Fråga 1 av 13

Vilken marknad anses generellt säkrare?

Företagsaktier
Valutor
Optioner
Obligationer