CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Omni Bridgeway Limited - OBLau CFD

2.66
6.4%
 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.05
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.020904 %
Charges from borrowed part ($-0.84)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.020904%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.001014 %
Charges from borrowed part ($-0.04)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.001014%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ AUD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Australia
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 2.5
Mở* 2.56
Thay đổi trong 1 năm* -28.29%
Vùng giá trong ngày* 2.56 - 2.67
Vùng giá trong 52 tuần 2.86-4.93
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 244.12K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 10.88M
Giá trị vốn hóa thị trường 1.18B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 268.64M
Doanh thu 30.24M
EPS -0.17
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 1.05
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Feb 16, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 30, 2023 2.67 0.06 2.30% 2.61 2.68 2.61
Mar 29, 2023 2.60 0.12 4.84% 2.48 2.62 2.47
Mar 28, 2023 2.47 0.02 0.82% 2.45 2.51 2.45
Mar 27, 2023 2.45 -0.01 -0.41% 2.46 2.49 2.39
Mar 26, 2023 2.46 -0.03 -1.20% 2.49 2.50 2.46
Mar 24, 2023 2.48 0.09 3.77% 2.39 2.49 2.39
Mar 23, 2023 2.40 0.06 2.56% 2.34 2.45 2.32
Mar 22, 2023 2.34 -0.07 -2.90% 2.41 2.42 2.26
Mar 21, 2023 2.41 0.15 6.64% 2.26 2.45 2.26
Mar 20, 2023 2.26 0.00 0.00% 2.26 2.35 2.26
Mar 19, 2023 2.26 -0.02 -0.88% 2.28 2.32 2.21
Mar 17, 2023 2.31 0.00 0.00% 2.31 2.34 2.27
Mar 16, 2023 2.31 -0.03 -1.28% 2.34 2.36 2.30
Mar 15, 2023 2.34 -0.09 -3.70% 2.43 2.45 2.32
Mar 14, 2023 2.43 -0.02 -0.82% 2.45 2.50 2.39
Mar 13, 2023 2.46 -0.07 -2.77% 2.53 2.60 2.41
Mar 12, 2023 2.52 -0.02 -0.79% 2.54 2.55 2.51
Mar 10, 2023 2.58 -0.01 -0.39% 2.59 2.61 2.52
Mar 9, 2023 2.59 -0.02 -0.77% 2.61 2.68 2.59
Mar 8, 2023 2.62 -0.02 -0.76% 2.64 2.68 2.59

Omni Bridgeway Limited Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 30.235 15.938 26.707 4.295 2.299
Doanh thu 30.235 15.938 26.707 4.295 2.299
Tổng chi phí hoạt động 89.963 202.257 126.618 53.279 31.404
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 78.375 75.805 66.613 41.314 29.267
Depreciation / Amortization 3.455 3.119 2.912 0.676 0.621
Other Operating Expenses, Total 0.013 2.599 35.026 1.718 1.516
Thu nhập hoạt động -59.728 -186.319 -99.911 -48.984 -29.105
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 7.963 -6 21.625 4.152 4.225
Gain (Loss) on Sale of Assets 49.029 160.051 110.627 -4.247 16.307
Khác, giá trị ròng 0.944 -0.198 1.148 1.417 0.213
Thu nhập ròng trước thuế -1.792 -32.466 33.489 -47.662 -8.36
Thu nhập ròng sau thuế 6.482 -18.431 17.599 -36.148 -3.847
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -7.017
Tổng khoản mục bất thường 0 -4
Thu nhập ròng -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -11.017
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -7.017
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -11.017
Điều chỉnh pha loãng
Thu nhập ròng pha loãng -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -11.017
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 265.85 257.994 235.709 197.825 175.435
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.17169 -0.09865 -0.04897 -0.18247 -0.04
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.07 0.02956
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.27172 -0.19771 -0.29318 -0.13707 -0.10042
Lợi ích thiểu số -52.127 -7.02 -29.141 0.05 -3.17
Chi phí bất thường (thu nhập) 8.12 120.734 22.067 9.571
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Tổng doanh thu 18.984 11.251 10.586 5.352
Doanh thu 18.984 11.251 10.586 5.352
Tổng chi phí hoạt động 15.822 74.141 50.537 151.72
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 39.287 39.088 38.652 37.153
Depreciation / Amortization 1.891 1.564 1.421 1.698
Chi phí bất thường (thu nhập) -21.629 29.749 13.686 107.048
Other Operating Expenses, Total -3.727 3.74 -3.222 5.821
Thu nhập hoạt động 3.162 -62.89 -39.951 -146.368
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 5.374 2.589 2.428 -8.428
Gain (Loss) on Sale of Assets 7.64 41.389 150.423 9.628
Khác, giá trị ròng 0.392 0.552 -1.03 0.832
Thu nhập ròng trước thuế 16.568 -18.36 111.87 -144.336
Thu nhập ròng sau thuế 15.212 -8.73 92.357 -110.788
Lợi ích thiểu số -33.119 -19.008 -47.915 40.895
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Thu nhập ròng -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Thu nhập ròng pha loãng -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 267.541 264.159 262.112 253.876
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.06693 -0.105 0.16955 -0.2753
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.13804 -0.13365 -0.16953 -0.02588
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Greencape Capital Pty. Ltd. Investment Advisor 8.7151 24302371 1494897 2022-07-31 LOW
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 8.2501 23005545 6171078 2023-01-23 MED
Retail Employees Superannuation Pty Ltd Corporation 6.1659 17193738 17193738 2021-10-06 LOW
Amitell Capital Pte. Ltd. Investment Advisor 5.7616 16066449 268312 2022-07-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0971 14213462 7140641 2023-03-17 LOW
Kabouter Management, L.L.C. Hedge Fund 5.0918 14198583 372597 2023-02-21 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8616 7979697 1690918 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.1512 5998693 -295 2023-02-28 LOW
Van Hulst (Raymond) Individual Investor 1.569 4375283 1313179 2022-12-07
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5301 4266645 0 2023-02-28 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4965 4173164 0 2023-02-28 LOW
CPU Share Plans Pty. Ltd. Corporation 1.1393 3177000 -2931000 2022-07-31 LOW
Yacktman Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1117 3100000 100000 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.084 3022685 61531 2023-02-28 LOW
Thompson, Siegel & Walmsley LLC Investment Advisor 0.9903 2761590 -112800 2023-01-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.6794 1894408 0 2023-02-28 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.592 1650790 0 2023-01-31 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.5637 1571902 -86236 2022-09-30 LOW
GW&K Investment Management, LLC Investment Advisor 0.5558 1549904 1286753 2023-01-31 LOW
Phillips (Peter Frederick) Individual Investor 0.5286 1474000 200000 2022-07-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Corporate Financial Services (NEC)

50 Gilbert St,
5000

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

XRP/USD

0.54 Price
-2.240% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00420

US100

12,972.80 Price
+1.040% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0249%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0027%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Gold

1,981.98 Price
+0.850% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0180%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0098%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

BTC/USD

28,032.85 Price
-1.510% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch