Testa dig själv

En IPO är den första gången som...

ett företag erbjuder aktier till allmänheten på en börs
ett företag erbjuder aktier till allmänheten på valutamarknaden
aktierna i företaget finns på den sekundära marknaden
ett företag anlitar en investeringsbank och förklarar att det ämnar börsnoteras