CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch ModivCare Inc. - MODV CFD

-
0%
 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch -
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024068%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.001846%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* N/A
Mở* N/A
Thay đổi trong 1 năm* N/A
Vùng giá trong ngày* N/A
Vùng giá trong 52 tuần 73.06-121.54
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 131.43K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 2.01M
Giá trị vốn hóa thị trường 1.22B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 14.15M
Doanh thu 2.50B
EPS -2.26
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 0.69
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo May 3, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low

ModivCare Inc. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng doanh thu 1996.89 1368.68 1509.94 1384.96 1318.22
Doanh thu 1996.89 1368.68 1509.94 1384.96 1318.22
Chi phí tổng doanh thu 1570.7 1068.4 1390.59 1284.6 1223.63
Lợi nhuận gộp 426.194 300.28 119.352 100.362 94.593
Tổng chi phí hoạt động 1907.12 1245.52 1485.21 1360.69 1275.37
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 284.866 150.939 77.804 44.369 43.173
Depreciation / Amortization 56.998 26.183 16.816 15.813 13.618
Chi phí bất thường (thu nhập) -5.441 0 0 15.904 -5.045
Thu nhập hoạt động 89.771 123.158 24.732 24.276 42.847
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -87.331 -8.739 -30.535 -1.364 12.241
Khác, giá trị ròng 0 0.277 0
Thu nhập ròng trước thuế 2.44 114.419 -5.526 22.912 55.088
Thu nhập ròng sau thuế -6.289 89.614 -4.953 17.942 31.781
Lợi ích thiểu số 0 -0.451
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -6.289 89.614 -4.953 17.942 31.33
Tổng khoản mục bất thường -0.296 -0.778 5.919 -36.923 22.039
Thu nhập ròng -6.585 88.836 0.966 -18.981 53.369
Total Adjustments to Net Income 0 -56.365 -4.403 -6.276 -10.733
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -6.289 33.249 -9.356 11.666 20.597
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -6.585 32.471 -3.437 -25.257 42.636
Điều chỉnh pha loãng 0 0
Thu nhập ròng pha loãng -6.585 32.471 -3.437 -25.257 42.636
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 14.0541 13.6833 12.9587 12.9608 13.6733
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.44749 2.42989 -0.72199 0.9001 1.50636
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.69913 2.42989 -0.50816 2.39251 1.2935
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng doanh thu 574.475 575.775 493.059 474.448 453.61
Doanh thu 574.475 575.775 493.059 474.448 453.61
Chi phí tổng doanh thu 459.315 445.128 399.272 379.566 360.333
Lợi nhuận gộp 115.16 130.647 93.787 94.882 93.277
Tổng chi phí hoạt động 559.601 555.513 479.934 446.88 424.849
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 76.808 91.995 68.054 56.347 54.925
Depreciation / Amortization 23.946 20.331 12.608 11.819 12.239
Chi phí bất thường (thu nhập) -0.468 -1.941 0 -0.852 -2.648
Thu nhập hoạt động 14.874 20.262 13.125 27.568 28.761
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -15.4 -50.941 -24.45 -8.02 -8.423
Thu nhập ròng trước thuế -0.526 -30.679 -11.325 19.548 20.338
Thu nhập ròng sau thuế -0.165 -31.464 -7.462 13.757 15.599
Equity In Affiliates 0.483 3.241
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 0.318 -31.464 -7.462 13.757 18.84
Thu nhập ròng 0.318 -31.528 -7.57 13.672 18.84
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 0.318 -31.464 -7.462 13.757 18.84
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 0.318 -31.528 -7.57 13.672 18.84
Thu nhập ròng pha loãng 0.318 -31.528 -7.57 13.672 18.84
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 14.1435 13.9091 13.9934 14.1756 14.3622
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.02248 -2.26211 -0.53325 0.97047 1.31177
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.00098 -2.35282 -0.53325 0.92817 1.17036
Tổng khoản mục bất thường -0.064 -0.108 -0.085
Total Adjustments to Net Income 0 0 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng tài sản hiện tại 409.834 426.616 256.427 210.98 296.329
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 133.139 183.281 61.365 5.678 52.798
Tiền mặt và các khoản tương đương 133.139 183.281 61.365 5.678 52.798
Tổng các khoản phải thu, ròng 237.861 210.617 183.812 152.602 119.181
Accounts Receivable - Trade, Net 233.121 197.943 180.416 147.756 110.208
Prepaid Expenses 23.6 23.406 5.127 37.343 2.741
Other Current Assets, Total 13.776 9.312 6.123 15.357 121.609
Total Assets 2027.43 1425.91 597.381 569.645 704.09
Property/Plant/Equipment, Total - Net 97.299 58.472 43.338 22.965 37.672
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 147.644 111.52 94.783 68.186 75.736
Accumulated Depreciation, Total -50.345 -53.048 -51.445 -45.221 -38.064
Goodwill, Net 924.787 444.927 135.216 135.216 95.215
Intangibles, Net 490.213 345.652 19.911 26.146 14.165
Long Term Investments 83.069 137.466 130.869 161.503 169.699
Other Long Term Assets, Total 22.223 12.78 11.62 12.835 91.01
Total Current Liabilities 527.234 324.752 150.186 142.883 226.93
Accounts Payable 8.69 8.464 9.805 8.828 0.318
Accrued Expenses 232.73 304.58 132.526 124.08 153.272
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.045 0.308 0.718 2.4
Other Current Liabilities, Total 285.814 11.663 7.547 9.257 70.94
Total Liabilities 1654.16 1014.3 202.669 181.255 288.362
Total Long Term Debt 975.225 485.98 0.045 0.353 0.584
Capital Lease Obligations 0 0.045 0.353 0.584
Deferred Income Tax 94.611 92.195 22.907 23.049 39.232
Minority Interest -2.165
Other Liabilities, Total 57.088 111.376 29.531 14.97 23.781
Total Equity 373.267 411.61 394.712 388.39 415.728
Redeemable Preferred Stock 0 77.12 77.392 77.546
Common Stock 0.02 0.019 0.018 0.018 0.017
Additional Paid-In Capital 430.449 421.318 351.529 334.744 313.955
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 211.829 218.414 183.733 187.127 204.818
Treasury Stock - Common -269.031 -228.141 -217.688 -210.891 -154.803
Other Equity, Total -25.805
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2027.43 1425.91 597.381 569.645 704.09
Total Common Shares Outstanding 14.0204 14.2833 12.985 12.8147 13.3475
Total Preferred Shares Outstanding 0 0.79879 0.80161 0.8032
Long Term Debt 975.225 485.98
Total Inventory 1.458
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng tài sản hiện tại 509.057 409.834 470.652 557.022 537.234
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 194.063 133.139 126.506 290.909 299.559
Tiền mặt và các khoản tương đương 194.063 133.139 126.506 290.909 299.559
Tổng các khoản phải thu, ròng 280.915 237.861 302.164 239.679 223.559
Accounts Receivable - Trade, Net 262.589 233.121 289.23 226.973 211.34
Prepaid Expenses 11.835 23.6 26.278 15.835 6.117
Other Current Assets, Total 21.341 13.776 13.971 10.599 7.999
Total Assets 2112.98 2027.43 2135.15 1576.2 1531.78
Property/Plant/Equipment, Total - Net 99.857 97.299 96.615 76.059 59.593
Goodwill, Net 924.787 924.787 929.986 448.76 444.927
Intangibles, Net 470.724 490.213 491.997 327.012 336.15
Long Term Investments 83.333 83.069 134.353 141.163 141.22
Other Long Term Assets, Total 25.226 22.223 11.55 26.182 12.651
Total Current Liabilities 612.943 527.234 575.967 529.248 486.083
Accounts Payable 38.05 8.69 33.458 16.253 33.779
Accrued Expenses 255.119 232.73 210.886 206.423 195.481
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 319.774 285.814 331.623 306.572 256.823
Total Liabilities 1736.78 1654.16 1731.17 1166.94 1113.02
Total Long Term Debt 976.233 975.225 974.669 487.43 486.705
Long Term Debt 976.233 975.225 974.669 487.43 486.705
Deferred Income Tax 88.025 94.611 112.461 89.352 91.579
Other Liabilities, Total 59.583 57.088 68.069 60.911 48.655
Total Equity 376.2 373.267 403.987 409.257 418.753
Common Stock 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Additional Paid-In Capital 433.636 430.449 428.643 426.312 424.791
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 212.147 211.829 243.356 250.926 237.254
Treasury Stock - Common -269.603 -269.031 -268.032 -268.001 -243.312
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2112.98 2027.43 2135.15 1576.2 1531.78
Total Common Shares Outstanding 14.053 14.0204 14.0194 14.0074 14.2373
Total Inventory 0.903 1.458 1.733
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Thu nhập ròng/khởi điểm -6.585 88.836 0.966 -18.825 53.82
Tiền từ hoạt động kinh doanh 186.84 348.435 60.94 7.899 55.044
Tiền từ hoạt động kinh doanh 12.747 9.488 10.582 18.769 18.542
Amortization 44.251 16.694 6.234 8.908 7.927
Deferred Taxes -17.691 11.919 0.071 -52.406 -22.996
Khoản mục phi tiền mặt 70.76 1.699 39.47 91.779 -14.538
Cash Taxes Paid 13.021 21.766 -30.037 12.054 18.128
Lãi suất đã trả 32.178 2.192 1.261 1.162 0.987
Thay đổi vốn lưu động 83.358 219.799 3.617 -40.326 12.289
Tiền từ hoạt động đầu tư -685.625 -635.012 -10.858 -45.322 -7.02
Chi phí vốn -21.316 -12.15 -10.858 -17.521 -19.923
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -664.309 -622.862 0 -27.801 12.903
Tiền từ các hoạt động tài chính 448.851 408.26 -0.776 -51.555 -33.788
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -14.382 -16.209 -0.718 -3.467 -1.927
Total Cash Dividends Paid 0 -1.987 -4.403 -4.413 -4.418
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -36.767 -73.544 4.345 -43.675 -27.443
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 500 500 0 0 0
Ảnh hưởng của ngoại hối 0 0 -0.261 0.978
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -49.934 121.683 49.306 -89.239 15.214
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 0.318 -6.585 24.943 32.513 18.84
Cash From Operating Activities 69.07 186.84 174.694 169.113 134.564
Cash From Operating Activities 4.456 12.747 8.839 5.409 2.737
Amortization 19.49 44.251 27.827 18.65 9.502
Deferred Taxes -6.587 -17.691 -3.295 -2.843 -0.616
Non-Cash Items 3.673 70.76 15.347 5.094 0.037
Cash Taxes Paid -0.892 13.021 12.846 5.238 -9.033
Cash Interest Paid 0.551 32.178 24.006 16.207 0.251
Changes in Working Capital 47.72 83.358 101.033 110.29 104.064
Cash From Investing Activities -8.584 -685.625 -681.08 -23.975 -5.388
Capital Expenditures -8.584 -21.316 -13.852 -8.132 -5.388
Cash From Financing Activities 0.566 448.851 449.722 -37.566 -12.925
Financing Cash Flow Items -0.572 -14.382 -0.851 -0.861 -0.761
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.138 -36.767 -35.941 -36.705 -12.164
Issuance (Retirement) of Debt, Net 500 486.514 0 0
Net Change in Cash 61.052 -49.934 -56.664 107.572 116.251
Other Investing Cash Flow Items, Total -664.309 -667.228 -15.843
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 13.9906 1979297 88655 2022-12-31 LOW
Coliseum Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 9.8902 1399195 26397 2023-03-17 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 8.021 1134756 294108 2022-12-31 MED
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.5088 920828 64328 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.4387 910900 35055 2022-12-31 LOW
Silvercrest Asset Management Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.7245 668385 44383 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.5567 503181 42639 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4065 481923 -1321 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 3.3992 480901 -59398 2022-12-31 HIGH
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8036 396635 12883 2022-12-31 LOW
Cardinal Capital Management, L.L.C. Investment Advisor 2.6263 371556 48016 2022-12-31 LOW
Aristotle Capital Boston, LLC Investment Advisor 2.3375 330687 9001 2022-12-31 LOW
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9569 276854 -11303 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.859 262997 5323 2022-12-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7307 244853 -5858 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7103 241962 7177 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.4454 204480 -2594 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.2898 182469 -158182 2022-12-31 LOW
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.1493 162599 -34704 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0958 155032 6942 2022-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

6900 Layton Avenue
12Th Floor
DENVER
COLORADO 80237
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

XRP/USD

0.45 Price
+4.050% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00459

Oil - Crude

70.32 Price
+0.330% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0170%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0050%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Gold

1,977.89 Price
+0.440% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0086%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0004%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

BTC/USD

27,728.00 Price
+1.100% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch