x
Svenska
Mitt konto
Testa dig själv

En IPO är den första gången som...

aktierna i företaget finns på den sekundära marknaden
ett företag erbjuder aktier till allmänheten på valutamarknaden
ett företag erbjuder aktier till allmänheten på en börs
ett företag anlitar en investeringsbank och förklarar att det ämnar börsnoteras