CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Handla Turmeric Acquisition Corp. - TMPM CFD

10.00
0.1%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning 0.08
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.025457%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
0.003235%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* 10.01
Öppna* 10
1 års förändring* 0.3%
Dagens intervall* 10 - 10
52 veckors intervall 9.74-10.49
Genomsnittlig volym (10 dagar) 10.92K
Genomsnittlig volym (3 månader) 583.48K
Marknadsvärde 126.85M
P/E-ratio 84.97
Antal utestående aktier 12.63M
Intäkter N/A
EPS 0.12
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst N/A

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low
Oct 19, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Oct 18, 2022 10.01 0.01 0.10% 10.00 10.01 10.00
Oct 17, 2022 10.01 0.00 0.00% 10.01 10.01 10.01
Oct 14, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Oct 13, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Oct 12, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Oct 11, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Oct 10, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Oct 7, 2022 9.98 0.01 0.10% 9.97 9.98 9.97
Oct 6, 2022 9.98 0.01 0.10% 9.97 9.98 9.97
Oct 5, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 9.98 9.98
Oct 4, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.97 9.97
Oct 3, 2022 9.97 0.01 0.10% 9.96 9.97 9.96
Sep 30, 2022 9.97 0.01 0.10% 9.96 9.97 9.96
Sep 29, 2022 9.97 0.01 0.10% 9.96 9.97 9.96
Sep 28, 2022 9.96 0.00 0.00% 9.96 9.96 9.96
Sep 27, 2022 9.96 0.00 0.00% 9.96 9.96 9.96
Sep 26, 2022 9.96 0.00 0.00% 9.96 9.96 9.95
Sep 23, 2022 9.96 0.00 0.00% 9.96 9.96 9.95
Sep 22, 2022 9.96 0.00 0.00% 9.96 9.96 9.96

Turmeric Acquisition Corp. Events

Tid (UTC) (UTC) Land Händelse
No events scheduled
Visa alla händelser
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Totala intäkter 0 0 0
Rörelseintäkter -1.36954 -0.33667 0
Justering för utspädning 0
Resultat efter utspädning 2.65488 -2.91088 0
Totala rörelsekostnader 1.36954 0.33667
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 1.36954 0.33667
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 4.02442 -2.57421
Nettoresultat före skatt 2.65488 -2.91088
Nettoresultat efter skatt 2.65488 -2.91088
Nettoresultat före extraordinära poster 2.65488 -2.91088
Nettoresultat 2.65488 -2.91088
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster 2.65488 -2.91088
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster 2.65488 -2.91088
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 12.6342 12.5062
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster 0.21013 -0.23275
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering 0.21013 -0.23275
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Totala intäkter 0 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 0.41024 0.36781 0.50302 0.28773 0.21099
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 0.41024 0.36781 0.50302 0.28773 0.21099
Rörelseintäkter -0.41024 -0.36781 -0.50302 -0.28773 -0.21099
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 1.19131 0.03603 0.7966 0.29611 2.89568
Nettoresultat före skatt 0.78107 -0.33178 0.29358 0.00839 2.68469
Nettoresultat efter skatt 0.78107 -0.33178 0.29358 0.00839 2.68469
Nettoresultat före extraordinära poster 0.78107 -0.33178 0.29358 0.00839 2.68469
Nettoresultat 0.78107 -0.33178 0.29358 0.00839 2.68469
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster 0.78107 -0.33178 0.29358 0.00839 2.68469
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster 0.78107 -0.33178 0.29358 0.00839 2.68469
Resultat efter utspädning 0.78107 -0.33178 0.29358 0.00839 2.68469
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 12.6342 12.6342 12.6342 12.6342 12.6342
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster 0.06182 -0.02626 0.02324 0.00066 0.21249
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering 0.06182 -0.02626 0.02324 0.00066 0.21249
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Summa omsättningstillgångar 0.54647 1.47471
Likvida medel och kortfristiga placeringar 0.42527 1.19688
Cash 0.42527 1.19688
Prepaid Expenses 0.1212 0.27783
Total Assets 98.3037 99.2255
Other Long Term Assets, Total 97.7508
Total Current Liabilities 0.57282 0.13152
Accounts Payable 0.21576 0.00668
Accrued Expenses 0.32915 0.12484
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Total Liabilities 6.30392 9.88058
Total Long Term Debt 0 0
Other Liabilities, Total 5.7311 9.74906
Total Equity 91.9998 89.3449
Common Stock 97.7503 84.3453
Additional Paid-In Capital 0 7.91047
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -5.75048 -2.91088
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 98.3037 99.2255
Total Common Shares Outstanding 12.6342 12.6342
Long Term Investments 97.7572
Other Current Liabilities, Total 0.0279
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Summa omsättningstillgångar 0.35321 0.54647 0.80955 1.02699 1.28699
Likvida medel och kortfristiga placeringar 0.22984 0.42527 0.64755 0.81012 1.01142
Cash 0.22984 0.42527 0.64755 0.81012 1.01142
Prepaid Expenses 0.12338 0.1212 0.162 0.21687 0.27557
Total Assets 98.1119 98.3037 98.5647 98.7807 99.0392
Long Term Investments 97.7587 97.7572 97.7552 97.7537 97.7522
Total Current Liabilities 0.78979 0.57282 0.46808 0.18251 0.15478
Accounts Payable 0.28952 0.21576 0.16294 0.05862 0.10853
Accrued Expenses 0.49027 0.32915 0.27471 0.10389 0.04625
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 5.33102 6.30392 6.23315 6.7427 7.00961
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 4.54123 5.7311 5.76507 6.56019 6.85483
Total Equity 92.7809 91.9998 92.3316 92.038 92.0296
Common Stock 97.7503 97.7503 97.7503 87.0384 87.03
Additional Paid-In Capital 0 0 0 5.21741 5.2258
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -4.96941 -5.75048 -5.4187 -0.21781 -0.22619
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 98.1119 98.3037 98.5647 98.7807 99.0392
Total Common Shares Outstanding 12.6342 12.6342 12.6342 12.6342 12.6342
Other Current Liabilities, Total 0.01 0.0279 0.03043 0.02
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Nettoinkomst/baslinje 2.65488 -2.91088
Likvida medel från den löpande verksamheten -0.77161 -0.47949
Icke-likvida poster -4.02442 2.62271
Förändringar i rörelsekapitalet 0.59793 -0.19132
Likvida medel från investeringsverksamheten 0 -97.75
Andra kassaflödesposter från investeringar, totalt 0 -97.75
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 99.4264
Finansieringsposter i kassaflödet 0 -2.38989
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto 0 101.905
Påverkan på kassaflödet från förändring av skuldsättning, netto -0.08875
Nettoförändring i likvida medel -0.77161 1.19688
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 0.78107 2.65488 2.98666 2.69308 2.68469
Cash From Operating Activities -0.19544 -0.77161 -0.54933 -0.38676 -0.18545
Non-Cash Items -1.19131 -4.02442 -3.98839 -3.19179 -2.89568
Changes in Working Capital 0.21481 0.59793 0.4524 0.11195 0.02554
Net Change in Cash -0.19544 -0.77161 -0.54933 -0.38676 -0.18545
Cash From Investing Activities 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Cash From Financing Activities 0
Financing Cash Flow Items 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group

535K+

Investerare

87K+

Aktiva kunder varje månad

$113M+

Månadsvis investeringsvolym

$64M+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Beräkna ditt hypotetiska resultat om du hade öppnat en CFD-handel på ett visst datum (välj ett datum) och stängt den på ett annat datum (välj ett datum).

Handelskommission
0
 • 1:1
Hävstång
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

Turmeric Acquisition Corp. Company profile

Om Turmeric Acquisition Corp.

Turmeric Acquisition Corp. är ett företag med blankocheck. Bolaget bildas i syfte att genomföra en fusion, ett aktieutbyte, ett förvärv av tillgångar, ett aktieköp, en omorganisation eller ett liknande företagsförvärv med ett eller flera företag eller enheter. Bolaget har för avsikt att identifiera möjligheter inom biotekniksektorn, med tonvikt på onkologi och terapier för sällsynta sjukdomar. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet och har inte genererat några intäkter.

Industry: Shell Companies

450 Kendall Street
CAMBRIDGE
MASSACHUSETTS 02142
US

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0185%
Kort position avgift över natten 0.0103%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.30

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0255%
Kort position avgift över natten 0.0032%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 3.0

BTC/USD

27,186.40 Price
+0.310% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0616%
Kort position avgift över natten 0.0137%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 60.00

XRP/USD

0.53 Price
+0.340% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0753%
Kort position avgift över natten 0.0069%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.00434

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 535 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla