Mitt konto
Testa dig själv

Vilka är de två främsta orsakerna till att handla derivatinstrument?

Alla svaren är de korrekta
Aktieutdelning och kurssäkring
Spekulation och kurssäkring
Spekulation och aktieutdelning