Thị trường
Tiếng Việt
Bạn nên tính đến điều gì với tư cách là một khách hàng chuyên nghiệp?
  • Giới hạn đòn bẩy

    Có thể áp dụng các giới hạn đòn bẩy trong bảng dưới đây. Như chúng ta đã biết, việc tăng đòn bẩy đi kèm với gia tăng rủi ro.

  • Bảo vệ số dư âm với đòn bẩy chỉ lên tối đa 1:50*

    Các khoản lỗ có thể vượt quá số tiền gửi trên tài khoản chuyên nghiệp

  • Kinh nghiệm giả định

    Chúng tôi kỳ vọng các khách hàng chuyên nghiệp phải có kiến thức và hiểu biết nhất định về những rủi ro liên quan đến việc giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp và trong thực hiện các giao dịch.

  • Khách hàng chuyên nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của ICF/FSCS.

*Tìm thêm thông tin về bảo vệ số dư âm cho khách hàng chuyên nghiệp trong Chính sách phân loại khách hàng

Giới hạn đòn bẩy cho Khách hàng chuyên nghiệp


Product category Professional account
(Max. leverage)
Major currencies
500:1
Major indices 200:1
Commodities 200:1
Shares 20:1
Cryptocurrencies 20:1Apply

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?


Hãy tham gia cùng hơn 300,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo tài khoản

2. Nạp tiền

3. Tìm giao dịch