CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Hướng dẫn tối ưu để giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ là gì? Đâu là những lợi ích và rủi ro liên quan? Hãy tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết và cách giao dịch ký quỹ với Capital.com.

Giao dịch ký quỹ (margin trading) là khi bạn chỉ phải chi trả một tỷ lệ phần trăm nhất định, hoặc “ký quỹ”, trong chi phí đầu tư của mình, đồng thời vay phần tiền còn lại mà bạn cần từ nhà môi giới.

Giao dịch ký quỹ cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của tài sản mà nếu không, bạn sẽ không thể mua được. Lưu ý rằng giao dịch ký quỹ có thể cải thiện lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro và quy mô của bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào.

Giao dịch ký quỹ nghĩa là gì? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn định nghĩa về giao dịch ký quỹ, các kỹ thuật và nguyên tắc chính như đòn bẩy và lệnh gọi ký quỹ, cũng như các lợi ích và rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ.

Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ có nghĩa là bạn không phải chi trả toàn bộ giá trị của tài sản. Thay vào đó, bạn chỉ phải trả một phần nhỏ của giá trị chứng khoán cơ sở và nhà môi giới sẽ cho vay phần tiền còn lại mà bạn cần để thực hiện giao dịch ký quỹ.

Số tiền bạn cần để mở vị thế là số tiền ký quỹ bắt buộc. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn duy trì một số tiền dự trữ tổng thể tương xứng. Đây là số tiền bạn cần có trong tài khoản của mình để trang trải mọi tổn thất.. 

Nhưng ký quỹ trong giao dịch là gì? Có hai loại nhà giao dịch ký quỹ mà bạn nên biết. Số tiền bạn cần để mở một vị thế là số tiền ký quỹ bắt buộc của bạn. Nó được xác định bằng số lượng đòn bẩy bạn đang sử dụng, được biểu thị bằng tỷ lệ đòn bẩy a].

 • Đòn bẩy 2:1 = 50% ký quỹ

 • Đòn bẩy 5:1 = 20% ký quỹ

 • Đòn bẩy 10:1 = 10% ký quỹ

 • Đòn bẩy 20:1 = 5% ký quỹ

 • Đòn bẩy 30:1 = 3.3333% ký quỹ

Ngoài ra còn có các giới hạn về việc duy trì giao dịch ký quỹ, dựa trên số tiền ký quỹ duy trì tổng thể của bạn - số tiền cần được chi trả bằng vốn chủ sở hữu (giá trị tài khoản tổng thể). Theo luật, tài khoản cá nhân có đòn bẩy tối đa thay đổi theo loại tài sản, từ 30:1 đến 2:1.

Các nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn chi trả số tiền giao dịch ký quỹ của mình bằng vốn chủ sở hữu để giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn không có đủ tiền để chi trả các khoản lỗ tiềm ẩn, bạn có thể bị đưa vào một lệnh gọi ký quỹ, nơi các nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc họ buộc phải đóng cửa các giao dịch thua lỗ của bạn. Nếu vị thế giao dịch của bạn tiếp tục xấu đi, bạn sẽ phải đối mặt với việc đóng ký quỹ.

Ví dụ về giao dịch ký quỹ

Giả sử bạn có 20 USD tiền mặt để nạp vào tài khoản của mình và chi trả vào giao dịch chứng khoán như CFD cổ phiếu. Nếu đòn bẩy bạn đang sử dụng là 5:1, bạn sẽ có thể thực hiện giao dịch trị giá 100 USD với mỗi đô la ký quỹ bắt buộc của bạn trị giá 20% tổng giá trị giao dịch của bạn. Nhà môi giới sẽ nạp mỗi lần từ 1 - 5 USD để 20 USD của bạn trở thành 100 USD.

Nếu bạn được cung cấp đòn bẩy 10:1, hoặc tỷ lệ ký quỹ 10%, bạn sẽ có thể giao dịch 200 USD, bởi vì mỗi đô la sẽ chỉ đại diện cho 10% tổng giao dịch, tương đương 10 USD với đòn bẩy.

Nếu đòn bẩy là 20:1 hoặc 5%, bạn sẽ có thể giao dịch 400 USD trên khoản đầu tư 20 USD của mình. Mỗi tài sản có một tỷ lệ đòn bẩy hoặc phần trăm tỷ lệ ký quỹ khác nhau.

margin trading example

Giao dịch ký quỹ hoạt động như thế nào?

Các nhà giao dịch ký quỹ sử dụng đòn bẩy, hy vọng rằng lợi nhuận sẽ lớn hơn lãi suất phải trả cho khoản vay. Với đòn bẩy, cả lợi nhuận và thua lỗ đều có thể được khuyếch đại lên rất nhiều và rất nhanh, khiến nó trở thành một chiến lược có tính rủi ro cao.

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì? Giả sử bạn muốn giao dịch chứng khoán Tesla (TSLA) trị giá 600 USD/cổ phiếu ở thời điểm hiện tại (ngày 31/5). Với 10 cổ phiếu, bạn sẽ cần một khoản tiền ký quỹ là 6,000 USD để mua chứng khoán, số tiền mà bạn có thể không có. Trong giao dịch chứng khoán ký quỹ với đòn bẩy 5:1, bạn sẽ chỉ cần 1,200 USD làm ký quỹ bắt buộc để mở một vị thế và phần còn lại sẽ được nhà môi giới của bạn cho vay.

Nếu giá cổ phiếu tăng lên 615 USD, bạn sẽ thu được 150 USD. Đây là 10 cổ phiếu nhân với chênh lệch giữa giá mới và 600 USD mà bạn đã mua chứng khoán lúc ban đầu. Cổ phiếu Tesla chỉ tăng 2.5% nhưng giao dịch ký quỹ đã tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn lên 12.5%.

Điều "nhưng" lớn là nếu giá Tesla giảm 15 USD xuống còn 585 USD/cổ phiếu, thì bạn sẽ mất 150 USD, tương đương 12.5% số tiền ký quỹ khi mua chứng khoán của bạn, giả sử bạn chưa đặt lệnh cắt lỗ.

Asset's price

Nếu bạn có một số giao dịch đang mở, hoặc đang giao dịch một loại tài sản có tính biến động cao, nơi biến động giá lớn xảy ra nhanh chóng, bạn có thể sẽ đột nhiên thấy mình có một số khoản lỗ lớn được cộng lại với nhau.

Yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu

Số tiền cần thiết để mở một giao dịch có thể thay thế cho nhau được gọi là ký quỹ, ký quỹ ban đầu, ký quỹ đặt cọc hoặc ký quỹ bắt buộc. Tại Capital.com, chúng tôi gọi đó là ký quỹ bắt buộc.

Tỷ lệ ký quỹ là gì? Số tiền ký quỹ bắt buộc của bạn tùy thuộc vào tài sản bạn chọn đầu tư vào. Số tiền này được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá tài sản, được gọi là tỷ lệ ký quỹ. Mỗi công cụ đều có ký quỹ bắt buộc riêng.

Trong giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch), nhiều cặp ngoại hối có yêu cầu ký quỹ là 3.333%. Các chỉ số và hàng hóa phổ biến như vàng có yêu cầu ký quỹ là 5%.

Đối với các tài sản rủi ro hơn như tiền điện tử, không có sẵn cho các khách hàng nhỏ lẻ ở Anh, mức ký quỹ này có thể lên tới 50%.

Nếu bạn có nhiều vị thế được mở đồng thời, tổng số tiền ký quỹ yêu cầu kết hợp cho mỗi giao dịch được gọi là số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn. Bất kỳ số tiền nào còn lại để bạn mở các giao dịch mới được gọi là số dư ký quỹ.

Mức ký quỹ duy trì

Ngoài ký quỹ bắt buộc, là số tiền có sẵn mà bạn cần để mở giao dịch, bạn cũng cần thêm tiền để chi trả cho ký quỹ duy trì nhằm giữ cho giao dịch mở.

Việc bạn cần bao nhiêu tiền trong tài khoản ký quỹ tổng thể của mình phụ thuộc vào giá trị của các giao dịch bạn đang thực hiện và liệu chúng hiện đang ở vị thế mang về lợi nhuận hay gây thua lỗ.

Số tiền bạn có trong tài khoản là vốn hoặc số dư quỹ của bạn, trong khi vốn chủ sở hữu của bạn là số vốn mà bạn có bao gồm tất cả các khoản lời hoặc lỗ chưa thực nhận. Ký quỹ là khoản tiền bắt buộc của bạn cần được trang trải bằng vốn chủ sở hữu. Nó được tính toán dựa trên giá đóng cửa hiện tại của các vị thế mở nhân với số lượng hợp đồng và đòn bẩy. Mức ký quỹ của bạn là vốn chủ sở hữu chia cho ký quỹ.

Do đó, số tiền mà bạn cần khi ký quỹ tổng thể của bạn liên tục thay đổi cũng là giá trị giao dịch tăng và giảm của bạn. Bạn phải luôn có ít nhất 100% số tiền ký quỹ được đảm bảo thanh toán bởi vốn chủ sở hữu.

Theo dõi vị thế giao dịch của bạn mọi lúc để đảm bảo bạn có 100% ký quỹ. Nếu không, bạn sẽ được yêu cầu nạp thêm tiền để tăng vốn chủ sở hữu hoặc đóng vị thế để giảm yêu cầu ký quỹ tổng thể.

Hạn mức tín dụng hoặc ký quỹ duy trì

Ngoài số tiền ký quỹ bắt buộc, bạn cũng cần có đủ số dư ký quỹ tổng thể trong tài khoản của mình. Đây là số tiền mà bạn không được sử dụng để giao dịch. Chúng cung cấp bảo hiểm cho rủi ro trong trường hợp giao dịch của bạn gây thua lỗ.

Việc bạn cần bao nhiêu tiền trong tài khoản ký quỹ tổng thể của mình sẽ phụ thuộc vào giá trị của các giao dịch bạn đang thực hiện và liệu chúng hiện đang ở vị thế mang về lợi nhuận hay gây thua lỗ.

Số tiền bạn có trong tài khoản là vốn chủ sở hữu của bạn, trong khi số tiền bạn có thể nợ từ các vị thế thua lỗ là tiền ký quỹ của bạn. Mức ký quỹ tổng thể của bạn, thường được hiển thị dưới dạng phần trăm, là vốn chủ sở hữu của bạn chia cho số tiền ký quỹ.

Do đó, số tiền bạn cần khi ký quỹ tổng thể của bạn liên tục thay đổi cũng chính là giá trị giao dịch của bạn tăng và giảm. Bạn phải luôn có ít nhất 100% khoản lỗ tiềm năng được thanh toán bởi số tiền ký quỹ tổng thể của mình.

Theo dõi vị thế giao dịch của bạn mọi lúc để đảm bảo bạn có 100% ký quỹ. Nếu không, bạn sẽ được yêu cầu nạp thêm tiền trong lệnh gọi ký quỹ.

Lệnh gọi ký quỹ: Làm thế nào để tránh chúng?

Lệnh gọi ký quỹ (margin call) là một cảnh báo rằng giao dịch của bạn đã đi ngược lại với bạn và bạn không còn đủ tiền để bù lỗ. Lệnh gọi ký quỹ xảy ra khi số vốn chủ sở hữu bạn nắm giữ trong tài khoản ký quỹ trở nên quá thấp để hỗ trợ việc vay của bạn.

Nói cách khác, điều đó có nghĩa là nhà môi giới sắp đạt đến số tiền tối đa mà họ có thể cho bạn vay, và bạn phải bổ sung thêm tiền hoặc đóng các vị thế để ngăn chặn thua lỗ xảy ra nhiều hơn.

Khi bạn nhận được lệnh gọi ký quỹ, bạn đừng nên bỏ qua hay không làm gì cả. Điều này có thể dẫn đến việc đóng ký quỹ, nơi nhà môi giới đóng cửa các giao dịch của bạn và bạn có nguy cơ mất trắng.

Tính đến tháng 5/2022, Capital.com đã gửi khoảng 38,500 email lệnh gọi ký quỹ cho khách hàng mỗi ngày.

Bạn có thể sử dụng các công cụ quản lý rủi ro để ngăn lệnh gọi ký quỹ xảy ra, chẳng hạn như sử dụng lệnh dừng, tăng vốn chủ sở hữu bằng cách nạp đầy tài khoản hoặc giảm yêu cầu ký quỹ bằng cách đóng các vị thế. Tốt hơn hết là bạn nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vì thị trường luôn biến động và cực kỳ khó dự đoán với bất kỳ mức độ chính xác nào.

How to avoid a margin call

Tại sao lệnh dừng lại quan trọng?

Lệnh dừng (stop order) hay lệnh cắt lỗ (stop loss) là cơ chế dùng để đóng một vị thế mở khi nó đạt đến một mức giá nhất định do bạn đặt ra. Điều này có nghĩa là khi một giao dịch đi ngược lại với bạn, nó có thể tự động được đóng lại trước khi bất kỳ khoản lỗ nào tăng lên quá lớn và dẫn đến khả năng xảy ra lệnh gọi ký quỹ.

Lệnh cắt lỗ hạn chế rủi ro. Nếu bạn mua một tài sản với giá 100 USD cho một CFD cổ phiếu, lệnh cắt lỗ có thể tự động kích hoạt bán khi giá giảm xuống giới hạn bạn đã đặt, ví dụ: dưới 95 USD.

Nếu bạn đang tham gia một vị thế bán, bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá cao hơn, chẳng hạn như 105 USD, trong trường hợp giao dịch đi ngược lại với bạn và giá tài sản bắt đầu tăng.

Stop loss

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng lệnh cắt lỗ chỉ được kích hoạt ở mức đặt trước, nhưng được thực hiện ở mức giá tiếp theo sẵn có. Ví dụ: nếu thị trường đang có các khoảng trống giá, giao dịch sẽ bị dừng lại với vị thế được đóng ở mức kém thuận lợi hơn so với mức đặt trước đó. Đây còn được gọi là sự trượt giá. Để tránh xảy ra điều này, bạn có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ đảm bảo an toàn (guaranteed stop-loss order).

Các điểm dừng đảm bảo (guaranteed stop) hoạt động giống như các điểm dừng cơ bản, nhưng không thể bị trượt giá vì chúng sẽ luôn đóng vị thế ở mức giá đặt trước. Hãy nhớ rằng các lệnh cắt lỗ được đảm bảo yêu cầu một khoản phí bảo hiểm nhỏ.

Làm thế nào để giao dịch ký quỹ?

Trong thế giới đầu tư truyền thống, mua ký quỹ nghĩa là vay tiền từ nhà môi giới để mua cổ phiếu. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng ký quỹ để giao dịch các sản phẩm phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng chênh lệch (CFD). CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, chỉ sốtiền điện tử (không khả dụng cho khách hàng nhỏ lẻ ở Anh).

Bạn có thể làm theo các bước sau để giao dịch ký quỹ:

Bước 1: Mở tài khoản ký quỹ

Để tiến hành giao dịch ký quỹ, bạn cần có một loại tài khoản đặc biệt được gọi là tài khoản ký quỹ.

Đó là tài khoản với nhà môi giới của bạn, người đã đồng ý cho vay tiền để tăng giá trị giao dịch của bạn và áp dụng đòn bẩy. Sử dụng tài khoản ký quỹ đồng nghĩa với việc bạn có thể tăng quy mô lợi nhuận tiềm năng, nhưng đồng thời chính nó cũng làm gia tăng bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào.

Với tài khoản ký quỹ môi giới chứng khoán, bạn có thể vay tới 50% giá mua cổ phiếu. Với tài khoản ký quỹ CFD, bạn có thể vay với tỷ lệ thậm chí còn lớn hơn.

Bước 2: Nạp tiền theo yêu cầu của nhà môi giới

Tại Capital.com, khoản tiền nạp ban đầu tối thiểu là 20 USD đối với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và Apple Pay, và 250 USD đối với chuyển khoản ngân hàng.

Bước 3: Bước 3: Chọn tài sản bạn muốn giao dịch ký quỹ

Kể từ ngày 1/6/2022, bạn có thể tùy chọn từ 4,202 cổ phiếu, 25 hàng hóa, 20 chỉ số, 138 cặp ngoại hối154 tiền điện tử (không khả dụng ở Anh) để giao dịch dưới dạng CFD tại Capital.com.

Bước 4: Đáp ứng yêu cầu duy trì

Tại mọi thời điểm, bạn phải có đủ tiền trong tài khoản ký quỹ để chi trả cho tất cả các vị thế giao dịch của mình. Nói cách khác, vốn chủ sở hữu của bạn cần phải luôn có đủ khả năng thanh toán 100% số tiền ký quỹ.

guide

Sử dụng ký quỹ cho các loại tài sản khác nhau

Bạn có thể sử dụng ký quỹ để giao dịch hầu hết các loại tài sản như cổ phiếu và CFD.

Cổ phiếu và cổ phần

Nếu cổ phiếu bạn muốn mua thuộc một công ty lớn, nhà môi giới có thể yêu cầu mức ký quỹ 50%. Ví dụ, điều này có nghĩa là bạn sẽ trả 50,000 bảng Anh và người môi giới của bạn sẽ mua cho bạn số cổ phiếu trị giá 100,000 bảng Anh.

Giá cổ phiếu tăng 20% ​​sẽ giúp bạn kiếm được 20,000 bảng Anh, trên thực tế, khoản tiền này sẽ ít hơn một chút sau khi trả lãi và phí giao dịch.

Vấn đề là nếu cổ phiếu giảm 20%, thì bạn đã bị lỗ 20,000 bảng Anh, cộng với lãi suất 50,000 bảng đã vay và phí giao dịch. Đó là mối nguy hiểm đối với ký quỹ - bạn có thể gặt hái được những phần thưởng lớn song lại phải đối mặt với nhiều khoản lỗ khổng lồ không kém.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Giao dịch trực tiếp chứng khoán ký quỹ dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm đã được nhà môi giới của họ kiểm tra và có lịch sử tín dụng tốt. Nhưng nguyên tắc giao dịch ký quỹ trên các công cụ phái sinh như CFD cũng hoạt động đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Một nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch CFD như một biện pháp bảo vệ chống lại việc cổ phiếu họ sở hữu bị giảm giá.

Nhà đầu tư có thể mua chọn một vị thế bán bằng cách sử dụng CFD. Bán khống cổ phiếu nghĩa là mượn cổ phiếu bạn không sở hữu và bán chúng với giá hiện tại, khiến bạn bán ra với niềm tin rằng giá sẽ giảm.

Sau đó, bạn sẽ mua những gì bạn nợ khi giá cổ phiếu giảm và trả lại cổ phiếu đã mượn, giữ lại số tiền bạn đã kiếm được.

CFD cho phép nhà đầu tư bán khống với giá rẻ bởi họ không phải vay mượn hoặc sở hữu tài sản cơ sở.

Cách thức hoạt động của bảo hiểm rủi ro với CFD

Một nhà đầu tư nắm giữ 1,000 cổ phiếu của công ty ABC, nếu lo sợ giá sẽ giảm thì người này có thể thực hiện giao dịch bán khống CFD trong cùng một công ty.

Nếu giá giảm, nhà đầu tư sẽ mất tiền trên cổ phiếu nhưng sẽ thu hồi được khi giao dịch CFD (trừ đi bất kỳ khoản lãi nào đối với số tiền đã vay và phí giao dịch).

Nhưng các nhà đầu tư không chỉ phòng ngừa trước biến động giá cổ phiếu. Bạn có thể sử dụng ký quỹ để suy đoán rằng một loại tiền tệ sẽ hoạt động tốt so với một loại tiền tệ khác. Bạn có thể suy đoán một chỉ số thị trường sẽ tăng hoặc giảm. Bạn cũng có thể suy đoán rằng giá của hàng hóa sẽ lên hoặc xuống.

Ký quỹ không giới hạn ở một loại tài sản duy nhất.

Giao dịch ký quỹ cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ

Giao dịch ký quỹ được đơn giản hóa, sử dụng hệ thống giao dịch ký quỹ tự động trực tuyến và trên ứng dụng di động, hiện có sẵn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thường được dựa trên CFD.

Bạn có thể chỉ cần một số tiền nhỏ để bắt đầu giao dịch, thường là với các giao dịch đóng cửa vào cuối ngày giao dịch. CFD được coi là phù hợp cho các khoản đầu tư ngắn hạn và giao dịch trong ngày, do các khoản phí qua đêm. 

Các hệ thống được quy định nghiêm ngặt, thường có tỷ lệ đòn bẩy tối đa do các cơ quan quản lý đặt ra.

Trường hợp tốt nhất là khi bạn sử dụng ký quỹ để hưởng lợi từ lợi nhuận đáng kể mà giao dịch ký quỹ có thể mang lại, đồng thời tránh được những tổn thất lớn có thể xảy ra.

Bạn có thể giao dịch một cách thận trọng, sử dụng lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường, hoặc đặt lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ riêng lẻ. Bạn có thể theo dõi các giao dịch của mình và đóng các lệnh thua lỗ một cách nhanh chóng để tránh lệnh gọi ký quỹ và đóng ký quỹ.

Nếu một thị trường đột ngột di chuyển chống lại bạn trong khi bạn đang mở giao dịch, bạn có thể mất tất cả những gì bạn có trong tài khoản ký quỹ của mình và vẫn còn nợ nhiều hơn.

Ngay cả khi nhà môi giới của bạn làm việc chăm chỉ để đóng tất cả các vị thế của bạn, có thể họ không thể đóng chúng đủ nhanh để ngăn chặn các khoản lỗ.

Một số nền tảng giao dịch bán lẻ, như Capital.com, đảm bảo rằng trong trường hợp nhà môi giới đóng cửa không hạn chế được tổn thất trong ký quỹ duy trì của bạn, họ sẽ xóa nợ thêm.

Trong trường hợp đó, bạn sẽ chỉ mất đi số tiền bạn đã ký gửi với nhà môi giới.

Đóng ký quỹ là gì?

Đóng ký quỹ (margin closeout) là một mạng lưới an toàn để bảo vệ bạn khỏi các khoản lỗ vượt quá tầm kiểm soát. Việc đóng ký quỹ xảy ra khi các vị thế thua lỗ của bạn phát triển đến mức bạn chỉ có đủ vốn chủ sở hữu để bù đắp 50% số tiền thua lỗ của mình.

Nếu nhà môi giới cung cấp bảo đảm trong việc giới hạn khoản lỗ của bạn đối với số tiền bạn đã ký quỹ, thì việc đóng ký quỹ cũng bảo vệ nhà môi giới khỏi nguy cơ bị thua lỗ thêm. Nếu nhà môi giới không cung cấp bảo đảm này, bạn sẽ vẫn nợ tiền nhà môi giới của mình sau khi kết thúc. Tuy nhiên, điều rất quan trọng cần lưu ý là không bao giờ có thể đảm bảo kết thúc 50%. Việc đóng ký quỹ được thực hiện bằng cách đóng các vị thế mở dựa trên giá thị trường hiện tại và tính thanh khoản. Nếu thị trường đang tăng giá vào thời điểm hiện tại khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu 50%, thì việc đóng ký quỹ có thể được thực hiện ở mức thậm chí còn thấp hơn.

Mọi nhà giao dịch ký quỹ đều có mức đóng ký quỹ. Hiểu các cấp độ này có thể giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ. Hãy tìm kiếm và theo dõi mức ký quỹ trên nền tảng giao dịch của bạn. Mức đóng ký quỹ thay đổi khi giao dịch và giá tài sản của bạn biến động.

Đóng ký quỹ được tính như thế nào?

Mức đóng ký quỹ được tính toán bằng cách sử dụng số dư của tài khoản và lời hoặc lỗ chưa thực nhận từ bất kỳ vị thế mở nào, được xác định bằng cách sử dụng tỷ giá trung điểm hiện tại. Nếu các giao dịch của bạn bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau, tất cả chúng đều được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của tài khoản.

Lời hoặc lỗ chưa thực nhận (UPL) của bạn được tính bằng công thức dưới đây.

Unrealise profit or loss(upl)

Vị thế có lãi và lỗ bù trừ lẫn nhau. Nhưng nếu tổng số giao dịch của bạn khiến bạn rơi vào tình trạng thua lỗ, thì tổng số tiền đó phải cao hơn số tiền trong tài khoản của bạn. Nói cách khác, mức ký quỹ của bạn cần phải là 100% (tức là vốn chủ sở hữu của bạn bao gồm ít nhất 100% mức ký quỹ yêu cầu).

Bạn có thể xem tỷ lệ phần trăm ký quỹ của mình trong ứng dụng di động Capital.com và trên nền tảng giao dịch web. Khi đăng ký, bạn nên cam kết chủ động theo dõi vốn chủ sở hữu của mình và giữ nó trên 100%.

Việc đóng ký quỹ xảy ra khi bạn không còn đủ tiền nạp để duy trì các vị thế giao dịch của mình. Tại Capital.com, chúng tôi đóng các vị thế của bạn để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất vô hạn cũng như bảo vệ bản thân khỏi trách nhiệm vô hạn.

Hãy xem xét các cấp độ hướng dẫn sau:

 • Khả năng chi trả tốt (hơn 100%): Nếu mức ký quỹ lớn hơn 100% thì bạn có đủ khả năng để giữ tất cả các vị thế của mình ở trạng thái mở và không cần phải nạp thêm tiền.

 • Không tốt lắm (75% - 100%): Khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống dưới 100%, bạn sẽ nhận được lệnh gọi ký quỹ yêu cầu bạn thực hiện hành động, đóng các vị thế hoặc nạp tiền vào tài khoản của bạn.

 • Tự động đóng và cảnh báo (50% trở xuống): Điều này xảy ra khi mức ký quỹ của bạn gần đến ngưỡng 50%. Đó là phạm vi mà bạn có thể mong đợi được đóng cửa.

 • Đóng cửa mà không có cảnh báo: Một biến động thị trường đột ngột ảnh hưởng đến các vị thế mở của bạn có nghĩa là tỷ lệ ký quỹ duy trì của bạn giảm xuống 50%. Tài khoản của bạn sẽ bị đóng mà không có cảnh báo vì không có thời gian để gửi cảnh báo cho bạn.

Trong các thị trường biến động có thể có những biến động giá mạnh. Vì lý do đó, bạn có thể nhận được nhiều lệnh gọi ký quỹ và email kết thúc ký quỹ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Cách thức hoạt động của đóng ký quỹ

Nếu bạn không trả lời lệnh gọi ký quỹ hoặc, mặc dù đã nạp thêm vào số tiền ký quỹ tổng thể của mình, nhưng vị thế của bạn vẫn tiếp tục xấu đi và tỷ suất lợi nhuận tổng thể của bạn đạt 50%, nhà môi giới của bạn sẽ bắt đầu đóng ký quỹ. 

Đây là lý do tại sao tốt hơn hết là bạn nên chuẩn bị cho sự biến động đột ngột của thị trường. Bạn không thể kiểm soát biến động giá nhưng bạn có thể thêm giới hạn dừng để ngăn chặn khả năng đóng ký quỹ.

Nếu việc đóng ký quỹ xảy ra, nhà môi giới sẽ bắt đầu đóng dần các vị thế ký quỹ của bạn. Quá trình đóng sẽ tự động diễn ra theo thứ tự sau:

 1. Tất cả các lệnh đặt đang chờ xử lý bị đóng

 2. Nếu mức ký quỹ vẫn dưới 50%, thì tất cả các giao dịch mở thua lỗ trên thị trường mở đều bị đóng*

 3. Nếu mức ký quỹ vẫn dưới 50%, thì tất cả các giao dịch mở có lãi trên thị trường mở đều bị đóng*

 4. Nếu mức ký quỹ vẫn dưới 50%, thì tất cả các vị thế khác sẽ bị đóng ngay khi thị trường tương ứng mở cửa

*Lưu ý rằng không phải tất cả các thị trường đều mở cửa cùng một lúc. Do đó, một giao dịch có lãi có thể bị đóng trước khi giao dịch thua lỗ.

Nhà môi giới của bạn sẽ cố gắng đóng vị thế mở của bạn nhanh nhất có thể bằng cách sử dụng bất kỳ mức giá nào có sẵn tại thời điểm đó trên thị trường. Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để các giao dịch của mình phục hồi trở lại. Chúng sẽ bị đóng với một khoản lỗ.

Margin calls facts at Capital.com

Cách khôi phục sau khi đóng ký quỹ

Kết thúc ký quỹ không bao giờ là một trải nghiệm thú vị. Hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc. Trong số các khách hàng của nền tảng giao dịch Capital.com, một nửa đã trải qua việc đóng ký quỹ tại một số thời điểm.

Kể từ tháng 5/2022, mỗi ngày, Capital.com đóng ký quỹ của 800 đến 3,000 khách hàng có giao dịch thua lỗ. Điều này là để đảm bảo bảo vệ khách hàng.

Nếu bạn bị đóng ký quỹ, hãy nhớ rằng đó không phải là ngày tận thế. Hãy nhìn lại lịch sử giao dịch của bạn và phân tích những gì bạn có thể thay đổi để ngăn chặn việc đóng ký quỹ trong tương lai. 

Có thể bạn không sử dụng đủ các công cụ quản lý rủi ro, hoặc không có chiến lược giao dịch toàn diện hoặc không bám sát kế hoạch do các yếu tố cảm xúc? Việc cọc hỏi từ những sai lầm là điều rất quan trọng và chúng sẽ giúp bạn phục hồi.

Việc theo dõi tài khoản của bạn cũng như theo dõi bất kỳ vị thế mở nào là rất quan trọng. Sử dụng một ứng dụng hiệu quả, tải nhanh để theo dõi các giao dịch của mình có thể giúp bạn “tiết kiệm được rất nhiều sự thất vọng”. Khi bạn nhận được một lệnh gọi ký quỹ, bạn phải có khả năng phản ứng nhanh nhất và quyết định xem bạn có muốn nạp thêm tiền để duy trì giao dịch của mình hay không.

Hiểu biết về đóng ký quỹ và cách thức hoạt động ra sao chính là bước đầu tiên để tránh nó. 

Lợi ích và rủi ro của giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ có phải là một ý tưởng hay? 

Lợi ích của giao dịch ký quỹ so với giao dịch không ký quỹ là tận dụng sức mạnh giao dịch của bạn. Khả năng giao dịch của bạn được tăng lên đáng kể với chi phí ban đầu tương đối thấp - phóng đại và tăng cường hiệu suất. 

Nó đi theo cả hai cách, phụ phí ký quỹ cả lãi và lỗ. Giao dịch ký quỹ cho phép các trader tiếp xúc nhiều hơn với sự thay đổi giá, tăng rủi ro và lợi nhuận tiềm năng.

Theo định nghĩa, giao dịch đòn bẩy có nghĩa là các chuyển động thị trường nhỏ hoặc khiêm tốn có thể dẫn đến lợi nhuận và thua lỗ đáng kể. Bạn nên theo dõi chặt chẽ tài khoản của mình mọi lúc. Trong các thị trường đặc biệt biến động, giá có thể tăng mạnh. 

Pros and cons of margin trading

Các phương pháp hay nhất về giao dịch ký quỹ

Khi được sử dụng một cách có trách nhiệm và được hỗ trợ bởi các chiến lược quản lý rủi ro và nghiên cứu cẩn thận, giao dịch ký quỹ có thể làm tăng lợi nhuận. Nhưng nó cũng có thể gây ra những tổn thất nặng nề. Trong trường hợp xấu nhất, giao dịch ký quỹ có thể xóa sạch tiền trong tài khoản giao dịch của bạn.

 • Giám sát các vị thế mở của bạn mọi lúc

Bạn cần phải theo dõi các giao dịch và đóng chúng nếu chúng di chuyển ngược lại bạn hoặc đặt lệnh dừng tự động để kết thúc vị thế sớm. 

 • Giữ ký quỹ duy trì của bạn ở mức 100% trở lên

Hãy nhớ rằng nhiều nhà giao dịch (trader) bắt đầu với quá ít tiền trong tài khoản ký quỹ, điều này có thể, trong một số trường hợp, sẽ phóng đại khoản lỗ của họ. Việc giữ số tiền ở mức tối thiểu trong tài khoản của bạn sẽ gia tăng nguy cơ nhận được lệnh gọi ký quỹ. Hãy bổ sung thêm một chút tiền dự trữ để tài khoản của bạn có thể “sống sót” giữa những biến động nhỏ của thị trường.

Bạn không muốn ở trong một vị thế mà nhà môi giới của bạn phải bán nhanh tài sản đang có của bạn với một mức giá quá bất lợi và không có cơ hội để giá phục hồi. Không ai muốn thấy các vị thế của họ bị đóng tự động, và do đó bạn nên đảm bảo tài khoản của mình được nạp đủ tiền.

 • Có sẵn một chiến lược giao dịch

Có một chiến lược giao dịch được nghiên cứu và chế tạo kỹ lưỡng chắc chắn sẽ giúp bạn giảm thiểu cảm xúc từ các quyết định giao dịch của mình. Hãy luôn tiến hành thẩm định trước khi giao dịch, xem xét phân tích kỹ thuật và cơ sở, tin tức mới nhất cùng bình luận của các nhà phân tích. 

 • Sử dụng lệnh cắt lỗ

Việc sử dụng lệnh dừng lỗ sẽ tự động hóa giao dịch và giảm yếu tố cảm xúc từ việc đưa ra quyết định của bạn. Lệnh dừng (stop order) có thể hạn chế thua lỗ trong thời gian thị trường bán tháo và bảo vệ bạn khỏi lệnh gọi ký quỹ hoặc đóng ký quỹ. 

Bắt đầu hành trình giao dịch ký quỹ của bạn với Capital.com

Giao dịch ký quỹ cho phép bạn tận dụng lợi nhuận khi giá của tài sản di chuyển theo cách bạn hy vọng - hoặc mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu nếu giao dịch đi ngược lại với bạn. Capital.com cung cấp bảo vệ số dư âm để bảo vệ bạn khỏi điều này.

Với giao dịch CFD, bạn có thể mua vào nếu nghĩ rằng giá sẽ tăng, hoặc bán ra nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm.

Hãy tìm hiểu thêm về cách hoạt động của giao dịch CFD và cân nhắc những tài sản bạn muốn giao dịch. Chọn từ nhiều loại cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và các cặp ngoại hối có sẵn để giao dịch ký quỹ.

Nếu chưa quen với giao dịch ký quỹ, tại Capital.com, bạn có thể bắt đầu với tài khoản demo để thực hành mà không gặp bất kì rủi ro nào cho số tiền của mình. Khi cảm thấy đủ tự tin, hãy mở một tài khoản giao dịch thực và vị thế ký quỹ đầu tiên của bạn. 

Nếu bạn đã giao dịch ký quỹ, đừng quên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro để bảo vệ tài khoản khỏi các lệnh gọi ký quỹ và đóng ký quỹ. 

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ có nghĩa là bạn giao dịch bằng tiền vay có sử dụng đòn bẩy. Bạn có thể bắt đầu một vị thế chỉ với một phần nhỏ giá trị của giao dịch, trong khi phần còn lại được cho vay từ nhà môi giới. Lưu ý rằng đòn bẩy có thể làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ của bạn.

Đâu là sự khác biệt giữa ký quỹ và đòn bẩy?

Ký quỹ là số tiền bạn cần để mở một vị thế. Đòn bẩy là bội số của tỷ lệ vốn chủ sở hữu của tài khoản đối với một giao dịch. Ví dụ: nếu sử dụng đòn bẩy 2:1, bạn chỉ cần chi trả một nửa giá trị tài sản và vay nửa còn lại từ nhà môi giới của mình. Ký quỹ và đòn bẩy được kết nối với nhau, được phản ánh trong tỷ lệ đòn bẩy, hoặc tỷ lệ phần trăm của ký quỹ.

Ký quỹ trong giao dịch là gì và ví dụ

Ký quỹ là số tiền cần thiết để mở một vị thế. Ví dụ: Capital.com cung cấp lợi nhuận 10% cho CFD bạc. Nếu bạn muốn đặt một giao dịch với giá 1,000 USD cho CFD Bạc. bạn sẽ chỉ cần 100 USD để mở giao dịch.

Giao dịch ký quỹ có phải là một ý tưởng tốt?

Giao dịch ký quỹ có những lợi ích và rủi ro riêng. Nó cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn và giao dịch các tài sản mà bạn không thể mua được. Nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ cao hơn. Giao dịch ký quỹ có phải là một lựa chọn phù hợp cho bạn hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch của bạn.

Giao dịch ký quỹ có thể giúp bạn trở nên giàu có hay không?

Giao dịch ký quỹ có thể mang lại cho bạn nhiều tiền hơn với mức đầu tư ban đầu thấp hơn, nếu giá tài sản phù hợp với vị thế của bạn. Tuy nhiên, thị trường luôn biến động và nếu nó đi theo hướng ngược lại, bạn có thể bị thiệt hại lớn hơn.

Lệnh ký quỹ là gì?

Lệnh gọi ký quỹ là một cảnh báo từ một nhà môi giới, xảy ra khi giá trị tài khoản ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì.

Chia sẻ bài viết

Giao dịch ngay

Được giao dịch nhiều nhất

Gold 1948.36
-1.480%
+2.450%
US100 14557.8
+0.640%
BTC/USD 27249.35
+0.540%
+0.680%

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch