Mitt konto
Testa dig själv

Vilka är de två främsta orsakerna till att handla derivatinstrument?

Spekulation och kurssäkring
Alla svaren är de korrekta
Spekulation och aktieutdelning
Aktieutdelning och kurssäkring