Kurs 4

Derivathandel och att förstå riskerna med värdepappershandel