CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Scan to Download iOS&Android APP

Handla Synaptogenix, Inc. - SNPX CFD

-
0%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning -
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.030779%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.013666%
Tid för avgift över natten 22:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* N/A
Öppna* N/A
1 års förändring* N/A
Dagens intervall* N/A
52 veckors intervall 0.96-9.05
Genomsnittlig volym (10 dagar) 103.76K
Genomsnittlig volym (3 månader) 3.86M
Marknadsvärde 9.52M
P/E-ratio -100.00K
Antal utestående aktier 6.85M
Intäkter N/A
EPS -2.07
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst N/A

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low

Synaptogenix, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2018 2019 2020 2021
Totala intäkter 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 11.1494 15.5135 12.8564 12.6183
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 6.26383 10.9725 8.08738 8.28189
Forskning och utveckling 4.88556 4.54095 3.06903 4.33641
Rörelseintäkter -11.1494 -15.5135 -12.8564 -12.6183
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 0.12711 0.37871 0.15321 0.00711
Nettoresultat före skatt -11.0223 -15.1348 -12.7032 -12.6112
Nettoresultat efter skatt -11.0223 -15.1348 -12.7032 -12.6112
Nettoresultat före extraordinära poster -11.0223 -15.1348 -12.7032 -12.6112
Nettoresultat -11.0223 -15.1348 -12.7032 -12.6112
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -11.0223 -15.1348 -15.1302 -12.6112
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -11.0223 -15.1348 -15.1302 -12.6112
Resultat efter utspädning -11.0223 -15.1348 -15.1302 -12.6112
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1.32211 1.32211 1.25758 5.0151
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -8.33687 -11.4474 -12.0312 -2.51465
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -8.33687 -11.4474 -10.6794 -2.51465
Extraordinära kostnader (intäkter) 1.7 0
Total Adjustments to Net Income -2.427
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Totala intäkter 0 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 3.15519 2.29517 2.92938 4.23856 3.28253
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 2.00341 1.30889 2.09266 2.87693 1.79646
Forskning och utveckling 1.15178 0.98628 0.83672 1.36164 1.48607
Rörelseintäkter -3.15519 -2.29517 -2.92938 -4.23856 -3.28253
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 0.00082 0.00133 0.00245 0.00252 0.00461
Nettoresultat före skatt -3.15438 -2.29384 -2.92693 -4.23605 -3.27792
Nettoresultat efter skatt -3.15438 -2.29384 -2.92693 -4.23605 -3.27792
Nettoresultat före extraordinära poster -3.15438 -2.29384 -2.92693 -4.23605 -3.27792
Nettoresultat -3.15438 -2.29384 -2.92693 -4.23605 -3.27792
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -3.15438 -2.29384 -2.92693 -4.23605 -3.27792
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -3.15438 -2.29384 -2.92693 -4.23605 -3.27792
Resultat efter utspädning -3.15438 -2.29384 -2.92693 -4.23605 -3.27792
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 2.96903 3.9712 6.1966 6.7998 6.9392
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -1.06243 -0.57762 -0.47234 -0.62297 -0.47238
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -1.06243 -0.57762 -0.47234 -0.62297 -0.47238
Extraordinära kostnader (intäkter) 0
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2018 2019 2020 2021
Summa omsättningstillgångar 29.4575 17.8762 6.72879 35.5042
Likvida medel och kortfristiga placeringar 28.8542 17.382 5.79506 34.214
Likvida medel 28.8542 17.382 5.79506 34.214
Prepaid Expenses 0.60332 0.49411 0.80629 1.29023
Total Assets 29.4784 17.8978 6.751 35.5247
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.02084 0.02167 0.02221 0.02045
Total Current Liabilities 2.95708 0.47906 1.61249 1.99491
Accounts Payable 2.89858 0.41308 1.26034 1.29651
Accrued Expenses 0.05849 0.06598 0.35215 0.69841
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Total Liabilities 2.95708 0.47906 1.61249 1.99491
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Total Equity 26.5213 17.4188 5.13851 33.5298
Common Stock 0.00129 0.00131 0.0005 0.00067
Additional Paid-In Capital 100.202 106.234 6.66848 47.6707
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -73.6821 -88.8168 -1.53047 -14.1417
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 29.4784 17.8978 6.751 35.5247
Total Common Shares Outstanding 1.32211 1.32211 1.25758 6.73018
Totala fordringar, netto 0.12745
Other Equity, Total 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Summa omsättningstillgångar 16.3257 32.9402 32.3402 35.5042 32.3342
Likvida medel och kortfristiga placeringar 14.8484 31.7021 31.2946 34.214 31.2817
Likvida medel 14.8484 31.7021 31.2946 34.214 31.2817
Totala fordringar, netto 0 0
Prepaid Expenses 1.47723 1.23816 1.04551 1.29023 1.05247
Total Assets 16.3466 32.96 32.3586 35.5247 32.3533
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.02097 0.01973 0.01849 0.02045 0.01913
Total Current Liabilities 0.93744 0.76997 1.00733 1.99491 0.66934
Accounts Payable 0.75896 0.64816 0.93538 1.29651 0.40135
Accrued Expenses 0.17848 0.12181 0.07195 0.69841 0.26799
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 0.93744 0.76997 1.00733 1.99491 0.66934
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 15.4092 32.19 31.3513 33.5298 31.684
Common Stock 0.0014 0.0006 0.00062 0.00067 0.00068
Additional Paid-In Capital 20.0927 39.1681 41.2563 47.6707 49.1029
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -4.68485 -6.97869 -9.90563 -14.1417 -17.4196
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 16.3466 32.96 32.3586 35.5247 32.3533
Total Common Shares Outstanding 3.50813 6.0388 6.13697 6.73018 6.80965
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2018 2019 2020 2021
Nettoinkomst/baslinje -11.0223 -15.1348 -12.7032 -12.6112
Likvida medel från den löpande verksamheten -7.69677 -11.8868 -8.1024 -8.71073
Likvida medel från den löpande verksamheten 0.003 0.00439 0.00487 0.00497
Icke-likvida poster 2.21661 5.61236 3.90212 3.86958
Förändringar i rörelsekapitalet 1.10591 -2.36881 0.69381 0.02593
Likvida medel från investeringsverksamheten -0.00319 -0.00521 -0.00541 -0.0032
Kapitalutgifter -0.00319 -0.00521 -0.00541 -0.0032
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20.441 0.41984 -3.47917 37.1329
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto 20.441 0.41984 16.5242 37.1344
Nettoförändring i likvida medel 12.7411 -11.4722 -11.587 28.4189
Finansieringsposter i kassaflödet -20.0034 -0.00153
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -3.15438 -5.44822 -8.37515 -12.6112 -3.27792
Cash From Operating Activities -3.58672 -5.58532 -6.66556 -8.71073 -3.48541
Cash From Operating Activities 0.00125 0.00249 0.00373 0.00497 0.00132
Non-Cash Items 0.91241 1.1348 2.4228 3.86958 0.87901
Changes in Working Capital -1.34599 -1.27439 -0.71694 0.02593 -1.08781
Cash From Investing Activities 0 0 0 -0.0032
Capital Expenditures 0 0 0 -0.0032
Cash From Financing Activities 12.6401 31.4923 32.1651 37.1329 0.55315
Financing Cash Flow Items 0.12745 0.12592 -0.00153 -0.00153 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 12.5127 31.3664 32.1667 37.1344 0.55315
Net Change in Cash 9.0534 25.907 25.4996 28.4189 -2.93226
Namn på investerare Typ av investerare Procent av utestående belopp Innehavda aktier Förändring av aktier Datum för innehav Omsättningsgrad
Intracoastal Capital, L.L.C. Corporation 6.7474 490339 225333 2021-12-31 LOW
Alpha Capital Aktiengesellschaft Holding Company 4.1554 301977 -29305 2021-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0617 222495 5659 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8597 62475 0 2022-09-30 LOW
Perry (George) Individual Investor 0.5504 40000 40000 2021-07-13
Silverman (Joshua) Individual Investor 0.5262 38238 33238 2022-12-20 MED
Alkon (Daniel L M.D.) Individual Investor 0.4892 35547 34062 2022-12-20
Weinstein (Robert) Individual Investor 0.4568 33198 33000 2022-12-20 HIGH
Singer (William S) Individual Investor 0.4541 33000 33000 2022-12-20 HIGH
Tuchman (Alan J) Individual Investor 0.4541 33000 33000 2022-12-20 LOW
Cannell & Co. Investment Advisor 0.4128 30000 -46220 2022-12-31 LOW
Bernstein (Bruce T.) Individual Investor 0.3795 27578 27500 2022-12-20 LOW
Schechter (Jonathan L) Individual Investor 0.375 27250 24750 2022-12-20 HIGH
Diametric Capital Investment Advisor/Hedge Fund 0.3653 26549 -1172 2022-09-30 HIGH
Platform Technology Partners LLC Investment Advisor 0.3459 25138 9106 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2766 20100 0 2022-09-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2271 16500 600 2022-09-30 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2042 14840 297 2022-09-30 LOW
Prelude Capital Management, LLC Hedge Fund 0.1387 10081 -4283 2022-09-30 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1297 9422 -4 2022-12-31 LOW

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group
+500000+

Investerare

93000+

Aktiva kunder varje månad

$57000000+

Månadsvis investeringsvolym

$31000000+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Handelskommission
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Hävstång
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

Synaptogenix, Inc. Company profile

Om Synaptogenix, Inc.

Synaptogenix, Inc., tidigare Neurotrope BioScience, Inc. är ett biofarmaceutiskt företag. Företaget är huvudsakligen inriktat på att utveckla terapier för patienter med neurodegenerativa sjukdomar och utvecklingsstörningar. Företaget utvecklar en produktplattform baserad på en läkemedelskandidat kallad Bryostatin-1, som syntetiseras från en naturprodukt (bryostatin) som isolerats från en marin ryggradslös organism, för behandling av Alzheimers sjukdom (AD). Företagets främsta produktkandidat är bryostatin-1. Bryostatin-1 är en Protein Kinase C Epsilon (PKC e), en och e aktivator som ursprungligen utvecklades som ett potentiellt läkemedel mot cancer. Företaget utvärderar också terapeutiska tillämpningar av bryostatin för andra neurodegenerativa eller kognitiva sjukdomar och dysfunktioner, såsom Fragile X-syndromet, multipel skleros och Niemann-Pick typ C-sjukdomen, som har genomgått prekliniska tester.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

1185 Avenue Of The Americas, 3Rd Floor
NEW YORK
NEW YORK 10036
US

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

US100

12,574.20 Price
-1.000% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0186%
Kort position avgift över natten 0.0075%
Tid för avgift över natten 22:00 (UTC)
Spridning 1.8

Natural Gas

2.53 Price
-2.480% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.1071%
Kort position avgift över natten 0.0755%
Tid för avgift över natten 22:00 (UTC)
Spridning 0.005

Oil - Crude

77.74 Price
+0.320% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0218%
Kort position avgift över natten 0.0068%
Tid för avgift över natten 22:00 (UTC)
Spridning 0.03

BTC/USD

22,908.90 Price
-1.260% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0500%
Kort position avgift över natten 0.0140%
Tid för avgift över natten 22:00 (UTC)
Spridning 60.00

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 485 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla