CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Autozone - AZO CFD

2137.07
0.56%
 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 5.81
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.030779%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.013666%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 0.1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Autozone Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 2122.1
Mở* 2119.19
Thay đổi trong 1 năm* 41.75%
Vùng giá trong ngày* 2119.19 - 2159.38
Vùng giá trong 52 tuần 1,703.32-2,610.05
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 171.55K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 2.95M
Giá trị vốn hóa thị trường 45.85B
Tỷ số P/E 20.40
Cổ phiếu đang lưu hành 18.77M
Doanh thu 16.57B
EPS 119.79
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 0.70
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Feb 27, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 29, 2022 2137.07 21.48 1.02% 2115.59 2162.92 2101.30
Jun 28, 2022 2122.10 -43.55 -2.01% 2165.65 2191.39 2113.58
Jun 27, 2022 2164.63 -10.02 -0.46% 2174.65 2193.50 2158.20
Jun 24, 2022 2157.35 48.75 2.31% 2108.60 2171.11 2098.18
Jun 23, 2022 2105.65 35.01 1.69% 2070.64 2117.41 2059.25
Jun 22, 2022 2067.81 52.01 2.58% 2015.80 2087.50 1996.46
Jun 21, 2022 2030.24 26.13 1.30% 2004.11 2036.19 1974.21
Jun 17, 2022 1989.52 8.70 0.44% 1980.82 2003.17 1954.21
Jun 16, 2022 1999.69 19.50 0.98% 1980.19 2021.85 1965.13
Jun 15, 2022 2011.74 7.18 0.36% 2004.56 2045.62 1984.78
Jun 14, 2022 2031.43 24.26 1.21% 2007.17 2059.06 2006.18
Jun 13, 2022 2024.81 12.84 0.64% 2011.97 2050.36 2004.07
Jun 10, 2022 2063.60 9.59 0.47% 2054.01 2085.54 2042.25
Jun 9, 2022 2097.65 28.73 1.39% 2068.92 2129.39 2068.90
Jun 8, 2022 2092.43 1.70 0.08% 2090.73 2119.06 2077.08
Jun 7, 2022 2115.93 51.51 2.50% 2064.42 2119.66 2059.14
Jun 6, 2022 2097.43 40.88 1.99% 2056.55 2105.84 2042.35
Jun 3, 2022 2056.14 33.02 1.63% 2023.12 2069.09 2022.74
Jun 2, 2022 2059.12 21.93 1.08% 2037.19 2061.10 1992.37
Jun 1, 2022 2033.18 -11.34 -0.55% 2044.52 2057.05 2030.08

Autozone Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 10635.7 10888.7 11221.1 11863.7 12632 14629.6
Doanh thu 10635.7 10888.7 11221.1 11863.7 12632 14629.6
Chi phí tổng doanh thu 5026.94 5149.06 5247.33 5498.74 5861.21 6911.8
Lợi nhuận gộp 5608.74 5739.62 5973.75 6365 6770.75 7717.79
Tổng chi phí hoạt động 8575.28 8808.61 9410.22 9647.61 10214.3 11685.1
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 3250.94 3336.5 3817.81 3778.91 4269.17 4730.26
Depreciation / Amortization 297.397 323.051 345.084 369.957
Thu nhập hoạt động 2060.4 2080.07 1810.86 2216.14 2417.68 2944.53
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -147.681 -154.58 -174.527 -184.804 -201.165 -195.337
Thu nhập ròng trước thuế 1912.71 1925.49 1636.33 2031.33 2216.51 2749.19
Thu nhập ròng sau thuế 1241.01 1280.87 1146.54 1608.42 1732.97 2170.31
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 1241.01 1280.87 1146.54 1608.42 1732.97 2170.31
Thu nhập ròng 1241.01 1280.87 1337.54 1617.22 1732.97 2170.31
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 1241.01 1280.87 1146.54 1608.42 1732.97 2170.31
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 1241.01 1280.87 1337.54 1617.22 1732.97 2170.31
Thu nhập ròng pha loãng 1241.01 1280.87 1337.54 1617.22 1732.97 2170.31
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 30.488 29.065 27.424 25.498 24.093 22.799
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 40.7048 44.0691 41.8078 63.0803 71.9284 95.1934
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 40.7048 44.0691 41.8078 63.0803 74.6511 96.6823
Tổng khoản mục bất thường 191 8.8
Chi phí bất thường (thu nhập) 83.9 43
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2022 Q3 2022
Tổng doanh thu 3651.02 4913.48 3668.9 3369.75 3865.22
Doanh thu 3651.02 4913.48 3668.9 3369.75 3865.22
Chi phí tổng doanh thu 1736.08 2345.65 1743.74 1584.52 1858.81
Lợi nhuận gộp 1914.95 2567.84 1925.16 1785.23 2006.41
Tổng chi phí hoạt động 2847.52 3869.45 2914.42 2742.99 3079.55
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 1105.34 1526.81 1170.68 1158.47 1220.74
Chi phí bất thường (thu nhập) 6.1 -3
Thu nhập hoạt động 803.505 1044.03 754.485 626.76 785.67
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -45.026 -58.12 -43.284 -42.471 -41.888
Thu nhập ròng trước thuế 758.479 985.91 711.201 584.289 743.782
Thu nhập ròng sau thuế 596.164 785.771 555.235 471.755 592.571
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 596.164 785.771 555.235 471.755 592.571
Thu nhập ròng 596.164 785.771 555.235 471.755 592.571
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 596.164 785.771 555.235 471.755 592.571
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 596.164 785.771 555.235 471.755 592.571
Thu nhập ròng pha loãng 596.164 785.771 555.235 471.755 592.571
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 22.515 21.734 21.609 21.158 20.414
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 26.4785 36.154 25.6946 22.2968 29.0277
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 26.6915 36.044 25.6946 22.2968 29.0277
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 4239.57 4611.25 4635.87 5028.69 6811.87 6415.3
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 189.734 293.27 217.824 176.3 1750.81 1171.33
Tiền mặt và các khoản tương đương 189.734 293.27 217.824 176.3 1750.81 1171.33
Tổng các khoản phải thu, ròng 287.68 280.733 258.136 308.995 364.774 378.392
Accounts Receivable - Trade, Net 287.68 280.733 258.136 308.995 364.774 378.392
Total Inventory 3631.92 3882.09 3943.67 4319.11 4473.28 4639.81
Other Current Assets, Total 130.243 155.166 216.239 224.277 223.001 225.763
Total Assets 8599.79 9259.78 9346.98 9895.91 14423.9 14516.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3733.25 4031.02 4218.4 4398.75 7090.9 7575.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6330.12 6873.19 7291.62 7713.2 10718.2 11525.9
Accumulated Depreciation, Total -2596.86 -2842.18 -3073.22 -3314.45 -3627.32 -3950.29
Goodwill, Net 391.887 391.887 302.645 302.645 302.645 302.645
Intangibles, Net 60.981 52.499 9.789 5.616 1.443
Other Long Term Assets, Total 174.092 173.122 180.277 160.216 217.014 222.648
Total Current Liabilities 4690.32 4766.3 5028.68 5512.14 6283.09 7369.75
Accounts Payable 4095.85 4168.94 4409.37 4864.91 5156.32 6013.92
Accrued Expenses 431.598 449.935 474.143 503.058 918.594 1102.42
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 44.834 48.134 52.29 56.246 67.498 89.932
Other Current Liabilities, Total 118.034 99.292 92.876 87.925 140.675 163.479
Total Liabilities 10387.3 10688.2 10867.3 11609.8 15301.8 16313.7
Total Long Term Debt 4924.12 5081.24 5005.93 5206.34 5669.23 5455.94
Long Term Debt 4924.12 5081.24 5005.93 5206.34 5513.37 5269.82
Deferred Income Tax 284.5 371.111 285.204 311.98 354.186 337.125
Other Liabilities, Total 488.386 469.508 547.52 579.299 2995.35 3150.91
Total Equity -1787.54 -1428.38 -1520.35 -1713.85 -877.977 -1797.54
Common Stock 0.303 0.287 0.275 0.254 0.237 0.23
Additional Paid-In Capital 1054.65 1086.67 1155.43 1264.45 1283.49 1465.67
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1602.19 -1642.39 -1208.82 -1305.35 -1450.97 -419.829
Treasury Stock - Common -932.773 -618.391 -1231.43 -1403.88 -356.487 -2535.62
Unrealized Gain (Loss) 0.12 -0.011 -0.873 0.591 1.845 0.589
Other Equity, Total -307.649 -254.546 -234.932 -269.913 -356.097 -308.575
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8599.79 9259.78 9346.98 9895.91 14423.9 14516.2
Total Common Shares Outstanding 29.118 27.833 25.742 24.038 23.376 21.138
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Capital Lease Obligations 155.855 186.122
May 2021 Aug 2021 Nov 2021 Feb 2022 May 2022
Tổng tài sản hiện tại 6224.4 6415.3 6349.15 5903.77 6254.72
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 975.646 1171.33 961.125 239.423 263.044
Tiền mặt và các khoản tương đương 975.646 1171.33 961.125 239.423 263.044
Tổng các khoản phải thu, ròng 359.669 378.392 379.276 405.585 439.82
Accounts Receivable - Trade, Net 359.669 378.392 379.276 405.585 439.82
Total Inventory 4665.48 4639.81 4768.26 5031.22 5313.11
Other Current Assets, Total 223.604 225.763 240.487 227.54 238.743
Total Assets 14137.9 14516.2 14460.9 14078.5 14520.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7378 7575.6 7575.49 7622.85 7736.26
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8538.85 8807.18 8854.87 8965.03 9139.58
Accumulated Depreciation, Total -3855.71 -3950.29 -3996.94 -4085.95 -4167.95
Goodwill, Net 302.645 302.645 302.645 302.645 302.645
Other Long Term Assets, Total 232.91 222.648 233.664 249.208 226.942
Total Current Liabilities 7013.25 7369.75 8087.89 7684.65 8064.08
Accounts Payable 5778.22 6013.92 6171.34 6378.61 6793.21
Accrued Expenses 1140.76 1186.42 1229.8 1230.82 1194.25
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 94.268 79.474 186.752 75.22 76.625
Total Liabilities 15901.3 16313.7 16585.7 17215.9 17907.8
Total Long Term Debt 5267.9 5455.94 4771.27 5840.88 6057.44
Long Term Debt 5267.9 5269.82 4771.27 5840.88 6057.44
Deferred Income Tax 366.497 337.125 355.31 379.176 418.869
Other Liabilities, Total 3253.7 3150.91 3371.23 3311.25 3367.41
Total Equity -1763.39 -1797.54 -2124.75 -3137.48 -3387.23
Common Stock 0.229 0.23 0.231 0.206 0.207
Additional Paid-In Capital 1381.98 1465.67 1499.56 1266.02 1315.72
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1205.6 -419.829 135.406 -2730.73 -2138.16
Treasury Stock - Common -1635.62 -2535.62 -3435.62 -1362.8 -2262.8
Unrealized Gain (Loss) 1.007 0.589 0.159 -0.711 -1.849
Other Equity, Total -305.389 -308.575 -324.486 -309.452 -300.342
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14137.9 14516.2 14460.9 14078.5 14520.6
Total Common Shares Outstanding 21.62 21.138 20.674 19.967 19.576
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 89.932 500
Capital Lease Obligations 186.122
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 1241.01 1280.87 1337.54 1617.22 1732.97 2170.31
Tiền từ hoạt động kinh doanh 1641.06 1570.61 2080.29 2128.51 2720.11 3518.54
Tiền từ hoạt động kinh doanh 297.397 323.051 345.084 369.957 397.466 407.683
Deferred Taxes 45.019 74.902 -124.261 35.051 51.077 -34.432
Khoản mục phi tiền mặt -4.916 28.852 363.896 44.621 55.565 68.97
Cash Taxes Paid 582.384 579.925 427.161 383.871 339.486 574.854
Lãi suất đã trả 136.731 135.331 163.965 153.371 161.864 187.948
Thay đổi vốn lưu động 62.553 -137.062 158.037 61.663 483.028 906.008
Tiền từ hoạt động đầu tư -505.835 -553.599 -521.86 -491.846 -497.875 -601.778
Chi phí vốn -498.791 -553.832 -522.247 -496.05 -457.736 -621.767
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -7.044 0.233 0.387 4.204 -40.139 19.989
Tiền từ các hoạt động tài chính -1116.53 -914.329 -1632.15 -1674.09 -643.636 -3500.42
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -7.935 -7.362 -1.052 -9.404 -48.967 0
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -1372.17 -1016.96 -1502.3 -1816.08 -862.511 -3190.56
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 263.58 109.996 -128.804 151.393 267.842 -309.853
Ảnh hưởng của ngoại hối -4.272 0.852 -1.724 -4.103 -4.082 4.172
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 14.425 103.536 -75.446 -41.524 1574.52 -579.48
May 2021 Aug 2021 Nov 2021 Feb 2022 May 2022
Net income/Starting Line 1384.54 2170.31 555.235 1026.99 1619.56
Cash From Operating Activities 2230.35 3518.54 777.93 1139.75 1983.11
Cash From Operating Activities 278.044 407.683 99.59 199.282 301.365
Deferred Taxes 6.047 -34.432 18.096 40.983 80.778
Non-Cash Items 47.387 68.97 16.934 36.111 56.884
Changes in Working Capital 514.326 906.008 88.075 -163.62 -75.474
Cash From Investing Activities -358.663 -601.778 -90.961 -211.313 -360.719
Capital Expenditures -375.653 -621.767 -102.269 -208.143 -369.35
Other Investing Cash Flow Items, Total 16.99 19.989 11.308 -3.17 8.631
Cash From Financing Activities -2651.24 -3500.42 -895.946 -1859.9 -2530.82
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2356.4 -3190.56 -878.897 -2393.54 -3261.9
Issuance (Retirement) of Debt, Net -294.844 -309.853 -13.687 537 734.443
Foreign Exchange Effects 4.389 4.172 -1.233 -0.445 0.137
Net Change in Cash -775.169 -579.48 -210.21 -931.912 -908.291
Financing Cash Flow Items 0 -3.362 -3.362 -3.362
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.9904 1874769 -22348 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.8448 1096825 9094 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 5.4673 1025975 -98615 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.4028 1013863 14570 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4394 833083 -13179 2022-09-30 LOW
Fiera Capital Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 3.4098 639871 -37669 2022-09-30 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 3.3419 627135 -46452 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4266 455375 -1354 2022-09-30 LOW
RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 1.8325 343889 -314 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5291 286954 -15868 2022-09-30 LOW
First Manhattan Company Investment Advisor 1.378 258600 -4187 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0679 200392 -7689 2021-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0258 192491 -6565 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.9235 173298 -3178 2022-09-30 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.84 157638 7857 2022-09-30 MED
BofA Global Research (US) Research Firm 0.8244 154712 -27487 2022-09-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.8206 153999 -119463 2022-09-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.8101 152030 -16351 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8 150127 -6675 2022-09-30 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7804 146446 -17687 2022-09-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Automotive Parts & Accessories Retailers

123 S Front St
MEMPHIS
TENNESSEE 38103
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

XRP/USD

0.42 Price
+0.840% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00339

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0223%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0065%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

BTC/USD

23,448.05 Price
+0.090% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0183%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0071%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 3.0

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch