Marknader
För handlare
Marknadsuppdateringar
Specialerbjudanden
Lär dig att handla
Grunderna inom handel
Handelsguider
Svenska
Testa dig själv

En IPO är den första gången som...

ett företag erbjuder aktier till allmänheten på en börs
ett företag erbjuder aktier till allmänheten på valutamarknaden
aktierna i företaget finns på den sekundära marknaden
ett företag anlitar en investeringsbank och förklarar att det ämnar börsnoteras