CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 84% สูญเสียเงินขณะทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

งบการเงิน คืออะไร

งบการเงิน

งบการเงินคือรายงานสรุปที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้เงินที่ได้รับจากผู้ให้กู้และผู้ถือหุ้นอย่างไร และฐานะการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไร ประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องเผยแพร่งบการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด แม้ว่าความถี่และระดับของรายละเอียดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

โดยปกติแล้ว งบการเงินจะจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และมักจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ นักบัญชี และบริษัทที่อุทิศตนเพื่อความถูกต้องและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน การลงทุน หรือภาษี 

งบการเงินจัดทำขึ้นเป็นหลักเพื่อให้บุคคลภายนอกบริษัท เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ตลาด และเจ้าหนี้ให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท เนื่องจากงบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินหลักสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจส่วนใหญ่ งบการเงินจึงให้โอกาสในการประเมินสถานะทางการเงินและรายได้ของบริษัท ตลอดจนคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของราคาหุ้นของบริษัท

คุณเคยได้ยินคำว่า งบการเงิน จากที่ไหน

บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลมีแนวโน้มที่จะถูกกล่าวถึงในสื่อธุรกิจและสื่อทางการเงินอื่น ๆ เมื่อใดก็ตามที่องค์กรสำคัญนำเสนอบัญชีของตน โดยงบการเงินจะได้รับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของธุรกิจ 

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ งบการเงิน

งบการเงินแสดงบันทึกอย่างเป็นทางการของกิจกรรมทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน ประสิทธิภาพ และสภาพคล่อง 

อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ งบการเงินมักจะประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกำไรขาดทุนสะสม และงบกระแสเงินสด

บัญชีกำไรขาดทุนตรวจสอบประสิทธิภาพของธุรกิจในแง่ของรายได้ที่เข้ามา ต้นทุนที่ส่งออก และกำไรหรือขาดทุนเมื่อหักที่สองจากครั้งแรก นักลงทุนจะสามารถศึกษากำไรต่อหุ้นและเงินปันผลที่จะได้รับจากงบการเงิน 

งบดุลพิจารณาถึงธุรกิจเดียวกันแต่ในแง่มุมที่ต่างออกไป ในแง่ของสินทรัพย์และหนี้สิน สินทรัพย์จะประกอบด้วยเงินสด พันธบัตร และเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้ ในขณะที่หนี้สินจะประกอบด้วยหนี้สินและค่าจ้าง 

งบกำไรสะสมแสดงให้เห็นว่ากำไรของบริษัทถูกแบ่งระหว่างเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นและเงินสดที่เก็บไว้ในงบดุลอย่างไร

งบกระแสเงินสดเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดเข้าและออกจากบริษัท 

งบการเงินให้มุมมองโดยรวมเกี่ยวกับสภาพของธุรกิจและแสดงสัญญาณเตือนของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารหรือสถาบันอื่น ๆ มักจะมองว่างบการเงินเป็นตัวบ่งชี้แรกว่าธุรกิจมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่างบการเงินจะให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับธุรกิจ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณสามารถตีความข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทที่อาจตีความได้แตกต่างเช่นกัน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์งบการเงิน จำเป็นต้องเปรียบเทียบงบการเงินในหลายช่วงเวลาเพื่อพิจารณาว่ามีแนวโน้มและรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หรือไม่ นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบผลลัพธ์ของคู่แข่งของบริษัทที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย

ต้องการทดลองใช้? เปิดบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนทักษะของคุณ

เทรดทันที

วิดีโอล่าสุด

ยังคงมองหาโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้?

เข้าร่วมกับนักเทรดทั่วโลกมากกว่า 535,000 ราย ผู้ซึ่งเลือกซื้อขายกับ Capital.com

1. สร้างและยืนยันบัญชีของคุณ 2. ฝากเงิน 3. ค้นหาการซื้อขายของคุณ