x
Svenska
Mitt konto
Testa dig själv

En IPO är den första gången som...

ett företag anlitar en investeringsbank och förklarar att det ämnar börsnoteras
ett företag erbjuder aktier till allmänheten på valutamarknaden
ett företag erbjuder aktier till allmänheten på en börs
aktierna i företaget finns på den sekundära marknaden