x
Svenska
Mitt konto
Testa dig själv

Vilka är de två främsta orsakerna till att handla derivatinstrument?

Spekulation och kurssäkring
Aktieutdelning och kurssäkring
Spekulation och aktieutdelning
Alla svaren är de korrekta