CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch LifeStance Health Group - LFST CFD

5.51
2.23%
0.09
Thấp: 5.33
Cao: 5.63
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.09
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.030779%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.013666%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 5.39
Mở* 5.33
Thay đổi trong 1 năm* -26.79%
Vùng giá trong ngày* 5.33 - 5.63
Vùng giá trong 52 tuần 4.22-11.25
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 426.81K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 10.43M
Giá trị vốn hóa thị trường 2.08B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 375.99M
Doanh thu 820.18M
EPS -0.79
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta -100.00K
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo N/A

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 3, 2023 5.51 0.33 6.37% 5.18 5.65 5.16
Feb 2, 2023 5.39 0.02 0.37% 5.37 5.53 5.22
Feb 1, 2023 5.34 0.16 3.09% 5.18 5.41 5.14
Jan 31, 2023 5.25 0.08 1.55% 5.17 5.34 5.10
Jan 30, 2023 5.24 -0.03 -0.57% 5.27 5.52 5.18
Jan 27, 2023 5.49 0.41 8.07% 5.08 5.62 5.08
Jan 26, 2023 5.21 -0.10 -1.88% 5.31 5.31 5.05
Jan 25, 2023 5.22 0.18 3.57% 5.04 5.26 4.96
Jan 24, 2023 5.17 0.19 3.82% 4.98 5.40 4.98
Jan 23, 2023 5.14 -0.01 -0.19% 5.15 5.31 4.98
Jan 20, 2023 5.18 0.19 3.81% 4.99 5.33 4.86
Jan 19, 2023 5.02 -0.11 -2.14% 5.13 5.21 4.92
Jan 18, 2023 5.29 -0.02 -0.38% 5.31 5.49 5.11
Jan 17, 2023 5.39 0.26 5.07% 5.13 5.50 5.02
Jan 13, 2023 5.29 0.23 4.55% 5.06 5.40 5.02
Jan 12, 2023 5.17 0.09 1.77% 5.08 5.19 4.86
Jan 11, 2023 5.06 0.13 2.64% 4.93 5.16 4.76
Jan 10, 2023 4.94 0.17 3.56% 4.77 5.05 4.56
Jan 9, 2023 4.93 0.30 6.48% 4.63 5.01 4.59
Jan 6, 2023 4.68 0.14 3.08% 4.54 4.73 4.37

LifeStance Health Group Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2019 2020 2021
Tổng doanh thu 212.518 377.217 667.511
Doanh thu 212.518 377.217 667.511
Tổng chi phí hoạt động 199.463 398.965 972.026
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 179.633 311.303 430.54
Depreciation / Amortization 6.095 31.045 54.136
Chi phí bất thường (thu nhập) 2.186 37.184 21.347
Other Operating Expenses, Total 11.549 19.433 466.003
Thu nhập hoạt động 13.055 -21.748 -304.515
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -5.409 -22.132 -24.511
Khác, giá trị ròng 0.229 -0.531 -4.079
Thu nhập ròng trước thuế 7.875 -44.411 -333.105
Thu nhập ròng sau thuế 5.669 -38.07 -307.197
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 5.669 -38.07 -307.197
Thu nhập ròng 5.669 -38.07 -307.197
Total Adjustments to Net Income -64.573 -273.244 -36.75
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -58.904 -311.314 -343.947
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -58.904 -311.314 -343.947
Thu nhập ròng pha loãng -58.904 -311.314 -343.947
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 373.649 373.649 327.523
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.15765 -0.83317 -1.05015
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.15343 -0.7687 -0.97291
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng doanh thu 143.132 160.549 173.835 189.995 203.095
Doanh thu 143.132 160.549 173.835 189.995 203.095
Tổng chi phí hoạt động 145.547 223.99 298.629 303.86 268.224
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 32.019 84.935 162.047 151.539 101.575
Depreciation / Amortization 12.228 12.774 13.777 15.357 15.684
Chi phí bất thường (thu nhập) 2.166 16.94 1.022 1.219 2.072
Other Operating Expenses, Total 99.134 109.341 121.783 135.745 148.893
Thu nhập hoạt động -2.415 -63.441 -124.794 -113.865 -65.129
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -8.632 -8.774 -3.503 -3.602 -3.441
Khác, giá trị ròng -0.396 -1.606 -0.906 -1.171 -0.434
Thu nhập ròng trước thuế -11.443 -73.821 -129.203 -118.638 -69.004
Thu nhập ròng sau thuế -8.682 -70.033 -120.452 -108.03 -62.328
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -8.682 -70.033 -120.452 -108.03 -62.328
Thu nhập ròng -8.682 -70.033 -120.452 -108.03 -62.328
Total Adjustments to Net Income -36.75 0 0 0 0
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -45.432 -70.033 -120.452 -108.03 -62.328
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -45.432 -70.033 -120.452 -108.03 -62.328
Thu nhập ròng pha loãng -45.432 -70.033 -120.452 -108.03 -62.328
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 373.649 313.536 343.394 346.243 350.849
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.12159 -0.22337 -0.35077 -0.31201 -0.17765
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.11782 -0.14689 -0.34883 -0.31418 -0.17381
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 27.425 76.28 266.52
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 3.481 18.829 148.029
Tiền mặt và các khoản tương đương 3.481 18.829 148.029
Tổng các khoản phải thu, ròng 19.13 46.934 94.695
Accounts Receivable - Trade, Net 18.633 43.706 76.078
Prepaid Expenses 4.814 10.517 19.454
Total Assets 280.779 1569.73 1927.11
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22.426 59.349 152.242
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 26.717 63.781 171.768
Accumulated Depreciation, Total -4.291 -4.432 -19.526
Goodwill, Net 214.614 1098.66 1204.54
Intangibles, Net 14.951 332.796 300.355
Other Long Term Assets, Total 1.363 2.647 3.448
Total Current Liabilities 55.007 75.921 116.752
Accounts Payable 3.642 7.688 14.152
Accrued Expenses 23.545 46.98 76.055
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 27.82 17.515 25.222
Total Liabilities 144.221 536.895 382.081
Total Long Term Debt 79.314 362.534 157.416
Long Term Debt 79.314 362.534 157.416
Deferred Income Tax 0.863 81.226 54.281
Other Liabilities, Total 9.037 17.214 53.632
Total Equity 136.558 1032.84 1545.03
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 302.913 0 0
Common Stock 0.003 1044.51 3.743
Additional Paid-In Capital 0 1.452 1898.36
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -166.358 -13.125 -357.072
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 280.779 1569.73 1927.11
Total Common Shares Outstanding 373.649 373.649 374.255
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.738 1.323
Other Current Assets, Total 4.342
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 109.578 364.06 328.326 266.52 263.297
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 39.494 276.187 212.123 148.029 113.99
Tiền mặt và các khoản tương đương 39.494 276.187 212.123 148.029 113.99
Tổng các khoản phải thu, ròng 47.768 60.069 70.059 76.078 94.991
Accounts Receivable - Trade, Net 47.768 60.069 70.059 76.078 94.991
Prepaid Expenses 22.316 27.804 46.144 42.413 54.316
Total Assets 1606.28 1914.43 1914.76 1927.11 1958.39
Property/Plant/Equipment, Total - Net 70.802 91.799 115.049 152.242 170.927
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 77.843 101.91 129.125 171.768 196.18
Accumulated Depreciation, Total -7.041 -10.111 -14.076 -19.526 -25.253
Goodwill, Net 1099.68 1138.73 1160.01 1204.54 1229.3
Intangibles, Net 323.302 316.534 307.982 300.355 291.18
Other Long Term Assets, Total 2.926 3.3 3.388 3.448 3.679
Total Current Liabilities 96.757 112.558 105.205 116.752 125.597
Accounts Payable 5.913 9.958 3.074 14.152 15.136
Accrued Expenses 71.024 89.163 85.934 86.512 95.014
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 19.82 11.818 14.874 14.765 14.124
Total Liabilities 580.524 369.795 369.887 382.081 415.868
Total Long Term Debt 387.298 157.067 157.447 157.416 177.38
Long Term Debt 387.298 157.067 157.447 157.416 177.38
Deferred Income Tax 81.226 81.219 81.226 54.281 54.281
Other Liabilities, Total 15.243 18.951 26.009 53.632 58.61
Total Equity 1025.76 1544.63 1544.87 1545.03 1542.52
Common Stock 1082.26 3.742 3.742 3.743 3.744
Additional Paid-In Capital 2.057 1669.48 1790.17 1898.36 1958.17
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -58.557 -128.59 -249.042 -357.072 -419.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1606.28 1914.43 1914.76 1927.11 1958.39
Total Common Shares Outstanding 373.649 373.649 374.149 374.255 374.323
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.619 1.323 1.323 1.323
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 5.669 -38.07 -307.197
Tiền từ hoạt động kinh doanh 17.048 -8.533 9.42
Tiền từ hoạt động kinh doanh 6.095 31.045 54.136
Deferred Taxes 1.76 -6.501 -26.945
Khoản mục phi tiền mặt 0.532 5.746 287.286
Cash Taxes Paid 0.254 0.246 1.093
Lãi suất đã trả 4.582 17.149 22.415
Thay đổi vốn lưu động 2.992 -0.753 2.14
Tiền từ hoạt động đầu tư -73.375 -861.169 -194.076
Chi phí vốn -14.314 -38.066 -94.492
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -59.061 -823.103 -99.584
Tiền từ các hoạt động tài chính 48.463 912.274 313.856
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -6.987 600.867 -11.18
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 0 20 549.905
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 55.45 291.407 -224.869
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -7.864 42.572 129.2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -8.682 -78.715 -199.167 -307.197 -62.328
Cash From Operating Activities 9.909 -7.006 -21.215 9.42 3.308
Cash From Operating Activities 12.228 25.002 38.779 54.136 15.684
Deferred Taxes 0 0 0 -26.945
Non-Cash Items 1.315 46.378 168.39 287.286 60.584
Cash Interest Paid 6.806 24.889 28.217 22.415 3.091
Changes in Working Capital 5.048 0.329 -29.217 2.14 -10.632
Cash From Investing Activities -11.835 -70.929 -114.514 -194.076 -50.855
Capital Expenditures -11.081 -31.803 -55.815 -94.492 -27.91
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.754 -39.126 -58.699 -99.584 -22.945
Cash From Financing Activities 22.591 335.293 329.023 313.856 13.508
Financing Cash Flow Items -2.824 -7.947 -8.622 -11.18 -6.161
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 555.169 549.905 549.905
Issuance (Retirement) of Debt, Net 25.415 -211.929 -212.26 -224.869 19.669
Net Change in Cash 20.665 257.358 193.294 129.2 -34.039
Cash Taxes Paid 0.9 0.908 1.093 -0.06
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
TPG Capital, L.P. Private Equity 46.6199 175284635 0 2022-09-30 LOW
Summit Partners, L.P. Private Equity 12.1639 45734703 0 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 7.5946 28554650 -2973463 2022-09-30 LOW
Lester (Michael K.) Individual Investor 5.7172 21495968 -328615 2022-06-13 LOW
Silversmith Capital Partners Private Equity 5.1973 19541192 0 2021-12-31
Qureshi (Danish J.) Individual Investor 2.5754 9683096 -85879 2022-06-13 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8602 6994133 832246 2022-09-30 LOW
Stockbridge Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8169 6831137 15000 2022-09-30 LOW
Booth (Gwendolyn H.) Individual Investor 1.7375 6532649 -88798 2022-06-13 LOW
Gouk (Warren) Individual Investor 1.586 5962991 -15106 2022-11-07 LOW
Mullins (Kevin Michael) Individual Investor 1.4853 5584540 -82520 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2332 4636558 937454 2022-09-30 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 1.0256 3856290 488665 2022-09-30 LOW
Bessler (Robert) Individual Investor 0.8087 3040694 0 2022-04-06 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.6928 2604875 1070087 2022-09-30 LOW
Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 0.5319 2000000 0 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4645 1746348 502175 2022-09-30 LOW
Bruff (Jesse Michael) Individual Investor 0.4239 1586606 -230098 2022-04-25 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3729 1402221 256009 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.3515 1321716 -149365 2021-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

4800 N. Scottsdale Road
Suite 6000
SCOTTSDALE
ARIZONA 85251
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

12,456.50 Price
-0.840% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0183%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0071%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-0.420% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00264

Natural Gas

2.42 Price
+0.460% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1132%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0792%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

Oil - Crude

73.53 Price
+0.340% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0222%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0064%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch