Fråga 1 av 13

Vilken marknad anses generellt säkrare?

Optioner
Valutor
Företagsaktier
Obligationer