Testa dig själv

Vad anses en ”Hård råvara” vara’?

Alla svaren är de korrekta
Råolja
Guld
Levande boskap