Testa dig själv

Vilka är de två främsta orsakerna till att handla derivatinstrument?

Spekulation och aktieutdelning
Spekulation och kurssäkring
Aktieutdelning och kurssäkring
Alla svaren är de korrekta