CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Royal Dutch Shell plc - RDSa CFD

27.005
1.5%
0.075
Thấp: 26.66
Cao: 27.045
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.075
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.019974%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.002248%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ EUR
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Netherlands
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Shell PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 26.605
Mở* 26.72
Thay đổi trong 1 năm* -3.31%
Vùng giá trong ngày* 26.66 - 27.045
Vùng giá trong 52 tuần 19.09-26.14
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 13.42M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 232.82M
Giá trị vốn hóa thị trường 156.50B
Tỷ số P/E 4.73
Cổ phiếu đang lưu hành 6.79B
Doanh thu 308.54B
EPS 4.84
Tỷ suất cổ tức (%) 4.08132
Hệ số rủi ro beta 1.20
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Jul 27, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 2, 2023 27.005 0.345 1.29% 26.660 27.050 26.615
Jun 1, 2023 26.605 0.235 0.89% 26.370 26.675 26.105
May 31, 2023 26.285 -0.185 -0.70% 26.470 26.630 25.975
May 30, 2023 26.680 -0.535 -1.97% 27.215 27.345 26.645
May 29, 2023 27.460 0.035 0.13% 27.425 27.540 27.410
May 26, 2023 27.370 0.225 0.83% 27.145 27.450 27.055
May 25, 2023 27.205 -0.475 -1.72% 27.680 27.705 27.020
May 24, 2023 27.725 -0.285 -1.02% 28.010 28.075 27.495
May 23, 2023 28.100 0.350 1.26% 27.750 28.120 27.665
May 22, 2023 27.800 0.015 0.05% 27.785 27.920 27.705
May 19, 2023 27.980 0.125 0.45% 27.855 28.205 27.850
May 18, 2023 27.850 0.160 0.58% 27.690 28.005 27.680
May 17, 2023 27.800 0.360 1.31% 27.440 27.880 27.440
May 16, 2023 27.665 -0.135 -0.49% 27.800 28.020 27.575
May 15, 2023 27.965 0.355 1.29% 27.610 27.990 27.520
May 12, 2023 27.870 0.550 2.01% 27.320 28.010 27.320
May 11, 2023 27.560 -0.120 -0.43% 27.680 27.985 27.240
May 10, 2023 27.775 0.560 2.06% 27.215 28.095 27.215
May 9, 2023 27.540 0.085 0.31% 27.455 27.680 27.300
May 8, 2023 27.770 -0.015 -0.05% 27.785 28.045 27.580

Royal Dutch Shell plc Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 381314 261504 180543 344877 388379
Doanh thu 381314 261504 180543 344877 388379
Chi phí tổng doanh thu 284006 198734 141094 279421 321369
Lợi nhuận gộp 97308 62770 39449 65456 67010
Tổng chi phí hoạt động 319196 233676 206284 320130 354827
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 12779 11328 9881 10493 11360
Nghiên cứu & phát triển 2787 2238 2654 3316 2326
Depreciation / Amortization 22393 22903 24981 25109 21704
Chi phí bất thường (thu nhập) -3276 -1977 27177 1073 -2834
Other Operating Expenses, Total 507 450 497 718 902
Thu nhập hoạt động 62118 27828 -25741 24747 33552
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 2220 1660 -1499 559 1965
Gain (Loss) on Sale of Assets
Thu nhập ròng trước thuế 64815 29829 -26967 25485 35621
Thu nhập ròng sau thuế 42874 20630 -21534 16432 23906
Lợi ích thiểu số -565 -529 -146 -590 -554
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 42309 20101 -21680 15842 23352
Thu nhập ròng 42309 20101 -21680 15842 23352
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 42309 20101 -21680 15842 23352
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 42309 20101 -21680 15842 23352
Điều chỉnh pha loãng 0
Thu nhập ròng pha loãng 42309 20101 -21680 15842 23352
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 7410.5 7806.8 7795.6 8112.5 8348.7
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 5.70933 2.57481 -2.78106 1.95279 2.79708
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.0375 0.8935 0.65 1.88 1.88
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 5.20208 2.48527 1.95777 2.98502 2.41451
Tổng khoản mục bất thường
Khác, giá trị ròng 477 341 273 179 104
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 86959 101303 95749 100059 84204
Doanh thu 86959 101303 95749 100059 84204
Chi phí tổng doanh thu 63510 72709 76594 73017 61686
Lợi nhuận gộp 23449 28594 19155 27042 22518
Tổng chi phí hoạt động 73457 83689 86497 75894 72610
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 3051 3491 3229 3039 3020
Nghiên cứu & phát triển 657 1052 644 634 458
Depreciation / Amortization 5697 6244 5666 5608 5388
Chi phí bất thường (thu nhập) 544 193 365 -6405 2059
Thu nhập hoạt động 13502 17614 9252 24165 11594
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 681 -1359 2114 1844 -887
Thu nhập ròng trước thuế 14354 16444 11435 26160 10776
Thu nhập ròng sau thuế 8772 10469 6848 18238 7319
Lợi ích thiểu số -64 -60 -104 -198 -203
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 8708 10409 6744 18040 7116
Thu nhập ròng 8708 10409 6744 18040 7116
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 8709 10410 6743 18040 7116
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 8709 10410 6743 18040 7116
Thu nhập ròng pha loãng 8727.62 10410 6743 18040 7116
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 6982.1 7124.3 7341.3 7518.5 7661.6
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.25 1.4612 0.9185 2.39941 0.92879
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2875 0.2875 0.25 0.25 0.25
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.21205 1.31704 0.96699 1.28603 1.55124
Other Operating Expenses, Total -2 -1 1 -1
Khác, giá trị ròng 171 189 69 151 69
Total Adjustments to Net Income 1 1 -1
Điều chỉnh pha loãng 18.625
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 165938 128765 91953 92689 97482
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 40090 36857 31830 17624 26484
Cash 6608 5849 4168 3777
Tiền mặt và các khoản tương đương 28335 26592 31830 10791 19052
Đầu tư ngắn hạn 5147 4416 2665 3655
Tổng các khoản phải thu, ròng 51999 44233 33625 39132 37076
Accounts Receivable - Trade, Net 42056 35765 33625 31128 28533
Total Inventory 31894 25258 19457 24071 21117
Prepaid Expenses 14511 8975 4282 5355
Other Current Assets, Total 27444 13442 7041 7580 7450
Total Assets 443024 404379 379268 404336 399194
Property/Plant/Equipment, Total - Net 198642 194932 209700 238349 223175
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 434961 436769 439160 414837
Accumulated Depreciation, Total -236319 -241837 -200811 -191662
Goodwill, Net 16039 14920 14205 13716
Intangibles, Net 9662 9773 22710 9281 9870
Long Term Investments 27226 27212 25673 25797 28403
Note Receivable - Long Term 4760 5545 7641 6645 6006
Other Long Term Assets, Total 20757 23232 21591 17370 20542
Total Current Liabilities 121311 95547 73708 79624 77813
Accounts Payable 51073 38929 32809 33202
Accrued Expenses 18225 14627 13677 10540
Notes Payable/Short Term Debt 1026 515 0 3962 693
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7975 7703 16899 11102 9441
Other Current Liabilities, Total 43012 33773 12237 18074 23937
Total Liabilities 252552 232413 223958 217860 200548
Total Long Term Debt 74794 80868 91115 81360 66690
Long Term Debt 51532 57499 91115 55779 53686
Capital Lease Obligations 23262 23369 25581 13004
Deferred Income Tax 16186 12547 10463 14522 14837
Minority Interest 2125 3360 3227 3987 3888
Other Liabilities, Total 38136 40091 45445 38367 37320
Total Equity 190472 171966 155310 186476 198646
Common Stock 584 641 651 657 685
Additional Paid-In Capital 154 154 154 154 154
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 208116 191427 180949 210901 221097
Treasury Stock - Common -726 -610 -709 -1063 -1260
Other Equity, Total -17656 -19646 -25735 -24173 -22030
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 443024 404379 379268 404336 399194
Total Common Shares Outstanding 7003.5 7684.13 7807.42 7881.19 8178.96
Payable/Accrued 44572
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 150573 165938 163318 165224 152021
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 42074 40246 35978 38970 38360
Tiền mặt và các khoản tương đương 42074 40246 35978 38970 38360
Tổng các khoản phải thu, ròng 61738 66510 66699 66708 63481
Accounts Receivable - Trade, Net 61738 66510 66699 66708 63481
Total Inventory 28579 31894 34721 36087 30008
Other Current Assets, Total 18182 27288 25920 23459 20172
Total Assets 429154 443024 437358 447898 424987
Property/Plant/Equipment, Total - Net 199209 198642 193681 200122 193301
Intangibles, Net 9751 25701 24362 25540 24935
Long Term Investments 28200 27226 27980 26771 26839
Note Receivable - Long Term 6184 6920 5841 5853 6218
Other Long Term Assets, Total 17586 18597 22176 24388 21673
Total Current Liabilities 102677 121311 118672 118678 113298
Payable/Accrued 68857 79357 70341 75445 71741
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 9044 9001 8046 6521 7027
Other Current Liabilities, Total 24776 32953 40285 36712 34530
Total Liabilities 235838 252552 250836 257398 248989
Total Long Term Debt 76098 74794 73944 77220 79021
Long Term Debt 76098 74794 73944 77220 79021
Deferred Income Tax 16464 16186 16893 16145 13021
Minority Interest 2214 2125 3715 3799 3535
Other Liabilities, Total 38385 38136 37612 41556 40114
Total Equity 193316 190472 186522 190500 175998
Common Stock 572 584 598 614 630
Additional Paid-In Capital 154 154 154 154 154
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 210336 208116 203439 204363 192524
Treasury Stock - Common -227 -726 -167 -184 -250
Other Equity, Total -17519 -17656 -17502 -14447 -17060
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 429154 443024 437358 447898 424987
Total Common Shares Outstanding 7550.96 7003.5 7167.96 7355.04 7550.96
Goodwill, Net 17651
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm 64815 29829 -26967 25485 23906
Tiền từ hoạt động kinh doanh 68414 45104 34105 42178 53085
Tiền từ hoạt động kinh doanh 18529 26921 52444 28701 22135
Deferred Taxes 219
Khoản mục phi tiền mặt 2800 -2428 4653 2939 11334
Cash Taxes Paid 13120 5476 3290 7605 9671
Lãi suất đã trả 3677 4014 4105 4649 3574
Thay đổi vốn lưu động -17730 -9218 3975 -14947 -4509
Tiền từ hoạt động đầu tư -22448 -4761 -13278 -15779 -13659
Chi phí vốn -22600 -19000 -16585 -22971 -23011
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 152 14239 3307 7192 9352
Tiền từ các hoạt động tài chính -41954 -34664 -7224 -35209 -32548
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -8240 -5793 -3683 -6408 -4595
Total Cash Dividends Paid -7405 -6253 -7424 -15198 -15675
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -18437 -2889 -1702 -10188 -3947
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -7872 -19729 5585 -3415 -8331
Ảnh hưởng của ngoại hối -736 -539 172 124 -449
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 3276 5140 13775 -8686 6429
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 14354 64815 48371 36936 10776
Cash From Operating Activities 14159 68414 46009 33470 14815
Cash From Operating Activities 6285 18529 12071 5947 6295
Non-Cash Items 170 2800 149 1334 1714
Cash Taxes Paid 3144 13120 8748 5310 2155
Cash Interest Paid 869 3677 2494 1747 657
Changes in Working Capital -6650 -17730 -14582 -10747 -3970
Cash From Investing Activities -4238 -22448 -15530 -10481 -4273
Capital Expenditures -6161 -22600 -16182 -10914 -4237
Other Investing Cash Flow Items, Total 1923 152 652 433 -36
Cash From Financing Activities -8385 -41954 -29876 -20168 -9019
Financing Cash Flow Items -941 -8240 -4855 -3188 -1288
Total Cash Dividends Paid -2029 -7405 -5620 -3802 -1950
Issuance (Retirement) of Stock, Net -4291 -18437 -13963 -9013 -3472
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1124 -7872 -5438 -4165 -2309
Foreign Exchange Effects 293 -736 -1596 -822 -134
Net Change in Cash 1829 3276 -993 1999 1389
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.6898 522298000 0 2022-02-21 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3967 230707589 -5658054 2023-01-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.7267 185200344 5187591 2023-05-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2291 83661711 399672 2023-05-01 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1668 79249970 -370383 2023-05-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9518 64646713 -4951704 2023-05-01 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9132 62024508 -48318 2023-05-01 LOW
SAFE Investment Company Limited Sovereign Wealth Fund 0.6564 44580400 -1308515 2022-06-21 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.5872 39882279 1053605 2023-01-13 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5804 39419499 -1536758 2023-01-31 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 0.5168 35099647 -3941241 2023-05-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5118 34761417 -43553 2023-05-01 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5047 34279085 219615 2023-05-01 LOW
Qatar Investment Authority Sovereign Wealth Fund 0.4964 33718205 0 2023-01-27 LOW
Schweizerische Nationalbank Bank and Trust 0.4521 30703453 -3054332 2023-01-23 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4367 29661268 -1069007 2023-01-31 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4015 27269782 68833 2023-05-01 MED
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3912 26571673 -166209 2023-05-01 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.3474 23594317 -663423 2023-01-27 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.3428 23280973 209736 2023-05-01 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Integrated Oil & Gas

Shell Centre
LONDON
SE1 7NA
GB

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

XRP/USD

0.53 Price
+0.580% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00441

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0201%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.04

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 3.0

BTC/USD

27,245.45 Price
+0.530% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch