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.020283%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ EUR
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Germany
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Software AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 20.545
Mở* 20.245
Thay đổi trong 1 năm* -39.31%
Vùng giá trong ngày* 20.245 - 20.605
Vùng giá trong 52 tuần 20.18-34.38
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 361.02K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 2.46M
Giá trị vốn hóa thị trường 1.52B
Tỷ số P/E 83.58
Cổ phiếu đang lưu hành 73.98M
Doanh thu 958.18M
EPS 0.25
Tỷ suất cổ tức (%) 3.70732
Hệ số rủi ro beta 0.71
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Apr 27, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 7, 2023 20.425 0.180 0.89% 20.245 20.645 20.185
Feb 6, 2023 20.545 -0.140 -0.68% 20.685 20.785 20.425
Feb 3, 2023 20.665 -0.640 -3.00% 21.305 21.305 20.545
Feb 2, 2023 21.625 -0.220 -1.01% 21.845 22.045 21.285
Feb 1, 2023 21.865 -0.260 -1.18% 22.125 22.625 21.465
Jan 31, 2023 25.480 0.060 0.24% 25.420 25.820 25.380
Jan 30, 2023 25.600 -0.380 -1.46% 25.980 25.980 25.360
Jan 27, 2023 26.140 -0.140 -0.53% 26.280 26.300 25.920
Jan 26, 2023 26.180 0.320 1.24% 25.860 26.280 25.700
Jan 25, 2023 25.740 -0.320 -1.23% 26.060 26.160 25.600
Jan 24, 2023 26.100 -0.900 -3.33% 27.000 27.100 26.100
Jan 23, 2023 26.980 0.020 0.07% 26.960 27.080 26.680
Jan 20, 2023 26.760 0.360 1.36% 26.400 27.040 26.400
Jan 19, 2023 25.960 -0.400 -1.52% 26.360 26.440 25.940
Jan 18, 2023 26.540 0.300 1.14% 26.240 26.900 26.060
Jan 17, 2023 25.800 0.140 0.55% 25.660 25.920 25.460
Jan 16, 2023 25.600 -0.240 -0.93% 25.840 25.960 25.320
Jan 13, 2023 25.680 -0.020 -0.08% 25.700 25.940 25.660
Jan 12, 2023 25.600 0.140 0.55% 25.460 26.020 25.280
Jan 11, 2023 25.780 0.020 0.08% 25.760 26.240 25.660

Software AG Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 871.833 878.983 865.711 890.607 834.846 833.842
Doanh thu 871.833 878.983 865.711 890.607 834.846 833.842
Chi phí tổng doanh thu 211.856 213.349 194.965 203.095 197.221 188.827
Lợi nhuận gộp 659.977 665.634 670.746 687.512 637.625 645.015
Tổng chi phí hoạt động 665.967 664.875 642.642 682.569 704.4 717.066
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 328.334 319.348 325.668 332.907 349.093 362.446
Nghiên cứu & phát triển 112.452 120.644 124.423 131.269 143.926 151.18
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng -2.665 3.126 -0.934 -1.531 3.81 -0.395
Chi phí bất thường (thu nhập) 2.49 1.48 1.48 2.9 6.239 10.25
Other Operating Expenses, Total 13.5 6.928 -2.96 0.252 -2.122 -1.108
Thu nhập hoạt động 205.866 214.108 223.069 208.038 130.446 116.776
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 0.637 2.466 5.994 6.548 2.695 0.522
Khác, giá trị ròng -2.535 0.481 -0.193 0.533 0.443 0.495
Thu nhập ròng trước thuế 203.968 217.055 228.87 215.119 133.584 117.793
Thu nhập ròng sau thuế 140.353 140.596 165.195 155.317 96.105 84.344
Lợi ích thiểu số -0.197 -0.263 -0.32 -0.343 -0.399 -0.482
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 140.156 140.333 164.875 154.974 95.706 83.862
Thu nhập ròng 140.156 140.333 164.875 154.974 95.706 83.862
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 140.156 140.333 164.875 154.974 95.706 83.862
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 140.156 140.333 164.875 154.974 95.706 83.862
Điều chỉnh pha loãng 0 0
Thu nhập ròng pha loãng 140.156 140.333 164.875 154.974 95.706 83.862
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 76.2547 74.6499 73.9809 73.9799 73.9799 73.9799
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.838 1.87988 2.22862 2.09481 1.29368 1.13358
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6 0.65 0.71 0.76 0.76 0.76
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.86047 1.89272 2.24306 2.21095 1.42826 1.30441
Depreciation / Amortization 13.677 6.233 5.866
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng doanh thu 183.106 218.188 197.962 234.586 206.032
Doanh thu 183.106 218.188 197.962 234.586 206.032
Chi phí tổng doanh thu 46.269 45.456 47.012 50.09 49.271
Lợi nhuận gộp 136.837 172.732 150.95 184.496 156.761
Tổng chi phí hoạt động 168.859 169.076 174.575 204.556 177.077
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 83.788 85.748 90.821 107.955 90.875
Nghiên cứu & phát triển 38.536 35.486 37.507 39.651 40.919
Other Operating Expenses, Total 0.266 2.386 -0.765 6.86 -3.988
Thu nhập hoạt động 14.247 49.112 23.387 30.03 28.955
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -0.261 -0.428 -0.097 1.803 -3.442
Thu nhập ròng trước thuế 13.986 48.684 23.29 31.833 25.513
Thu nhập ròng sau thuế 10.239 33.15 16.254 24.701 17.762
Lợi ích thiểu số -0.071 -0.089 -0.067 -0.255 -0.136
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 10.168 33.061 16.187 24.446 17.626
Thu nhập ròng 10.168 33.061 16.187 24.446 17.626
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 10.168 33.061 16.187 24.446 17.626
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 10.168 33.061 16.187 24.446 17.626
Thu nhập ròng pha loãng 10.168 33.061 16.187 24.446 17.626
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 73.9799 73.9799 73.9799 73.9799 77.6789
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.13744 0.44689 0.2188 0.33044 0.22691
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.76 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.13744 0.44689 0.2188 0.33044 0.22691
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 641.989 650.292 724.947 775.985 758.039 874.918
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 382.923 368.1 464.487 519.352 482.389 605.967
Tiền mặt và các khoản tương đương 374.611 365.815 462.362 513.632 479.982 585.844
Đầu tư ngắn hạn 8.312 2.285 2.125 5.72 2.407 20.123
Tổng các khoản phải thu, ròng 239.457 242.076 229.189 225.539 246.215 228.803
Accounts Receivable - Trade, Net 220.38 225.656 206.766 206.596 211.36 198.023
Prepaid Expenses 13.116
Other Current Assets, Total 6.493 40.116 31.271 31.094 29.435 40.148
Total Assets 1957.22 1907.47 2007.9 2116.09 2039.91 2221.39
Property/Plant/Equipment, Total - Net 75.559 72.815 71.023 103.977 82.349 76.877
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 122.398 122.573 124.815 197.917 184.016 182.298
Accumulated Depreciation, Total -46.839 -49.758 -53.792 -93.94 -101.667 -105.421
Goodwill, Net 936.606 921.415 964.377 980.088 947.37 986.136
Intangibles, Net 149.42 131.664 136.972 116.601 99.282 87.466
Long Term Investments 10.189 10.303 4.867 4.911 12.33 12.056
Note Receivable - Long Term 101.778 71.197 87.828 116.554 115.792 154.285
Other Long Term Assets, Total 41.676 49.784 17.89 17.971 24.745 29.652
Total Current Liabilities 467.626 582.557 488.417 468.202 392.05 490.881
Accounts Payable 31.103 37.617 38.831 35.793 35.022 41.939
Accrued Expenses 90.586
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 79.13 207.038 104.008 93.716 14.353 84.21
Other Current Liabilities, Total 266.807 337.902 345.578 338.693 342.675 364.732
Total Liabilities 760.968 789.787 769.498 759.311 728.118 783.99
Total Long Term Debt 200.028 100.078 200.063 199.599 243.42 223.266
Long Term Debt 200.028 100.078 200.063 175.047 226.541 208.702
Deferred Income Tax 13.498 11.599 11.398 10.594 8.049 6.397
Minority Interest 0.546 0.599 0.656 0.679 0.736 0.814
Other Liabilities, Total 79.27 94.954 68.964 80.237 83.863 62.632
Total Equity 1196.25 1117.68 1238.41 1356.78 1311.79 1437.4
Common Stock 79 76.4 74 74 74 74
Additional Paid-In Capital 23.682 22.715 22.612 22.58 22.58 22.58
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1145.37 1176.72 1201.69 1302.26 1341.74 1369.38
Treasury Stock - Common -71.596 -91.249 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757
Unrealized Gain (Loss) 2.926 3.154 -8.176 -8.432 -8.34 -7.898
Other Equity, Total 16.863 -70.059 -50.962 -32.872 -117.432 -19.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1957.22 1907.47 2007.9 2116.09 2039.91 2221.39
Total Common Shares Outstanding 76.2316 73.9762 73.9799 73.9799 73.9799 73.9799
Capital Lease Obligations 24.552 16.879 14.564
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 784.668 796.978 816.091 874.918 1241.94
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 552.113 558.118 583.335 609.936 968.212
Tiền mặt và các khoản tương đương 528.038 542.268 556.603 585.844 943.893
Đầu tư ngắn hạn 24.075 15.85 26.732 24.092 24.319
Tổng các khoản phải thu, ròng 199.832 204.029 200.029 225.495 234.145
Accounts Receivable - Trade, Net 179.303 179.617 173.381 198.466 206.867
Other Current Assets, Total 32.723 34.831 32.727 39.487 39.578
Total Assets 2084.08 2088.55 2125.74 2221.39 2578.48
Property/Plant/Equipment, Total - Net 80.11 76.197 74.702 76.877 76.693
Goodwill, Net 964.093 960.553 972.315 986.136 993.176
Intangibles, Net 96.817 92.138 88.839 87.466 83.684
Long Term Investments 26.744 29.74 31.488 27.356 25.852
Note Receivable - Long Term 106.673 114.779 120.044 142.957 128.394
Other Long Term Assets, Total 24.974 18.169 22.265 25.68 28.744
Total Current Liabilities 439.723 444.548 448.088 490.881 462.509
Payable/Accrued 34.78 39.784 34.993 53.548
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 60.959 82.179 84.815 84.866 57.238
Other Current Liabilities, Total 343.984 322.585 328.28 352.467 358.927
Total Liabilities 725.757 759.348 756.669 783.99 1071.91
Total Long Term Debt 201.966 227.227 222.062 223.767 543.817
Long Term Debt 201.966 227.227 222.062 223.767 543.817
Deferred Income Tax 3.198 3.839 3.833 6.397 4.948
Minority Interest 0.403 0.492 0.559 0.814 0.476
Other Liabilities, Total 80.467 83.242 82.127 62.131 60.158
Total Equity 1358.32 1329.21 1369.07 1437.4 1506.57
Common Stock 74 74 74 74 74
Additional Paid-In Capital 22.58 22.58 22.58 22.58 55.95
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1262.5 1233.38 1273.25 1341.58 1377.38
Treasury Stock - Common -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2084.08 2088.55 2125.74 2221.39 2578.48
Total Common Shares Outstanding 73.9799 73.9799 73.9799 73.9799 73.9799
Accounts Payable 46.344
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 140.353 140.596 165.195 155.317 96.105 84.344
Tiền từ hoạt động kinh doanh 203.696 189.385 195.058 172.036 112.448 116.235
Tiền từ hoạt động kinh doanh 40.162 41.202 32.069 47.451 39.927 40.165
Khoản mục phi tiền mặt -20.129 2.248 -5.407 -1.809 -2.903 -0.473
Cash Taxes Paid 64.111 83.04 56.472 65.685 57.056 35.765
Lãi suất đã trả 15.019 9.277 6.779 6.22 5.698 7.221
Thay đổi vốn lưu động 43.31 5.339 3.201 -28.923 -20.681 -7.801
Tiền từ hoạt động đầu tư -59.988 -73.331 -58.359 -15.218 -10.264 -28.708
Chi phí vốn -12.687 -25.444 -10.222 -11.634 -10.213 -11.158
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -47.301 -47.887 -48.137 -3.584 -0.051 -17.55
Tiền từ các hoạt động tài chính -80.522 -107.004 -40.58 -118.453 -99.823 -17.102
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -0.46 0 -0.263 -0.32 -0.342 -0.404
Total Cash Dividends Paid -42.105 -44.553 -48.085 -52.526 -56.225 -56.225
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 0 -87.862 0.088 0
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -37.957 25.411 7.68 -65.607 -43.256 39.527
Ảnh hưởng của ngoại hối 10.858 -17.846 0.428 12.905 -36.011 35.437
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 74.044 -8.796 96.547 51.27 -33.65 105.862
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 10.239 43.389 59.643 84.344 17.762
Cash From Operating Activities 46.997 70.455 90.861 116.235 30.605
Cash From Operating Activities 9.896 20.37 30.109 40.165 9.74
Non-Cash Items 0.375 0.491 1.359 -0.473 -3.755
Cash Taxes Paid 3.301 17.761 26.826 35.765 14.429
Cash Interest Paid 1.801 3.694 5.641 7.221 3.316
Changes in Working Capital 26.487 6.205 -0.25 -7.801 6.858
Cash From Investing Activities -19.611 -12.551 -23.661 -28.708 -4.318
Capital Expenditures -1.26 -2.33 -5.132 -11.158 -1.693
Other Investing Cash Flow Items, Total -18.351 -10.221 -18.529 -17.55 -2.625
Cash From Financing Activities 3.14 -9.318 -14.672 -17.102 324.297
Total Cash Dividends Paid -0.404 -56.629 -56.629 -56.629 -0.474
Issuance (Retirement) of Debt, Net 3.544 47.311 41.957 39.527 324.771
Foreign Exchange Effects 17.53 13.7 24.093 35.437 7.465
Net Change in Cash 48.056 62.286 76.621 105.862 358.049
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Software AG - Stiftung Corporation 31.0627 22986425 0 2022-06-30 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 6.6889 4949761 0 2022-06-30 LOW
Kempen Capital Management N.V. Investment Advisor/Hedge Fund 6.391 4729307 963004 2022-10-10 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.939 2914895 -32376 2022-12-15 LOW
RGM Capital, LLC Hedge Fund 2.9708 2198395 -29405 2022-10-17 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.9679 2196232 -1466945 2022-11-07 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 2.4799 1835117 879 2022-11-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2522 1666653 334653 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8573 1374408 3157 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.5 1110000 -606800 2021-07-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4544 1076240 12791 2022-12-31 LOW
Lupus alpha Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 1.4027 1038000 -53500 2022-10-31 MED
Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 1.3798 1021024 -1202168 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.1858 877500 -972500 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9733 720261 1926 2023-01-31 LOW
Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 0.8995 665632 395632 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8724 645591 -760409 2022-12-31 LOW
BWM AG Investment Advisor 0.7166 530247 530247 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6276 464454 4550 2022-12-31 LOW
Ruffer LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5541 410000 0 2022-08-31 MED

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+500000+

Thương nhân

93000+

Hoạt động khách hàng tháng

$57000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$31000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Enterprise Software

Uhlandstrasse 12
DARMSTADT
HESSEN 64297
DE

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Oil - Crude

77.58 Price
-0.450% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0221%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

BTC/USD

23,253.05 Price
+0.120% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Natural Gas

2.68 Price
+1.600% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1071%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0755%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

US100

12,736.80 Price
+0.270% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0186%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0075%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch