CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Hochschild Mining PLC - HOC CFD

0.635
0.47%
0.027
Thấp: 0.635
Cao: 0.641
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.027
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.028007%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.015829%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ GBP
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Hochschild Mining PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 0.638
Mở* 0.638
Thay đổi trong 1 năm* -36.58%
Vùng giá trong ngày* 0.635 - 0.641
Vùng giá trong 52 tuần 0.50-1.51
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 2.79M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 40.43M
Giá trị vốn hóa thị trường 339.05M
Tỷ số P/E 11.98
Cổ phiếu đang lưu hành 513.88M
Doanh thu 634.32M
EPS 0.06
Tỷ suất cổ tức (%) 5.45888
Hệ số rủi ro beta 1.17
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Mar 8, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 3, 2023 0.638 -0.009 -1.39% 0.647 0.668 0.637
Feb 2, 2023 0.658 0.017 2.65% 0.641 0.681 0.635
Feb 1, 2023 0.638 -0.013 -2.00% 0.651 0.691 0.635
Jan 31, 2023 0.668 -0.106 -13.70% 0.774 0.774 0.603
Jan 30, 2023 0.774 -0.019 -2.40% 0.793 0.793 0.774
Jan 27, 2023 0.788 -0.014 -1.75% 0.802 0.803 0.781
Jan 26, 2023 0.800 0.004 0.50% 0.796 0.819 0.793
Jan 25, 2023 0.798 -0.005 -0.62% 0.803 0.818 0.793
Jan 24, 2023 0.803 0.011 1.39% 0.792 0.833 0.792
Jan 23, 2023 0.792 -0.002 -0.25% 0.794 0.807 0.790
Jan 20, 2023 0.791 -0.004 -0.50% 0.795 0.802 0.777
Jan 19, 2023 0.795 -0.003 -0.38% 0.798 0.805 0.766
Jan 18, 2023 0.814 0.019 2.39% 0.795 0.817 0.791
Jan 17, 2023 0.808 -0.014 -1.70% 0.822 0.830 0.806
Jan 16, 2023 0.823 -0.010 -1.20% 0.833 0.840 0.812
Jan 13, 2023 0.827 -0.004 -0.48% 0.831 0.850 0.813
Jan 12, 2023 0.834 0.036 4.51% 0.798 0.838 0.788
Jan 11, 2023 0.791 0.023 2.99% 0.768 0.808 0.768
Jan 10, 2023 0.771 -0.002 -0.26% 0.773 0.786 0.750
Jan 9, 2023 0.773 0.003 0.39% 0.770 0.801 0.769

Hochschild Mining PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 688.242 722.572 704.29 755.676 621.827 811.387
Doanh thu 688.242 722.572 704.29 755.676 621.827 811.387
Chi phí tổng doanh thu 489.197 549.065 536.936 528.97 406.995 499.537
Lợi nhuận gộp 199.045 173.507 167.354 226.706 214.832 311.85
Tổng chi phí hoạt động 548.722 633.07 647.832 669.977 536.913 643.348
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 58.861 60.727 52.442 48.458 44.827 53.522
Nghiên cứu & phát triển 9.193 17.199 34.381 37.597 32.49 39.556
Depreciation / Amortization 1.798 1.564 1.486 2.642 2.463 2.476
Chi phí bất thường (thu nhập) 6.645 1.663 18.054 27.43 25.232 8.92
Other Operating Expenses, Total -16.972 2.852 4.533 24.88 24.906 39.337
Thu nhập hoạt động 139.52 89.502 56.458 85.699 84.914 168.039
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -27.316 -25.833 -14.516 -6.425 -19.994 -28.409
Khác, giá trị ròng -3.925 0.408 -3.576 -2.432 -2 -2.299
Thu nhập ròng trước thuế 108.279 64.077 38.366 76.842 62.92 137.331
Thu nhập ròng sau thuế 62.862 53.881 6.701 41.439 11.185 63.381
Lợi ích thiểu số -17.312 -12.32 6.135 -12.485 -5.264 5.828
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 45.55 41.561 12.836 28.954 5.921 69.209
Thu nhập ròng 45.55 41.561 12.836 28.954 15.162 76.934
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 45.55 41.561 12.836 28.954 5.921 69.209
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 45.55 41.561 12.836 28.954 15.162 76.934
Thu nhập ròng pha loãng 45.55 41.561 12.836 28.954 15.162 76.934
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 514.956 514.972 512.896 511.1 514.476 519.565
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.08845 0.08071 0.02503 0.05665 0.01151 0.13321
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02631 0.03405 0.03881 0.04335 0.06377 0.0445
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.09704 0.0903 0.06963 0.12584 0.07446 0.17935
Điều chỉnh pha loãng 0 0
Tổng khoản mục bất thường 9.241 7.725
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Tổng doanh thu 401.226 232.029 389.798 394.75 416.637
Doanh thu 401.226 232.029 389.798 394.75 416.637
Chi phí tổng doanh thu 259.88 151.227 255.768 228.645 270.892
Lợi nhuận gộp 141.346 80.802 134.03 166.105 145.745
Tổng chi phí hoạt động 348.271 220.58 316.333 297.935 345.413
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 32.383 19.278 24.893 25.686 29.885
Nghiên cứu & phát triển 19.413 12.581 19.909 17.269 22.287
Depreciation / Amortization 1.107 2.9 0.219 0.231 0.196
Chi phí bất thường (thu nhập) 26.913 31.836 -6.604 14.255 -5.335
Other Operating Expenses, Total 8.575 2.758 22.148 11.849 27.488
Thu nhập hoạt động 52.955 11.449 73.465 96.815 71.224
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -4.256 -4.842 -15.152 -11.503 -16.906
Khác, giá trị ròng -1.375 -0.143 -1.857 -1.465 -0.834
Thu nhập ròng trước thuế 47.324 6.464 56.456 83.847 53.484
Thu nhập ròng sau thuế 24.778 -10.961 22.146 24.109 39.272
Lợi ích thiểu số -9.719 1.053 -6.317 6.131 -0.303
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 15.059 -9.908 15.829 30.24 38.969
Thu nhập ròng 15.059 -7.953 23.115 34.725 42.209
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 15.059 -9.908 15.829 30.24 38.969
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 15.059 -7.953 23.115 34.725 42.209
Thu nhập ròng pha loãng 15.059 -7.953 23.115 34.725 42.209
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 559.033 397.65 514.476 496.071 543.059
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.02694 -0.02492 0.03077 0.06096 0.07176
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02257 0.03699 0.02298 0.01954 0.02538
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.08927 0.02712 0.03184 0.09874 0.0814
Tổng khoản mục bất thường 1.955 7.286 4.485 3.24
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 286.143 417.231 237.208 341.076 352.5 519.827
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 139.979 258.246 79.704 166.357 231.883 386.789
Cash 68.996 61.947 43.461 38.231 81.032 87.123
Tiền mặt và các khoản tương đương 70.983 195.041 36.243 128.126 150.851 299.666
Đầu tư ngắn hạn 0 1.258 0
Tổng các khoản phải thu, ròng 86.518 95.906 95.653 71.543 73.649 63.734
Accounts Receivable - Trade, Net 32.937 43.097 42.154 34.843 42.287 30.471
Total Inventory 57.056 56.678 58.035 62.6 42.362 49.184
Prepaid Expenses 2.59 3.72 2.028 2.281 4.606 6.047
Other Current Assets, Total 0 2.681 1.788 38.295 0 14.073
Total Assets 1454.72 1502.32 1278.28 1353.25 1366.06 1454.71
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1114.47 1043.06 1004.41 976.839 979.784 861.423
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2600.97 2723.27 2851.58 3003.12 3107.32 3147.6
Accumulated Depreciation, Total -1486.5 -1680.21 -1847.16 -2026.28 -2127.53 -2286.18
Intangibles, Net 26.379 24.544 24.363 22.359 21.564 18.094
Long Term Investments 0.991 7.597 5.343 6.159 5.809 47.375
Note Receivable - Long Term 25.673 7.396 5.443 4.388 5.395 2.47
Other Long Term Assets, Total 1.071 2.491 1.512 2.427 1.009 5.526
Total Current Liabilities 171.941 197.044 239.366 183.176 173.365 188.393
Accounts Payable 55.381 63.038 69.568 75.252 72.066 78.695
Accrued Expenses 28.5 36.143 36.272 26.956 26.58 30.85
Notes Payable/Short Term Debt 27.534 59.084 6.047 0 10.628 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.778 8.779 101.02 2.811 0.767 2.096
Other Current Liabilities, Total 51.748 30 26.459 78.157 63.324 76.752
Total Liabilities 751.814 770.813 558.993 620.238 639.526 759.161
Total Long Term Debt 291.073 291.955 50 199.308 199.554 300
Long Term Debt 291.073 291.955 50 199.308 199.554 300
Deferred Income Tax 65.971 56.04 71.231 63.103 73.316 87.228
Minority Interest 90.442 90.177 71.003 74.631 79.55 63.89
Other Liabilities, Total 132.387 135.597 127.393 100.02 113.741 119.65
Total Equity 702.911 731.511 719.289 733.01 726.535 695.554
Common Stock 224.315 224.315 225.409 226.506 226.506 226.506
Additional Paid-In Capital 438.041 438.041 438.041 438.041 438.041 438.041
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 54.092 83.944 73.871 82.48 80.238 42.62
Treasury Stock - Common -0.426 -0.14 0
Unrealized Gain (Loss) 0.74 -0.937 -4.324 0.018 -0.205 0.074
Other Equity, Total -13.851 -13.712 -13.708 -14.035 -18.045 -11.687
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1454.72 1502.32 1278.28 1353.25 1366.06 1454.71
Total Common Shares Outstanding 507.232 507.232 510.554 513.876 513.876 513.876
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Tổng tài sản hiện tại 341.076 323.136 352.5 392.74 519.827
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 166.357 162.091 231.883 256.929 386.789
Cash 38.231 93.947 81.032 81.004 87.123
Tiền mặt và các khoản tương đương 128.126 68.144 150.851 175.925 299.666
Tổng các khoản phải thu, ròng 73.824 70.957 78.255 90.406 69.781
Accounts Receivable - Trade, Net 73.618 67.377 78.196 90.357 69.749
Total Inventory 62.6 51.793 42.362 41.741 49.184
Other Current Assets, Total 38.295 38.295 0 3.664 14.073
Total Assets 1353.25 1324.51 1366.06 1391.2 1454.71
Property/Plant/Equipment, Total - Net 976.839 971.454 979.784 969.761 861.423
Intangibles, Net 22.359 21.786 21.564 20.503 18.094
Long Term Investments 6.159 0.568 5.809 0.554 47.375
Note Receivable - Long Term 5.188 6.394 5.395 5.547 2.47
Other Long Term Assets, Total 1.627 1.173 1.009 2.1 5.526
Total Current Liabilities 183.176 145.917 173.365 195.188 188.393
Accounts Payable 120.537 77.915 114.415 112.072 133.482
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 10.628 6.077 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.234 19.91 0.15 33.466 0.499
Other Current Liabilities, Total 62.405 47.528 48.172 43.573 54.412
Total Liabilities 620.238 602.685 639.526 637.702 759.161
Total Long Term Debt 199.308 199.473 199.554 166.268 300
Long Term Debt 199.308 199.473 199.554 166.268 300
Deferred Income Tax 63.103 74.281 73.316 97.16 87.228
Minority Interest 74.631 73.293 79.55 65.858 63.89
Other Liabilities, Total 100.02 109.721 113.741 113.228 119.65
Total Equity 733.01 721.826 726.535 753.503 695.554
Common Stock 226.506 226.506 226.506 226.506 226.506
Additional Paid-In Capital 438.041 438.041 438.041 438.041 438.041
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 82.48 76.789 80.238 103.652 42.62
Unrealized Gain (Loss) 0.018 -5.312 -0.205 -0.033 0.074
Other Equity, Total -14.035 -14.198 -18.045 -14.663 -11.687
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1353.25 1324.51 1366.06 1391.2 1454.71
Total Common Shares Outstanding 513.876 513.876 513.876 513.876 513.876
Accrued Expenses 0.564
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 62.862 53.881 6.701 41.439 20.426 71.106
Tiền từ hoạt động kinh doanh 316.073 233.919 185.942 283.259 195.374 284.702
Tiền từ hoạt động kinh doanh 185.793 195.954 163.639 185.167 116.92 150.292
Amortization 1.66 1.851 2.091 2.069 1.115 1.118
Khoản mục phi tiền mặt 76.296 38.245 73.874 81.674 74.544 108.307
Cash Taxes Paid 0.214 27.024 5.81 1.236 5.618 22.021
Lãi suất đã trả 27.074 23.942 28.758 4.955 6.312 5.72
Thay đổi vốn lưu động -10.538 -56.012 -60.363 -27.09 -17.631 -46.121
Tiền từ hoạt động đầu tư -127.364 -121.054 -129.981 -203.613 -112.229 -183.434
Chi phí vốn -129.987 -124.524 -126.626 -202.358 -107.333 -152.363
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 2.623 3.47 -3.355 -1.255 -4.896 -31.071
Tiền từ các hoạt động tài chính -132.165 4.919 -228.3 9.211 -12.411 57.125
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -17.736 -12.585 -10.829 -11.761 -0.345 -9.832
Total Cash Dividends Paid -6.998 -13.996 -19.999 -20.213 -20.556 -22.022
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 0 -0.579 -0.309 -0.292 0
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -107.431 31.5 -196.893 41.494 8.782 88.979
Ảnh hưởng của ngoại hối -0.582 -0.775 -4.945 -2.204 -5.208 -3.487
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 55.962 117.009 -177.284 86.653 65.526 154.906
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 41.439 -9.006 20.426 28.594 71.106
Cash From Operating Activities 283.259 16.122 195.374 119.811 284.702
Cash From Operating Activities 185.167 51.75 116.92 74.459 150.292
Amortization 2.069 0.573 1.115 0.563 1.118
Non-Cash Items 81.674 23.524 74.544 72.188 108.307
Cash Taxes Paid 1.236 4.707 5.618 16.523 22.021
Cash Interest Paid 4.955 2.794 6.312 2.354 5.72
Changes in Working Capital -27.09 -50.719 -17.631 -55.993 -46.121
Cash From Investing Activities -203.613 -37.099 -112.229 -67.021 -183.434
Capital Expenditures -202.358 -44.207 -107.333 -65.408 -152.363
Other Investing Cash Flow Items, Total -1.255 7.108 -4.896 -1.613 -31.071
Cash From Financing Activities 9.211 18.454 -12.411 -25.268 57.125
Financing Cash Flow Items -11.761 -0.285 -0.345 -7.561 -9.832
Total Cash Dividends Paid -20.213 0 -20.556 -12.002 -22.022
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.309 -0.292 -0.292 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 41.494 19.031 8.782 -5.705 88.979
Foreign Exchange Effects -2.204 -1.743 -5.208 -2.476 -3.487
Net Change in Cash 86.653 -4.266 65.526 25.046 154.906
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Hochschild Beeck (Eduardo) Individual Investor 38.3167 196900306 0 2021-12-31 LOW
Liontrust Portfolio Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9399 25384745 0 2021-12-31 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 3.0096 15465722 -2484155 2022-11-11 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.5005 12849367 -2380638 2022-12-15 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9629 10087094 24372 2022-03-23 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8744 9632083 -5027987 2022-03-22 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.6952 8711148 1591 2023-01-31 LOW
Capital International, Inc. Investment Advisor 1.4254 7324912 247584 2022-03-23 LOW
Ruffer LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3381 6876033 0 2022-08-31 MED
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2987 6673906 41399 2022-03-22 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1601 5961724 0 2022-03-23 LOW
ETF Managers Group, LLC Investment Advisor 1.1222 5766623 -277797 2022-12-31 MED
SEI Investments Management Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.1075 5691380 989250 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.0198 5240259 90730 2022-09-15 LOW
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Investment Advisor 0.978 5025831 728348 2022-03-24 LOW
Earth Resource Investment Group Investment Advisor 0.9313 4785792 0 2022-08-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 0.8941 4594818 0 2022-03-22 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7981 4101122 1981523 2022-12-31 LOW
Amati Global Investors Limited Investment Advisor 0.7538 3873375 390000 2022-03-23 LOW
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Bank and Trust 0.7367 3785792 -400000 2022-03-24 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Diversified Mining

17 Cavendish Square
LONDON
W1G 0PH
GB

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

12,456.50 Price
-0.690% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0183%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0071%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Oil - Crude

73.53 Price
+0.180% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0222%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0064%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Natural Gas

2.42 Price
+0.420% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1132%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0792%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

XRP/USD

0.40 Price
-0.230% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00264

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch