CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Marathon Petroleum - MPC CFD

125.86
0.35%
0.49
Thấp: 125.09
Cao: 129.87
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.49
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024068%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.001846%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Marathon Petroleum Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 126.68
Mở* 128.16
Thay đổi trong 1 năm* 61.84%
Vùng giá trong ngày* 125.09 - 129.87
Vùng giá trong 52 tuần 77.62-136.46
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 5.47M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 77.76M
Giá trị vốn hóa thị trường 56.66B
Tỷ số P/E 4.51
Cổ phiếu đang lưu hành 441.63M
Doanh thu 178.89B
EPS 28.44
Tỷ suất cổ tức (%) 2.33845
Hệ số rủi ro beta 1.63
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo May 2, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 22, 2023 126.68 -1.06 -0.83% 127.74 130.57 126.64
Mar 21, 2023 128.03 -0.58 -0.45% 128.61 129.86 126.30
Mar 20, 2023 126.05 3.38 2.76% 122.67 127.08 122.33
Mar 17, 2023 123.56 0.03 0.02% 123.53 125.52 122.58
Mar 16, 2023 124.89 4.89 4.08% 120.00 125.82 118.59
Mar 15, 2023 122.49 -0.39 -0.32% 122.88 123.69 119.19
Mar 14, 2023 127.58 4.35 3.53% 123.23 130.54 123.14
Mar 13, 2023 123.57 -0.85 -0.68% 124.42 126.14 120.71
Mar 10, 2023 128.37 0.40 0.31% 127.97 131.82 126.86
Mar 9, 2023 128.19 0.24 0.19% 127.95 132.27 127.82
Mar 8, 2023 127.64 -2.40 -1.85% 130.04 131.59 125.27
Mar 7, 2023 130.00 -1.14 -0.87% 131.14 132.50 128.93
Mar 6, 2023 131.75 -0.16 -0.12% 131.91 133.05 130.28
Mar 3, 2023 133.24 5.13 4.00% 128.11 133.96 127.62
Mar 2, 2023 129.41 1.23 0.96% 128.18 130.23 127.31
Mar 1, 2023 128.95 5.99 4.87% 122.96 129.82 122.27
Feb 28, 2023 123.38 -2.90 -2.30% 126.28 127.31 122.76
Feb 27, 2023 126.35 1.90 1.53% 124.45 127.41 124.17
Feb 24, 2023 124.72 1.97 1.60% 122.75 125.30 120.64
Feb 23, 2023 125.29 1.64 1.33% 123.65 126.31 122.49

Marathon Petroleum Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng doanh thu 120922 70282 111587 86583 75359
Doanh thu 120922 70282 111587 86583 75359
Chi phí tổng doanh thu 110008 65733 99228 77047 67063
Lợi nhuận gộp 10914 4549 12359 9536 8296
Tổng chi phí hoạt động 116755 82520 107125 81957 71341
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 3258 3378 3753 2682 2062
Depreciation / Amortization 3308 3375 3225 2170 2114
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng 26
Chi phí bất thường (thu nhập) 181 10034 919 58 76
Thu nhập hoạt động 4167 -12238 4462 4626 4018
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -1253 -1324 -1191 -858 -598
Khác, giá trị ròng -97 -50 -38 -71 -76
Thu nhập ròng trước thuế 2817 -13612 3233 3697 3344
Thu nhập ròng sau thuế 2553 -11182 2449 2933 2304
Lợi ích thiểu số -1263 151 -618 -826 -372
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 1290 -11031 1831 2107 1932
Thu nhập ròng 9738 -9826 2637 2780 3432
Total Adjustments to Net Income -2 -1 -1 -1 -2
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 1288 -11032 1830 2106 1930
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 9736 -9827 2636 2779 3430
Thu nhập ròng pha loãng 9738 -9827 2636 2779 3430
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 638 649 664 526 512
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 2.02194 -16.9985 2.75602 4.0038 3.76953
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.32 2.32 2.12 1.84 1.52
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.2961 2.66479 5.12207 4.40198 3.84085
Tổng khoản mục bất thường 8448 1205 806 673 1500
Điều chỉnh pha loãng 2
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng doanh thu 38402 35590 32613 29840 22879
Doanh thu 38402 35590 32613 29840 22879
Chi phí tổng doanh thu 35068 32184 29563 27177 21084
Lợi nhuận gộp 3334 3406 3050 2663 1795
Tổng chi phí hoạt động 36686 33945 31273 28875 22662
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 795 833 874 814 737
Depreciation / Amortization 805 813 823 828 844
Chi phí bất thường (thu nhập) 18 115 13 56 -3
Thu nhập hoạt động 1716 1645 1340 965 217
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -282 -296 -308 -316 -333
Khác, giá trị ròng 20 -1 -20 -56 -20
Thu nhập ròng trước thuế 1454 1348 1012 593 -136
Thu nhập ròng sau thuế 1172 1105 1030 588 -170
Lợi ích thiểu số -327 -331 -336 -290 -306
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 845 774 694 298 -476
Tổng khoản mục bất thường 0 0 0 8214 234
Thu nhập ròng 845 774 694 8512 -242
Total Adjustments to Net Income -2 0
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 845 772 694 298 -476
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 845 772 694 8512 -242
Thu nhập ròng pha loãng 845 774 694 8512 -242
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 568 605 637 654 651
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.48768 1.27934 1.08948 0.45566 -0.73118
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.55154 1.43516 1.10275 0.54056 -0.73418
Điều chỉnh pha loãng 2
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng tài sản hiện tại 30496 28287 30458 18023 13401
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 10839 415 1393 1687 3011
Tiền mặt và các khoản tương đương 5291 415 1393 1687 3011
Tổng các khoản phải thu, ròng 11034 5760 7233 5853 4695
Accounts Receivable - Trade, Net 11034 5760 7233 5853 4695
Total Inventory 8055 7999 9804 9837 5550
Other Current Assets, Total 568 14113 12028 646 145
Total Assets 85373 85158 98556 92940 49047
Property/Plant/Equipment, Total - Net 38812 40556 42676 45058 26443
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 62005 60860 59392 61213 40538
Accumulated Depreciation, Total -23193 -20304 -16716 -16155 -14095
Goodwill, Net 8256 8256 15650 20184 3586
Long Term Investments 5409 5422 6568 5898 4787
Other Long Term Assets, Total 2400 2637 3204 3777 830
Total Current Liabilities 17898 15663 16948 13216 10478
Accounts Payable 13700 7803 11222 9366 8297
Accrued Expenses 1349 1229 1501 1152 1092
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 571 2854 704 544 624
Other Current Liabilities, Total 2278 3777 3521 2154 465
Total Liabilities 59167 62959 64862 57765 35014
Total Long Term Debt 24968 28730 28020 26980 12322
Long Term Debt 24443 28154 28020 26980 12322
Deferred Income Tax 5638 6203 6392 4864 2654
Minority Interest 7375 8021 9413 9878 7795
Other Liabilities, Total 3288 4342 4089 2827 1765
Total Equity 26206 22199 33694 35175 14033
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 10 10 10 10 7
Additional Paid-In Capital 33262 33208 33157 33729 11262
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 12905 4650 15990 14755 12864
Treasury Stock - Common -19904 -15157 -15143 -13175 -9869
Other Equity, Total -67 -512 -320 -144 -231
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 85373 85158 98556 92940 49047
Total Common Shares Outstanding 579 651 649 680 486
Capital Lease Obligations 525 576
Đầu tư ngắn hạn 5548
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng tài sản hiện tại 36388 30496 34143 38592 30361
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 10597 10839 13226 17257 624
Tiền mặt và các khoản tương đương 7148 5291 5874 11839 624
Tổng các khoản phải thu, ròng 15661 11034 9511 9771 7468
Accounts Receivable - Trade, Net 15661 11034 9511 9771 7468
Total Inventory 9482 8055 9211 8879 8407
Other Current Assets, Total 648 568 2195 2685 13862
Total Assets 90952 85373 89300 94300 86651
Property/Plant/Equipment, Total - Net 38476 38812 39054 39496 40005
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 62383 62005 61581 61294 61053
Accumulated Depreciation, Total -23907 -23193 -22527 -21798 -21048
Goodwill, Net 8256 8256 8256 8256 8256
Long Term Investments 5514 5409 5384 5424 5435
Other Long Term Assets, Total 2318 2400 2463 2532 2594
Total Current Liabilities 25120 17898 16898 19512 16085
Accounts Payable 19791 13700 12196 12170 9953
Accrued Expenses 1396 1349 1252 1124 976
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1075 571 73 70 1786
Other Current Liabilities, Total 2858 2278 3377 6148 3370
Total Liabilities 66980 59167 61020 65379 65059
Total Long Term Debt 25634 24968 27270 28250 30694
Long Term Debt 25634 24968 27270 28250 30694
Deferred Income Tax 5571 5638 5545 5704 6215
Minority Interest 7327 7375 7684 7772 7887
Other Liabilities, Total 3328 3288 3623 4141 4178
Total Equity 23972 26206 28280 28921 21592
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 10 10 10 10 10
Additional Paid-In Capital 33327 33262 33256 33238 33222
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 13420 12905 12484 12160 4029
Treasury Stock - Common -22711 -19904 -17126 -16147 -15158
Other Equity, Total -74 -67 -344 -340 -511
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90952 85373 89300 94300 86651
Total Common Shares Outstanding 545 579 622 638 652
Đầu tư ngắn hạn 3449 5548 7352 5418
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Thu nhập ròng/khởi điểm 11001 -9977 3255 3606 3804
Tiền từ hoạt động kinh doanh 4360 2419 9441 6158 6612
Tiền từ hoạt động kinh doanh 3364 3375 3638 2490 2114
Deferred Taxes -169 -241 1023 47 -1233
Khoản mục phi tiền mặt -13355 10032 457 -298 -89
Cash Taxes Paid 2436 -179 491 424 904
Lãi suất đã trả 1231 1235 1174 887 525
Thay đổi vốn lưu động 3519 -770 1068 313 2016
Tiền từ hoạt động đầu tư 14797 -3257 -6261 -7670 -3398
Chi phí vốn -1464 -2787 -5374 -3578 -2732
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 16261 -470 -887 -4092 -666
Tiền từ các hoạt động tài chính -14419 -135 -3376 222 -1091
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -1484 -1329 -1239 -1005 -734
Total Cash Dividends Paid -1484 -1510 -1398 -954 -773
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -5178 -22 -1940 -3263 -1853
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -6273 2726 1201 5444 2269
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 4738 -973 -196 -1290 2123
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1172 11001 9896 8866 64
Cash From Operating Activities 2513 4360 686 1834 454
Cash From Operating Activities 805 3364 2551 1715 844
Deferred Taxes -52 -169 -175 -49 24
Non-Cash Items -141 -13355 -12104 -8596 -318
Cash Taxes Paid 0 2436 2896 319 1
Cash Interest Paid 278 1231 935 649 336
Changes in Working Capital 729 3519 518 -102 -160
Cash From Investing Activities 1708 14797 13349 15403 -267
Capital Expenditures -495 -1464 -983 -606 -304
Other Investing Cash Flow Items, Total 2203 16261 14332 16009 37
Cash From Financing Activities -2364 -14419 -8716 -5954 16
Financing Cash Flow Items -351 -1484 -958 -649 -338
Total Cash Dividends Paid -330 -1484 -1130 -760 -379
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2850 -5178 -2306 -1241 -132
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1167 -6273 -4322 -3304 865
Net Change in Cash 1857 4738 5319 11283 203
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.8835 43647890 -2002105 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.3722 32557724 -1865128 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.6025 29158176 119790 2022-12-31 LOW
Elliott Management Corporation Hedge Fund 2.5055 11065000 0 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.91 8434836 -608274 2022-12-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.559 6884999 -1074421 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.394 6156129 84814 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3149 5806933 -159561 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2668 5594517 123745 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2302 5432715 2179532 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.0857 4794589 1196199 2022-12-31 HIGH
Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 0.899 3970335 -17039 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8817 3893721 -2542485 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8489 3749080 -489379 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8409 3713656 -337563 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8361 3692487 11799 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7788 3439442 -21495 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.7645 3376422 78988 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7245 3199424 -106513 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7124 3146289 -496094 2022-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Oil & Gas Refining and Marketing (NEC)

539 S Main St
45840-3229

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

12,679.30 Price
+0.400% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0241%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.9

Oil - Crude

69.57 Price
-0.860% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0168%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0051%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

XRP/USD

0.44 Price
+3.370% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00430

Gold

1,992.91 Price
+1.470% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0176%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0094%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch