CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 87.41% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Scan to Download iOS&Android APP

Vad är riskhantering?

Förklaring av riskhantering
Share this article

Du kanske tror att risk är någonting som du är beredd att ta eller inte ta, men investeringsrisk är mycket mer invecklat än så. Investeringsrisken har en tendens att vara proportionell.

Risknivån kan ändras, påverkas på olika sätt, och blir aktuell vid olika tillfällen. Följaktligen planerar erfarna investerare en portfölj runt detta med hjälp av en riskhanteringsstrategi.

Var har du hört talas om riskhantering?

Riskhanteringsförfarandet är en väsentlig del av en investeringsstrategi.

Finansiella rådgivare pratar om riskhantering med sina kunder som en del av portföljplaneringen. Företagsinvesterare tar hjälp av analytiker och sofistikerade modeller för att utvärdera och hantera risk.

Vad du behöver veta om riskhantering...

För att hantera risk behöver du först färdigställa vad du vill tjäna och vad du har råd att förlora, och inom vilken tidsram. Analysera sedan de variabler som kan begränsa avkastningen eller leda till förluster, och identifiera eventuella risker i din portfölj. Riskhantering innebär att man arbetar fram hur att minska dessa risker.

Variabler som kan påverka risken inbegriper ekonomisk avmattning, finansiella svårigheter inom företag, tillgång och efterfrågan på råvaror och ränteförändringar.

Du kan begränsa risken genom efterforskningar för att komma underfund med de faktorer som påverkar marknaderna som du handlar på och genom att noggrant övervaka marknadsvillkoren. Försök att undvika känslofylld handel och att ge efter för flockbeteende.

Du bör veta hur mycket du har råd att förlora totalt och vid varje handel, och inte låta dig överskrida dessa gränser. Du kan använda verktyg som stopporder och limiterad order för att skydda dig på volatila marknader.

En annan vanlig riskhanteringstaktik är att skydda sig mot ett rörligt resultat. En investerare kan exempelvis undersöka om derivat finns tillgängliga som skulle kunna ge avkastning om priserna tog en annan riktning. Alternativt kan de hålla en blandning av långa och korta positioner.

Relaterade termer

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 475 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla