CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.
Economic calendar

Lịch kinh tế

Luôn cập nhật các sự kiện kinh tế vĩ mô, các báo cáo kinh tế và thông báo của công ty có thể gây biến động thị trường toàn cầu. Giao dịch tin tức theo thời gian thực với Capital.com

 • Economic
 • Earnings
 • Dividends
 • Splits
 • IPO
 • Holidays
 • Yesterday
 • Today
 • Tomorrow
 • This Week
 • Next Week
 • Filters
 • GMT +00:00
  (GMT -12:00) Baker Island Time
  (GMT -11:00) Samoa Standard Time
  (GMT -10:00) Cook Island Time
  (GMT -10:00) Hawaii-Aleutian Standard Time
  (GMT -10:00) Hawaii Standard Time
  (GMT -10:00) Tahiti Time
  (GMT -9:30) Marquesas Islands Time
  (GMT -9:00) Alaska Standard Time
  (GMT -9:00) Gambier Island Time
  (GMT -9:00) Hawaii-Aleutian Daylight Time
  (GMT -8:00) Alaska Daylight Time
  (GMT -8:00) Clipperton Island Standard Time
  (GMT -8:00) Pacific Standard Time (North America)
  (GMT -7:00) Mountain Standard Time (North America)
  (GMT -7:00) Pacific Daylight Time (North America)
  (GMT -6:00) Central Standard Time (North America)
  (GMT -6:00) Easter Island Standard Time
  (GMT -6:00) Galapagos Time
  (GMT -6:00) Mountain Daylight Time (North America)
  (GMT -5:00) Central Daylight Time (North America)
  (GMT -5:00) Colombia Time
  (GMT -5:00) Ecuador Time
  (GMT -5:00) Eastern Standard Time (North America)
  (GMT -4:00) Atlantic Standard Time
  (GMT -4:00) Bolivia Time
  (GMT -4:00) Chile Standard Time
  (GMT -4:00) Eastern Caribbean Time
  (GMT -4:00) Eastern Daylight Time (North America)
  (GMT -4:00) Falkland Islands Time
  (GMT -4:00) Guyana Time
  (GMT -4:00) Venezuelan Standard Time
  (GMT -3:30) Newfoundland Standard Time
  (GMT -3:00) Atlantic Daylight Time
  (GMT -3:00) Argentina Time
  (GMT -3:00) Brasilia Time (Sao Paulo, Rio De Janeiro)
  (GMT -3:00) Chile Summer Time
  (GMT -3:00) Falkland Islands Summer Time
  (GMT -3:00) French Guiana Time
  (GMT -3:00) Uruguay Standard Time
  (GMT -2:30) Newfoundland Daylight Time
  (GMT -2:00) South Georgia and the South Sandwich Islands
  (GMT -2:00) Uruguay Summer Time (not in use)
  (GMT -1:00) Azores Summer Time
  (GMT -1:00) Cape Verde Time
  (GMT +0:00) Greenwich Mean Time
  (GMT +0:00) Western European Time
  (GMT +1:00) British Summer Time
  (GMT +1:00) Central European Time
  (GMT +1:00) AIX specific equivalent of Central European Time
  (GMT +1:00) Irish Summer Time
  (GMT +1:00) Middle European Time (same as CET)
  (GMT +1:00) West Africa Time
  (GMT +1:00) Western European Daylight (Summer) Time
  (GMT +2:00) Central Africa Time
  (GMT +2:00) Central European Daylight (Summer) Time
  (GMT +2:00) Eastern European Time
  (GMT +2:00) Heure Avancée d'Europe Centrale French for CEST
  (GMT +2:00) Israel Standard Time
  (GMT +2:00) Middle European Saving Time (same as CEST)
  (GMT +2:00) South African Standard Time
  (GMT +3:00) Arabia Standard Time (Riyadh, Baghdad)
  (GMT +3:00) East Africa Time
  (GMT +3:00) Eastern European Daylight (Summer) Time
  (GMT +3:00) Israel Daylight Time
  (GMT +3:00) Moscow Standard Time (Russia time zone 2)
  (GMT +3:30) Iran Standard Time
  (GMT +4:00) Armenia Time
  (GMT +4:00) Azerbaijan Time
  (GMT +4:00) Georgia Standard Time
  (GMT +4:00) Gulf Standard Time (Abu Dhabi)
  (GMT +4:00) Mauritius Time
  (GMT +4:00) Réunion Time
  (GMT +4:00) Samara Time (Russia time zone 3)
  (GMT +4:00) Seychelles Time
  (GMT +4:30) Afghanistan Time
  (GMT +5:00) Heard and McDonald Islands Time
  (GMT +5:00) Pakistan Standard Time
  (GMT +5:00) Yekaterinburg Time (Russia time zone 4)
  (GMT +5:30) India Standard Time
  (GMT +5:30) Sri Lanka Time
  (GMT +5:45) Nepal Time
  (GMT +6:00) British Indian Ocean Time
  (GMT +6:00) Bangladesh Standard Time
  (GMT +6:00) Bhutan Time
  (GMT +6:00) Omsk Time
  (GMT +6:30) Cocos Islands Time
  (GMT +6:30) Myanmar Standard Time
  (GMT +7:00) Christmas Island Time
  (GMT +7:00) Indochina Time
  (GMT +7:00) Krasnoyarsk Time (Russia time zone 6)
  (GMT +7:00) Thailand Standard Time
  (GMT +8:00) Australian Western Standard Time
  (GMT +8:00) Brunei Time
  (GMT +8:00) China Standard Time
  (GMT +8:00) Hong Kong Time
  (GMT +8:00) Irkutsk Time
  (GMT +8:00) Malaysia Standard Time
  (GMT +8:00) Malaysian Time
  (GMT +8:00) Philippines Standard Time
  (GMT +8:00) Singapore Time
  (GMT +8:00) Singapore Standard Time
  (GMT +9:00) Australian Western Daylight Time
  (GMT +9:00) Japan Standard Time
  (GMT +9:00) Korea Standard Time
  (GMT +9:00) Yakutsk Time (Russia time zone 8)
  (GMT +9:30) Australian Central Standard Time
  (GMT +10:00) Australian Eastern Standard Time
  (GMT +10:00) Chamorro Standard Time
  (GMT +10:00) Vladivostok Time (Russia time zone 9)
  (GMT +10:30) Australian Central Daylight Time
  (GMT +10:30) Lord Howe Standard Time
  (GMT +11:00) Australian Eastern Daylight Time
  (GMT +11:00) Magadan Time (Russia time zone 10)
  (GMT +11:00) Solomon Islands Time
  (GMT +11:30) Norfolk Time
  (GMT +12:00) Fiji Standard Time
  (GMT +12:00) Gilbert Island Time
  (GMT +12:00) New Zealand Standard Time
  (GMT +12:00) Kamchatka Time (Russia time zone 11)
  (GMT +12:45) Chatham Standard Time
  (GMT +13:00) New Zealand Daylight Time
  (GMT +13:00) Phoenix Island Time
  (GMT +13:45) Chatham Daylight Time
  (GMT +14:00) Line Islands Time
Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện Actual Forecast Previous
Thursday, June 8, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

01:30

Quốc gia

AU

Sự kiện

Australia-Trade balance-Goods/Services Exports (%)
Australia-Trade balance-Goods/Services Exports (%)

Actual

-5%

Forecast

14000%

Previous

4%
-5% 14000% 4%

Thời gian (UTC) (UTC)

03:00

Quốc gia

NZ

Sự kiện

New Zealand-Reserves-Reserve Assets Total*
New Zealand-Reserves-Reserve Assets Total*

Actual

26469

Forecast

-

Previous

25887
26469 25887

Thời gian (UTC) (UTC)

03:30

Quốc gia

TH

Sự kiện

Thailand-Consumer confidence-Consumer Confidence Idx*
Thailand-Consumer confidence-Consumer Confidence Idx*

Actual

55.7

Forecast

-

Previous

55
55.7 55

Thời gian (UTC) (UTC)

04:30

Quốc gia

IN

Sự kiện

India-Cash Reserve Ratio-Cash Reserve Ratio* (%)
India-Cash Reserve Ratio-Cash Reserve Ratio* (%)

Actual

4.5%

Forecast

4.5%

Previous

4.5%
4.5% 4.5% 4.5%

Thời gian (UTC) (UTC)

04:30

Quốc gia

IN

Sự kiện

India-RBI rate decision-Marginal Standing Fac Rte * (%)
India-RBI rate decision-Marginal Standing Fac Rte * (%)

Actual

6.75%

Forecast

6.75%

Previous

6.75%
6.75% 6.75% 6.75%

Thời gian (UTC) (UTC)

05:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Japan-Economy Watchers-Economy Watchers Poll SA*
Japan-Economy Watchers-Economy Watchers Poll SA*

Actual

55

Forecast

-

Previous

54.6
55 54.6

Thời gian (UTC) (UTC)

05:30

Quốc gia

FR

Sự kiện

France-Non-farm payrolls rev-Non-Farm Payrolls Rev (%)
France-Non-farm payrolls rev-Non-Farm Payrolls Rev (%)

Forecast

-

Previous

0.2%
0.2%

Thời gian (UTC) (UTC)

06:00

Quốc gia

LT

Sự kiện

Lithuania-CPI-CPI NSA*
Lithuania-CPI-CPI NSA*

Forecast

-

Previous

152.81
152.81

Thời gian (UTC) (UTC)

06:00

Quốc gia

NO

Sự kiện

Norway-Current account-Current Account
Norway-Current account-Current Account

Forecast

-

Previous

361.2
361.2

Thời gian (UTC) (UTC)

06:00

Quốc gia

RO

Sự kiện

Romania-GDP Prelim-GDP Prelim YY* (%)
Romania-GDP Prelim-GDP Prelim YY* (%)

Forecast

-

Previous

4.6%
4.6%

Thời gian (UTC) (UTC)

06:30

Quốc gia

HU

Sự kiện

Hungary-CPI core yy, national-Core CPI YY (%)
Hungary-CPI core yy, national-Core CPI YY (%)

Forecast

23.3%

Previous

24.8%
23.3% 24.8%

Thời gian (UTC) (UTC)

06:30

Quốc gia

HU

Sự kiện

Hungary-Inflation-CPI NSA*
Hungary-Inflation-CPI NSA*

Forecast

22.3

Previous

1914.6
22.3 1914.6

Thời gian (UTC) (UTC)

06:30

Quốc gia

HU

Sự kiện

Hungary-Trade balance-Trade Balance Mth Prilim
Hungary-Trade balance-Trade Balance Mth Prilim

Forecast

275

Previous

899
275 899

Thời gian (UTC) (UTC)

07:00

Quốc gia

CZ

Sự kiện

Czech Republic-Unemployment rate-Unemployment Rate* (%)
Czech Republic-Unemployment rate-Unemployment Rate* (%)

Forecast

3.5%

Previous

3.6%
3.5% 3.6%

Thời gian (UTC) (UTC)

07:00

Quốc gia

MY

Sự kiện

Malaysia-Foreign reserves-Reserves*
Malaysia-Foreign reserves-Reserves*

Forecast

-

Previous

-

Thời gian (UTC) (UTC)

08:00

Quốc gia

PE

Sự kiện

Peru-Trade balance-Trade Balance*
Peru-Trade balance-Trade Balance*

Forecast

-

Previous

1439
1439

Thời gian (UTC) (UTC)

09:00

Quốc gia

ERL

Sự kiện

Euro Zone-Employment-Employment Final QQ (%)
Euro Zone-Employment-Employment Final QQ (%)

Forecast

0.6%

Previous

0.3%
0.6% 0.3%

Thời gian (UTC) (UTC)

09:00

Quốc gia

ERL

Sự kiện

Euro Zone-GDP Revised-GDP Revised YY (%)
Euro Zone-GDP Revised-GDP Revised YY (%)

Forecast

1.2%

Previous

1.8%
1.2% 1.8%

Thời gian (UTC) (UTC)

09:00

Quốc gia

HU

Sự kiện

Hungary-Budget balance-Budget Balance*
Hungary-Budget balance-Budget Balance*

Forecast

-

Previous

-620
-620

Thời gian (UTC) (UTC)

09:00

Quốc gia

ZA

Sự kiện

South Africa-Current account-Current Account/GDP (%)
South Africa-Current account-Current Account/GDP (%)

Forecast

-2.7%

Previous

-2.6%
-2.7% -2.6%

Thời gian (UTC) (UTC)

10:00

Quốc gia

IE

Sự kiện

Ireland-CPI-CPI NSA*
Ireland-CPI-CPI NSA*

Forecast

-

Previous

118.6
118.6

Thời gian (UTC) (UTC)

10:00

Quốc gia

LV

Sự kiện

Latvia-CPI-CPI NSA*
Latvia-CPI-CPI NSA*

Forecast

-

Previous

144.3
144.3

Thời gian (UTC) (UTC)

10:00

Quốc gia

RS

Sự kiện

Serbia-Interest Rate-Benchmark Interest Rate* (%)
Serbia-Interest Rate-Benchmark Interest Rate* (%)

Forecast

6%

Previous

6%
6% 6%

Thời gian (UTC) (UTC)

11:00

Quốc gia

BR

Sự kiện

Brazil-IGP-DI Inflation-IGP-DI Inflation Index* (%)
Brazil-IGP-DI Inflation-IGP-DI Inflation Index* (%)

Actual

-2.33%

Forecast

-1.81%

Previous

-1.01%
-2.33% -1.81% -1.01%

Thời gian (UTC) (UTC)

11:00

Quốc gia

CL

Sự kiện

Chile-CPI-Inflation MM* (%)
Chile-CPI-Inflation MM* (%)

Forecast

-

Previous

-

Thời gian (UTC) (UTC)

11:00

Quốc gia

MX

Sự kiện

Mexico-Inflation Final-CPI NSA*
Mexico-Inflation Final-CPI NSA*

Forecast

-

Previous

-

Thời gian (UTC) (UTC)

11:00

Quốc gia

MX

Sự kiện

Mexico-PPI-PPI YY* (%)
Mexico-PPI-PPI YY* (%)

Forecast

-

Previous

-

Thời gian (UTC) (UTC)

11:00

Quốc gia

MZ

Sự kiện

Mozambique-CPI-CPI YY* (%)
Mozambique-CPI-CPI YY* (%)

Forecast

-

Previous

9.61%
9.61%

Thời gian (UTC) (UTC)

11:00

Quốc gia

ZA

Sự kiện

South Africa-Industrial production-Manuf Production YY* (%)
South Africa-Industrial production-Manuf Production YY* (%)

Forecast

2.5%

Previous

-1.1%
2.5% -1.1%

Thời gian (UTC) (UTC)

11:00

Quốc gia

TZ

Sự kiện

Tanzania-Inflation-CPI YY* (%)
Tanzania-Inflation-CPI YY* (%)

Forecast

-

Previous

4.3%
4.3%

Thời gian (UTC) (UTC)

11:30

Quốc gia

TR

Sự kiện

Turkey-Foreign reserves-Gross FX Reserves*
Turkey-Foreign reserves-Gross FX Reserves*

Forecast

-

Previous

56.52
56.52

Thời gian (UTC) (UTC)

11:30

Quốc gia

TR

Sự kiện

Turkey-Reserves-Net FX Reserves*
Turkey-Reserves-Net FX Reserves*

Forecast

-

Previous

-4.4
-4.4

Thời gian (UTC) (UTC)

12:00

Quốc gia

MX

Sự kiện

Mexico-Inflation Final-CPI NSA*
Mexico-Inflation Final-CPI NSA*

Forecast

7.4

Previous

128.36
7.4 128.36

Thời gian (UTC) (UTC)

12:00

Quốc gia

MX

Sự kiện

Mexico-PPI-PPI YY* (%)
Mexico-PPI-PPI YY* (%)

Forecast

-

Previous

1.4%
1.4%

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

CA

Sự kiện

Canada-Capacity utilization-Capacity Utilization* (%)
Canada-Capacity utilization-Capacity Utilization* (%)

Forecast

-

Previous

81.7%
81.7%

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

US

Sự kiện

United States-ExportSales-US Pork Export Sales Net *
United States-ExportSales-US Pork Export Sales Net *

Forecast

-

Previous

22.6
22.6

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

US

Sự kiện

United States-Jobless claims-Cont Jobless Clm*
United States-Jobless claims-Cont Jobless Clm*

Forecast

1.8

Previous

1.795
1.8 1.795

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

US

Sự kiện

United States-Jobless-Jobless Clm 4Wk Avg*
United States-Jobless-Jobless Clm 4Wk Avg*

Forecast

235

Previous

229.5
235 229.5

Thời gian (UTC) (UTC)

13:00

Quốc gia

CL

Sự kiện

Chile-CPI-Inflation MM* (%)
Chile-CPI-Inflation MM* (%)

Forecast

0.3%

Previous

0.3%
0.3% 0.3%

Thời gian (UTC) (UTC)

13:00

Quốc gia

RU

Sự kiện

Russia-Cbank Reserves-Cbank Wkly Reserves*
Russia-Cbank Reserves-Cbank Wkly Reserves*

Forecast

-

Previous

586.3
586.3

Thời gian (UTC) (UTC)

14:00

Quốc gia

US

Sự kiện

United States-Wholesale-Wholesale Sales MM * (%)
United States-Wholesale-Wholesale Sales MM * (%)

Forecast

0.4%

Previous

-2.1%
0.4% -2.1%

Thời gian (UTC) (UTC)

14:30

Quốc gia

US

Sự kiện

United States-EIA NGAS STOCKS-Nat Gas-EIA Implied Flow*
United States-EIA NGAS STOCKS-Nat Gas-EIA Implied Flow*

Forecast

114

Previous

110
114 110

Thời gian (UTC) (UTC)

15:30

Quốc gia

US

Sự kiện

United States-Bill Auction - 4 week-4W Bill Auc - HAP* (%)
United States-Bill Auction - 4 week-4W Bill Auc - HAP* (%)

Forecast

-

Previous

-

Thời gian (UTC) (UTC)

19:00

Quốc gia

AR

Sự kiện

Argentina-Industrial production-Industrial Output NSA* (%)
Argentina-Industrial production-Industrial Output NSA* (%)

Forecast

-

Previous

3.1%
3.1%

Thời gian (UTC) (UTC)

19:00

Quốc gia

AR

Sự kiện

Argentina-Retail Sales-Retail Sales SC YY* (%)
Argentina-Retail Sales-Retail Sales SC YY* (%)

Forecast

-

Previous

114.9%
114.9%

Thời gian (UTC) (UTC)

23:00

Quốc gia

PE

Sự kiện

Peru-Interest Rate-Interest Rate* (%)
Peru-Interest Rate-Interest Rate* (%)

Forecast

7.75%

Previous

7.75%
7.75% 7.75%

Thời gian (UTC) (UTC)

23:00

Quốc gia

KR

Sự kiện

South Korea-Current account-Current Account Bal NSA
South Korea-Current account-Current Account Bal NSA

Forecast

-

Previous

0.27
0.27

Thời gian (UTC) (UTC)

23:50

Quốc gia

JP

Sự kiện

Japan-Machinery orders-Machinery Orders YY (%)
Japan-Machinery orders-Machinery Orders YY (%)

Forecast

-

Previous

-

Thời gian (UTC) (UTC)

23:50

Quốc gia

JP

Sự kiện

Japan-Money Supply-Broad Money*
Japan-Money Supply-Broad Money*

Forecast

-

Previous

2110.8
2110.8

The real-time economic calendar

Stay up-to-date with macroeconomic events, economic releases and company announcements that could move global markets. Trade the news in real-time with Capital.com’s economic calendar.

Capital.com’s economic calendar collates financial events, economic data and general industry announcements that tend to affect the markets, and organises them by affected country and currency. More advanced traders take these events into account when planning their trades. Each event is listed because it is likely to cause a change in the value of different instruments. Events will range from macroeconomic indicator updates, company announcements and general political statements that tend to move global markets.

What is an economic event?

The events featured on the Capital.com economic calendar are prearranged events that are likely to affect the markets and can be anything from economic announcements – including central bank announcements – to financial reports from big corporations, encompassing most economic indicators and events.

The importance of an economic calendar

Traders can gain a better understanding of market changes, the reasons why they change, a prediction of how much the market will change by, as well a look at how past events have changed the markets.

Traders who use economic calendars track the occurrence of events that move markets and measure their effectiveness. Using an economic calendar will allow traders to anticipate major events and potentially capitalise on them.

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch