CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 87.41% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Scan to Download iOS&Android APP

Vad är räntesatser?

Info om basräntesatser
Share this article

Det finns inga fria pengar. Om du lånar pengar, kommer den som lånar ut be om att få lite mer tillbaka än vad du lånade. Den överskjutande delen är räntan, och den beräknas som en procentsats av den ursprungliga summan.

På motsvarande sätt kan du om du sätter in sparpengar eller låter en investerare ta hand om dina pengar förvänta dig att få ränteåterbäring.

Var har du hört talas om räntesatser?

Du kommer att höra talas om räntesatser så snart du söker ett lån eller sparar pengar.

Centralbanker använder räntesatser för att påverka penningpolitik, speciellt för att kontrollera inflation, och deras beslut följs noggrant upp.

Vad du behöver veta om räntesatser ...

Det finns olika slags räntesatser. Basräntan är den ränta som bankerna kan använda för att låna pengar från centralbanken. Affärsbankerna påverkas av den, men kan sätta sina egna räntor för sparare och låntagare.

Den enkla, eller nominella räntesatsen är baserad på det ursprungliga sparade eller lånade beloppet:

Enkel ränta = kapital x årlig räntesats x år

Till exempel, om du har ett sparkapital på 10 000 kronor med en enkel årlig ränta på 7 % i 2 år kommer du att tjäna 1 400 kronor i ränta, eller 700 kronor årligen.

Med en effektiv räntesats, beräknas räntesatsen varje år som en procentsats av kapitalet plus eventuell upplupen ränta:

Effektiv ränta = (kapital + upplupen ränta) x årlig räntesats

Så i exemplet ovan, men med en effektiv räntesats, skulle du tjäna 700 kronor första året och sedan 798 kronor andra året, därför att du också skulle få ränta för de 700 kronor som du fick första året.

Räntesatser kan också vara fast eller rörlig.

När man lånar ser man ofta räntesatserna uttryckta som annuitetsränta eller som effektiv årsränta (utlåning). När man sparar uttrycks räntor ofta som effektiv årsränta (inlåning).

Relaterade termer

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 475 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla