CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Portman Ridge Finance Corporation - PTMN CFD

20.73
0.78%
 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.25
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024068%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.001846%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 20.57
Mở* 20.57
Thay đổi trong 1 năm* -12.09%
Vùng giá trong ngày* 20.56 - 20.93
Vùng giá trong 52 tuần 19.26-24.49
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 20.29K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 319.51K
Giá trị vốn hóa thị trường 198.20M
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 9.55M
Doanh thu 69.61M
EPS -2.19
Tỷ suất cổ tức (%) 13.1084
Hệ số rủi ro beta 0.86
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo May 8, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 27, 2023 20.73 0.16 0.78% 20.57 20.96 20.56
Mar 24, 2023 20.57 0.10 0.49% 20.47 20.67 20.36
Mar 23, 2023 20.57 0.35 1.73% 20.22 20.62 20.14
Mar 22, 2023 20.28 0.11 0.55% 20.17 20.60 20.13
Mar 21, 2023 20.25 -0.36 -1.75% 20.61 20.61 19.97
Mar 20, 2023 20.39 -0.10 -0.49% 20.49 20.54 20.33
Mar 17, 2023 20.58 -0.40 -1.91% 20.98 20.98 20.54
Mar 16, 2023 21.50 0.48 2.28% 21.02 21.52 21.02
Mar 15, 2023 21.16 0.19 0.91% 20.97 21.43 20.67
Mar 14, 2023 21.17 0.35 1.68% 20.82 21.72 20.82
Mar 13, 2023 20.82 -0.98 -4.50% 21.80 21.80 20.52
Mar 10, 2023 21.92 -1.05 -4.57% 22.97 23.22 21.80
Mar 9, 2023 23.00 -0.25 -1.08% 23.25 23.25 22.78
Mar 8, 2023 23.27 0.15 0.65% 23.12 23.35 23.02
Mar 7, 2023 23.12 0.11 0.48% 23.01 23.24 22.92
Mar 6, 2023 23.08 0.16 0.70% 22.92 23.18 22.92
Mar 3, 2023 22.87 0.10 0.44% 22.77 23.12 22.77
Mar 2, 2023 22.79 -0.05 -0.22% 22.84 22.87 22.79
Mar 1, 2023 22.85 -0.07 -0.31% 22.92 23.01 22.85
Feb 28, 2023 23.01 0.19 0.83% 22.82 23.08 22.82

Portman Ridge Finance Corporation Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 69.614 80.086 42.7642 26.4951 27.0868
Doanh thu 69.614 80.086 42.7642 26.4951 27.0868
Chi phí tổng doanh thu 32.176 28.635 19.1638 11.3905 7.40344
Lợi nhuận gộp 37.438 51.451 23.6004 15.1046 19.6833
Tổng chi phí hoạt động 40.724 39.917 25.6093 24.4974 17.2794
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 8.548 9.447 6.60008 10.5999 9.67888
Chi phí bất thường (thu nhập) 0 1.835 -0.15457 2.507 0.19709
Thu nhập hoạt động 28.89 40.169 17.1549 1.99773 9.80738
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -49.1 -14.143 14.4178 -14.4977 -19.3789
Thu nhập ròng trước thuế -20.21 26.026 31.5727 -12.5 -9.57155
Thu nhập ròng sau thuế -20.996 26.026 31.5727 -12.5 -9.57155
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -20.996 26.026 31.5727 -12.5 -9.57155
Thu nhập ròng -20.996 26.026 31.5727 -12.5 -9.57155
Total Adjustments to Net Income 0 0 0.05822
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -20.996 26.026 31.5727 -12.5 -9.51333
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -20.996 26.026 31.5727 -12.5 -9.51333
Thu nhập ròng pha loãng -20.996 26.026 31.5727 -12.5 -9.51333
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 9.63447 8.53608 4.99876 3.76417 3.73562
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -2.17926 3.04894 6.3161 -3.32078 -2.54665
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.56 2.42 2.4 3.2 4
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -2.17926 3.26391 6.28518 -2.65476 -2.49389
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Tổng doanh thu 18.617 19.009 15.044 16.944 17.3251
Doanh thu 18.617 19.009 15.044 16.944 17.3251
Chi phí tổng doanh thu 9.338 8.535 7.146 7.157 6.21519
Lợi nhuận gộp 9.279 10.474 7.898 9.787 11.11
Tổng chi phí hoạt động 11.549 10.617 9.522 9.036 8.96229
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 2.211 2.082 2.376 1.879 2.74706
Chi phí bất thường (thu nhập) 0 0.00004
Thu nhập hoạt động 7.068 8.392 5.522 7.908 8.36285
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -19.757 -12.055 -13.878 -3.41 -10.3628
Thu nhập ròng trước thuế -12.689 -3.663 -8.356 4.498 -1.99999
Thu nhập ròng sau thuế -12.416 -4.205 -8.433 4.058 -1.99999
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -12.416 -4.205 -8.433 4.058 -1.99999
Thu nhập ròng -12.416 -4.205 -8.433 4.058 -1.99999
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -12.416 -4.205 -8.433 4.058 -1.99999
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -12.416 -4.205 -8.433 4.058 -1.99999
Thu nhập ròng pha loãng -12.416 -4.205 -8.433 4.058 -1.99999
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 9.60326 9.60271 9.63487 9.6981 9.50333
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -1.29289 -0.4379 -0.87526 0.41843 -0.21045
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.67 0.63 0.63 0.63 0.62
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -1.29289 -0.4379 -0.87526 0.41843 -0.21045
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 28.919 6.99001 0.13686 5.41713 2.0341
Cash 28.919 6.99001 0.13686 5.41713 2.0341
Tổng các khoản phải thu, ròng 20.7 25.4648 24.8932 1.00763 4.23724
Accounts Receivable - Trade, Net 0 2.99375
Total Assets 648.301 600.178 310.408 285.465 319.809
Long Term Investments 549.985 487.737 277.931 273.308 311.956
Note Receivable - Long Term 5.514 2.97255 1.36745 1.34297 1.05127
Other Long Term Assets, Total 39.421 75.9134 4.96749 3.90734 0
Other Assets, Total 3.762 1.10024 1.11215 0.48127 0.53021
Accounts Payable 5.397 23.2046 34.2152
Payable/Accrued 4.819 1.78891 1.38698 3.59191 2.3508
Accrued Expenses 2.02 1.08953 0.13649 0.13118 0
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 6.34 6.61861 2.78844 0.11583 0.02508
Total Liabilities 368.179 383.915 158.209 127.444 138.004
Total Long Term Debt 347.191 373.309 153.864 100.4 101.413
Long Term Debt 347.191 373.309 153.864 100.4 101.413
Total Equity 280.122 216.264 152.199 158.021 181.805
Common Stock 0.097 0.75164 0.4483 0.37327 0.37339
Additional Paid-In Capital 733.095 638.46 451.353 306.784 329.79
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -453.07 -422.947 -299.603 -149.137 -96.0197
Unrealized Gain (Loss) -52.3388
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 648.301 600.178 310.408 285.465 319.809
Total Common Shares Outstanding 9.6997 7.51642 4.48297 3.73268 3.73392
Other Liabilities, Total 2.412 1.10862 0.03344
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 20.524 28.919 28.54 65.6552 30.8436
Cash 20.524 28.919 28.54 65.6552 30.8436
Tổng các khoản phải thu, ròng 2.745 20.7 7.53474 8.34636 14.9962
Total Assets 660.858 648.301 627.104 649.513 552.83
Long Term Investments 568.011 549.985 562.181 520.168 474.447
Note Receivable - Long Term 3.119 5.514 4.22875 3.96406 2.88836
Other Long Term Assets, Total 63.094 39.421 21.0509 47.6177 28.4526
Other Assets, Total 3.365 3.762 3.5687 3.76144 1.20199
Accounts Payable 21.622 5.397 4.90338 1.36975 13.8811
Payable/Accrued 5.101 4.819 3.96167 3.68964 2.40986
Accrued Expenses 3.325 2.02 3.34556 2.14623 1.14673
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 5.098 6.34 6.41493 7.94315 6.83676
Total Liabilities 382.557 368.179 356.056 380.909 332.975
Total Long Term Debt 347.411 347.191 335.449 363.957 307.118
Long Term Debt 347.411 347.191 335.449 363.957 307.118
Other Liabilities, Total 0 2.412 1.98209 1.80268 1.58296
Total Equity 278.301 280.122 271.048 268.604 219.855
Common Stock 0.097 0.097 0.09123 0.91741 0.75195
Additional Paid-In Capital 733.327 733.095 680.451 680.857 638.523
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -455.123 -453.07 -409.494 -413.17 -419.42
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 660.858 648.301 627.104 649.513 552.83
Total Common Shares Outstanding 9.67671 9.6997 9.19865 9.17408 7.51951
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Thu nhập ròng/khởi điểm 26.026 31.5727 -12.5 -9.57155 3.38808
Tiền từ hoạt động kinh doanh 61.149 121.677 -16.0641 24.1539 89.1063
Khoản mục phi tiền mặt -6.443 -11.3142 1.06471 12.7833 -2.6868
Lãi suất đã trả 11.692 8.33904 7.08138 6.50967 6.56349
Thay đổi vốn lưu động 41.566 101.418 -4.6288 20.9421 88.405
Tiền từ các hoạt động tài chính -75.712 -43.8776 11.8439 -16.8635 -96.9078
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -1.602 -0.43368 -2.23245 -1.54664 -3.02388
Total Cash Dividends Paid -19.647 -10.5487 -11.7444 -14.673 -17.4115
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 2.193 -0.29103 0 0 0.0013
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -56.656 -32.6042 25.8207 -0.64391 -76.4737
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -14.563 77.7991 -4.22011 7.29037 -7.80146
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 4.058 26.026 28.026 18.8815 8.03712
Cash From Operating Activities 21.244 61.149 47.7771 75.9734 49.0886
Non-Cash Items -1.173 -6.443 -8.17844 -0.7858 -6.59764
Cash Interest Paid 1.732 11.692 7.33091 5.41151 3.09949
Changes in Working Capital 18.359 41.566 27.9296 57.8777 47.6491
Cash From Financing Activities -5.966 -75.712 -81.0897 -45.604 -72.6959
Financing Cash Flow Items -0.087 -1.602 -0.99746 -0.96223 0
Total Cash Dividends Paid -5.773 -19.647 -14.1293 -8.87543 -4.44587
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.106 2.193 2.19305 3.63969 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -56.656 -68.156 -39.406 -68.25
Net Change in Cash 15.278 -14.563 -33.3126 30.3694 -23.6073
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Repertoire Partners LP Hedge Fund 12.3833 1182801 43677 2022-12-31 HIGH
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 4.4415 424230 -851 2022-12-31 LOW
Clayton Partners LLC Hedge Fund 2.9 276992 734 2022-12-31 LOW
Kehler (Dean C) Individual Investor 1.7526 167400 0 2022-04-11 LOW
Advisors Asset Management, Inc. Investment Advisor 1.6123 154003 30008 2022-12-31 LOW
Punch & Associates Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4388 137430 -620 2022-12-31 LOW
Bulldog Investors, LLP Investment Advisor 1.2195 116480 -10185 2022-12-31 MED
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.6938 66267 18631 2022-12-31 HIGH
Gables Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.6753 64501 -1276 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6608 63117 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.653 62368 921 2023-02-28 LOW
Confluence Investment Management LLC Investment Advisor 0.6485 61938 -39 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6221 59423 1656 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3359 32081 5880 2022-12-31 HIGH
Deltec Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2828 27014 0 2022-12-31 MED
Arbiter Partners Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2767 26430 0 2022-12-31 LOW
Sierra Crest Investment Management LLC Investment Advisor 0.267 25504 0 2023-01-31 MED
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.2621 25037 -402 2022-12-31 LOW
Lacovara (Christopher) Individual Investor 0.2226 21263 0 2022-04-11 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.2209 21102 41 2022-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Closed End Funds

650 Madison Avnue
23Rd Floor
NEW YORK
NEW YORK 10022
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

XRP/USD

0.48 Price
+1.150% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00428

BTC/USD

26,997.15 Price
-0.350% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

12,643.10 Price
-0.390% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0241%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Oil - Crude

73.47 Price
+0.770% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0180%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0039%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch