CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Handla Embark Technology, Inc. - EMBK CFD

-
0%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning -
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.025457%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
0.003235%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* N/A
Öppna* N/A
1 års förändring* N/A
Dagens intervall* N/A
52 veckors intervall 0.35-10.49
Genomsnittlig volym (10 dagar) N/A
Genomsnittlig volym (3 månader) 182.02M
Marknadsvärde 337.12M
P/E-ratio -100.00K
Antal utestående aktier 449.91M
Intäkter N/A
EPS -0.30
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst N/A

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low

Embark Technology, Inc. Events

Tid (UTC) (UTC) Land Händelse
No events scheduled
Visa alla händelser
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Totala intäkter 0 0 0
Totala rörelsekostnader 103.663 22.426 16.425
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 48.387 3.595 2.714
Forskning och utveckling 55.276 18.831 13.711
Rörelseintäkter -103.663 -22.426 -16.425
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet -12.365 0.788 1.086
Övrigt, netto -8.185 0.107 0.029
Nettoresultat före skatt -124.213 -21.531 -15.31
Nettoresultat efter skatt -124.213 -21.531 -15.31
Nettoresultat före extraordinära poster -124.213 -21.531 -15.31
Nettoresultat -124.213 -21.531 -15.31
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -124.213 -21.531 -15.31
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -124.213 -21.531 -15.31
Resultat efter utspädning -124.213 -21.531 -15.31
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 449.912 449.794 449.794
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.27608 -0.04787 -0.03404
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.27608 -0.04787 -0.03404
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Mar 2021 Dec 2020
Totala intäkter 0 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 40.621 65.255 38.408 8.521 6.681
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 21.926 36.802 11.585 2.29 1.086
Forskning och utveckling 18.695 28.453 26.823 6.231 5.595
Rörelseintäkter -40.621 -65.255 -38.408 -8.521 -6.681
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet -0.008 -2.93 -9.435 0.03 0.124
Övrigt, netto 22.182 -8.203 0.018 0.009 0.014
Nettoresultat före skatt -18.447 -76.388 -47.825 -8.482 -6.543
Nettoresultat efter skatt -18.447 -76.388 -47.825 -8.482 -6.543
Nettoresultat före extraordinära poster -18.447 -76.388 -47.825 -8.482 -6.543
Nettoresultat -18.447 -76.388 -47.825 -8.482 -6.543
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -18.447 -76.388 -47.825 -8.482 -6.543
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -18.447 -76.388 -47.825 -8.482 -6.543
Resultat efter utspädning -18.447 -76.388 -47.825 -8.482 -6.543
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 452.623 450.266 449.794 449.794 449.794
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.04076 -0.16965 -0.10633 -0.01886 -0.01455
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.04076 -0.16965 -0.10633 -0.01886 -0.01455
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Summa omsättningstillgångar 277.491 66.04 80.23
Likvida medel och kortfristiga placeringar 264.615 64.608 78.18
Likvida medel 264.615 11.055 9.858
Kortfristiga investeringar 0 53.553 68.322
Totala fordringar, netto 0.494 0.695 0.825
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.201 0.328
Prepaid Expenses 11.7 0.593 0.354
Other Current Assets, Total 0.682 0.144 0.871
Total Assets 290.999 72.984 93.113
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9.637 6.526 5.092
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12.493 8.309 6.052
Accumulated Depreciation, Total -2.856 -1.783 -0.96
Intangibles, Net 0.004 0.003 0
Long Term Investments 0 7.311
Other Long Term Assets, Total 3.867 0.415 0.48
Total Current Liabilities 5.997 1.537 1.012
Accounts Payable 2.497 0.399 0.301
Accrued Expenses 3.057 0.834 0.271
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.358 0.246 0.275
Other Current Liabilities, Total 0.085 0.058 0.165
Total Liabilities 56.365 2.179 1.905
Total Long Term Debt 0.722 0.512 0.758
Long Term Debt 0.722 0.512 0.758
Other Liabilities, Total 49.646 0.13 0.135
Total Equity 234.634 70.805 91.208
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 417.492 129.449 128.297
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -182.903 -58.69 -37.159
Unrealized Gain (Loss) 0 0.045 0.069
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 290.999 72.984 93.113
Total Common Shares Outstanding 449.912 449.794 449.794
Common Stock 0.045
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Mar 2021 Dec 2020
Summa omsättningstillgångar 256.558 277.491 59.689
Likvida medel och kortfristiga placeringar 244.488 264.615 52.891
Likvida medel 244.488 264.615 47.886
Kortfristiga investeringar 0 5.005
Totala fordringar, netto 0.494 0.494 0.52
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.026
Prepaid Expenses 10.466 11.7 1.652
Other Current Assets, Total 1.11 0.682 4.626
Total Assets 278.277 290.999 71.865
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17.185 9.637 8.529
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 20.425 12.493 11.067
Accumulated Depreciation, Total -3.24 -2.856 -2.538
Intangibles, Net 0.003 0.004 0.003
Long Term Investments 0
Other Long Term Assets, Total 4.531 3.867 3.644
Total Current Liabilities 12.555 5.997 44.38
Accounts Payable 4.099 2.497 3.166
Accrued Expenses 6.925 3.057 6.284
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 20.572
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.357 0.358 0.282
Other Current Liabilities, Total 1.174 0.085 14.076
Total Liabilities 45.009 56.365 45.146
Total Long Term Debt 0.641 0.722 0.549
Long Term Debt 0.641 0.722 0.549
Other Liabilities, Total 31.813 49.646 0.217
Total Equity 233.268 234.634 26.719
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0.001
Additional Paid-In Capital 434.573 417.492 133.233
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -201.35 -182.903 -106.515
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 278.277 290.999 71.865
Total Common Shares Outstanding 449.912 449.912 449.794
Common Stock 0.045 0.045
Unrealized Gain (Loss) 0
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Nettoinkomst/baslinje -124.213 -21.531 -15.31
Likvida medel från den löpande verksamheten -64.909 -19.13 -14.211
Likvida medel från den löpande verksamheten 1.074 0.822 0.615
Icke-likvida poster 68.569 1.068 0.567
Kontant utbetalda räntor 0.071 0.062 0.05
Förändringar i rörelsekapitalet -10.339 0.511 -0.083
Likvida medel från investeringsverksamheten 49.533 20.416 -77.696
Kapitalutgifter -3.353 -2.181 -1.882
Andra kassaflödesposter från investeringar, totalt 52.886 22.597 -75.814
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 268.936 -0.154 69.76
Finansieringsposter i kassaflödet 243.957 0 0
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto 0.189 0.121 69.985
Påverkan på kassaflödet från förändring av skuldsättning, netto 24.79 -0.275 -0.225
Nettoförändring i likvida medel 253.56 1.132 -22.147
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Mar 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -18.447 -124.213 -47.825 -8.482 -21.531
Cash From Operating Activities -18.225 -64.909 -32.858 -6.791 -19.13
Cash From Operating Activities 0.383 1.074 0.756 0.222 0.822
Non-Cash Items -5.066 68.569 13.218 0.765 1.068
Cash Interest Paid 0.018 0.071 0 0.016 0.062
Changes in Working Capital 4.905 -10.339 0.993 0.704 0.511
Cash From Investing Activities -1.717 49.533 45.506 17.27 20.416
Capital Expenditures -1.717 -3.353 -2.38 -0.973 -2.181
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 52.886 47.886 18.243 22.597
Cash From Financing Activities 0.287 268.936 24.183 0.028 -0.154
Financing Cash Flow Items 243.957 -0.827 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.368 0.189 0.149 0.094 0.121
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.081 24.79 24.861 -0.066 -0.275
Net Change in Cash -19.655 253.56 36.831 10.507 1.132

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group

535K+

Investerare

87K+

Aktiva kunder varje månad

$113M+

Månadsvis investeringsvolym

$64M+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Beräkna ditt hypotetiska resultat om du hade öppnat en CFD-handel på ett visst datum (välj ett datum) och stängt den på ett annat datum (välj ett datum).

Handelskommission
0
 • 1:1
Hävstång
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

Embark Technology, Inc. Company profile

Om Embark Technology, Inc.

Embark Technology Inc, tidigare Northern Genesis Acquisition Corp II, är en utvecklare av autonom teknik för lastbilsindustrin. Företaget arbetar med att bygga programvaran som driver autonoma lastbilar. Företaget erbjuder programvara som en tjänst (SaaS), t.ex. Embark Driver, Embark Universal Interface (EUI) och Embark Guardian. Embark Driver har Vision Map Fusion (VMF), som är företagets metod för kartläggning. VMF ger en lösning på de rörliga begränsningarna för ett kartberoende självkörande system. EUI utvecklar en uppsättning komponenter för att möjliggöra självkörande lastbilar genom att kombinera den effektiva sensor-/beräkningstekniken och komponenterna. Embark guardian är en molnbaserad lösning för hantering av autonoma fordonsflottor som är utformad för att ge transportföretagen kontroll över avsändning och hantering av deras autonoma fordonsflottor.

Industry: Software (NEC)

424 Townsend Street
94107

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

Gold

1,946.74 Price
+0.340% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0090%
Kort position avgift över natten 0.0008%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.30

Oil - Crude

73.28 Price
+1.030% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0156%
Kort position avgift över natten -0.0063%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.03

XRP/USD

0.52 Price
-1.110% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0753%
Kort position avgift över natten 0.0069%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.00446

BTC/USD

26,477.20 Price
+0.300% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0616%
Kort position avgift över natten 0.0137%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 60.00

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 535 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla