CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Scan to Download iOS&Android APP

Handla Synaptogenix, Inc. - SNPX CFD

-
0%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning -
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.024068%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
0.001846%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* N/A
Öppna* N/A
1 års förändring* N/A
Dagens intervall* N/A
52 veckors intervall 0.80-8.75
Genomsnittlig volym (10 dagar) 70.74K
Genomsnittlig volym (3 månader) 1.84M
Marknadsvärde 6.10M
P/E-ratio -100.00K
Antal utestående aktier 6.85M
Intäkter N/A
EPS -2.07
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst N/A

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low

Synaptogenix, Inc. Events

Tid (UTC) (UTC) Land Händelse
No events scheduled
Visa alla händelser
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019 2018
Totala intäkter 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 12.6183 12.8564 15.5135 11.1494
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 8.28189 8.08738 10.9725 6.26383
Forskning och utveckling 4.33641 3.06903 4.54095 4.88556
Rörelseintäkter -12.6183 -12.8564 -15.5135 -11.1494
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 0.00711 0.15321 0.37871 0.12711
Nettoresultat före skatt -12.6112 -12.7032 -15.1348 -11.0223
Nettoresultat efter skatt -12.6112 -12.7032 -15.1348 -11.0223
Nettoresultat före extraordinära poster -12.6112 -12.7032 -15.1348 -11.0223
Nettoresultat -12.6112 -12.7032 -15.1348 -11.0223
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -12.6112 -15.1302 -15.1348 -11.0223
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -12.6112 -15.1302 -15.1348 -11.0223
Resultat efter utspädning -12.6112 -15.1302 -15.1348 -11.0223
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 5.0151 1.25758 1.32211 1.32211
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -2.51465 -12.0312 -11.4474 -8.33687
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -2.51465 -10.6794 -11.4474 -8.33687
Extraordinära kostnader (intäkter) 0 1.7
Total Adjustments to Net Income -2.427
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Totala intäkter 0 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 3.28253 4.23856 2.92938 2.29517 3.15519
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 1.79646 2.87693 2.09266 1.30889 2.00341
Forskning och utveckling 1.48607 1.36164 0.83672 0.98628 1.15178
Rörelseintäkter -3.28253 -4.23856 -2.92938 -2.29517 -3.15519
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 0.00461 0.00252 0.00245 0.00133 0.00082
Nettoresultat före skatt -3.27792 -4.23605 -2.92693 -2.29384 -3.15438
Nettoresultat efter skatt -3.27792 -4.23605 -2.92693 -2.29384 -3.15438
Nettoresultat före extraordinära poster -3.27792 -4.23605 -2.92693 -2.29384 -3.15438
Nettoresultat -3.27792 -4.23605 -2.92693 -2.29384 -3.15438
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -3.27792 -4.23605 -2.92693 -2.29384 -3.15438
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -3.27792 -4.23605 -2.92693 -2.29384 -3.15438
Resultat efter utspädning -3.27792 -4.23605 -2.92693 -2.29384 -3.15438
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 6.9392 6.7998 6.1966 3.9712 2.96903
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.47238 -0.62297 -0.47234 -0.57762 -1.06243
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.47238 -0.62297 -0.47234 -0.57762 -1.06243
Extraordinära kostnader (intäkter) 0
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019 2018
Summa omsättningstillgångar 35.5042 6.72879 17.8762 29.4575
Likvida medel och kortfristiga placeringar 34.214 5.79506 17.382 28.8542
Likvida medel 34.214 5.79506 17.382 28.8542
Prepaid Expenses 1.29023 0.80629 0.49411 0.60332
Total Assets 35.5247 6.751 17.8978 29.4784
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.02045 0.02221 0.02167 0.02084
Total Current Liabilities 1.99491 1.61249 0.47906 2.95708
Accounts Payable 1.29651 1.26034 0.41308 2.89858
Accrued Expenses 0.69841 0.35215 0.06598 0.05849
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Total Liabilities 1.99491 1.61249 0.47906 2.95708
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Total Equity 33.5298 5.13851 17.4188 26.5213
Common Stock 0.00067 0.0005 0.00131 0.00129
Additional Paid-In Capital 47.6707 6.66848 106.234 100.202
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -14.1417 -1.53047 -88.8168 -73.6821
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 35.5247 6.751 17.8978 29.4784
Total Common Shares Outstanding 6.73018 1.25758 1.32211 1.32211
Totala fordringar, netto 0.12745
Other Equity, Total 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Summa omsättningstillgångar 32.3342 35.5042 32.3402 32.9402 16.3257
Likvida medel och kortfristiga placeringar 31.2817 34.214 31.2946 31.7021 14.8484
Likvida medel 31.2817 34.214 31.2946 31.7021 14.8484
Totala fordringar, netto 0 0
Prepaid Expenses 1.05247 1.29023 1.04551 1.23816 1.47723
Total Assets 32.3533 35.5247 32.3586 32.96 16.3466
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.01913 0.02045 0.01849 0.01973 0.02097
Total Current Liabilities 0.66934 1.99491 1.00733 0.76997 0.93744
Accounts Payable 0.40135 1.29651 0.93538 0.64816 0.75896
Accrued Expenses 0.26799 0.69841 0.07195 0.12181 0.17848
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 0.66934 1.99491 1.00733 0.76997 0.93744
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 31.684 33.5298 31.3513 32.19 15.4092
Common Stock 0.00068 0.00067 0.00062 0.0006 0.0014
Additional Paid-In Capital 49.1029 47.6707 41.2563 39.1681 20.0927
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -17.4196 -14.1417 -9.90563 -6.97869 -4.68485
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 32.3533 35.5247 32.3586 32.96 16.3466
Total Common Shares Outstanding 6.80965 6.73018 6.13697 6.0388 3.50813
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019 2018
Nettoinkomst/baslinje -12.6112 -12.7032 -15.1348 -11.0223
Likvida medel från den löpande verksamheten -8.71073 -8.1024 -11.8868 -7.69677
Likvida medel från den löpande verksamheten 0.00497 0.00487 0.00439 0.003
Icke-likvida poster 3.86958 3.90212 5.61236 2.21661
Förändringar i rörelsekapitalet 0.02593 0.69381 -2.36881 1.10591
Likvida medel från investeringsverksamheten -0.0032 -0.00541 -0.00521 -0.00319
Kapitalutgifter -0.0032 -0.00541 -0.00521 -0.00319
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37.1329 -3.47917 0.41984 20.441
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto 37.1344 16.5242 0.41984 20.441
Nettoförändring i likvida medel 28.4189 -11.587 -11.4722 12.7411
Finansieringsposter i kassaflödet -0.00153 -20.0034
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -3.27792 -12.6112 -8.37515 -5.44822 -3.15438
Cash From Operating Activities -3.48541 -8.71073 -6.66556 -5.58532 -3.58672
Cash From Operating Activities 0.00132 0.00497 0.00373 0.00249 0.00125
Non-Cash Items 0.87901 3.86958 2.4228 1.1348 0.91241
Changes in Working Capital -1.08781 0.02593 -0.71694 -1.27439 -1.34599
Cash From Investing Activities -0.0032 0 0 0
Capital Expenditures -0.0032 0 0 0
Cash From Financing Activities 0.55315 37.1329 32.1651 31.4923 12.6401
Financing Cash Flow Items 0 -0.00153 -0.00153 0.12592 0.12745
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.55315 37.1344 32.1667 31.3664 12.5127
Net Change in Cash -2.93226 28.4189 25.4996 25.907 9.0534
Namn på investerare Typ av investerare Procent av utestående belopp Innehavda aktier Förändring av aktier Datum för innehav Omsättningsgrad
Alpha Capital Aktiengesellschaft Holding Company 4.1055 301977 -29305 2021-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0271 222654 159 2022-12-31 LOW
Intracoastal Capital, L.L.C. Corporation 2.4304 178765 178365 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8472 62316 -159 2022-12-31 LOW
Perry (George) Individual Investor 0.5438 40000 40000 2021-07-13
Silverman (Joshua) Individual Investor 0.5199 38238 33238 2022-12-20 LOW
Alkon (Daniel L M.D.) Individual Investor 0.4833 35547 34062 2022-12-20
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.4655 34238 34238 2022-12-31 HIGH
Weinstein (Robert) Individual Investor 0.4513 33198 33000 2022-12-20 HIGH
Singer (William S) Individual Investor 0.4487 33000 33000 2022-12-20 HIGH
Tuchman (Alan J) Individual Investor 0.4487 33000 33000 2022-12-20 LOW
Cannell & Co. Investment Advisor 0.4079 30000 -46220 2022-12-31 LOW
Bernstein (Bruce T.) Individual Investor 0.3749 27578 27500 2022-12-20 LOW
Schechter (Jonathan L) Individual Investor 0.3705 27250 24750 2022-12-20 HIGH
Diametric Capital Investment Advisor/Hedge Fund 0.3609 26549 -1172 2022-09-30 HIGH
Platform Technology Partners LLC Investment Advisor 0.3418 25138 9106 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2733 20100 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2065 15188 348 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.1835 13500 -3000 2022-12-31 HIGH
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.1244 9148 8600 2022-12-31 LOW

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group

500K+

Investerare

92K+

Aktiva kunder varje månad

$53M+

Månadsvis investeringsvolym

$30M+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Beräkna ditt hypotetiska resultat om du hade öppnat en CFD-handel på ett visst datum (välj ett datum) och stängt den på ett annat datum (välj ett datum).

Handelskommission
0
 • 1:1
Hävstång
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

Synaptogenix, Inc. Company profile

Om Synaptogenix, Inc.

Synaptogenix, Inc., tidigare Neurotrope BioScience, Inc. är ett biofarmaceutiskt företag. Företaget är huvudsakligen inriktat på att utveckla terapier för patienter med neurodegenerativa sjukdomar och utvecklingsstörningar. Företaget utvecklar en produktplattform baserad på en läkemedelskandidat kallad Bryostatin-1, som syntetiseras från en naturprodukt (bryostatin) som isolerats från en marin ryggradslös organism, för behandling av Alzheimers sjukdom (AD). Företagets främsta produktkandidat är bryostatin-1. Bryostatin-1 är en Protein Kinase C Epsilon (PKC e), en och e aktivator som ursprungligen utvecklades som ett potentiellt läkemedel mot cancer. Företaget utvärderar också terapeutiska tillämpningar av bryostatin för andra neurodegenerativa eller kognitiva sjukdomar och dysfunktioner, såsom Fragile X-syndromet, multipel skleros och Niemann-Pick typ C-sjukdomen, som har genomgått prekliniska tester.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

1185 Avenue Of The Americas, 3Rd Floor
NEW YORK
NEW YORK 10036
US

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0241%
Kort position avgift över natten 0.0018%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0194%
Kort position avgift över natten -0.0025%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0179%
Kort position avgift över natten 0.0097%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.30

XRP/USD

0.45 Price
-0.830% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0753%
Kort position avgift över natten 0.0069%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.00355

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 485 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla