Testa dig själv

Vilka är de två främsta orsakerna till att handla derivatinstrument?

Aktieutdelning och kurssäkring
Spekulation och kurssäkring
Alla svaren är de korrekta
Spekulation och aktieutdelning