Lợi ích của việc trở thành khách hàng chuyên nghiệp là gì?

Tiếp cận với đòn bẩy lớn hơn

Có thể áp dụng các giới hạn đòn bẩy trong bảng bên dưới. Là khách hàng chuyên nghiệp, bạn phải lưu ý rằng khi đòn bẩy tăng lên thì rủi ro sẽ lớn theo.

Giới hạn đòn bẩy cho khách hàng chuyên nghiệp

Tiền tệ chính

500: 1

Chỉ số chính

200: 1

Hàng hóa

200: 1

Cổ phiếu

20: 1

Tiền điện tử

20: 1

Nhận hoàn lại

Là Khách hàng Chuyên nghiệp, bạn có thể được nhận tiền hoàn lại hàng tháng. Điều này có thể đạt được bằng cách đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch hàng tháng tối thiểu của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bảo vệ số dư âm chỉ dùng cho đòn bẩy tối đa là 1:50*

Các khoản lỗ có thể vượt quá số tiền gửi trên tài khoản chuyên nghiệp

Của cải và/hoặc Kinh nghiệm

Chúng tôi kỳ vọng các khách hàng chuyên nghiệp phải đáp ứng tiêu chí của cải nhất định, có kiến thức và hiểu biết nhất định về những rủi ro liên quan đến việc giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp và trong thực hiện các giao dịch. Bạn có thể đăng ký để trở thành khách hàng chuyên nghiệp theo một trong các hạng mục sau:
Của cảiNhà đầu tư lành nghề
Tiêu chí này được đánh giá dựa trên mức độ của cải của bạn.Tiêu chí này được đánh giá dựa trên mức kinh nghiệm của bạn.
 1. Bạn có tài sản ròng * ít nhất 2,5 triệu AUD không;

  HOẶC

 2. Bạn có tổng thu nhập ít nhất 250.000 AUD một năm, trong 2 năm tài chính vừa qua không?

 3. Bạn đã vượt qua bài đánh giá để chứng minh kiến thức của mình.

 1. Trong 3 năm qua, bạn đã đặt tối thiểu 20 giao dịch phái sinh có đòn bẩy mỗi quý trong 12 tháng liên tục (tức là 4 quý) với giá trị danh nghĩa không dưới 100.000 AUD;

  HOẶC

 2. Bạn đã làm việc trong ngành dịch vụ tài chính ít nhất 1 năm ở vị trí yêu cầu kinh nghiệm hoặc kiến thức về giao dịch phái sinh và đòn bẩy;

 3. Bạn đã vượt qua một bài đánh giá ngắn để chứng minh kiến thức và kinh nghiệm của bạn với tư cách Nhà đầu tư lành nghề.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí trên, thì chúng tôi có thể xem xét phân loại bạn theo Mục 761G (7) của Đạo luật doanh nghiệp 2001 (Cth) với tư cách là Khách hàng giao dịch sỉ; tuy nhiên, xin lưu ý rằng tiêu chí này tùy thuộc vào việc bạn có cung cấp cho chúng tôi đủ chứng từ từ Kế toán viên Đủ điều kiện.

*Tài sản ròng có thể bao gồm:

 • Tiết kiệm, cổ phiếu và đầu tư tài sản/đất đai
 • Hưu bổng và ủy thác
 • Các tài sản khác như ô tô và xe du lịch
 • Giá trị kinh doanh

Theo Điều khoản của Mục 761GA, chúng tôi có thể phân loại bạn là Khách hàng Giao dịch sỉ nếu chúng tôi hài lòng với lý do hợp lý rằng bạn có kinh nghiệm và có thể đánh giá:

 • khả năng của sản phẩm hoặc dịch vụ; và
 • giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ; và
 • những rủi ro liên quan đến việc nắm giữ sản phẩm; và
 • nhu cầu thông tin của riêng bạn; và
 • sự đầy đủ của thông tin chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

*Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin hỗ trợ hoặc bằng chứng rằng bạn đáp ứng các tiêu chí ở trên và theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể từ chối đơn đăng ký nếu chúng tôi không thấy rằng bạn đáp ứng các tiêu chí.

Quan trọng hơn, hãy lưu ý rằng khách hàng chuyên nghiệp sẽ mất các biện pháp bảo vệ sau đây (mà họ có với tư cách là khách hàng lẻ):

Capital Com Australia Limited (ABN 47 625 601 489) là một công ty được đăng ký tại Úc và được quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) theo AFSL 513393.

* Một số phương thức thanh toán có thể không có sẵn trong khu vực của bạn.

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?


Hãy tham gia cùng hơn 380,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn

2. Nạp tiền

3. Tìm giao dịch