CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Bill.com Inc - BILL CFD

71.72
1.76%
0.36
Thấp: 70.57
Cao: 72.12
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.36
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024068%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.001846%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 70.6
Mở* 70.57
Thay đổi trong 1 năm* -67.75%
Vùng giá trong ngày* 70.57 - 72.12
Vùng giá trong 52 tuần 68.30-244.89
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 3.22M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 59.43M
Giá trị vốn hóa thị trường 7.37B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 106.39M
Doanh thu 857.06M
EPS -3.32
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta -100.00K
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo May 3, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 27, 2023 70.60 0.54 0.77% 70.06 71.77 69.06
Mar 24, 2023 69.16 -1.53 -2.16% 70.69 70.98 68.34
Mar 23, 2023 72.15 -1.34 -1.82% 73.49 76.52 70.47
Mar 22, 2023 73.48 -4.55 -5.83% 78.03 78.51 71.58
Mar 21, 2023 78.04 4.61 6.28% 73.43 78.36 73.43
Mar 20, 2023 73.01 1.29 1.80% 71.72 73.64 70.60
Mar 17, 2023 73.24 -2.55 -3.36% 75.79 76.33 72.53
Mar 16, 2023 76.25 -0.14 -0.18% 76.39 78.07 75.01
Mar 15, 2023 76.44 4.51 6.27% 71.93 76.58 71.93
Mar 14, 2023 74.20 -0.51 -0.68% 74.71 76.47 73.13
Mar 13, 2023 73.35 1.61 2.24% 71.74 75.89 67.74
Mar 10, 2023 67.96 -11.38 -14.34% 79.34 79.94 67.92
Mar 9, 2023 80.23 -1.35 -1.65% 81.58 84.33 79.86
Mar 8, 2023 82.83 -0.50 -0.60% 83.33 84.42 81.59
Mar 7, 2023 84.25 -3.66 -4.16% 87.91 89.61 83.61
Mar 6, 2023 88.59 -1.31 -1.46% 89.90 91.68 88.44
Mar 3, 2023 90.08 1.89 2.14% 88.19 90.78 87.66
Mar 2, 2023 87.51 5.06 6.14% 82.45 88.00 82.27
Mar 1, 2023 84.07 0.55 0.66% 83.52 85.47 83.39
Feb 28, 2023 84.51 0.30 0.36% 84.21 85.98 84.21

Bill.com Inc Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 641.959 238.265 157.6 108.351 64.865
Doanh thu 641.959 238.265 157.6 108.351 64.865
Chi phí tổng doanh thu 190.634 61.806 39.144 29.918 19.372
Lợi nhuận gộp 451.325 176.459 118.456 78.433 45.493
Tổng chi phí hoạt động 958.777 352.232 191.798 118.154 72.682
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 508.604 197.185 99.249 59.312 35.324
Nghiên cứu & phát triển 219.818 90.235 53.405 28.924 17.986
Thu nhập hoạt động -316.818 -113.967 -34.198 -9.803 -7.817
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -2.728 -25.166 3.863 2.382 0.631
Khác, giá trị ròng -11.133 -0.204 -0.703 -0.049 0.001
Thu nhập ròng trước thuế -330.679 -139.337 -31.038 -7.47 -7.185
Thu nhập ròng sau thuế -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Thu nhập ròng -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Thu nhập ròng pha loãng -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 101.753 82.813 44.106 69.5544 69.5544
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -3.20738 -1.19208 -0.70492 -0.10516 -0.10344
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -3.20738 -1.19208 -0.70492 -0.10516 -0.10344
Depreciation / Amortization 39.721 3.006
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Tổng doanh thu 200.221 166.911 156.478 118.349 78.273
Doanh thu 200.221 166.911 156.478 118.349 78.273
Chi phí tổng doanh thu 89.071 37.342 34.386 29.835 20.293
Lợi nhuận gộp 111.15 129.569 122.092 88.514 57.98
Tổng chi phí hoạt động 283.576 250.094 232.553 192.554 148.992
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 118.86 142.038 135.73 111.976 99.022
Nghiên cứu & phát triển 65.162 60.23 51.954 42.472 29.677
Thu nhập hoạt động -83.355 -83.183 -76.075 -74.205 -70.719
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 1.601 -1.277 -1.724 -1.327 -11.234
Khác, giá trị ròng -2.571 -3.139 -3.276 -2.148 -0.193
Thu nhập ròng trước thuế -84.325 -87.599 -81.075 -77.68 -82.146
Thu nhập ròng sau thuế -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Thu nhập ròng -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Thu nhập ròng pha loãng -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 104.444 103.83 102.91 101.156 86.914
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.81328 -0.83521 -0.78165 -0.73411 -0.48165
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.81328 -0.83521 -0.78165 -0.73411 -0.48165
Depreciation / Amortization 10.483 10.484 10.483 8.271
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 3606.04 2379.45 1513.1 1018.71
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1164.93 697.617 162.275 92.268
Tiền mặt và các khoản tương đương 509.615 573.643 90.306 22.401
Đầu tư ngắn hạn 655.314 123.974 71.969 69.867
Tổng các khoản phải thu, ròng 173.433 10.801 9.193 5.347
Accounts Receivable - Trade, Net 26.34 10.801 9.193 5.347
Prepaid Expenses 42.392 23.334 9.826 4.181
Other Current Assets, Total 2225.28 1647.7 1331.81 916.913
Total Assets 5969.17 2404.01 1526.3 1029.28
Property/Plant/Equipment, Total - Net 120.827 13.866 6.557 5.948
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 139.759 27.661 18.022 14.423
Accumulated Depreciation, Total -18.932 -13.795 -11.465 -8.475
Other Long Term Assets, Total 52.925 10.7 6.641 4.626
Total Current Liabilities 2325.66 1676.85 1349.42 930.578
Accounts Payable 11.904 3.478 5.063 1.532
Payable/Accrued 72.022 4.479 3.032 1.487
Accrued Expenses 20.287 15.836 7.345 4.445
Notes Payable/Short Term Debt 0 2.3 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 3.667
Other Current Liabilities, Total 2221.45 1650.75 1333.97 919.447
Total Liabilities 3439.58 1693.3 1352.65 940.04
Total Long Term Debt 989.381 0 0 5.833
Long Term Debt 989.381 0 5.833
Other Liabilities, Total 115.453 16.449 3.233 3.629
Total Equity 2529.59 710.719 173.65 89.243
Redeemable Preferred Stock 0 0 280.513 192.396
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -4.206 -1.249
Common Stock 0.002 0.002 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 2777.16 857.044 14.672 8.614
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -247.467 -148.747 -117.656 -110.342
Other Equity, Total -0.1 2.42 0.326 -0.177
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5969.17 2404.01 1526.3 1029.28
Total Common Shares Outstanding 94.504 79.635 69.5544 69.5544
Goodwill, Net 1772.04
Intangibles, Net 417.341
Deferred Income Tax 9.09
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng tài sản hiện tại 6182.55 6492.3 5533.21 3606.04 3701.8
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 2782.78 2789.34 2834.99 1164.93 1736.24
Tiền mặt và các khoản tương đương 1639.37 1672.17 2013.43 509.615 1223.72
Đầu tư ngắn hạn 1143.41 1117.17 821.554 655.314 512.52
Tổng các khoản phải thu, ròng 275.37 248.347 194.153 173.433 17.449
Accounts Receivable - Trade, Net 37.859 34.933 19.815 26.34 17.449
Prepaid Expenses 52.522 57.854 54.932 42.392 12.884
Other Current Assets, Total 3071.88 3396.76 2449.14 2225.28 1935.22
Total Assets 9183.84 9510.96 8564.21 5969.17 3800.17
Property/Plant/Equipment, Total - Net 132.018 129.498 130.072 120.827 75.865
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 139.759 92.884
Accumulated Depreciation, Total -18.932 -17.019
Other Long Term Assets, Total 53.804 53.935 54.221 52.925 22.499
Total Current Liabilities 4391.78 4665.2 3697.26 2325.66 1969.83
Accounts Payable 9.433 11.77 13.142 11.904 4.32
Payable/Accrued 155.127 87.578 79.296 72.022 6.67
Accrued Expenses 18.478 21.146 18.176 20.287 19.156
Notes Payable/Short Term Debt 30.37 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 3043.54 3410.88 2453.85 2221.45 1939.69
Total Liabilities 5115.52 5417.63 4454.99 3439.58 2929.7
Total Long Term Debt 609.528 639.501 639.127 989.381 897.871
Long Term Debt 609.528 639.501 639.127 989.381 897.871
Deferred Income Tax 3.877 9.09 1.832
Other Liabilities, Total 114.209 112.929 114.734 115.453 60.169
Total Equity 4068.32 4093.33 4109.21 2529.59 870.461
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 4535.7 4468.34 4403.5 2777.16 1076.26
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -459.886 -373.166 -294.152 -247.467 -205.605
Other Equity, Total -7.499 -1.85 -0.139 -0.1 -0.191
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9183.84 9510.96 8564.21 5969.17 3800.17
Total Common Shares Outstanding 104.183 103.461 102.439 94.504 83.09
Goodwill, Net 2363.11 2363.11 2354.81 1772.04
Intangibles, Net 452.351 472.12 491.888 417.341
Redeemable Preferred Stock 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1134.83 1133.82 1132.79
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Tiền từ hoạt động kinh doanh 4.623 -4.43 -3.949 -8.356
Tiền từ hoạt động kinh doanh 5.35 4.257 3.154 2.314
Deferred Taxes -40.617 0 -0.176 0
Khoản mục phi tiền mặt 105.067 14.966 3.062 1.727
Lãi suất đã trả 0.112 0.174 0.872 0.436
Thay đổi vốn lưu động 27.884 7.438 -2.675 -5.202
Tiền từ hoạt động đầu tư -1426.89 -249.487 -419.801 -335.421
Chi phí vốn -21.206 -12.076 -4.299 -2.046
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -1405.68 -237.411 -415.502 -333.375
Tiền từ các hoạt động tài chính 1639.58 863.126 491.655 326.282
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 563.291 314.793 414.293 263.671
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -50.787 546.033 86.862 56.498
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 1127.08 2.3 -9.5 6.113
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 217.316 609.209 67.905 -17.495
Amortization 5.659
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -241.419 -154.699 -75.685 -98.72 -56.858
Cash From Operating Activities -7.619 -34.064 -21.134 4.623 -13.163
Cash From Operating Activities 8.22 5.023 2.388 5.35 3.449
Deferred Taxes -4.691 -3.822 -3.943 -40.617 -0.333
Non-Cash Items 175.71 109.782 47.309 105.067 51.592
Changes in Working Capital -1.648 -26.788 -7.875 27.884 -11.013
Cash From Investing Activities -1075.9 -969.311 -453.872 -1426.89 -563.192
Capital Expenditures -11.167 -7.49 -4.346 -21.206 -18.1
Other Investing Cash Flow Items, Total -1064.73 -961.821 -449.526 -1405.68 -545.092
Cash From Financing Activities 2739.86 3063.29 2104.11 1639.58 1356.04
Financing Cash Flow Items 834.591 1171.45 223.641 563.291 284.926
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1345.19 1331.77 1317.77 -50.787 -55.962
Issuance (Retirement) of Debt, Net 560.075 560.075 562.704 1127.08 1127.08
Net Change in Cash 1656.34 2059.84 1628.93 217.316 779.688
Amortization 56.209 36.44 16.672 5.659
Foreign Exchange Effects 0 -0.075 -0.172
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 10.9961 11698232 1371723 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7531 9312007 266441 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.7923 8289855 616590 2022-12-31 LOW
Temasek Holdings Pte. Ltd. Sovereign Wealth Fund 5.2895 5627304 -837 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0773 4337669 295893 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 3.7481 3987416 -736062 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6936 2865549 -498586 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6431 2811919 332554 2022-12-31 LOW
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 2.4968 2656209 -265112 2022-12-31 LOW
Lacerte (Rene A) Individual Investor 2.449 2605395 -7657 2023-03-01 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7629 1875517 -29533 2022-12-31 LOW
WCM Investment Management Investment Advisor 1.6245 1728239 167757 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.6204 1723853 467447 2022-12-31 LOW
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.5703 1670532 1019748 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.452 1544675 19378 2022-12-31 MED
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.4491 1541617 354218 2022-12-31 LOW
Abdiel Capital Advisors, LP Hedge Fund 1.2102 1287480 -733482 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2101 1287394 78505 2022-12-31 LOW
Pelion Venture Partners Private Equity 1.1678 1242385 0 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.1355 1207978 -145196 2022-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Software (NEC)

6220 America Center Dr.
Suite 100
95002

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

12,541.40 Price
-0.800% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0241%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

BTC/USD

26,970.35 Price
-0.210% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

XRP/USD

0.50 Price
+5.560% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00453

Oil - Crude

73.14 Price
+0.590% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0180%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0039%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch