CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 87.41% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

So sánh Chênh lệch

Mức chênh lệch càng nhỏ thì càng tốt.Gold Spot

US Wall Street 30 (USA 30, Dow Jones)

British Pound / US Dollar

Euro / US Dollar

US Dollar / Japanese Yen

Crude Oil Spot

Germany 40

Australian Dollar / US Dollar

British Pound / Japanese Yen

Apple, Inc

Gold Spot

0.18

US Wall Street 30 (USA 30, Dow Jones)

2.00

British Pound / US Dollar

0.00013

Euro / US Dollar

0.00006

US Dollar / Japanese Yen

0.008

Crude Oil Spot

0.03

Germany 40

1.5

Australian Dollar / US Dollar

0.00006

British Pound / Japanese Yen

0.021

Apple, Inc

0.05

Gold Spot

0.39

US Wall Street 30 (USA 30, Dow Jones)

4.00

British Pound / US Dollar

0.00013

Euro / US Dollar

0.00008

US Dollar / Japanese Yen

0.01

Crude Oil Spot

0.04

Germany 40

1.97

Australian Dollar / US Dollar

0.00008

British Pound / Japanese Yen

0.030

Apple, Inc

1.02

Gold Spot

0.76

US Wall Street 30 (USA 30, Dow Jones)

4.20

British Pound / US Dollar

0.00015

Euro / US Dollar

0.00011

US Dollar / Japanese Yen

0.011

Crude Oil Spot

0.03

Germany 40

2.3

Australian Dollar / US Dollar

0.00012

British Pound / Japanese Yen

0.027

Apple, Inc

0.06

Gold Spot

0.45

US Wall Street 30 (USA 30, Dow Jones)

6.0

British Pound / US Dollar

0.00022

Euro / US Dollar

0.00010

US Dollar / Japanese Yen

0.011

Crude Oil Spot

0.06

Germany 40

4.2

Australian Dollar / US Dollar

0.00008

British Pound / Japanese Yen

0.029

Apple, Inc

0.43

Gold Spot

0.30

US Wall Street 30 (USA 30, Dow Jones)

2.40

British Pound / US Dollar

0.00015

Euro / US Dollar

0.00006

US Dollar / Japanese Yen

0.015

Crude Oil Spot

0.038

Germany 40

2.8

Australian Dollar / US Dollar

0.00006

British Pound / Japanese Yen

0.032

Apple, Inc

0.05

* Thông tin trong bảng được trình bày kể từ ngày 20:00 pm UTC January 17, 2023
** Ngoài chênh lệch, môi vài nhà môi giới có thể áp dụng thêm phí hoa hồng cho các giao dịch của bạn. Capital.com có phí hoa hồng bằng 0%

So sánh tốc độ thực thi lệnh

Capital.com đảm bảo việc thực hiện lệnh an toàn và được thiết kế với khả năng mở rộng đa chiều.
Nền tảng có thể xử lý hàng ngàn lệnh mỗi giây.Thực thi lệnh (giây) Tốc độ thực thi trung bình

Thực thi lệnh (giây) Tốc độ thực thi trung bình

0.022

Thực thi lệnh (giây) Tốc độ thực thi trung bình

0.104

Thực thi lệnh (giây) Tốc độ thực thi trung bình

0.05

Thực thi lệnh (giây) Tốc độ thực thi trung bình

0.029

Thực thi lệnh (giây) Tốc độ thực thi trung bình

0.029

* Thông tin trong bảng được trình bày kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2020

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch