Marknader
För handlare
Marknadsuppdateringar
Specialerbjudanden
Lär dig att handla
Grunderna inom handel
Handelsguider
Svenska
Testa dig själv

Vilka är de två främsta orsakerna till att handla derivatinstrument?

Spekulation och kurssäkring
Spekulation och aktieutdelning
Alla svaren är de korrekta
Aktieutdelning och kurssäkring