CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Alphabet Inc - GOOGL CFD

103.33
0%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 01:00

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.86
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.030779%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.013666%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 0.1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Alphabet Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 104.53
Mở* 103.21
Thay đổi trong 1 năm* -96.45%
Vùng giá trong ngày* 102.42 - 106.99
Vùng giá trong 52 tuần 83.34-144.88
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 40.72M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 648.76M
Giá trị vốn hóa thị trường 1,358.84B
Tỷ số P/E 23.35
Cổ phiếu đang lưu hành 12.81B
Doanh thu 282.84B
EPS 4.49
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 1.08
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Apr 24, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 3, 2023 104.53 1.18 1.14% 103.35 107.38 101.94
Feb 2, 2023 103.42 -0.37 -0.36% 103.79 111.63 100.47
Feb 1, 2023 103.78 6.22 6.38% 97.56 104.34 97.20
Jan 31, 2023 97.55 0.69 0.71% 96.86 98.46 95.90
Jan 30, 2023 96.83 -1.04 -1.06% 97.87 98.01 95.97
Jan 27, 2023 98.90 2.44 2.53% 96.46 99.89 96.40
Jan 26, 2023 96.47 1.58 1.67% 94.89 97.14 94.82
Jan 25, 2023 94.88 -1.83 -1.89% 96.71 96.72 93.33
Jan 24, 2023 97.76 -1.47 -1.48% 99.23 99.28 96.79
Jan 23, 2023 99.29 1.64 1.68% 97.65 99.62 96.73
Jan 20, 2023 97.58 4.77 5.14% 92.81 97.87 92.60
Jan 19, 2023 92.81 2.13 2.35% 90.68 93.23 89.69
Jan 18, 2023 90.65 0.03 0.03% 90.62 92.37 90.22
Jan 17, 2023 90.62 -0.87 -0.95% 91.49 91.80 89.63
Jan 13, 2023 91.50 0.75 0.83% 90.75 91.75 89.61
Jan 12, 2023 90.76 -0.43 -0.47% 91.19 91.93 88.93
Jan 11, 2023 91.15 3.06 3.47% 88.09 91.22 88.04
Jan 10, 2023 88.09 0.62 0.71% 87.47 88.23 85.30
Jan 9, 2023 87.49 0.34 0.39% 87.15 89.62 87.00
Jan 6, 2023 86.84 1.01 1.18% 85.83 87.35 84.44

Alphabet Inc Events

Time (UTC) Country Event
Monday, April 24, 2023

Time (UTC)

20:00

Country

US

Event

Q1 2023 Alphabet Inc Earnings Release
Q1 2023 Alphabet Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 90272 110855 136819 161857 182527 257637
Doanh thu 90272 110855 136819 161857 182527 257637
Chi phí tổng doanh thu 35138 45583 59549 71896 84732 110939
Lợi nhuận gộp 55134 65272 77270 89961 97795 146698
Tổng chi phí hoạt động 66556 84677 109295 127626 141303 178923
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 17470 19733 23256 28015 28998 36422
Nghiên cứu & phát triển 13948 16625 21419 26018 27573 31562
Thu nhập hoạt động 23716 26178 27524 34231 41224 78714
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 90 765 8383 5473 8104 13517
Khác, giá trị ròng 344 250 -994 -79 -1246 -1497
Thu nhập ròng trước thuế 24150 27193 34913 39625 48082 90734
Thu nhập ròng sau thuế 19478 22486 30736 34343 40269 76033
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 19478 22486 30736 34343 40269 76033
Tổng khoản mục bất thường 0 -9824
Thu nhập ròng 19478 12662 30736 34343 40269 76033
Total Adjustments to Net Income 0
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 19478 22486 30736 34343 40269 76033
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 19478 12662 30736 34343 40269 76033
Điều chỉnh pha loãng 0 0 0 0 0 0
Thu nhập ròng pha loãng 19478 12662 30736 34343 40269 76033
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 698.706 703.584 703.285 698.556 687.028 677.674
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 27.8773 31.9592 43.7035 49.1628 58.6133 112.197
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 27.8773 35.1748 50.0513 51.2683 58.6133 112.197
Chi phí bất thường (thu nhập) 2736 5071 1697 0 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng doanh thu 55314 61880 65118 75325 68011
Doanh thu 55314 61880 65118 75325 68011
Chi phí tổng doanh thu 24103 26227 27621 32988 29599
Lợi nhuận gộp 31211 35653 37497 42337 38412
Tổng chi phí hoạt động 38877 42519 44087 53440 47917
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 7289 8617 8772 11744 9199
Nghiên cứu & phát triển 7485 7675 7694 8708 9119
Thu nhập hoạt động 16437 19361 21031 21885 20094
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 5138 3237 2517 2625 -1268
Khác, giá trị ròng -292 -613 -484 -108 108
Thu nhập ròng trước thuế 21283 21985 23064 24402 18934
Thu nhập ròng sau thuế 17930 18525 18936 20642 16436
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 17930 18525 18936 20642 16436
Thu nhập ròng 17930 18525 18936 20642 16436
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 17930 18525 18936 20642 16436
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 17930 18525 18936 20642 16436
Điều chỉnh pha loãng 0 0 0 0 0
Thu nhập ròng pha loãng 17930 18525 18936 20642 16436
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 682.071 679.612 676.519 717.347 667.551
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 26.2876 27.2582 27.9903 28.7755 24.6213
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 26.2876 27.2582 27.9903 28.7755 24.6213
Chi phí bất thường (thu nhập) 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 105408 124308 135676 152578 174296 188143
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 86333 101871 109140 119675 136694 139649
Cash 7078 7158
Tiền mặt và các khoản tương đương 5840 3557 16701 18498 26465 20945
Đầu tư ngắn hạn 73415 91156 92439 101177 110229 118704
Tổng các khoản phải thu, ròng 14232 18705 21193 27492 31384 40270
Accounts Receivable - Trade, Net 14137 18336 20838 25326 30930 39304
Total Inventory 268 749 1107 999 728 1170
Prepaid Expenses 3979 2903
Other Current Assets, Total 596 80 4236 4412 5490 7054
Total Assets 167497 197295 232792 275909 319616 359268
Property/Plant/Equipment, Total - Net 34234 42383 59719 84587 96960 110558
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 47527 59647 82507 115148 138673 159971
Accumulated Depreciation, Total -13293 -17264 -22788 -30561 -41713 -49414
Goodwill, Net 16468 16747 17888 20624 21175 22956
Intangibles, Net 3307 2692 2220 1979 1445 1417
Long Term Investments 5878 7813 13859 13078 20703 29549
Other Long Term Assets, Total 2202 3352 3430 3063 5037 6645
Total Current Liabilities 16756 24183 34620 45221 56834 64254
Accounts Payable 2041 3137 4378 5561 5589 6037
Accrued Expenses 10107 14406 14000 19543 28208 35213
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 1100 113
Other Current Liabilities, Total 4608 6640 16242 20117 21937 22891
Total Liabilities 28461 44793 55164 74467 97072 107633
Total Long Term Debt 3935 3969 4012 4554 13932 14817
Long Term Debt 3935 3943 3950 3869 12832 12841
Deferred Income Tax 226 430 1264 1701 3561 5257
Other Liabilities, Total 7544 16211 15268 22991 22745 23305
Total Equity 139036 152502 177628 201442 222544 251635
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.69129 0.69478 0.69556 0.68834 0.67522 0.66212
Additional Paid-In Capital 36306.3 40246.3 45048.3 50551.3 58509.3 61773.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 105131 113247 134885 152122 163401 191484
Unrealized Gain (Loss) -179 233 -688 812 1612 236
Other Equity, Total -2223 -1225 -1618 -2044 -979 -1859
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 167497 197295 232792 275909 319616 359268
Total Common Shares Outstanding 691.293 694.783 695.556 688.335 675.222 662.121
Capital Lease Obligations 26 62 685 1100 1976
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 172137 175697 184110 188143 177853
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 135104 135863 142003 139649 133970
Tiền mặt và các khoản tương đương 26622 23630 23719 20945 20886
Đầu tư ngắn hạn 108482 112233 118284 118704 113084
Tổng các khoản phải thu, ròng 28499 32851 34800 40270 35622
Accounts Receivable - Trade, Net 28006 31967 34047 39304 34703
Total Inventory 888 907 1278 1170 1369
Other Current Assets, Total 7646 6076 6029 7054 6892
Total Assets 327095 335387 347403 359268 357096
Property/Plant/Equipment, Total - Net 100204 104675 107549 110558 117210
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 143556 150053 154822 159971 169169
Accumulated Depreciation, Total -43352 -45378 -47273 -49414 -51959
Goodwill, Net 22341 22406 22623 22956 23010
Intangibles, Net 1823 1626 1549 1417 1313
Long Term Investments 25294 25532 26101 29549 30544
Other Long Term Assets, Total 5296 5451 5471 6645 7166
Total Current Liabilities 55453 55741 61782 64254 61948
Accounts Payable 4801 4708 4616 6037 3436
Accrued Expenses 27918 28698 31961 35213 33003
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1090 117 249 113 181
Other Current Liabilities, Total 21644 22218 24956 22891 25328
Total Liabilities 97082 97822 102836 107633 103092
Total Long Term Debt 13887 14328 14288 14817 14791
Long Term Debt 12835 12837 12841 12841 12847
Capital Lease Obligations 1052 1491 1447 1976 1944
Deferred Income Tax 4406 4703 3551 5257 2843
Other Liabilities, Total 23336 23050 23215 23305 23510
Total Equity 230013 237565 244567 251635 254004
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.67109 0.66764 0.66468 0.66212 0.65876
Additional Paid-In Capital 59435.3 60435.3 61192.3 61773.3 62831.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 170580 176939 183782 191484 195221
Unrealized Gain (Loss) 1135 1008 792 236 -2094
Other Equity, Total -1138 -818 -1200 -1859 -1955
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 327095 335387 347403 359268 357096
Total Common Shares Outstanding 671.094 667.637 664.682 662.121 658.763
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 19478 12662 30736 34343 40269 76033
Tiền từ hoạt động kinh doanh 36036 37091 47971 54520 65124 91652
Tiền từ hoạt động kinh doanh 5267 6103 8164 10856 12905 11555
Amortization 877 812 871 925 792 886
Deferred Taxes -38 258 778 173 1390 1808
Khoản mục phi tiền mặt 7152 8010 2514 7404 7941 2893
Cash Taxes Paid 1643 6191 5671 8203 4990 13412
Lãi suất đã trả 84 84 69
Thay đổi vốn lưu động 3300 9246 4908 819 1827 -1523
Tiền từ hoạt động đầu tư -31165 -31401 -28504 -29491 -32773 -35523
Chi phí vốn -10212 -13184 -25139 -23548 -22281 -24640
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -20953 -18217 -3365 -5943 -10492 -10883
Tiền từ các hoạt động tài chính -8332 -8298 -13179 -23209 -24408 -61362
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -3304 -4166 -4993 -4545 -2920 -9852
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -3693 -4046 -8125 -18396 -31149 -50274
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -1335 -86 -61 -268 9661 -1236
Ảnh hưởng của ngoại hối -170 405 -302 -23 24 -287
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -3631 -2203 5986 1797 7967 -5520
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 17930 36455 55391 76033 16436
Cash From Operating Activities 19289 41179 66718 91652 25106
Cash From Operating Activities 2525 5255 8340 11555 3591
Amortization 228 443 662 886 191
Deferred Taxes 1100 1479 192 1808 -2090
Non-Cash Items -1261 -349 1431 2893 6081
Changes in Working Capital -1233 -2104 702 -1523 897
Cash From Investing Activities -5383 -14457 -24507 -35523 -9051
Capital Expenditures -5942 -11438 -18257 -24640 -9786
Other Investing Cash Flow Items, Total 559 -3019 -6250 -10883 735
Cash From Financing Activities -13606 -29597 -44851 -61362 -16214
Financing Cash Flow Items -2174 -4327 -6929 -9852 -2916
Issuance (Retirement) of Stock, Net -11395 -24191 -36801 -50274 -13300
Issuance (Retirement) of Debt, Net -37 -1079 -1121 -1236 2
Foreign Exchange Effects -143 40 -106 -287 100
Net Change in Cash 157 -2835 -2746 -5520 -59
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.941 474316145 4557365 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3718 261128738 -667562 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.8632 230749082 797702 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.6356 217154306 69026 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9279 115153844 1984244 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.8112 108182268 -16728552 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6733 99947960 -6208180 2021-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0801 64514302 -6966878 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.0481 62601553 9742270 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9595 57309381 1471761 2022-09-30 LOW
Schmidt Family Living Trust Corporation 0.9053 54075980 54075980 2021-12-31
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8767 52362543 -4249757 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7669 45805264 -815416 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7369 44014753 246953 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.7111 42474883 599503 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.7022 41945135 -2715745 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6928 41381879 -1673641 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 0.665 39720310 -1183590 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.6314 37712702 890402 2022-09-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5713 34120901 -1003179 2022-09-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Search Engines

1600 Amphitheatre Pkwy
MOUNTAIN VIEW
CALIFORNIA 94043-1351
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Natural Gas

2.43 Price
+0.620% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1132%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0792%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

Oil - Crude

74.05 Price
+0.900% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0222%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0064%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

US100

12,500.90 Price
-0.490% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0183%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0071%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

BTC/USD

22,906.90 Price
-0.130% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch