CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Scan to Download iOS&Android APP

Handla Brookline Capital Acquisition Corp. - BCAC CFD

9.12
0%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning 2.09
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.024068%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
0.001846%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* N/A
Öppna* N/A
1 års förändring* N/A
Dagens intervall* N/A
52 veckors intervall 9.50-10.95
Genomsnittlig volym (10 dagar) N/A
Genomsnittlig volym (3 månader) 558.53K
Marknadsvärde 68.00M
P/E-ratio -100.00K
Antal utestående aktier 6.75M
Intäkter N/A
EPS -0.37
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst N/A

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low
Jun 27, 2022 9.12 0.00 0.00% 9.12 9.12 9.12
Apr 19, 2022 9.06 0.00 0.00% 9.06 9.06 9.06
Apr 5, 2022 9.05 0.00 0.00% 9.05 9.05 9.05
Feb 11, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 9.99 9.99
Feb 10, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 10.01 9.99
Feb 9, 2022 10.01 0.02 0.20% 9.99 10.01 9.99
Feb 8, 2022 9.99 -0.01 -0.10% 10.00 10.00 9.98
Feb 7, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 9.99 9.98
Feb 4, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 9.99 9.98
Feb 3, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 9.98 9.98
Feb 2, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 9.98 9.98
Feb 1, 2022 9.98 0.01 0.10% 9.97 9.98 9.97
Jan 31, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.97 9.97
Jan 28, 2022 9.96 -0.01 -0.10% 9.97 9.98 9.96
Jan 27, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.98 9.97
Jan 26, 2022 9.98 0.02 0.20% 9.96 9.98 9.96
Jan 25, 2022 9.97 0.01 0.10% 9.96 9.97 9.96
Jan 24, 2022 9.96 0.00 0.00% 9.96 9.96 9.96
Jan 21, 2022 9.96 0.01 0.10% 9.95 9.96 9.94
Jan 20, 2022 9.96 0.01 0.10% 9.95 9.97 9.95

Brookline Capital Acquisition Corp. Events

Tid (UTC) (UTC) Land Händelse
No events scheduled
Visa alla händelser
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020
Totala intäkter 0 0
Totala rörelsekostnader 0.60319 0.00183
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 0.60319 0.00183
Rörelseintäkter -0.60319 -0.00183
Nettoresultat före skatt -0.48406 -0.00183
Nettoresultat efter skatt -0.48406 -0.00183
Nettoresultat före extraordinära poster -0.48406 -0.00183
Nettoresultat -0.48406 -0.00183
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -0.48406 -0.00183
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -0.48406 -0.00183
Resultat efter utspädning -0.48406 -0.00183
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 6.8923 6.47825
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.07023 -0.00028
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.07023 -0.00028
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 0.12023
Övrigt, netto -0.00111
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Totala intäkter 0 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 2.45701 0.15098 0.166 0.16352 0.12269
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 2.45701 0.15098 0.166 0.16352 0.12269
Rörelseintäkter -2.45701 -0.15098 -0.166 -0.16352 -0.12269
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet -0.00064 0.04423 0.24137 -0.11806 -0.04731
Nettoresultat före skatt -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Nettoresultat efter skatt -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Nettoresultat före extraordinära poster -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Nettoresultat -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Resultat efter utspädning -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 7.4345 7.44046 7.4345 7.4345 6.94627
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.33057 -0.0145 0.01014 -0.03787 -0.02447
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.33057 -0.0145 0.01014 -0.03787 -0.02447
Övrigt, netto -0.00111
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020
Summa omsättningstillgångar 0.23083 0.00098
Likvida medel och kortfristiga placeringar 0.21741 0.00098
Cash 0.21741 0.00098
Total Assets 58.3162 0.09725
Other Long Term Assets, Total 0 0.09627
Total Current Liabilities 0.1867 0.07311
Accounts Payable 0.02255 0.07311
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Total Liabilities 0.23636 0.07311
Total Long Term Debt 0 0
Total Equity 58.0798 0.02415
Common Stock 58.0752 0.00014
Additional Paid-In Capital 0.49052 0.02583
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -0.48589 -0.00183
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58.3162 0.09725
Total Common Shares Outstanding 7.4345 6.47825
Prepaid Expenses 0.01342
Long Term Investments 58.0853
Accrued Expenses 0.0825
Other Current Liabilities, Total 0.08165
Other Liabilities, Total 0.04966
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Summa omsättningstillgångar 0.19103 0.23083 0.34212 0.47397 0.60726
Likvida medel och kortfristiga placeringar 0.09332 0.21741 0.27449 0.35213 0.42102
Cash 0.09332 0.21741 0.27449 0.35213 0.42102
Prepaid Expenses 0.09771 0.01342 0.06763 0.12184 0.18624
Total Assets 58.2786 58.3162 58.4199 58.5526 58.6841
Long Term Investments 58.0875 58.0853 58.0778 58.0786 58.0769
Other Long Term Assets, Total 0 0 0 0
Total Current Liabilities 2.60392 0.1867 0.14702 0.11287 0.08264
Accounts Payable 0.10861 0.02255 0.03029 0.02681 0.00703
Accrued Expenses 2.39344 0.0825 0.055 0.045 0.055
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.10188 0.08165 0.06173 0.04106 0.02061
Total Liabilities 2.65642 0.23636 0.23336 0.44139 0.29136
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.0525 0.04966 0.08634 0.32852 0.20872
Total Equity 55.6221 58.0798 58.1866 58.1112 58.3927
Common Stock 58.0752 58.0752 58.0752 53.1114 53.393
Additional Paid-In Capital 0.49052 0.49052 0.48941 5.4532 5.17162
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2.94355 -0.48589 -0.37804 -0.45341 -0.17183
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58.2786 58.3162 58.4199 58.5526 58.6841
Total Common Shares Outstanding 7.4345 7.4345 7.4345 7.4345 7.4345
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020
Nettoinkomst/baslinje -0.48406 -0.00183
Likvida medel från den löpande verksamheten -0.45153 0
Förändringar i rörelsekapitalet 0.12829 0.00183
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58.743 0.00098
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto 57.5 0.00098
Nettoförändring i likvida medel 0.21643 0.00098
Icke-likvida poster -0.09575
Likvida medel från investeringsverksamheten -58.075
Andra kassaflödesposter från investeringar, totalt -58.075
Finansieringsposter i kassaflödet 1.3593
Påverkan på kassaflödet från förändring av skuldsättning, netto -0.11635
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -2.45766 -0.48406 -0.3762 -0.45158 -0.17
Cash From Operating Activities -0.12409 -0.45153 -0.39444 -0.3168 -0.24791
Non-Cash Items 0.00064 -0.09575 -0.05263 0.18874 0.07068
Changes in Working Capital 2.33293 0.12829 0.03439 -0.05397 -0.1486
Cash From Investing Activities 0 -58.075 -58.075 -58.075 -58.075
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -58.075 -58.075 -58.075 -58.075
Cash From Financing Activities 0 58.743 58.743 58.743 58.743
Financing Cash Flow Items 0 1.3593 1.3593 1.3593 1.3593
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 57.5 57.5 57.5 57.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -0.11635 -0.11635 -0.11635 -0.11635
Net Change in Cash -0.12409 0.21643 0.27351 0.35115 0.42004

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group

500K+

Investerare

92K+

Aktiva kunder varje månad

$53M+

Månadsvis investeringsvolym

$30M+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Beräkna ditt hypotetiska resultat om du hade öppnat en CFD-handel på ett visst datum (välj ett datum) och stängt den på ett annat datum (välj ett datum).

Handelskommission
0
 • 1:1
Hävstång
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

Brookline Capital Acquisition Corp. Company profile

Om Brookline Capital Acquisition Corp.

Brookline Capital Acquisition Corp. är ett blankoföretag. Bolaget har bildats i syfte att genomföra en fusion, utbyte av aktier, förvärv av tillgångar, aktieköp, omorganisering eller liknande företagsförvärv med ett eller flera företag. Bolaget kan söka en förvärvsmöjlighet inom vilken industri eller sektor som helst, men det avser att hitta, förvärva och förvalta en verksamhet inom life science-industrin. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet och har inte genererat några intäkter.

Industry: Shell Companies

280 Park Avenue, Suite 43W
10017

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0241%
Kort position avgift över natten 0.0018%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 3.0

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0179%
Kort position avgift över natten 0.0097%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.30

BTC/USD

27,900.45 Price
+1.660% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0616%
Kort position avgift över natten 0.0137%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 60.00

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0194%
Kort position avgift över natten -0.0025%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.03

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 485 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla