CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 87.41% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Bạn nên tính đến điều gì với tư cách là một khách hàng chuyên nghiệp?
  • Giới hạn đòn bẩy

    Có thể áp dụng các giới hạn đòn bẩy trong bảng dưới đây. Như chúng ta đã biết, việc tăng đòn bẩy đi kèm với gia tăng rủi ro.

  • Bảo vệ số dư âm với đòn bẩy chỉ lên tối đa 1:50*

    Các khoản lỗ có thể vượt quá số tiền gửi trên tài khoản chuyên nghiệp

  • Kinh nghiệm giả định

    Chúng tôi kỳ vọng các khách hàng chuyên nghiệp phải có kiến thức và hiểu biết nhất định về những rủi ro liên quan đến việc giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp và trong thực hiện các giao dịch.

  • Khách hàng chuyên nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của ICF/FSCS.

*Tìm thêm thông tin về bảo vệ số dư âm cho khách hàng chuyên nghiệp trong Chính sách phân loại khách hàng

Giới hạn đòn bẩy cho Khách hàng chuyên nghiệp


Product category Professional account
(Max. leverage)
Major currencies**
500:1
Major indices** 200:1
Commodities** 200:1
Shares** 20:1
Cryptocurrencies** 20:1Apply

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch