CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch JPMorgan Chase - JPM CFD

141.91
0.12%
2.16
Thấp: 140.92
Cao: 143.95
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 2.16
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.030779%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.013666%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

JPMorgan Chase & Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 141.74
Mở* 141.74
Thay đổi trong 1 năm* -7.24%
Vùng giá trong ngày* 140.92 - 143.95
Vùng giá trong 52 tuần 101.28-159.03
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 8.74M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 203.48M
Giá trị vốn hóa thị trường 416.28B
Tỷ số P/E 11.74
Cổ phiếu đang lưu hành 2.93B
Doanh thu 92.81B
EPS 12.09
Tỷ suất cổ tức (%) 2.81849
Hệ số rủi ro beta 1.12
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Apr 14, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 8, 2023 141.91 0.00 0.00% 141.91 141.91 141.91
Feb 7, 2023 141.91 0.01 0.01% 141.90 144.23 140.92
Feb 6, 2023 141.76 1.98 1.42% 139.78 142.16 138.10
Feb 3, 2023 140.85 2.21 1.59% 138.64 142.23 137.67
Feb 2, 2023 138.64 -1.33 -0.95% 139.97 140.39 137.42
Feb 1, 2023 139.97 0.65 0.47% 139.32 140.78 137.72
Jan 31, 2023 139.32 0.27 0.19% 139.05 139.94 137.42
Jan 30, 2023 138.48 -0.36 -0.26% 138.84 140.00 137.56
Jan 27, 2023 140.18 0.55 0.39% 139.63 141.17 137.48
Jan 26, 2023 139.63 0.59 0.42% 139.04 139.96 138.27
Jan 25, 2023 137.02 -0.90 -0.65% 137.92 139.23 136.89
Jan 24, 2023 137.42 0.32 0.23% 137.10 139.05 136.00
Jan 23, 2023 137.10 2.58 1.92% 134.52 137.87 133.47
Jan 20, 2023 134.92 0.14 0.10% 134.78 135.41 133.45
Jan 19, 2023 134.78 -1.14 -0.84% 135.92 136.42 133.20
Jan 18, 2023 135.92 -4.38 -3.12% 140.30 140.75 134.72
Jan 17, 2023 140.30 -1.84 -1.29% 142.14 142.82 139.14
Jan 13, 2023 142.81 3.46 2.48% 139.35 143.40 132.89
Jan 12, 2023 139.35 -0.05 -0.04% 139.40 140.77 137.92
Jan 11, 2023 138.92 0.59 0.43% 138.33 139.66 137.91

JPMorgan Chase Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng trước thuế 34536 35900 40764 44866 35815 59562
Thu nhập ròng sau thuế 24733 26341 32474 36431 29131 48334
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 24733 26341 32474 36431 29131 48334
Thu nhập ròng 24733 24441 32474 36431 29131 48334
Total Adjustments to Net Income -1899 -1874 -1765 -1789 -1721 -1831
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 22834 24467 30709 34642 27410 46503
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 22834 22567 30709 34642 27410 46503
Thu nhập ròng pha loãng 22834 22567 30709 34642 27410 46503
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 3690 3576.8 3414 3230.4 3087.4 3026.6
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 6.18808 6.84047 8.99502 10.7238 8.87802 15.3648
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.84 2.04 2.48 3.3 3.6 3.7
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 6.13199 6.83473 9.01182 10.7838 12.3556 15.479
Interest Income, Bank 55901 63971 76100 84040 64523 57864
Total Interest Expense 9818 13874 21041 26795 9960 5553
Net Interest Income 46083 50097 55059 57245 54563 52311
Loan Loss Provision 5361 5290 4871 5585 5380 -9256
Net Interest Income after Loan Loss Provision 40722 44807 50188 51660 49183 61567
Non-Interest Income, Bank 50486 50608 53724 58475 65388 69338
Non-Interest Expense, Bank -56672 -59515 -63148 -65269 -78756 -71343
Tổng khoản mục bất thường -1900
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Thu nhập ròng trước thuế 15097 14111 12657 10063 10865
Thu nhập ròng sau thuế 11948 11687 10399 8282 8649
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 11948 11687 10399 8282 8649
Thu nhập ròng 11948 11687 10399 8282 8649
Total Adjustments to Net Income -452 -458 -472 -437 -454
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 11496 11229 9927 7845 8195
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 11496 11229 9927 7845 8195
Thu nhập ròng pha loãng 11496 11229 9927 7845 8195
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 3041.9 3005.1 2981.3 2981 2966.3
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 3.77922 3.73665 3.32976 2.63167 2.7627
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.9 0.9 1 1 1
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 3.82735 3.75759 3.36751 2.66452 2.78229
Interest Income, Bank 14094 14480 15019 15496 18646
Total Interest Expense 1353 1400 1418 1624 3518
Net Interest Income 12741 13080 13601 13872 15128
Loan Loss Provision -2285 -1527 -1288 1463 1101
Net Interest Income after Loan Loss Provision 15026 14607 14889 12409 14027
Non-Interest Income, Bank 17738 16567 15656 16845 15587
Non-Interest Expense, Bank -17667 -17063 -17888 -19191 -18749
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Assets 2490970 2533600 2622530 2687380 3384760 3743570
Property/Plant/Equipment, Total - Net 14131 14159 14934 25813 27109 27070
Goodwill, Net 47288 47507 47471 47823 49248 50315
Intangibles, Net 6958 6885 6878 5518 4180 6376
Other Assets, Total 228484 239022 248435 295957 346072 360849
Payable/Accrued 190543 189383 196710 201902 222777 254427
Total Liabilities 2236780 2277910 2366020 2426050 3105400 3449440
Total Long Term Debt 295245 284080 282031 234084 267562 267127
Long Term Debt 295245 284080 282031 234084 267562 267127
Other Liabilities, Total 175706 149744 165014 137118 187759 175443
Total Equity 254190 255693 256515 261330 279354 294127
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 26068 26068 26068 26993 30063 34838
Common Stock 4105 4105 4105 4105 4105 4105
Additional Paid-In Capital 91627 90579 89162 88522 88394 88415
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 162440 177676 199202 223211 236990 272268
Treasury Stock - Common -28875 -42616 -60515 -83070 -88184 -105415
Unrealized Gain (Loss) 1524 2164 1202 4057 8180 2640
Other Equity, Total -2699 -2283 -2709 -2488 -194 -2724
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2490970 2533600 2622530 2687380 3384760 3743570
Total Common Shares Outstanding 3561.19 3425.3 3275.77 3084.02 3049.43 2944.15
Total Preferred Shares Outstanding 2.60675 2.60675 2.60675 2.69925 3.00625 3.48375
Accrued Expenses 8505 8508 8328
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 28779 22768
Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022
Total Assets 3684260 3757580 3743570 3954690 3841310
Property/Plant/Equipment, Total - Net 26631 26996 27070 26916 26770
Goodwill, Net 49256 50313 50315 50298
Intangibles, Net 5399 6253 6376 8187 59360
Other Assets, Total 424218 380707 360849 445382 426992
Payable/Accrued 288796 260342 254427 312322 313326
Accrued Expenses 8286 8262 8328 8349
Total Liabilities 3397870 3467540 3449440 3668790 3555170
Total Long Term Debt 299926 298465 301005 293239 288212
Long Term Debt 299926 298465 301005 293239 288212
Other Liabilities, Total 198270 192800 175443 212227 200948
Total Equity 286386 290041 294127 285899 286143
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 32838 34838 34838 32838 32838
Common Stock 4105 4105 4105 4105 4105
Additional Paid-In Capital 88194 88357 88415 88260 88614
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 256983 265276 272268 277177 282445
Treasury Stock - Common -98304 -103498 -105415 -106914 -107490
Unrealized Gain (Loss) 4515 4081 2640 -4813
Other Equity, Total -1945 -3118 -2724 -4754 -14369
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3684260 3757580 3743570 3954690 3841310
Total Common Shares Outstanding 2988.16 2955.27 2944.15 2937.05 2932.6
Total Preferred Shares Outstanding 3.28375 3.48375 3.48375 3.28375 3.28375
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 24733 24441 32474 36431 29131 48334
Tiền từ hoạt động kinh doanh 21884 -10827 15614 4092 -79910 78084
Tiền từ hoạt động kinh doanh 5478 6179 7791 8368 8614 7932
Deferred Taxes 4651 2312 1721 949 -3981 3748
Khoản mục phi tiền mặt 1799 2136 2717 1996 1649 3274
Cash Taxes Paid 2405 4325 3542 5624 7661 18737
Lãi suất đã trả 9508 14153 21152 29918 13077 5142
Thay đổi vốn lưu động -14777 -45895 -29089 -43652 -115323 14796
Tiền từ hoạt động đầu tư -89202 28249 -199420 -52059 -261912 -129344
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -89202 28249 -199420 -52059 -261912 -129344
Tiền từ các hoạt động tài chính 98271 14642 34158 32987 596645 275993
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 109876 50690 48713 101203 633366 271488
Total Cash Dividends Paid -8476 -8993 -10109 -12343 -12690 -12858
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -9082 -15410 -19983 -23076 -3447 -13633
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 5953 -11645 15537 -32797 -20584 30996
Ảnh hưởng của ngoại hối -1482 8086 -2863 -182 9155 -11508
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 29471 40150 -152511 -15162 263978 213225
Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022
Net income/Starting Line 26248 37935 48334 8282
Cash From Operating Activities -30342 -7011 78084 -41917
Cash From Operating Activities 4073 6001 7932 1820
Deferred Taxes 1027 -1063 3748 -730
Non-Cash Items 1788 2662 3274 1200
Cash Taxes Paid 13716 17617 18737 705
Cash Interest Paid 2461 3882 5142 1088
Changes in Working Capital -63478 -52546 14796 -52489
Cash From Investing Activities 33089 -29186 -129344 -72608
Other Investing Cash Flow Items, Total 33089 -29186 -129344 -72608
Cash From Financing Activities 180968 278015 275993 132772
Financing Cash Flow Items 168016 272896 271488 128748
Total Cash Dividends Paid -6314 -9472 -12858 -3430
Issuance (Retirement) of Stock, Net -8225 -11511 -13633 -4455
Issuance (Retirement) of Debt, Net 27491 26102 30996 11909
Foreign Exchange Effects -5903 -9558 -11508 -4549
Net Change in Cash 177812 232260 213225 13698
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.246 271205077 2907830 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.4119 129409725 258590 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3949 128912612 -1213926 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7103 50166300 983290 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.3697 40174945 9702742 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 1.3293 38990139 -274594 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3003 38140526 -6146641 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2154 35651076 1197087 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.1266 33046277 476222 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.094 32087985 -23089 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.0514 30840872 -1157269 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8812 25846816 -890176 2021-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.7687 22548398 -621789 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7506 22016496 844946 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7188 21084558 1058790 2022-09-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.6928 20320031 92465 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6855 20106312 -1050225 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6841 20066287 -281278 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6672 19568981 643426 2022-09-30 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.5214 15294292 -328053 2022-09-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+500000+

Thương nhân

93000+

Hoạt động khách hàng tháng

$57000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$31000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Banks (NEC)

383 Madison Avenue
NEW YORK
NEW YORK 10179
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Oil - Crude

77.51 Price
-0.320% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0221%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

US100

12,751.10 Price
+0.410% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0186%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0075%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Natural Gas

2.65 Price
+0.380% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1071%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0755%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

BTC/USD

23,238.85 Price
+0.070% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch